21-seiki no shisō o motomete
Tamaru, Noriyoshi ; Shimada, Akiko
Tōkyō. Hokuju Shuppan. 1993. 206 p.
ISBN 4893843230

21-seiki no Tōkyō-zukuri ni kansuru seron chōsa: Shōwa 61-nen 1-gatsu chōsa
Tōkyō. Tōkyō-to Jōhō Renrakushitsu. Shōwa 61 [1986]. 127 p.

21-seiki no tobira o hiraku genshiryoku: genshiryoku no kenkyū, kaihatsu oyobi riyō ni kansuru chōki keikaku
Tōkyō. Ok̄urashō Insatsukyoku. Heisei 6 [1994]. 7, 232 p.
ISBN 4173141106

21-seiki no toshokan to toshokanʾin
Tōkyō. Nichigai Asoshiētsu. 2001. 186 p.
ISBN 4816916466

21-seiki no yakuza kiso chishiki
Yamadaira, Shigeki
Tōkyō. Tokuma Shoten. 2001. 284 p.
ISBN 4198613907

21-seiki o kachinuku keiei senryaku
Namikata, Katsuhiko
Tōkyō. Keirin Shobō. 2000-. 3 v.
ISBN 4767307651

21-seiki o mezashite
Watanuki, Tamisuke
Tōkyō. Nagata Shobō. 1978. 321 p., [4] leaves of plates.

21-seiki o mezasu Nihon no kyōiku shisutemu
Kaneko, Magoichi
Tōkyō. Kyōiku Kaihatsu kenkyūjo. Shōwa 59 [1984]. xiii, 610 p.

21-seiki o mitsumete: Yokohama kara sekai e messēji
Yoshikuni, Jirō
Tōkyō. Dōyūkan. 1991. viii, 268 p.
ISBN 4496017288

21-seiki o sasaeru kagaku to kyōiku: henkakuki no kagaku gijutsu seisaku
Imura, Hiroo
Tōkyō. Nihon Keizai Shinbunsha. 2005. 309 p.
ISBN 4532165342

21-seiki o tenbōshita buraku kaihō undō
Nakanishi, Yoshio
Kyōto-shi. Buraku Mondai Kenkyūjo. 1984. 321 p.
ISBN 4829820209

21-seiki o tenbō shita yūbinkyoku kaikaku bijon
Tōkyō. Nikkankōgyō Shinbunsha. 1997. 269 p.
ISBN 4526040614

21-seiki o tenbō suru shin kyōikukatei hensei e no teian: rika kyōiku sūgaku kyōiku gijutsu kyōiku jōhō kyōiku
Tōkyō. Ōkurashō Insatsukyoku. 1996. 537 p.
ISBN 4173146019

21-seiki o ureeru gikyokushū
Noda, Hideki
Tōkyō. Shinchōsha. 2007. 301 p.
ISBN 9784103405146

21-seiki o yomu: 99-nin no chie
Ōmori, Chiaki
Tōkyō. Asahi Shinbunsha. 1997. 215 p.
ISBN 4022742151

21-seiki raifu sutairu kakumei: seikatsu bunk o jiku ni shita keizai shakai no sōzō
Bandō, Satoshi
Tōkyō. Keisō Shobō. 2002. 209 p.
ISBN 4326652667

21-seikireki: yōbi eto kyūsei kyūreki rokuyō
Tōkyō. Nichigai Asoshiētsu. 2000. 403 p.
ISBN 481691630X

21-seiki sangyō shakai no kihon kōsō
Tōkyō. Tsūshō Sangyō Chōsakai. Shōwa 61 [1986]. 252 p.
ISBN 4806522449

21-seiki seiji no shintenkai: sekai to Nihon
Iwamoto, Isao
Kyōto-shi. Kōyō Shobō. 2007. vi, 202 p.
ISBN 9784771018549

21-seiki sekai no jinken
Tabata, Shigejirō
Tōkyō. Akashi Shoten. 1997. 333 p.
ISBN 4750308900

