Adabī funūn: maʻānī, bayān, badīʻ, qāfīyah, ʻarūz̤, khat̤ābah, da līkanay aṣūl
Bīnawā, ʻAbd al-Raʾūf
Kābul. Puṣhto Ṭolanah. 1326 [1947]. 106 p.

Adabī guftagū: nas̲rī taḥrīroṉ kā intiḵẖāb
Aslam ʻImādī
Ḥaidarābād. Mirzā Farḥatullāh Beg Ikaiḍmī. 2007. 248 p.

Adabī gulūnah
Ajmalī, Muḥammad Islām
Peshawar. [s.n.]. [1967?]. 108 p.

Adabī gulūnah
Bannun (Pakistan). Da Puṣhto Adabi Markaz. 1983. v.

Adabī has̲e
Dāʾūdzay, Ayāz
Peṣhawar. Khwarawunkay, Nādran Bāṭling Kampanī. 2002. 858 p.

Adabī ishārī
Salam Sandilvi, Abdus Salam
[Lāhūr. ʻIshrat Pablishang Hāʾūs. 1965]. 368 p.

Adabī iṣt̤ilāḥāt kī vaz̤āḥatī farhang
ʻAtīqullāh
Dihlī. Urdū Majlis. 1995-. v. <1 >.

Adabī jāʾize
Ṣiddīqī, Naẓīr
Lāhaur . al-Vaqār Pablīkeshanz. 1997. 232 p.

Adabī jāʾize
Ṣiddīqī, Saʻādat ʻAlī
1975. 189 p.

Adabī jawhar
Gharībābādī, ʻAbd al-Raʾūf Shāh
Peshāwar. Idārah-i Furūgh-i Taʻlīm. 1969. 106 [6] p.

Adabī jhalkīyāṉ
Ṣāliḥah ʻĀbid Ḥusain
Lāhūr. Āʾīnah-yi Adab. [1965]. 206 p.

Adabī jihāt: tanqīdī maz̤āmīn kā majmūʻah
Pāshā, Anvar
Naʾī Dihlī. Pesh Rau Pablīkeshanz. 2002. 192 p.

Adabī kālam
Mīrzā Adīb
Lāhaur. Pākistān Buks ainḍ Liṭrerī Sāʾūnḍz. 1991. 224 p.

Adabī karṣhī: da Profaisar Ṣaḥibzādah Ḥamīd Allāh da Puṣhto maqālāto pinżamah majmūʻah
Ḥamīd Allāh Pishīnwī, Ṣāḥibzādah
Koṭah. Puṣhto Adabī Boṛd. 2008. 327 p.

Adabī khāke aw nor
Allāh, Ḥamīd
Pishīn. Da Puṣhto Dūdī Ṭolanah. 1975. 64 p.

Adabī lāre aw manzalūnah
Shāhīn, Murtaz̤á Khān
Peṣhawar. Yūnīwarsaṭī Buk Ejansī. 2008. 335 p.

Adabī lat̤īfe
Naresh Kumār
[1966?]. 128 p. (p. 126-128 advertisements).

Adabī lekha
Harī Diligīru
Ādīpūr. Sindhī Sāhityah Sangata. 2004. 260 p.

Adabī māṇika motī
Moṭvāṇī, Sushīlā
Ajmer. Rāmāpīra Pablikeśana. 1999/2000 [i.e. 2000]. 82 p.

Adabī mīrās̲
Dānish, ʻAlī Aḥmad
Lakhnaʾū. ʻAlī Aḥmad Dānish. 1996. 152 p.

Adabī maḥfileṉ
Farīdah Ḥafīẓ
Islāmābād. Naishnal Buk Fāʼūnḍeshan. 2010. 389 p.
ISBN 9789693703153

Adabī manẓarnāme
Malik, Jamīl
Lāhaur. Maqbūl Ikaiḍamī. 1996. 422 p.

Adabī maqālāt-i Saʻīd: zabān va adab par Ḥakīm Muḥammad Saʻīd shahīd kī taḥrīreṉ
Said, Hakim Mohammad ; Barkātī, Masʻūd Aḥmad
Karācī. Hamdard Fāuʾnḍeshan Pākistān. 2000. 104 p.

Adabī maqāle
Kāẓim ʻAlī Ḵẖāṉ
Lakhnaʾū. Kāẓim ʻAlī Ḵẖāṉ. 1983. 560 p.

