Poezje
Łobodowski, Józef
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1990. 363 p.
ISBN 8322206259

Poezje
Żuławski, Jerzy
We Lwowie. Nakł. H.Altenberga. 1908. 4 v.

Poezje, 1898-1923
Dębicki, Zdzisław
Warszawa, etc., etc. [1923?]. p.

Poezje (1918-1968): Wstępem opatrzył Kazimierz Wyka
Stern, Anatol
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. [1969]. 199 p.

Poezje, 1940-1954
Iłłakowiczówna, Kazimiera
Warszawa. Pax. 1954. 195 p.

Poezje, 1944-1954
Jastrun, Mieczysław
Warszawa. Czytelnik. 1954. 364 p.

Poezje, 1958-1960
Rostworowski, Jan
Londyn. Wiadomości. 1963. 248 p.

Poezje :do słów Tadeusza Różewicza: na sopran i orkiestrę kameralną = Gleichnisse : nach Gedichten von Tadeusz Różewicz : für Sopran und Kammerorchester = Poems : to words by Tadeusz Różewicz : for soprano and chamber orchestra
Serocki, Kazimierz ; Różewicz, Tadeusz
Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. c1970. 1 miniature score (32 p.) + 1 part (16 p.).

Poezje arabsko-andaluzyjskie
Smieja, Florian ; García Gómez, Emilio
Toronto. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. 1988. 46 p.
ISBN 0921724004

Poezje bez granic: szkice o poetach francuskich
Kwiatkowski, Jerzy
Kraków. Wydawn. Literackie. 1967. 330 p. ; 21 cm.

Poezje Bolesława Leśmiana: interpretacje
Stelmaszczyk, Barbara ; Cieślak, Tomasz
Kraków. Universitas. c2000. 175 p.
ISBN 837052737X

Poezje Czesława Miłosza
Chrząstowska, Bożena
Warszawa. Wydawnictwa Szkolkne i Pedagogiczne. 1982. 191 p.
ISBN 8302018120

Poezje, dramaty, szkice
John Paul ; John Paul ; Skwarnicki, Marek
Kraków. Wydawn. Znak. 2007. 594 p.
ISBN 832400422X

Poezje ghetta z podziemia żydowskiego w Polsce
Apenszlak, Jacob
New York. Association of Friends of our Tribune. 1945. 32 p.

Poezje i dramaty: Karol Wojtyła (Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień)
John Paul
Kraków. Wydawn. Znak. 1979. 408 p., [1] leaf of plates.

Poezje i próby dramatyczne
Czyżewski, Tytus ; Baluch, Alicja
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1992. lxxxii, 313 p.
ISBN 8304032627

Poezje i satyry
Karpiński, Światopełk
Warszawa]. Czytelnik. 1961. 431 p.

Poezje i satyry
Paczkowski, Jerzy
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1958. 122 p.

Poezje Jana Andrzeja Morsztyna
Kotarski, Edmund
Warszawa. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. 1972. 122, [2] p.

Poezje niemodne
Gozdawa, Jan ; Godlewski, Wacław Jan
Londyn. Oficyna Poetów i Malarzy. 1974. 59 p.

Poezje nowohebrajskie: wybrał, przełożył, przedmowa̜ i notami opatrzył Aleksander Ziemny
Ziemny, Aleksander
Warszawa. PIW. 1988. 246 p.

Poezje pierwsze
Piętak, Stanisław
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1967]. 151 p.

Poezje prozą i inne utwory
Wroczyński, Jan ; Stala, Marian ; Bukowski, Jan
Kraków. Wydawn. Literackie. 1995. 223 p.
ISBN 8308024394

Poezje, Przedm, Zbigniewa Bieńkowskiego
Brzękowski, Jan
Warszawa]. Państw. Instytut Wydawn. [1973]. 237 p.

Poezje religijne
Fierla, Adolf
Warszawa. Zwiastun. 1971. 111 p.

Poezje / Stanisław Wyspiański
Wyspiański, Stanisław ; Jakubowski, Jan Zygmunt
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1957. 71 p.

Poezje stroficzne ʾĀsïk-paša: materiały do studiów nad wersyfikacją turecką
Aşık Paşa-yı Velî ; Zajączkowski, Ananiasz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1967. 87 p.