21-seiki sekairon
Ijiri, Hidenori
Tōkyō-to Fuchū-shi. Tōkyō Gaikokugo Daigaku Daigakuin Chiiki Bunka Kenkyūka. 2004. 124 p.
ISBN 4925243055

21-seiki shiritsu daigaku no chōsen
Kiyonari, Tadao
Tōkyō. Hōsei Daigaku Shuppankyoku. 2001. 199 p.
ISBN 4588682091

21-seiki shisutemu no tenbō
Murakami, Yasusuke
Tōkyō. Ōkurashō Insatsukyoku. Shōwa 62 [1987]. 16, 5, 109 p.
ISBN 4172409210

21-seiki shōnen =: Twenty-first century boys
Urasawa, Naoki
Tōkyō. Shōgakkan. 2007. 2 v.
ISBN 9784091814951

21-seiki shotō no Hokutō Ajia no senryaku kankyō: yokushi to kyōchōteki anzen hoshō : Heisei 10-nendo Anzen Hoshō Kokusai Shinpojūmu hōkokusho
Tōkyō. Bōei Kenkyūjo. 1999. vi, 170 p.
ISBN 4939034054

21-seikiteki kūkan: gendai bijutsu to minzokuteki kūkan no deai
[Japan]. Sezon Bijutsukan. c1994. 317 p.

21-seiki Tōkyō no kōreishatachi: sono ishiki to raifu kōsu
Tōkyō. Tōkyō-to Fukushikyoku. Shōwa 62 [1987]. 164 p.

21-seiki to Nihonkoku Kenpō
Yamaguchi, Tomio
Tōkyō. Kōyō Shuppansha. 2004. 205 p.
ISBN 4876623759

21. settimana internazionale della critica, 31 agosto-9 settembre 2006
Ghigi, Giuseppe ; Romeo, Nicoletta
Milano. Electa. 2006. 98 p.
ISBN 9788837044770

21 shi ji: Ya Tai feng yun ji hui
Wang, Yajun ; Gao, Zhenying ; Jiang, Bo
Beijing. Zhongguo guo ji guang bo chu ban she. 1993. viii, 144 p.
ISBN 7507803937

21 shi ji: Lu Xun he wo men
Yiping
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 2001. 2, 4, 546 p.
ISBN 7020033571

21 shi ji: Taiping yang shi ji?: Ya Tai Diqu jing ji tou shi
Pei, Monong
Beijing. Shi jie zhi shi chu ban she. 1989. 6, 419 p.
ISBN 7501202508

21 shi ji Cao Cao
Liu, Jikun
Xianggang. Xianggang kun lun zhi zuo gong si. 1994. 171 p., [4] p. of plates.
ISBN 9627397245

21 shi ji Changjiang gan liu di qu jing ji ke chi xu fa zhan zhan lüe si kao
Zhang, Lei ; Liu, Yi ; Zhang, Wenchang
Beijing. Shang wu yin shu guan. 2003. 6, 7, 237 p.
ISBN 7100035171

21 shi ji Changjiang jing ji dai zong he kai fa
Xu, Guodi ; Wang, Yiming
Beijing Shi. Zhongguo ji hua chu ban she. 1999. xix, 390 p.
ISBN 7800586952

21 shi ji Changjiang zhong you fa zhan di tu po kou: kuo da kai fang mian, ti gao kai fang du, kai pi zi mao qu
Xia, Guozheng ; Luo, Shifan ; Gao, Xiaohong ; Jian, Deqi
Wuchang. Wuhan da xue chu ban she. 1998. 3, 4, 436 p.
ISBN 7307025639

21 Shi ji chong xin ren shi Han zi
Duan, Shiyu
Wulumuqi Shi. Xinjiang ren min chu ban she. 2011. 12, 9, 234 p.
ISBN 9787228140732