Adabī maʻrake
Māhirulqādrī ; Hāshmī, T̤ālib
Lāhaur. al-Qamar Inṭarprāʾizarz. 1994. 320 p.

Adabī maz̤āmīn
Rafaat, Mubarezuddin ; ʻAbdulqādir, Muḥammad ; Mahmood Husine
Banglore. Lāʾibrerī Senṭar. [1969]. 82 p.

Adabī muʻāṣirīn kā mut̤ālaʻah
ʻUs̲mānī, Muʻīnuddīn ; Aḥmad, Ṣagẖīr ; Imām, Vaḥīd
Mālīgāʼūṉ. Maimūnah ʻUs̲mānī. 2009. 151 p.

Adabī muẕākire
Majīd, Shīmā
Lāhaur. Sang-i Mīl Pablīkeshanz. 1989. 741 p.

Adab-ı muaşeret
Akay, Emre ; Eren, Hasibe Özlem ; Kalyon, Salih ; Ündüz, Tarık ; Asyalı, Yıldız ; Öcek, Ahmet Yıldırım
İstanbul. Kanal D Home Video. 2009. 2 videodiscs (90 min.).

Adabī mujallah
Multān. Sirāʾekī Majlis. [1978?]. 61 p.

Adabī mulāqāteṉ
Lāhaur. Sang-i Mīl Pablīkeshanz. 1992. 264 p.

Adabī muqadame
Kāmil Momand, Dost Muḥammad Khān ; Zubayr Ḥasrat, Muḥammad
Peṣhawar. Bachā Khān Ṭrasṭ Risarch Sanṭar. 2009. 292 p.

Adabī muqadame
Zubayr Ḥasrat, Muḥammad
Peṣhawar. Zarpāṇah Prinṭarz, Pablisharz. 2010-. v. <1-2->.

Adabī nas̲r kā irtiqāʾ: shumālī Hind meṉ 1800 se 1857 tak
Anjum, Shahnāz
Dihlī. Shahnāz Anjum. 1985. 372 p.

Adabī nas̲rūnah ; Da Benawā yād ; Da kārnāmo mermanī ; Da gulo geḍạy
Rashād, ʻAbd al-Shakūr ; Rashād, ʻAbd al-Shakūr ; Rashād, ʻAbd al-Shakūr ; Rashād, ʻAbd al-Shakūr
[S.l.]. ʻAlāmah Rashād Akāḍaymī. 1384 [2005 or 6]. 59, 41, 56, 46 p.

Adabī nuqūsh: adabī tanqīdī maz̤āmīn kā majmūʻah
Nadvī, Shāh Muʻīnuddīn Aḥmad
[Lucknow. Idārah-yi Farog̲ẖ-i Urdū. 1960]. 6, 392 p.

Adabī nuqūsh: tanqīdī maz̤āmīn
ʻAqīl Aḥmad, Zarīnah
[Allāhābād?]. Zarīnah. 1982. 247 p.

Adabī pangah
Akbar, ʻAbd al-Akbar Khān ; Pareshān Ḵẖaṭak
Peshāwar. Idārah-i Ishāʻat-i Sarhad. [1968]. 27, 176 p., [1] leaf of plates.

Adabī qadreṉ aur nafsiyāt
Shakīlurraḥmān
Sirīnagar. Maʻṣūm Pablīkeshanz. [1965]. 349 p.

Adabī qalamkār
Ẓafar Murādābādī
Naʼī Dihlī. Mauḍarn Pablishing Hāʼūs. 2008. 128 p.
ISBN 9788180421143

Adabī ruhjānāt: Pākistānī zubānoṉ ke adab par maqālāt
Yāsir, Ḵẖālid Iqbāl ; Āgrū, G̲ẖulām Rabbānī
237 p. (p.236-237 blank), [9] p. of plates.

Adab ās̲ār: taʾas̲s̲urātī tanqīd
Tirmīẕī, Shamīm
Lāhaur. Kārvān-i Adab. 1996. 376 p.

Adabī samājiyāt
Ḥasan, Muḥammad
Naʾī Dihlī. Maktabah-yi Jāmiʻah. 1983. 96 p.