Poezje więzienne Hugona Kołłątaja: studia i teksty
Żbikowski, Piotr ; Kołłątaj, Hugo
Wrocław. Wiedza o Kulturze. 1993. 202 p.
ISBN 8370440673

Poezje wybrane
Akhmatova, Anna Andreevna ; Pollak, Seweryn
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1970. 184 p.

Poezje wybrane: Red. Adam Ważyk
Apollinaire, Guillaume
Warszawa]. Państwowy Instytut Wydawn. [1968]. 149 p.

Poezje wybrane
Asnyk, Adam
Warszawa. Państ. Instytut Wydawniczy. 1978. 153, [3] p.

Poezje wybrane
Asnyk, Adam
[Kraków]. Wydawn. Literackie. 1957. 514 p.

Poezje wybrane
Barańczak, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1990. 142 p.
ISBN 8320543797

Poezje wybrane
Białoszewski, Miron
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1976. 161 p.

Poezje wybrane
Bieńkowski, Zbigniew ; Bandrowska-Wróblewska, Jadwiga
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1979. 137, [3] p.
ISBN 8320531705

Poezje wybrane
Blake, William ; Kubiak, Zygmunt
Wraszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1972. 151 p.

Poezje wybrane
Blok, Aleksandr Aleksandrovich ; Słobodnik, Włodzimierz
[Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1969]. 155 p.

Poezje wybrane
Bocian, Marianna
Wrocław. Tow. Przyjaciól Polonistyki Wrocławskiej. 1998. 213 p.
ISBN 8370910580

Poezje wybrane
Browning, Robert ; Żuławski, Juliusz
Warszawwa. Pa/c\nstwowy Instytut Wydawniczy. 1969. 150 p.

Poezje wybrane
Bryll, Ernest
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1970]. 154 p.

Poezje wybrane
Brzękowski, Jan
Londyn. Officyna Poetów i Malarzy. 1960. 161 p.

Poezje wybrane
Bursa, Andrzej
Warszawa. Ludowa Spółdz. Wydawn. 1977. 124 p.

Poezje wybrane
Bąk, Wojciech
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1976. 150 p.

Poezje wybrane
Cendrars, Blaise
Warszawa. LSW. 1977. 131, [9] p.

Poezje wybrane
Chabrowski, Tadeusz ; Sanetra, Piotr
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 2009. 211 p.
ISBN 9788320554274

Poezje wybrane
Czechowicz, Józef
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1985. 123 p.
ISBN 8320537932

Poezje wybrane
Czechowicz, Józef
[Wydawnicza. 1968]. 145 p.

Poezje wybrane: wybrał i wstępem opatrzył autor
Czernik, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1969. 158. p.

Poezje wybrane
Czuchnowski, Marian ; Kryszak, Janusz
Kraków. Wydawn. Literackie. 1978. 331, [1] p., [1] leaf of plates.

Poezje wybrane
Dickinson, Emily
Warszawa. Ludowa Spółdz. Wydawn. 1975. 172 p.

Poezje wybrane
Dąbrowski, Witold
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1983. 125 p.
ISBN 8320535840

Poezje wybrane: esej o poezji Eliota pióra Wacława Borowego
Eliot, T. S ; Borowy, Wacław ; Dulęba, Władysław
[Warszawa]. Instytut wydawniczy 'Pax'. [1960]. 270, [2] p.

Poezje wybrane
Faleński, Felicjan ; Gomulicki, Juliusz W
Warszawa. LSW. 1980. 153, [3] p.
ISBN 8320531985

Poezje wybrane
Ferenc, Teresa
Warszawa. Czytelnik. 1984. 281 p.
ISBN 8307010314

Poezje wybrane
Ficowski, Jerzy
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1982. 134 p.
ISBN 8320534151

Poezje wybrane
Flukowski, Stefan ; Bandrowska-Wróblewska, Jadwiga
Warszawa]. Ludowa Spółdz. Wydawn. [1974]. 135 p.