21 shi ji chu Changjiang Sanjiaozhou qu yu fa zhan zhan lüe yan jiu, 2000
Zhu, Minyan
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2001. 4, 6, 453 p.
ISBN 7208035261

21 shi ji chu Changjiang Sanjiaozhou qu yu fa zhan zhan lue yan jiu
Zhongguo she hui ke xue. 2004.
ISBN 7500448147

21 shi ji chu de Dong nan Ya she hui yu jing ji
Guo, Liang ; Liao, Dake ; Li, Yiping
[Xiamen]. Xiamen da xue chu ban she. 2003. 2, 3, 664 p.
ISBN 7561521278

21 shi ji chu de guo ji fa yu Zhongguo =: International law in the early 21st century and China
Zeng, Lingliang
Wuhan Shi. Wuhan da xue chu ban she. 2005. 5, 4, 428 p., [1] leaf of plate.
ISBN 7307044447

21 shi ji chu de Zhongguo jing ji =: 21st century
Beijing. Ren min chu ban she. 2001. 2, 4, 321 p.
ISBN 7010034214

21 shi ji chu Fujian ji jian kao gu zhong yao fa xian
Yang, Cong ; Chen, Ziwen
Fuzhou Shi. Fujian ren min chu ban she. 2009. [4], 186 p.
ISBN 9787211060375

21 shi ji chu guo ji jing ji ge ju yu Zhongguo jing ji fa zhan
Song, Qun
Beijing. Ren min chu ban she. 2001. 2, 3, 8, 289 p.
ISBN 7010034729

21 shi ji chu qi de Zhong Mei Ri zhan lüe guan xi
Liu, Jianfei ; Lin, Xiaoguang
Beijing. Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she. 2002. 4, 4, 475 p.
ISBN 7503525568

21 shi ji chu qi shi jie zheng zhi de ji ben xing zhi he Zhongguo de ying you zhan lüe
Shi, Yinhong
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2006. 3, 324 p.
ISBN 7300072569

21 shi ji chu qi Zhongguo jing ji he she hui fa zhan zhan lüe
Bai, Hejin ; Lin, Zhaomu ; Liu, Fuyuan
Beijing shi. Zhongguo ji hua chu ban she. 2000. 2, 14, 375 p.
ISBN 7800588106

21 shi ji chu qi Zhong Mei Ri an quan guan xi zhong de Taiwan wen ti
Zhang, Shirong
Beijing Shi. Jiu zhou chu ban she. 2010. 3, 3, 297 p.
ISBN 9787510802768

21 shi ji chu Tai hai an quan yu chong tu yu fang =: Security and conflict prevention across Taiwan Strait in the early 21st century
Zeng, Zhangrui
[Taibei]. Guo fang da xue guo jia zhan lüe yan jiu zhong xin. Minguo 91 [2002]. 710 p.
ISBN 9570106344

21 shi ji chu ye di Zhongguo gao deng jiao yu
Xu, Yipeng ; Yuan, Shaoying ; Cheng, Xitian
Beijing. Gao deng jiao yu chu ban she. 2000. 3, 410 p.
ISBN 7040075571

21 shi ji chu Zhongguo guo jia an quan zhan lüe =: Chinese national security strategy in the early 21st century
Liu, Jingbo
Beijing Shi. Shi shi chu ban she. 2006. 2, 4, 357 p.
ISBN 7800099806

21 shi ji chu Zhongguo mian lin de zhong da li lun he dui ce wen ti
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2003. 3, 4, 362 p.
ISBN 7801498976

21 shi ji chu Zhongguo sheng tai nian jian: Lü se Beijing
Shu, Zhigang
Beijing. Zhongguo she hui chu ban she. 2004. v.