Adabī shaḵẖṣiyateṉ
Anīsulḥaq, Muḥammad
Ḍhākā. Pāk Kitāb Ghar. [1970]. 240 p.

Adabī tabṣire
ʻAbdulḥaq
Lakhnaʾū. Dānish Maḥal. [1965]. 87 p.

Adabī tārīkh: da Wazīristān storī
Dāwaṛ, Rafīq Allāh Khān ; Dāwaṛ, Inʻām Allāh Khān T̤ālib
Mīr ʻAlī. Z̤iyāʼ Buk Saylarz ainḍ Pablisharz. 2010. 14, 336 p.

Adabī tārīḵẖ navīsī
Suhail, Sayyid ʻĀmir ; Aḥmar, Nasīm ʻAbbās
Lāhaur. Pākistān Rāʼiṭarz Koāpreṭiv Sosāʼiṭī. 2010. 484 p.
ISBN 9789698460136

Adabī tās̲urāt
Ḵẖāṉ, Mujīb Aḥmad
Dihlī. Taqsīmkār, Ejūkeshnal Pablishing Hāʾūs. 2002. 203 p.

Adabī tajzīʼe: taḥqīqī va tanqīdī maqālāt kā majmūʻah
Jalāl, Qāsim
Lāhaur. Idārah-yi Taʻmīr-i Fikr Pākistān. [2000]. 103, [1].

Adabī taḵẖlīq aur nāvil
Farooqi, Mohammed Ahsan
Karācī. Maktabah-yi Aslūb. [1963]. 374 p.

Adabī tanāẓur
Gour, Raj Bahadur
Naʾī Dihlī. Anjuman Taraqqī-yi Urdū, Hind. 1991. 178 p.
ISBN 8171600328

Adabī tanāẓur: Sindhī adab aur s̲aqāfat par maqālāt
Yāsir, Ḵẖālid Iqbāl
Islāmābād. Akādmī Adabiyāt-i Pākistān. [1985]. 88 p., [7] p. of plates.

Adabī tanqīd: żine ṡānge aṛkhūnah
Naseem, Arif
Peṣhawar. Puṣhto Akeḍaymī, Peṣhawar Yūnīwarsiṭī. 2007. 3, 314 p.

Adabī tanqīd
Ḥasan, Muḥammad
Lakhnaʾū. Idārah-yi Furūgh-i Urdū: milne ka patah, Anvār Buk Ḍipo. 1973. 272 p.

Adabī tanqīd aur uslūbiyāt
Narang, Gopi Chand
Dihlī. G.C. Nārang. 1989. 402 p.

Adabī tanqīd ke naʼe darīce
Farmān Fatiḥpūrī, Dildār ʻAlī
Lāhaur. al-Iʻjāz Pablīkeshanz. 2007. 264 p.

Adabī tanqīd ke uṣūl
Kalīmuddīn Aḥmad
Naʾī Dihlī. Ke. Jī. Sayyidain Memoriyal Ṭrasṭ. [19]83. 64 p.

Adabī tanwīr
Ṡpānd, Shāh ʻĀlam
[Kabul]. Da Koraniyo Chāro Wizārat, Da Khparawano Loy Āmrīyat. 1386 [2007]. 132 p.

Adabī taḥqīq: masāʼil aur tajziyyah
Ḥasan Ḵẖāṉ, Rashīd
ʻAlīgaṛh. Ejūkeshnal Buk Hāʼūs. 1978. 352 p.

Adabī taḥqīq va tanqīd
Saḥar, Abū Muḥammad
Bhūpāl. Maktabah-yi Adab. 2002. 440 p.

Adabī taqvīmāt: Profaisar Qamar Aʻẓam Hāshimī ke tanqīdī maz̤āmīn kā intiḵẖāb
Hāshmī, Qamar Aʻẓam ; Hāshimī, Arshad Masʻūd
Shārjah, Yū. E. Ī. At̤har Shāhīn Hāshimī. 2008. 441 p.

Adabī vīcāru
Laʻlivāṇī, J̈eṭho
Aḥmadābād. Ras Kalā thaʼeṭar Yūniṭ. 1998. 102 p.

Adabīyāt: mawāqif naqdīyah
Muwāsī, Fārūq
al-Quds. [F. Muwāsī]. 1990. 190 p.