Poezje wybrane
Garczyʹnski, Stefan
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1985. 98 p.
ISBN 8320538661

Poezje wybrane
Goczoł, Jan
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1985. 173 p.
ISBN 8320538319

Poezje wybrane
Gomulicki, Wiktor Teofil ; Jaroszewski, Teofil
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1978. 156, [8] p.

Poezje wybrane
Goszczyński, Seweryn
Warszawa. LSW. 1978. 127, [9] p.

Poezje wybrane
Graves, Robert ; Taborski, Bolesław
Warszawa. Państ. Instytut Wydawniczy. 1977. 154, [6] p.

Poezje wybrane
Grochowiak, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1968]. 160.

Poezje wybrane
Grochowiak, Stanisław
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 2001. 630.
ISBN 8306027442

Poezje wybrane
Gąsiorowski, Krzysztof
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1984. 154 p.
ISBN 8320537665

Poezje wybrane
Harasymowicz, Jerzy
[Warszawa]. Ludowa Społdzielnia Wydawnicza. [1971]. 143 p.

Poezje wybrane
Hartwig, Julia
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1983. 174 p. ; 17 cm.
ISBN 8320535158

Poezje wybrane
Heine, Heinrich
Wrocław. Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. [1951]. [234 p.].

Poezje wybrane: Wyboru dokonał i wstepem opatrzył autor
Herbert, Zbigniew
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1973]. 160 p.

Poezje wybrane
Hertz, Paweł
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1992. 140 p.
ISBN 8320544246

Poezje wybrane
Hillar, Małgorzata
[Warszawa]. Ludowa Społdzielnia Wydawnicza. [1972]. 134 p.

Poezje wybrane
Iwaszkiewicz, Jarosław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1967. 143 p.

Poezje wybrane
Iłłakowiczówna, Kazimiera
Warszawa. Ludowa Spōłdizlnia Wyd. 1968. 150 p.

Poezje wybrane
Iłłakowiczówna, Kazimiera
Warszawa. Państ. Instytut Wydawniczy. 1977. 378, [2] p.

Poezje wybrane
Janicki, Klemens
Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1975. 99 p.

Poezje wybrane
Jankowski, Zbigniew
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1985. 153 p.
ISBN 8320537975

Poezje wybrane
Jasieński, Bruno ; Jarosiński, Zbigniew
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1979. 112, [4] p.
ISBN 8320530830

Poezje wybrane
Jastrun, Mieczysław
Warsaw. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1968. 170 p.

Poezje wybrane
Jerzyna, Zbigniew
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1984. 144 p.
ISBN 832053688X

Poezje wybrane
Je̜drkiewicz, Edwin ; Lichański, Stefan
Gdańsk. Wydaw. Morskie. 1978. 158, [5] p., [3] leaves of plates.

Poezje wybrane
John Paul ; Smaszcz, Waldemar
Warszawa. Instytut Wydawniczy PAX. 1995. 111 p.
ISBN 8321115640

Poezje wybrane
John Paul
Warszawa. Ludwa Spółdzielnia Wydawnicza. 1983. 112 p.
ISBN 8320535948

Poezje wybrane
Kamieńska, Anna
Warszawa. Czytelnik. 1959. 222 p.

Poezje wybrane
Karpiński, Franciszek
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1972]. 150 p.

Poezje wybrane
Karski, Gabriel
[Warszawa]. Czytelnik. 1956. 104 p.

Poezje wybrane
Kazanecki, Wiesław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1989. 165 p.
ISBN 8320542243

Poezje wybrane: Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Juliusz Żuławski
Keats, John
[Warszawa]. Państw. In-t Wydawn. [1962]. 107 p.

Poezje wybrane
Kijonka, Tadeusz
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1982. 142 p.
ISBN 832053416X

Poezje wybrane
Kniaźnin, Franciszek Dionizy
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1980. 134 p.
ISBN 8320532299

Poezje wybrane
Kobierski, Janusz Adam
Warszawa. LSW. 2003. 175 p.
ISBN 8320546427

Poezje wybrane
Kochanowski, Jan
Warszawa. Sztuka. 1954. 111 p.

Poezje wybrane
Kochowski, Wespazjan
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1977. 154, [6] p.