21 shi ji da xue tu shu guan de xin shi ming: qing zhu Beijing da xue jian xiao yi bai zhou nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Proceedings of the international conference on new missions of academic libraries in the 21st century
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 1998. 5, 691 p.
ISBN 7301038593

21 shi ji da Ying Han ci dian =: 21st century unabridged English-Chinese dictionary
Li, Huaju
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2003. 2, 2413 p.
ISBN 7300043879

21 shi ji de da xue: Beijing da xue bai nian xiao qing zhao kai de gao deng jiao yu lun tan wen ji, 1998 nian 5 yue 2 ri zhi 4 ri
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 1999. 4, 2, 192 p.
ISBN 7301041756

21 shi ji de Hua yu he Hua wen: Zhou Youguang mao die wen cun
Zhou, Youguang
Beijing Shi. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. 2002. 2, 2, 325 p.
ISBN 7108016869

21 shi ji de ren dao zhu yi
Ku'erzi ; Xiao, Feng
Beijing. Dong fang chu ban she. 1998.
ISBN 7506009501

21 shi ji de she hui ji yi: Zhongguo shou jie dang an xue bo shi lun tan lun wen ji
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2001. 2, 5, 321 p.
ISBN 7300039448

21 shi ji de shi jie yu Zhongguo =: The world and China of the 21th century
Yu, Xilai ; Wang, Sirui ; He, Jiadong
[Beijing]. Beijing dang dai Han yu yan jiu suo. 2001. 2, 445 p.

21 shi ji de shi jie zhi xu -: Dian bian zhu yi hai shi duo bian he zuo guo ji yan tao hui lun wen ji
Dang dai shi jie. 2004. 425 p.
ISBN 7801158067

21 shi ji de shui yu ren ju huan jing
Lu, Haifeng
Guangzhou. Nan fang ri bao chu ban she. 2010.
ISBN 9787806528761

21 shi ji de ya zhou yu fa lü fa zhan
Liu, Han
Nanjing. Nanjing shi fan da xue. 2001. 2 v.
ISBN 7810476734

21 Shi ji de Zhongguo: Shi ji chu Meiguo xue zhe kan Zhongguo
Xiangtan. Xiangtan da xue chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787811282887

21 shi ji de Zhongguo jian cha zhi du yan jiu
Zhen, Zhen
Beijing Shi. Fa lü chu ban she. 2008. 4, 3, 10, 571 p.
ISBN 9787503691003

21 shi ji de Zhongguo ji shu chuang xin xi tong
Liu, Xielin
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 2000. 7, iii, 335 p.
ISBN 7301037198

21 shi ji de Zhongguo nong cun ke chi xu fa zhan
Li, Zhou
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2000. 3, 3, 434 p.
ISBN 7801494113

21 shi ji de Zhongguo nong ye
Liu ji
Shanghai. Wen hui chu ban she. 1998. 4, 5, 11, 298 p.
ISBN 9787805315249

21 shi ji de Zhongguo nong ye he nong cun jing ji gai ge yu fa zhan
Fei, Hongping ; Wang, Ying ; Jiao, Annan
Xi'an Shi. Shan xi ren min chu ban she. 1999. 2, 7, 357 p.
ISBN 7224051802

21 shi ji de Zhongguo nong ye yu nong cun fa zhan
Huang, Jikun
Beijing Shi. Zhongguo nong ye chu ban she. 2006. 2, 4, 18, 3, 410 p.
ISBN 7109109356

21 shi ji de Zhongguo ren kou wen ti
Su, Donghai
Ningxia ren min. 2003.
ISBN 7227025535

21 shi ji de Zhongguo yu yan xue
Beijing. Shang wu yin shu guan. 2004-. v.
ISBN 7100041147

21 shi ji de Zhong Ri guan xi =: The 21st century's China--Japan relations
Jin, Xide
Chongqing. Chongqing chu ban she. 2007. 19, 5, 492 p.
ISBN 9787536689077

21 Shi ji de zhu dao chan ye: Di si chan ye
Wang, Shulin
Beijing. Jing hua chu ban she. 1996. 353 p.
ISBN 7806001638

21 shi ji di shi jie
Zhang, Yongjin
Beijing. Ren min you dian chu ban she. 1989. 4, 159 p.
ISBN 7115038430

