20 shi ji shi jie xiao shuo li lun jing dian
Lü, Tongliu
Beijing. Huaxia chu ban she. 1995 [i.e. 1996]. 2 v.
ISBN 7508005600

20 shi ji Taiguo Hua wen wen xue shi
Zhang, Guopei
Min zhu yu jian she. 2007.

20 shi ji Taiwan jian zhu
Li, Qianlang
Taibei Shi. Yu shan she. 2001. 159 p.
ISBN 9578246641

20 shi ji Taiwan li shi yu ren wu -: Di liu jie zhonghua Minguo shi zhuan ti lun wen ji
Zhang, Peiheng
Guo shi guan. 2002. 1486 p.

20 shi ji Taiwan wen xue shi lüe
Lu, Zhuoning ; Miao, Jun
Beijing Shi. Min zu chu ban she. 2006. 3, 321 p.
ISBN 7105076968

20 shi ji Taiwan wen xue shi lun
Fang, Zhong
Nanchang Shi. Bai hua zhou wen yi chu ban she. 2004. 2, 3, 368 p.
ISBN 7806477470

20 shi ji Taiwan wen xue zhuan ti
Chen, Dawei ; Zhong, Yiwen
Taibei Shi. Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si. 2006. 2 v.
ISBN 9577395694

20 shi ji Taiwan wen xue zhuan ti (2) -: Chuang zuo lei xing yu zhu ti
Wan juan lou. 2006.
ISBN 9577395733

20 shi ji Taiwan xin wen hua yun dong yu guo jia jian gou lun wen ji
Zhang, Yanxian ; Zeng, Qiumei ; Chen, Chaohai
Taibei Shi. Wu Sanlian Taiwan shi liao ji jin hui. 2003. 390 p.
ISBN 9579765650

20 Shi ji "tao hua shan" yan jiu
Liu, Zhenghong
Shijiazhuang. Hebei jiao yu chu ban she. 2010. 1 v.
ISBN 9787543474871

20 shi ji wai guo jing ji fa de qian yan
He, Qinhua
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2002. 2, 4, 633 p., [2] p. of plates.
ISBN 7503638133

20 shi ji wai guo min shang fa de bian ge
He, Qinhua
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2004. 3, 4, 651 p.
ISBN 7503648287

20 shi ji wai guo si fa zhi du de bian ge
He, Qinhua
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2003. 4, 2, 553 p.
ISBN 7503642564

20 shi ji wai guo zhong duan pian xiao shuo jing pin jian shang da ci dian
Na, Yun
Beijing. Zhong yang min zu da xue chu ban she. 1994. 4, 1740 p.
ISBN 7810015125

20 shi ji wen xue gui ji: Nuobei'er wen xue xian xiang yan jiu
Meng, Xianzhong
Changchun Shi. Shi dai wen yi chu ban she. 1992. 6, 14, 297 p.
ISBN 7538705597

20 shi ji wen xue qi kan yu si chao (1949-2000)
Yang, Juchen
Bai hua zhou wen yi. 2006.
ISBN 7807421215

20 shi ji wen xue yu Zhongguo fu nü
Ai, Xiaoming
Tianjin Shi. Tianjin ren min chu ban she. 2008. 5, 2, 283 p.
ISBN 9787201054629

20 Shi ji xia ban ye Zhongguo min jian wen yi xue si xiang shi lun
Mao, Qiaohui
Shanghai. Shanghai wen hua chu ban she. 2010. 4, 2, 219 p.
ISBN 9787807405016

20 shi ji xi fang wen hua shi lue ying
阿海
Beijing. Beijing shi fan xue yuan chu ban she. 1991. iv, 274 p.
ISBN 7810141120

20 shi ji xi fang yin yue zhong de "Zhongguo yin su"
Bi, Minghui
Shanghai Shi. Shanghai yin yue xue yuan chu ban she. 2007. 2, 5, 8, 235 p.
ISBN 9787806923016

20 shi ji xi fang yu Zhongguo de tu shu guan xue: Ji yu de er fei fa ce ping de li lun shi gang
Fan, Bingsi
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she. 2004. 7, 359 p.
ISBN 7501324417

20 shi ji xi fang zhe xue dong jian shi dao lun
Huang, Jiande
Beijing. Shou du shi fan da xue chu ban she. 2002. v, ix, 42, 5, 464 p.
ISBN 7810642367