Adabīyāt al-Aqṣá wa-al-dam al-Filasṭīnī
Qumayḥah, Jābir
al-Jīzah. Markaz al-Iʻlām al-ʻArabī. 2001. 167 p.
ISBN 9775274613

Adabīyāt al-intiṣār: tajdīd al-ʻalāqah bayna al-ummah wa-thaqāfatahā
Bayrūt. al-Markaz al-Istishārī lil-Dirāsāt wa-al-Tawthīq. 2002. 255 p.

Adabīyāt al-karāmah al-Ṣūfīyah: dirāsah fī al-shakl wa-al-maḍmūn
Badrān, Muḥammad Abū al-Faḍl
al-ʻAyn. Markaz Zāyid lil-Turāth wa-al-Tārīkh. 2001. 344 p.

Adabīyāt al-makān wa-dhākirātuh
Maʻani, Sultan
ʻAmmān. Dār Ward al-Urdunīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2008. 299 p.
ISBN 9789957455491

Adabīyāt al-naqd al-dhātī fī al-fikr al-ʻArabī: min al-nakbah ilá ghazw Bayrūt
Raḥmūnī, Muḥammad
al-Lādhiqīyah. Dār al-Ḥiwār. 2007. 228 p.

Adabīyāt al-shāy ʻalá al-nasaq al-Sūdānī
Aḥmad, ʻAbd al-Ḥamīd Muḥammad
al-Kharṭūm. Dār ʻAzzah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2005. 114 p.

Adabīyāt al-shāy wa-al-qahwah wa-al-dukhān
Kurdī, Muḥammad Ṭāhir ibn ʻAbd al-Qādir
Jiddah. al-Dār al-Saʻūdīyah. 1967. 176 p.

Adabīyāt al-shāy wa-al-qahwah wa-al-dukhān
Kurdī, Muḥammad Ṭāhir ibn ʻAbd al-Qādir
[Cairo]. Yuṭlabu min Idārat al-Ṭibāʻah al-Munīrīyah bi-al-Azhar. 1950. 63 p.

Adabīyāt al-taʻāyush bayna al-madhāhib
Muṣṭafá, Ḥusayn ʻAlī
Bayrūt. Dār al-Malāk lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2010. 160 p.
ISBN 995360083X

Adabīyāt az chashm-i sīnimā
Karīmī, Īraj
Tihrān. Rūzʹnigār. 1381 [2002 or 2003]. 281 p.
ISBN 9645869153

Adabīyāt az manẓar-i Islām
Nadvī, Muḥammad Rabīʻ Ḥasanī ; Muḥsinī, Shahbāz
Turbat-i Jām. Shaykh al-Islām Aḥmad Jām. 1385 [2006]. 18, 94 p.
ISBN 9648688265

Adabīyāt dar jangʹhā-yi Īrān va Rūs
Bihbūdī, Hidāyat Allāh
Tihrān. Intishārāt-i Ḥawzah-i Hunarī-i Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī. 1371 [1992]. 83 p., [18] p. of plates.

Adabīyāt-i ʻāmīyānah-i Sangsar
Tiʻdādī Sangsarī, Fāṭimah
Tihrān :rī, Zahrā. Sīb-i Sabz. 1381 [2002]. 330 p.
ISBN 9649311556

Adabīyāt-i ʻāmmah-ʾi shahristān-i Daragaz: kināyat, mas̲al, ashʻār-i maḥallī, ashʻār-i ʻarūsī, dāstān, chīstān, ʻaqāyid va--
Taklīfī Chāpishlū, Aḥmad
Mashhad. Sukhanʹgustar. 1379 [2000]. 352 p.
ISBN 9646932150

Adabīyāt-i Īrān az dīdgāh-i iqtiṣād: Majmūʻah-ʾi ashʻār va ams̲āl va ḥikam-i iqtiṣādī
Tavānāyān Fard, Ḥasan
Tihrān. Intishārāt-i ʻAlavī. [198-]?-. v.