21 shi ji di tiao zhan yu ji yu: quan qiu huan jing yu fa zhan
Zhong, Shukong
Beijing. Shi jie zhi shi chu ban she. 1992. 2, 174 p.
ISBN 7501205302

21 shi ji di Zhongguo nong ye
Wang, Wenxue
Beijing. Ren min chu ban she. 1998. 10, 3, 569 p.
ISBN 7010028028

21 shi ji di Zhongguo she hui =: Chinese society in 21st century
Lu, Xueyi
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1996. 3, 3, 342 p.
ISBN 7222020357

21 shi ji dong Ya ge ju xia de Zhongguo he Riben =: China and Japan under the East Asian formation of 21st century
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2007. 2, 2, 311 p.
ISBN 9787802306011

21 shi ji duan pian xiao shuo pai hang bang
Hu, Ping
Nanchang Shi. Bai hua zhou wen yi chu ban she. 2010. 2, 361 p.
ISBN 9787807429302

21 shi ji fa xue da shi ye: Guo ji jing ji yi ti hua jin cheng zhong de guo nei fa yu guo ji gui ze = Panoramic eyeshot of law in the 21st century ; domestic law and international rules in the process of international economic integration
Li, Shuangyuan ; Li, Zan
Changsha. Hunan ren min chu ban she. 2006. [3], 316 p.
ISBN 7543842920

21 shi ji guo ji shang fa
Feng, Shouhua
Beijing. Zhongguo dui wai jing ji mao yi. 2003.

21 shi ji Han yu fang yan yu fa xin tao suo: di 3 jie Han yu fang yan yu fa guo ji yan tao hui lun wen ji = Er shi yi shi ji Han yu fang yan yu fa xin tan suo : di san jie han yu fang yan yu fa guo ji yan tao hui lun wen ji
Shao, Jingmin
Guangzhou. Ji nan da xue chu ban she. 2008. 3, 11, 383 p.
ISBN 9787810799805

21 shi ji hui wang Tai Gang da lu
Hong, Qingtian
Xianggang. Long shui tang. 1996. 12, 434 p.
ISBN 9628170074

21 shi ji hun yin jia ting guan xi xin gui zhi: xin hun yin fa jie shuo yü yan jiu
Xia, Yinlan ; Jiang, Yue ; Xue, Ninglan ; Wu, Changzhen
Beijing Shi. Zhongguo fa zhi chu ban she. 2001. 2, 376 p.
ISBN 7800868478

21 Shi ji kao gu da fa xian
Wang, Chun ; Zhang, Chi
Shijiazhuang. Hua shan wen yi chu ban she. 2008. 215 p.
ISBN 9787807553502

21 shi ji luo man si
Jin, Ma
Beijing. Beijing shi fan da xue chu ban she. 1993. 2, 12, 450 p.
ISBN 7303020349

21 shi ji Meiguo da xue tu shu guan yun zuo de li lun yu shi jian =: Academic Libraries in the United States for the 21 st Century: theories and practices
Jin, Xudong ; Li, Guoqing ; Li, Haipeng
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she. 2007. xvi, 6, 406 p.
ISBN 7501334781

21 shi ji min shang fa fa zhan qu shi yan jiu
Guo, Mingrui
Beijing. Ke xue chu ban she. 2009. xiv, 290 p.
ISBN 9787030223531

21 shi ji ni ying guan zhu de Zhongguo ren
Zhang, Haitang ; Song, Junying
Beijing. Zhongguo she hui chu ban she. 2000. 339 p.
ISBN 7801463501

21 shi ji qian qi Zhongguo dui wai zhan lüe de xuan ze
Li, Erbing
Beijing Shi. Shi shi chu ban she. 2004. 2, 4, 499 p.
ISBN 7800098265

21 shi ji ren lei xue
Zhou, Daming
Beijing Shi. Min zu chu ban she. 2003. 14, 2, 3, 479 p., [2] p. of plates.
ISBN 7105054271