20 shi ji xi fang zhe xue dong jian wen ti =: West philosophy to China in twentieth century
Huang, Jiande
[Changsha shi]. Hunan jiao yu chu ban she. 1998. 3, 6, 388 p.
ISBN 7535525962

20 shi ji xi fang zong jiao ren lei xue wen xuan
Shi, Zong
Shanghai. Shanghai san lian shu dian. 1995. 2 v. (3, 4, 981 p.).
ISBN 754260810X

20 shi ji xi qu wen wu de fa xian yu qu xue yan jiu
Che, Wenming
Beijing Shi. Wen hua yi shu chu ban she. 2001. 353 p., 8 p. of plates.
ISBN 7503920033

20 shi ji "Xi you ji" yan jiu
Mei, Xinlin ; Cui, Xiaojing
Beijing Shi. Wen hua yi shu chu ban she. 2008. 2 v. (4, 12, 789 p.).
ISBN 9787503935862

20 shi ji yi lai Han yu biao dian fu hao yan jiu =: Ershi shiji yilai Hanyu biaodian fuhao yanjiu
Guo, Pan
Wuhan. Hua zhong shi fan da xue chu ban she. 2009. 3, 4, 3, 371 p.
ISBN 9787562240068

20 Shi ji yi lai Li Mengyang yan jiu
Hao, Runhua
Beijing. Ren min chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787010101125

20 shi ji yi lai Riben xue zhe de Song shi yan jiu
Qiu, Meiqiong
Nanchang. Jiangxi ren min chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787210047810

20 shi ji yi lai Riben Zhongguo shi xue zhu zuo bian nian
Hu, Baohua
Beijing. Zhonghua shu ju. 2011. 1 v.
ISBN 9787101079470

20 shi ji yi lai Zhongguo de tu shu guan shi ye
Zhang, Shuhua ; Zhang, Jiuzhen
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she. 2008. 11, 477 p.
ISBN 9787301137109

20 shi ji Yingguo yang lao jin zhi du yan jiu
Wang, Jianqiang
Jinan. Qi Lu shu she. 2011.06.
ISBN 9787533325107

20 shi ji yi shu pi ping
Shen, Yubing
Hangzhou Shi. Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she. 2003. 2, 12, 407 p.
ISBN 7810832662

20 shi ji yuan san qu yan jiu zong lun
Zhao, Yishan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2002. 4, 8, 365 p.
ISBN 7532533077

20 shi ji Yunnan ren wen ke xue xue shu shi gao
Chen, Youkang ; Luo, Jiaxiang
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 2003. 4, 6, 481 p.
ISBN 7222037470

20 shi ji zai huo zhi
Li, Yuan ; Huang, Zihui
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 1992. 33, 425 p.
ISBN 7533411056

20 Shi ji Zhejiang wai guo wen xue yan jiu shi
He, Huibin ; Fang, Fan
Hangzhou. Zhejiang da xue chu ban she. 2009. 1 v.
ISBN 9787308068307

20 shi ji Zhong E wen xue guan xi
Chen, Jianhua
Shanghai Shi. Xue lin chu ban she. 1998. 7, 5, 6, 7, 452 p.
ISBN 7806163794

20 shi ji Zhongguo 100 jian da shi
Liang, Hongbo ; Xie, Zhiqiang
Beijing. Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she. 1993. 4, 223 p.
ISBN 7500051077

20 shi ji Zhongguo ban hua wen xian =: A collection of 20th century Chinese engraving
Qi, Fengge
Beijing. Ren min mei shu chu ban she. 2002. 568 p.
ISBN 7102025270

20 shi ji Zhongguo bao gao wen xue li lun pi ping shi
Ding, Xiaoyuan
Hefei shi. Anhui da xue chu ban she. 1999. 4, 3, 325 p.
ISBN 7810523058

20 shi ji Zhongguo bi jiao mei shu de hui gu yu fan si =: 20 shiji Zhongguo bijiao meishu de huigu yu fansi
Wang, Yufang
Beijing. Ren min chu ban she. 2007. 2, 3, 297 p.
ISBN 9787010063904

20 shi ji Zhongguo bi jiao wen xue jian shi
Xu, Zhixiao
Hubei jiao yu. 2005.
ISBN 9787535120014

20 shi ji Zhongguo cai zheng shi yan jiu gai yao
Ye, Zhenpeng ; Chen, Mingguang ; Chen, Feng
Changsha Shi. Hunan ren min chu ban she. 2004. 1, 597 p.
ISBN 7543838672