Adabīyāt-i Īrān pīrāmūn-i istiʻmār va nahz̤atʹhā-yi āzādībakhsh
Ẕākir Ḥusayn, ʻAbd al-Raḥīm
Tihrān. Dānishgāh-i Tihrān. 2000. 19, 663 p.
ISBN 9640342165

Adabīyāt-i Afghānistān dar advār-i qadīmah: bar giriftah az jild-i sivvum-i Āryānā
Kahdūyī, Muḥammad Kāẓim
Tihrān. al-Hudá. 1384 [2005 or 2006]. 585 p.
ISBN 964439089X

Adabīyāt-i ʻArab: qābil-i istifādah barā-yi dū rāhhā-yi pīsh-i dānishgāhī-i dabīristān : mushtamil bar 1400 tist bā inz̤imām-i namūnah-i tistʹhā-yi kunkūr-i sarāsarī az sāl-i 61 tā 69
Naẓīfī, Yūsuf
Tihrān. Muʾassasah-ʾi Intishārātī va Āmūzishī-i Nasl-i Dānish. [13]69 [1990 or 1991]. v.

Adabīyāt-i dāstānī: qiṣṣah, dāstān-i kūtah, rūmān : bā nigāhī bih dāstān nivisī-i muʻāsir-i Īrān
Mīr Ṣādiqī, Jamāl ; Mīr Ṣādiqī, Jamāl
Tihrān. Intishārāt-i Shifā. 1366 [1987 or 1988]. 743 p.

Adabīyāt-i dāstānī dar Īrān az rūzgār-i bāstān tā mashrūṭah
Vazīrī, Saʻīd
Tihrān. Dīgar. 1388 [2009 or 2010]. 334 p.
ISBN 9789647188814

Adabīyāt-i dāstānī dar ās̲ār-i rahbarī
Najafʹzādah Bārfurūsh, Muḥammad Bāqir
[Tehran?]. Īs̲ārgarān. 1376 [1997]. 72 p.

Adabīyāt-i dāstān-i-i Īrān va mamālik-i Islāmī
Āzhand, Yaʻqūb
[Tehran]. Ārmīn. 1373 [1994]. 189 p.

Adabīyāt-i Fārsī: sāl-i duvvum-i āmūzish-i mutavassiṭah
Dāvudī, Ḥusayn
Tihrān. Shirkat-i Chāp va Nashr-i Kitābhā-yi Darsī-i Īrān. 1383 [2004]. v.

Adabīyāt-i Fārsī: sāl-i avval-i dabīristān
Tākī, Masʻūd
Tihrān. Shirkat-i Chāp va Nashr-i Kitābhā-yi Darsī-i Īrān. 1383 [2004]. v.
ISBN 9640501123

Adabīyāt-i Fārsī 1 va 2: sāl-i avval
Tākī, Masʻūd
Tihrān. Shirkat-i Chāp va Nashr-i Kitābhā-yi Darsī-i Īrān. 1377 [1998]. 199 p.

Adabīyāt-i Fārsī (3): sāl-i sivvum-i āmūzish-i mutavassiṭah
Aḥmadī, Aḥmad
Tihrān. Shirkat-i Chāp va Nashr-i Kitābhā-yi Darsī-i Īrān. 1383 [2004]. 213 p.
ISBN 9640503711

Adabīyāt-i Fārsī az ʻaṣr-i Jāmī tā rūzgār-i mā
Shafīʻī Kadkanī, Muḥammad Riz̤ā
Tihrān. Nashr-i Nay. 1378 [1999]. 126 p.
ISBN 9643124495

Adabīyāt-i Fārsī dar miyān-i Hinduvān
ʻAbdullāh, Sayyid
Tihrān. Mawqūfāt-i Duktur Maḥmūd Afshār Yazdī. 1371 [1992]. 282 p.

Adabīyāt-i Fārsī dar Tājikistān: az Rūdakī tā Bīdil va az Bīdil tā ʻaṣr-i ḥaz̤ir
Bečka, Jiří ; Rypka, Jan
[Tehran]. Markaz-i Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Farhangī-i Bayn al-Milalī. 1372 [1993 or 1994]. 17, 280 p.

Adabīyāt-i Fārsi
Storey, C. A ; Bregel, Yuri ; Munzavī, Aḥmad
Tihrān. Muʻassasah-'i Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Farhangī. 1392 [1983-1984]. 2 v.

Adabīyāt-i inqilāb dar Shīʻah
Āyīnahʹvand, Ṣādiq
Tihrān. Nashr-i Farhang-i Islāmī. 1359- [1980-. v.