21 shi ji Riben de guo jia zhan lüe
Li, Hanmei
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2000. 3, 4, 386 p.
ISBN 7801493974

21 shi ji ru xue yan jiu de xin tuo zhan
Zhao, Jihui
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2004. 8, 8, 463 p.
ISBN 7801902009

21 shi ji Shanghai ji shi: 2001-2003
Ma, Xuexin ; Chen, Jianglan
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2004. 2, 363 p., [6] p. of plates.
ISBN 7208054843

21 shi ji she hui xue =: 21st century sociology
Hong, Liande
Taibei Shi. Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si. 1998. v, xii, 512 p.
ISBN 9578446802

21 shi ji shi Zhongguo shi ji ma: Zhongguo fa zhan lun di shi ji yan jiu yu si kao
Sui, Yinghui
Jinan Shi. Jinan chu ban she. 1997. 7, 4, 5, 386 p.
ISBN 7806291040

21 shi ji shu wei tu shu guan fa zhan qu shi
Taibei Shi. Wen hua tu shu guan guan li zi xun gu fen you xian gong si. Minguo 94 [2005]. v, 515 p.
ISBN 9578708793

21 shi ji si xiang sui bi pai hang bang
Xie, Youshun
Nanchang Shi. Bai hua zhou wen yi chu ban she. 2010. 2, 364 p.
ISBN 9787807429319

21 shi ji Taiwan lü shi gong hui shi
Taibei shi lü shi gong hui ; 臺北市律師公會
Taiwan. Yu shan she. 2003.
ISBN 9572900153

21 shi ji Taiwan yuan zhu min wen xue
Taibei Shi. Taiwan yuan zhu min wen jiao ji jin hui. Min guo 88 [1999]. 319 p.
ISBN 9579851573

21 shi ji tu shu guan: fa zhan yu bian ge
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she. 2000. 3, 371 p.
ISBN 750131716X

21 shi ji tu shu guan xin lun
Wu, Jianzhong
Shanghai Shi. Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she. 1998. 4, 228 p.
ISBN 7543912767

21 shi ji tu shu guan zhan wang: fang tan lu
Wu, Jianzhong
Shanghai Shi. Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she. 1996. 7, 157 p.
ISBN 754390974X

21 shi ji tu shu qing bao zi liao gong zuo zhan wang
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she. 1997. 2, 238 p.
ISBN 7501313490

21 shi ji wei xing xiao shuo pai hang bang
Nanchang Shi. Bai hua zhou wen yi chu ban she. 2010. 7, 367 p.
ISBN 9787807428695

21 shi ji xing fa jia zhi qu xiang yan jiu =: 21shiji xingfa jiazhi quxiang yanjiu
Bao, Wen ; Li, Yuhua
Beijing Shi. Zhi shi chan quan chu ban she. 2006. 3, 5, 298 p.
ISBN 7801983041

21 shi ji xing zheng guan li gong zuo xin guan nian
Li, Bo
Beijing. Zhong guo ren shi chu ban she. 1996. 291 p.
ISBN 7800768279

21 shi ji xing zui fan si fa chu yu ji fu dao zhi liao guo ji yan tao hui lun wen ji
Taiwan . 2002.

21 Shi ji yu wai xing shi su song li fa zui xin fa zhan
Chen, Guangzhong
Beijing. Zheng fa da xue. 2004.
ISBN 7562010129

21 shi ji yu Zhongguo she hui xue: Qing zhu Beijing da xue she hui xue xi jian xi 20 zhou nian xue shu jiang zuo lun wen ji
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 2004. X, 375 p.
ISBN 7301076053

21 shi ji yu Zhongguo wen hua
Katō, Shūichi ; Peng, Jiahong
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2007. 6, 3, 3, 331 p.
ISBN 9787101057157