20 shi ji Zhongguo cheng shi diao su =: 20 century Chinese urben [sic] sculpture
Nanchang Shi. Jiangxi mei shu chu ban she. 2001. 435 p.
ISBN 7805807426

20 shi ji Zhongguo da shi gai guan
Shou, Xiaohe ; Xi, Lan
Qingdao Shi. Qingdao chu ban she. 1992 [i.e. 1993]. 3, 4, 756 p.
ISBN 7543608626

20 shi ji Zhongguo da shi nian biao (1900-1988)
Jia, Xinmin ; Er shi shi ji Zhongguo da shi nian biao (1900-1988)
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 1992. 9, II, 4, 592 p.
ISBN 7300012809

20 shi ji Zhongguo de bian ji xue yan jiu
Shao, Yiwen
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 2000. 5, 3, 431 p.
ISBN 7543436795

20 shi ji Zhongguo de chu ban yan jiu
Zhang, Zhiqiang
Nanning Shi. Guangxi jiao yu chu ban she. 2004. 3, 7, 380 p.
ISBN 7543537583

20 shi ji Zhongguo de ren quan si xiang
Liu, Yongping ; Li, Helin ; Wang, Yanfeng
Beijing. Jing ji ke xue chu ban she. 2000. 4, 2, 194 p.
ISBN 7505823469

20 shi ji Zhongguo de she hui xue ben tu hua: you Zhongguo te se de she hui xue : she hui xue ben tu hua cong shi jie dao Zhongguo de li lun yu shi jian
Zheng, Hangsheng ; Wang, Wanjun
Beijing. Dang jian du wu chu ban she. 2000. 4, 295 p.
ISBN 7800984478

20 shi ji Zhongguo dian ying li lun wen xuan =: An anthology of Chinese film theory : 20th century
Luo, Yijun
Beijing. Zhongguo dian ying chu ban she. 2003. 2 v.
ISBN 7106019135

20 shi ji Zhongguo dian ying yi shu liu bian
Liu, Xinsheng
Beijing. Xin hua chu ban she. 1999. 3, 3, 363 p., [1] leaf of plates.
ISBN 7501145288

20 shi ji Zhongguo duan pian xiao shuo jing xuan
Wang, Furen ; Fang, Jing
Xi'an. Xi bei da xue chu ban she. 1998. 5 v.
ISBN 7560413374

20 shi ji Zhongguo duan pian xiao shuo xuan ji
Qian, Nairong
Shanghai Shi. Shanghai da xue chu ban she. 1999. 6 v.
ISBN 781058085X

20 shi ji Zhongguo fan yi shi =: The translation history of China in the 20th century
Fang, Huawen
Xi'an Shi. Xi bei da xue chu ban she. 2005. 3, 2, 651 p.
ISBN 7560419984

20 shi ji Zhongguo fan yi shi (xiu ding ban) =: The translation history of China in the 20th century
Fang, Huawen
Xi'an Shi. Xi bei da xue chu ban she. 2008. 3, 2, 652 p.
ISBN 9787560425184

20 shi ji Zhongguo fan yi si xiang shi
Wang, Bingqin
Tianjin. Nan kai da xue chu ban she. 2004. 3, 7, 3, 319 p.
ISBN 7310019989

20 shi ji Zhongguo fan yi wen xue shi: San si shi nian dai . Ying Fa Mei juan
Yang, Yi zhu bian
百花文艺. 2009.
ISBN 9787530651483

20 shi ji Zhongguo fa xue yu fa zhi xian dai hua
Zhang, Guangxing
Nanjing. Nanjing shi fan da xue chu ban she. 2000.

20 shi ji Zhongguo fo xue wen ti
Ma, Tianxiang
Wuchang. Wuhan da xue chu ban she. 2007. 4, 4, 378 p.
ISBN 9787307052666

20 shi ji Zhongguo ge ming li lun yu Zhongguo xian dai hua de li cheng
Cheng, Meidong ; Zhang, Xiaofeng
Jinan Shi. Jinan chu ban she. 2002. 3, 2, 4, 303 p.
ISBN 7806298053

20 shi ji Zhongguo gu dai wen lun yan jiu shi
Li, Chunqing
Jinan Shi. Shandong jiao yu chu ban she. 2008. 7, 770 p.
ISBN 9787532860265