Poezje wybrane
Konopnicka, Maria
Warszawa. Czytelnik. 1960. 455 p.

Poezje wybrane
Kołoniecki, Roman
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1978. 115 p.

Poezje wybrane
Krasiński, Zygmunt
Warszawa. Ludowa Spółdz. Wydawn. 1975. 160 p.

Poezje wybrane
Kubiak, Tadeusz
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1983. 148 p.
ISBN 8320535832

Poezje wybrane
Kurek, Jalu
Warszawa. Ludowa Spōłdzielnia Wyd. 1971. 145 p.

Poezje wybrane
Lange, Antoni
[Warszawa]. Czytelnik. 1960. 233 p.

Poezje wybrane
Lec, Stanisław Jerzy
Warszawa. Ludowa Społdielnia Wydawnicza. 1973. 168 p.

Poezje wybrane
Lechoń, Jan
[Warszawa]. LSW. 1977. 157, [7] p.

Poezje wybrane
Lemański, Jan
Warszawa. Ludowa spoldzielnia Wydawnicza. 1973. 122 p.

Poezje wybrane
Lenartowicz, Teofil ; Hertz, Paweł
[Warszawa]. Czytelnik. 1954. 486 p.

Poezje wybrane
Leśmian, Bolesław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1974. lxvi, 314 p.

Poezje wybrane
Lipska, Ewa
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1981. 127 p.
ISBN 8320533651

Poezje wybrane
Makuszyński, Kornel
Kraków. Wydawn. Literackie. 1988. 276 p.
ISBN 8308013481

Poezje wybrane
Miciński, Tadeusz
[Warszawa]. Ludowa Społdzielnia Wydawnicza. [1976]. 146 p.

Poezje wybrane =: Selected poems
Miłosz, Czesław
Kraków. Wydawn. Literackie. 1996. 458 p.
ISBN 8308025935

Poezje wybrane
Mocarski, Tadeusz
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1988. 139 p.

Poezje wybrane
Morsztyn, Jan Andrzej
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1976. 187 p.

Poezje wybrane
Młodożeniec, Stanisław
[Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1977. 125 p.

Poezje wybrane
Naborowski, Daniel
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1980. 154 p.
ISBN 8320532302

Poezje wybrane
Napierski, Stefan
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1985. 139 p.
ISBN 8320538416

Poezje wybrane
Norwid, Cyprian ; Jakubowski, Jan Zygmunt
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1969. 174 p.

Poezje wybrane
Norwid, Cyprian
Warszawa. Książka. 1947. 119 p.

Poezje wybrane
Nowak, Tadeusz
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1967]. 142 p.

Poezje wybrane
Nędza-Kubiniec, Stanisław
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1982. 114 p.
ISBN 8320534585

Poezje wybrane
Oppman, Artur ; Piechal, Marian
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1979. 131, [1] p.
ISBN 832053190X

Poezje wybrane
Ostromęcki, Bogdan
Warszawa. Ludowa Spółdz. Wydawn. 1975. 171 p.

Poezje wybrane
Ostrowska, Bronisława
Krakoẃ. Wydawn. Literackie. 1999. 465 p.
ISBN 8308030017

Poezje wybrane
Ozga-Michalski, Józef
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1968. 167 p.

Poezje wybrane
Ożóg, Jan Bolesław
Kraków. Wydawn. Literackie. [1965]. 360 p.

Poezje wybrane
Ożóg, Jan Bolesław
Warszawa. Ludowa Spóldzielna Wydawn. 1973. 192 p.

Poezje wybrane
Peiper, Tadeusz ; Karasek, Krzysztof
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1978. 134, [10] p.

Poezje wybrane
Peterkiewicz, Jerzy
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1986. 113 p.
ISBN 8320539439

Poezje wybrane
Piechal, Marian
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1970. 160 p.

Poezje wybrane
Piętak, Stanisław
Warszawa]. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. [1969]. 144 p.

Poezje wybrane =: Selected poems
Plath, Sylvia ; Hartwig, Julia ; Borkowska, Grażyna
Kraków. Wydawn. Literackie. 2004. 190 p.
ISBN 8308035833

Poezje wybrane
Pogonowska, Anna
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1977. 172, [8] p.