21 shi ji Zhongguo
Song, Guocheng
Taibei Shi. Guo li zheng zhi da guo ji guan xi yan jiu zhong xin. Minguo 91 [2002]. 4, 7, 2, 479 p.
ISBN 9570111968

21 shi ji Zhongguo dui wai jiao wang de zhe xue
Liu, Binjie
Beijing Shi. Xin shi jie chu ban she. 2006. 92 p.
ISBN 7802281326

21 shi ji Zhongguo fa zhi bian ge lun gang =: The 21st century Chinese legal system
Shi, Wenlong
Beijing Shi. Ji xie gong ye chu ban she. 2005. ix, 233 p.
ISBN 7111154347

21 shi ji Zhongguo jiao yu gai ge lun tan =: 21 shiji zhongguo jiaoyu gaige luntan
Xing, Gaiping
Beijing Shi. Zhong yang min zu da xue chu ban she. 2001. v.
ISBN 7810565761

21 shi ji Zhongguo jiao yu zhan wang =: Ershiyi shiji Zhongguo jiaoyu zhanwang
Jinan Shi. Shandong jiao yu chu ban she. 2003. 3, 3, 2, 324 p.
ISBN 7532836649

21 shi ji Zhongguo jing ji wen ti zhuan jia tan
Zhang, Zhuoyuan
Zhengzhou shi. Henan ren min chu ban she. 2000. 2, 352 p.
ISBN 7215046362

21 shi ji Zhongguo jue qi: shi ji mo shi jie yu lun guan zhu di re dian
Li, Shuyi ; Yong, Jianxiong
Beijing Shi. Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she. 1997. 294 p.
ISBN 7503515805

21 shi ji Zhongguo kao gu xue yu shi jie kao gu xue -: Ji nian Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo cheng li 50 zhou nian da hui ji 21 shi ji Zhongguo kao gu xue yu shi jie kao gu xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
Zhongguo she hui ke xue. 2003.

21 shi ji Zhongguo ke chi xu fa zhan xin lun: ren kou, zi yuan, huan jing yu fa zhan wen ti mo shi he dui ce
Dong, Suocheng ; Zhang, Wenzhong ; Fang, Chuanglin
Xi'an. Shaanxi ren min chu ban she. 1999. 6, 12, 396 p.
ISBN 7224051799

21 shi ji Zhongguo lao dong jiu ye yu she hui bao zhang zhi du yan jiu =: 21 Shiji Zhongguo laodong jiuye yu shehui baozhang zhidu yanjiu
Zhao, Man ; Zhao, Man ; Yang, Haiwen
Beijing. Ren min chu ban she. 2007. 6, 8, 387 p.
ISBN 9787010067629

21 shi ji Zhongguo liang shi wen ti
Zhu, Jie ; Nie, Zhenbang ; Ma, Xiaohe
Beijing. Zhongguo ji hua chu ban she. 1999. xii, 297 p.
ISBN 7800586960

21 shi ji Zhongguo li shi xue zhan wang =: 21 shiju Zhongguo lishixue zhanwang
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 2003. 2, 430 p.
ISBN 7500437943

21 shi ji Zhongguo mei shu jia: Su Shoutong
Su, Shoutong
[China]. Liaoning mei shu chu ban she. 2009.
ISBN 9787531441618

21 shi ji Zhongguo min fa zhi zhan wang: hai xia liang an min fa yan tao hui lun wen ji
Wang, Weiguo
Beijing Shi. Zhongguo zheng fa da xue chu ban she. 2008. 2, 2, 652 p.
ISBN 9787562031482

21 shi ji Zhongguo neng yuan ke ji fa zhan zhan wang
Wang, Dazhong
Beijing. Qing hua da xue chu ban she. 2007. ix, 513 p.
ISBN 9787302157946

21 shi ji Zhongguo nong ye yu nong cun jing ji
Chen, Jiyuan ; Peng, Jianqiang ; Zhou, Wenbin
Zhengzhou shi. Henan ren min chu ban she. 2000. 3, 5, 381 p.
ISBN 7215046869