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue guo wai chuan bo yu yan jiu
Gu, Weilie
Shanghai Shi. Hua dong shi fan da xue chu ban she. 2011. 10, 7, 336 p.
ISBN 9787561776889

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi: Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Cixuejuan
Cao, Xinhua ; Huang, Lin
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 2, 23, 484 p.
ISBN 7801864085

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi: Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Xiqujuan
Chen, Weizhao ; Huang, Lin
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 3, 23, 490 p.
ISBN 7801864069

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi: Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Wenlunjuan
Huang, Nianran ; Huang, Lin
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 3, 23, 459 p.
ISBN 7801864034

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi: Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Sanwenjuan
Ning, Junhong ; Huang, Lin
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 3, 23, 440 p.
ISBN 7801864042

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi: Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Shigejuan
Yang, Lierong ; Huang, Lin
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 3, 23, 556 p.
ISBN 7801864077

20 shi ji Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi: Ershi shiji Zhongguo gudai wenxue yanjiushi. Zonglunjuan
Zhou, Xinglu ; Huang, Lin
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 3, 23, 505 p.
ISBN 7801864026

20 shi ji zhongguo gu dian wen hsueh yan jiu shi
Zhao, Minli
Shanxi ren jiao. 1997. 546p.

20 Shi ji Zhongguo "hai shang si chou zhi lu" yan jiu ji cui
Gong, Yingyan
Hangzhou. Zhejiang da xue chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787308092159

20 shi ji Zhongguo hua: "chuan tong de yan xu yu yan jin" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
Cao, Yiqiang ; Fan, Jingzhong
Hangzhou. Zhejiang ren min mei shu chu ban she. 1997. 648 p.
ISBN 753400683X

20 shi ji Zhongguo hua ju jing pin shang xi
Lu, Min
Beijing Shi. Wen hua yi shu chu ban she. 2009. 5, 3, 262 p.
ISBN 9787503937200

20 shi ji Zhongguo hua ming jia pi ping
Liu, Mo ; Liu, Mo
Beijing. Zhongguo lin ye chu ban she. 2007. 252 p.
ISBN 9787503847165

20 shi ji Zhongguo hun yin zhi du yan jiu
Xiao, Aishu
Beijing. Zhi shi chan quan chu ban she. 2005. 2, 4, 5, 2, 343 p.
ISBN 7801983440

20 shi ji Zhongguo jiao yu de xian dai hua yan jiu
Du, Chengxian ; Ding, Gang
Shanghai. Shanghai jiao yu chu ban she. 2004. 4, 3, 382 p.
ISBN 7532086968

20 shi ji Zhongguo jin dai shi yan jiu
Zhang, Haipeng
Fujian ren min. 2004. 200 p.
ISBN 7211048298

20 shi ji Zhongguo jing ji si xiang shu lun =: Ershi shiji Zhongguo jingji sixiang shulun
Zhong, Xiangcai
Shanghai Shi. Dong fang chu ban zhong xin. 2006. 6, 2, 511 p.
ISBN 7801865766

20 shi ji Zhongguo jing shen =: Er shi shi ji Zhong guo jing shen
Wang, Dakun ; Liang, Duojun ; Zi, Ruxiang
Kunming Shi. Yunnan da xue chu ban she. 2001. 4, 2, 173 p.
ISBN 7810682229

20 shi ji Zhongguo ji shi
Hongdong ; Zi, Xia
Yinchuan Shi. Ningxia ren min chu ban she. 1992-. v.
ISBN 7227007774

20 shi ji Zhongguo kao gu da fa xian
[Chengdu]. Sichuan da xue chu ban she. 2000. 329 p.
ISBN 7561418892

20 shi ji Zhongguo kao gu shi da fa xian =: Ershi shiji zhongguo kaogu shida faxian
Lin, Huadong ; Yu, Weijie ; Song, Xuan
Hangzhou Shi. Zhejiang gu ji chu ban she. 2001. 282 p., [6] p. of plates.
ISBN 7805186634

20 shi ji Zhongguo kao gu xue shi yan jiu lun cong
Chen, Xingcan
Beijing. Wen wu chu ban she. 2009. 2, 2, 241 p.
ISBN 9787501026791

20 shi ji Zhongguo lang man zhu yi mei xue
Li, Qingben
[Beijing]. Xian dai chu ban she. 1999. 3, 4, 282 p.
ISBN 7800284549

20 shi ji Zhongguo lian huan hua yan jiu
Wan, Shaojun
Guilin. Guangxi mei shu chu ban she. 2012.
ISBN 9787549402809