Adabīyāt-i inqilāb, inqilāb-i adabīyāt: majmūʻah-i maqālāt-i Kungrih-i barrasī-i taʾs̲īr-i Imām Khumaynī (s) va inqilāb-i Islāmī bar adabīyāt-i muʻāṣir, 18 tā 2- Mihr 1377, Iṣfahān
[Tehran?]. Muʾassasah-i Tanẓīm va Nashr-i Ās̲ār-i Imām Khumaynī. 1377-1378 [1998-1999]. 2 v.

Adabīyāt-i jādūyī-i Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī va Shams Tabrīzī dar is̲bāt-i bīʹvaqfah-i qarīnahʹsāzīhā!
Khudājū, ʻAlī
Rasht. Intishārāt-i Katībah-i Gīl. 1387 [2008]. 261 p.
ISBN 9789648372731

Adabīyāt-i Kākh-i Safīd
Tihrān. Muʼassasah-ʼi Farhangī-i Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Bayn al-Milalī-i Abrār-i Muʻāṣir-i Tihrān. 1386 [2007]. v.
ISBN 9645260191

Adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān: vīzhagīhā va janbahʹhāh
Ḥijāzī, Banafshah
Tihrān. Rawshangarān. 1374 [1995 or 1996]. 308 p.
ISBN 9645512212

Adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān: darsnāmah-yi dānishgāhī
Gūdarzī Dihrīzī, Muḥammad
Tihrān. Qū: Chāpār. 2009. 239 p.
ISBN 9789641560463

Adabīyāt-i kūdak dar Afghānistān
Sharīfī, Muḥammad Fāz̤il
Kābul. Intishārāt-i Saʻīd. 2010. 16, 271 p.

Adabīyāt imraʾah rāfiḍah
ʻAtūm, Lamīs
ʻAmmān. Dār Ṭūbās. 1994. 135 p.

Adabīyāt-i muʻāṣir-i Īrān
Amin, S. H
Tihrān. Intishārāt-i Dāyirat al-Maʻārif-i Irānʹshināsī. 2005. 458, 4 p.
ISBN 9649396705

Adabīyāt-i muʻāṣir-i Īrān
Ḥākimī, İsmāʻīl
[Tehran?]. Asāṭīr. 1373 [1994]. 216 p.

Adabīyāt-i muʻāṣir-i Īrān bā guzīdahʼī az shiʻr va dāstān-i muʻāṣir
Dihʹbuzurgī, Ghulām Ḥusayn
Tihrān. Zavvār. 1384 [2005]. 6, 324 p.
ISBN 9644012305

Adabīȳāt-i muʻāṣir-i ʻArab: naẓm va nas̲r
Rādmanish, Muḥammad
Tihrān. Jāmī. 1374 [1995 or 1996]. 176 p.

Adabīyāt-i muʻāsir
Tihrān. Khīyābāni-i Duktar Sharīʻatī. v.

Adabīyāt-i namāyishī dar Īrān
Malikʹpūr, Jamshīd
[Tehran] . Tūs. v.
ISBN 9643152510

Adabīyāt-i nuvīn-i Īrān az inqilāb-i mashrūṭīyat tā inqilāb-i Islāmī
Āzhand, Yaʻqūb
Tihrān. Amīr Kabīr. 1363 [1984]. 420 p.

Adabīyāt-i Pākistān: mutaz̤ammin tarjamah-i Fārsī guzīdahʹī az shiʻr va dāstānhā-yi kūtāh-i nivīsandagan-i Pākistānī
Faḵẖr Zamān
Islamābād. Akādimī-i Adabīyāt-i Pākistān. 1995. 17, 781 p.

Adabīyāt-i Pārsī-i muʻāṣir: dū faṣlʹnāmah-ʼi ʻilmī, takhaṣṣuṣī
Tihrān. Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī. 2011-. v.

Adabīyāt-i pasāmudirn
Yazdānjū, Payām
Tihrān. Nashr-i Markaz. 1379 [2001]. 8, 303 p.
ISBN 9643055884

Adabīyāt-i sāsānī
Samīʻī, Aḥmad
[Tehran?]. Dānishgāh-i Āzād-i Īrān. [197-?]. 82 p.