20 shi ji Zhongguo li shi kao zheng xue yan jiu
Chen, Qitai ; Xu, Diancai ; Shen, Songjin
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 2005. 5, 483 p.
ISBN 7303072276

20 shi ji Zhongguo li shi wen xian yan jiu
Wang, Zijin
Beijing Shi. Qing hua da xue chu ban she. 2002.
ISBN 7302051860

20 shi ji Zhongguo lun li si chao wen ti =: Trends in twentieth century Chinese ethics
Tang, Kailin ; Wang, Zeying
[Changsha shi]. Hunan jiao yu chu ban she. 1998. 3, 6, 486 p.
ISBN 7535524478

20 shi ji Zhongguo mei shu: Zhongguo mei shu guan cang pin xuan = 20 century Chinese fine art : collection from China National Museum of Fine Arts
HangZhou Shi. Zhejiang ren min mei shu chu ban she. 1999. 3 v.
ISBN 7534009936

20 shi ji Zhongguo mei shu jiao yu =: The fine arts education of China in 20th century
Pan, Yaochang
Shanghai. Shanghai shu hua chu ban she. 1999. 2, 3, 589 p.
ISBN 7806353534

20 shi ji Zhongguo mei shu jiao yu li shi yan jiu
Chen, Ruilin
Beijing. Qing hua da xue chu ban she. 2006. vii, 276 p.
ISBN 7302131945

20 Shi ji Zhongguo mei shu ji nian
Shui, Tianzhong
Beijing. Ren min chu ban she. 2012. 1 v.
ISBN 9787010105703

20 shi ji Zhongguo mei wen da guan
Lin, Qi
Beijing. Qun yan chu ban she. 1993. 12, 694 p.
ISBN 7800800253

20 shi ji Zhongguo mei xue ben ti lun wen ti
Chen, Wangheng
Wuchang. Wuhan da xue chu ban she. 2007. 8, 3, 506 p.
ISBN 9787307054929

20 shi ji Zhongguo mei xue si jia lun gao
Zhang, Tianxi
Beijing. Da zhong wen yi chu ban she. 1999. 4, 2, 302 p.
ISBN 7800948579

20 shi ji Zhongguo mei xue yan jiu
Zou, Hua
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 2003. 2, 6, 353 p.
ISBN 7309036689

20 shi ji Zhongguo ming jia san wen 200 pian
Lin, Fei
Beijing. Zhongguo guang bo dian shi chu ban she. 1993. 921 p.
ISBN 7504324604

20 Shi ji Zhongguo min jian gu shi yan jiu shi
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787303128532

20 shi ji Zhongguo min jian wen xue xue shu shi
Liu,Xicheng
Henan da xue. 2007.
ISBN 978781091542

20 shi ji Zhongguo nong min wen ti
Du, Hong
Beijing. Zhongguo she hui chu ban she. 1998. 6, 6, 730 p.
ISBN 7801460324

20 shi ji Zhongguo nong ye ke xue jin zhan =: Development of Chinese agricultural sciences in the 20th century
Hu, Yuegao
Jinan Shi. Shandong jiao yu chu ban she. 2004. 4, 7, 10, 669 p.
ISBN 7532841146

20 shi ji Zhongguo nü xing fa zhan shi lun
Lin, Jiling
Jinan. Shandong ren min chu ban she. 2001. 2, 288 p.
ISBN 7209028366

20 shi ji Zhongguo nü xing jue se bian qian
Jiang, Meihua
Tianjin Shi. Tianjin ren min chu ban she. 2008. 3, 5, 241 p.
ISBN 9787201060699

20 shi ji Zhongguo nü xing wen xue pi ping
Wang, Xirong
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2006. 2, 4, 7, 438 p.
ISBN 7500454945

20 shi ji Zhongguo nü zuo jia san wen jing xuan
Wu, Ren
Beijing. Zhongguo guang bo dian shi chu ban she. 2002. 4, 326 p.
ISBN 7504338486

20 shi ji Zhongguo qi wen da guan
Gang, Jian
Beijing. Qun yan chu ban she. 1993. 6, 691 p.
ISBN 7800800261

20 shi ji Zhongguo qi ye jia feng yun lu
Yu, Heping
Qingdao Shi. Qingdao chu ban she. 1992 [i.e. 1993]. 3, 5, 2, 218 p.
ISBN 7543608561

20 shi ji Zhongguo quan ji lu =: Chronicle of China-20th century
Wu, Shaoqiu ; Chen, Fangyuan
Taiyuan. Bei yue wen yi chu ban she. 1994. 31, 1315 p.
ISBN 7537813736

20 shi ji Zhongguo ren di shan he sui yue
Tian xia wen hua. 1997. 407p.

20 shi ji Zhongguo ren lei xue min zu xue yan jiu fang fa yu fang fa lun =: Ershi shiji Zhongguo renlei xue minzuxue yanjiu fangfa yu fangfa lun
Ling, Chunsheng ; Lin, Yaohua
Beijing Shi. Min zu chu ban she. 2004. 2, 3, 8, 460 p.
ISBN 710505977X

20 shi ji Zhongguo ren sheng guan lun zheng
Zhang, Qing
Guangzhou Shi. Guangdong gao deng jiao yu chu ban she. 2000. 2, 8, 300 p.
ISBN 7536124856

20 Shi ji Zhongguo ren wu zhuan ji zi liao suo yin quan bian
上海辞书出版社. 2010. 2 V.

20 shi ji Zhongguo san wen shi da guan
Zhen, Rong ; Zhang, Pinxing
Beijing Shi. Tong xin chu ban she. 1998. 2 v.
ISBN 7805932832

20 shi ji Zhongguo san wen ying hua
Ge, Naifu ; Wu, Huanzhang
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1999. 9, 6, 21, 487 p.
ISBN 7309021754

20 shi ji Zhongguo shao shu min zu wen xian fen bu ji xue shu yan jiu cheng guo: guo ji xing shu mu zhi shu mu = An annotated international bibliography of bibliographies on studies of China's ethnic minorities in the 20th century
Zhang, Haihui ; Wang, Ju
Beijing. Shang wu yin shu guan. 2006. [2], 14, 340 p.
ISBN 7100045002

20 shi ji Zhongguo shao shu min zu wen xue bai jia ping zhuan
Zhao, Zhizhong
Shenyang Shi. Liaoning min zu chu ban she. 2007. 4, 4, 1265 p.
ISBN 9787807224785

20 shi ji Zhongguo shao shu min zu wen xue bian nian shi
Liang, Tingwang ; Li, Yunzhong ; Zhao, Zhizhong
Shenyang Shi. Liaoning min zu chu ban she. 2006. 4, 5, 504 p.
ISBN 7806449310

20 shi ji Zhongguo shao shu min zu wen xue guan xi yan jiu
Guan, Jixin
Min zu. 2006.

20 shi ji Zhongguo shao shu min zu yu jiao yu
Teng, Xing ; Wang, Jun
Beijing. Min zu chu ban she. 2002.
ISBN 7105046813

20 Shi ji Zhongguo she hui ke xue
Chen, Gaohua ; Zhang, Tong
Guangshou Shi. Guangdong jiao yu chu ban she. 2006. 3, 800 p.
ISBN 7540648775

20 shi ji Zhongguo she hui sheng huo bian qian shi
Yan, Changhong
Beijing. Ren min chu ban she. 2007. 4, 4, 8, 545 p.
ISBN 9787010060453

20 shi ji Zhongguo she hui shu yu Han Ying ci dian
Yuan, Nansheng ; Zheng, Kaichun
Beijing. Hua xia chu ban she. 2004. 457 p.
ISBN 7508023439

20 shi ji Zhongguo she ying wen xian
Zhao, Dapeng ; Sun, Chengyi
Shenyang Shi. Liaoning mei shu chu ban she. 1998. 2 v. (743 p.).
ISBN 7531421070

20 shi ji zhongguo shi da fa xue ming jia =: 20 shiji Zhongguo shidafaxuemingjia
Hua, Yougen
Shangai shi. Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she. 2006. 2, 9, 6, 542 p.
ISBN 9787806818176

20 shi ji Zhongguo shi da li shi shi jian ping shuo
Guan, Zhigang ; Kuang, Xin
Xianggang. San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si. 2001. 285 p.
ISBN 9620420934

20 shi ji Zhongguo shi da xue wen jia
Zheng, Dahua
Qingdao Shi. Qingdao chu ban she. 1992. 3, 3, 250 p.
ISBN 7543608553

20 Shi ji Zhongguo shi ju yan jiu
Deng, Qiping
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2010. 5, 2, 3, 212 p.
ISBN 9787500484042