Adabīyāt-i shifāhī-i qawm-i Lur: (Luristān, Īlām, Kirmānshāh, Hamadān, Chahār Maḥāl va Bakhtiyārī, Khūzistān)
ʻAsgarī ʻĀlam, ʻAlīʹmardān
Tihrān. Ārvan. 1388 [2009 or 2010]. 895 p.
ISBN 9789642310043

Adabīyāt-i siyāsī-i Īrān dar ʻaṣr-i mashrūṭīyat
Ẕākir Ḥusayn, ʻAbd al-Raḥīm
Tihrān. Nashr-i ʻIlm. 1377 [1998 or 1999]. 4 v.
ISBN 964598999X

Adabīyāt-i siyāsī-i Tashayyuʻ: az nīmah-i avval-i qarn-i avval-i Hijrī tā pāyān-i qarn-i sivvum-i Hijrī
Āyīnahʹvand, Ṣādiq
Tihrān. Nashr-i ʻIlm. 1387 [2008]. 311 p.
ISBN 9789644059384

Adabīyāt-i taṭbīqī
Qavīm, ʻAbd al-Qayyūm
Kābul. Intishārāt-i Saʻīd. 1388 [2009]. 5, 228 p.

Adabīyāt-i taṭbīqī-i mār va kāj: simbūlhā-yi jāvidān dar adabīyāt-i Fārsī va Zhāpanī
Tawaratani, Nahoko
Tihrān. Bihjat. 1385 [2006 or 2007]. 366 p.
ISBN 9646671764

Adabīyāt Ḥizb al-Wasaṭ al-Islāmī wa-tawajjuhātuhu wa-minhājuhu al-iṣlāḥī
[Amman]. Ḥizb al-Wasaṭ al-Islāmī. [2006]. 112 p.

Adabīyāt-i zindān: guzārah va guzīnah pīrāmūn-i dāstānʹhā-yi kūtāh-i Buzurg ʻAlavī
Mahdīʹpūr ʻUmrānī, Rūḥ Allāh ; ʻAlavī, Buzurg
Tihrān. Intishārāt-i Āfarīnish. 1387 [2008 or 2009]. 400 p.
ISBN 9789646287594

Adabīyāt maʻrakat al-Karāmah
Durūʻ, Qāsim Muḥammad ; ʻAyāṣirah, Muḥammad Fatḥī ; Qāḍī, Jamīl Sāmī
[Amman. s.n. 1993]. 117 p.

Adabīyāt, qaṣrī dar tār va pūd-i tanhāyī: majmūʻah-i naqdhā va maqālāt-i adabīyāt-i dāstānī
Bīʹniyāz, Fatḥ Allāh
Tihrān. Qaṣīdahʹsarā. 1383 [2004 or 2005]. v.
ISBN 964861802X

Adabīyāt, riḥlah fī ʻālam al-sabʻīnāt
Rāsī, Jūrj
Bayrūt. Dār al-Ḥiwār al-Jadīd. 2010. 584 p.

Adabīyāt va nivīsandagān-i muʻāṣir-i Ītāliyā
Ibrāhīm, Muḥsin
Tihrān. Fikr-i Rūz. 1376- [1997-. 2 v. (591; p.).
ISBN 9645838606

Adabīyāt va siyāsat: dar bārah-yi adabīyāt, jāmiʻah, shāʻirān va siyāsat bā dirang bar shiʻr-i biurūnmarzī-i Īrān
ʻAsgarī, Mīrzā Āqā
Ālmān. Hūman. 2008. 295 p.

Adabīyāt va taʻahhud dar Islām: baḥs̲ va numūnah
Ḥāʾirī, Muḥammad Riz̤ā
[Tehran]. Fajr. [1398 i.e. 1977]. 24, 381 p.

Adabīyat al-ghazal al-ibāḥī fī Dīwān ʻUmar ibn Abī Rabīʻah
Raqīq, ʻAbd al-Wahhāb
Ṣafāqis. Ṣāmid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2005. 128 p.
ISBN 9973380576

Adabīyat al-ghazal al-ʻudhrī fī Dīwān Jamīl Buthaynah
Raqīq, ʻAbd al-Wahhāb
Ṣafāqis. Ṣāmid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2005. 128 p.
ISBN 997338055X

Adabīyat al-khaṭābah al-Islāmīyah: madrasat Nahj al-balāghah namūdhajan
Zaytūn, ʻAlī Mahdī
Bayrūt. Dār al-Fārābī. 2012. 295 p.
ISBN 9789953717272