A. D. Xenopol: concepția socială și filozofică
Gogoneață, Nicolae ; Ornea, Z
Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 1965. 262 p.

A.D. Xenopol: Studii privitoare la viaţa şi opera sa
Boicu, Leonid ; Zub, Al
Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1972. 445 p.

A. D. Xenopol, filosof al istoriei
Popa, Mihai
București. Editura Academiei Române. 2007. 213 p.
ISBN 9789732715536

Ad xxv libros priores pandectarum Justiniani imperatoris, adversaria
Costalius, Petrus
Coloniae. Apud Arnoldum Quentelium. 1597. 645 p.

Ady: a portrévá lett arc : Ady Endre összes fényképe
Csorba, Csilla E
Budapest. Petőfi Irodalmi Múzeum. 2008. 240 p.
ISBN 9789639401532

Ady: cikkek, emlékezések, levelek
Hatvany, Lajos
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1959. 2 v.

Ady
Révai, József
Budapest. Szikra. 1949. 124 p.

"ʻAd yaʻavor zaʻam ha-naʻarut": yaldut, naʻarut ṿe-hitbagrut ba-ḥevrah ha-Yehudit be-Iṭalyah ba-meʾah ha-16
Weinstein, Roni
Yerushalayim. ha-Universiṭah ha-ʻIvrit. 1989. 174 leaves.

Adyū a ekkusu
Nakahira, Takuma
Tōkyō. Kawade Shobō Shinsha. 2006. 1 v.
ISBN 4309268730

Adyān al-ʻālam
Saʻīd, Ḥabīb
al-Qāhirah. Dār al-Taʾlīf wa-al-Nashr lil-Kanīsah al-Usqufīyah. [1968]. 312 p.

Adyān al-ʻĀlam al-Qadīm
Ghalwash, Aḥmad Aḥmad
[ ]. 1978. 110 p. ; 24 cm.

Adyān al-ʻArab qabla al-Islām wa-wajhuhā al-ḥaḍārī wa-al-ijtimāʻī
Dāʾūd, Jirjis Dāʾūd
Beirut, Lebanon. al-Muʾassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1981. 392 p.

Adyān al-ʻArab wa-khurāfātuhum
Anistās Mārī ; Khāliṣ, Walīd Maḥmūd
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 2005. 150 p.
ISBN 9953367884

Adyān al-bashar: ʻarḍ mūjaz wa-muqārabah
ʻUways, Wahdān
ʻAmmān. Azminah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 2005. 156 p.
ISBN 9957091697

Adyān al-insān ʻabra al-tārīkh
Hazīm, Dīb
Dimashq. Maṭbaʻat al-Yāzijī. 2008-. v.

Adyān az dīdgāh-i Qurʾān va aʾimah: barʹrasī-i shīvahʹhā-yi barkhvurd
Fahīmī, Mūsá
Tihrān. Farhangʹgustar. 1379 [2000 or 2001]. 169 p.
ISBN 9645961610

Adyān dar khidmat-i insān: justārhāʼī darbārah-ʼi dīn va masāʼil-i jahān-i muʻāṣir
Ṣadr, Mūsá
Tihrān. Muʼassasah-i Farhangī-Taḥqīqātī-i Imām Mūsá Ṣadr. 1384 [2005 or 2006]. 367 p.

Adyān-i Āsiyāyī
Bahar, Mehrdad
Tihrān. Nashr-i Chashmah. 1375 [1996]. 270 p.

Adyān-i bāstānī-i Īrān
Ṣafīʹzādah Būrahkahʾī, Fārūq
Tihrān. Awḥadī. 1385 [2006 or 2007]. 332 p.
ISBN 9648234515

Adyān-i buzurg-i jahān: sarʹguẕasht-i nukhustīn dawrān-i panj āyīn-i buzurg-i jahānī, āyīn-i Zartusht, Būdā, ayīn-i Yahūd, Masiḥ va Islām
Raz̤ī, Hāshim
[Tehran]. Āsyā. 2535 [1976]. 661, [7] p.

Adyān-i Hind
Qarāʼī, Fayāz̤
Mashhad. Dānishgāh-i Firdawsī-i Mashhad. 1385 [2006]. 555 p.
ISBN 964386121X

Adyān-i ibtidāyʾ va khāmūsh
Sulaymānī Ardistānī, ʻAbd al-Raḥīm
Qum. Anjuman-i Maʻārif-i Islāmī-i Īrān. 1382 [2003]. 240 p.
ISBN 9649469087

Adyān-i Islām: baḥs̲ dar bāb-i kas̲rat va ḥaqīqat-i adyān
Ṣalāḥ al-Dīn
Kābul. [s.n.]. 1384 [2005]. 187 p.

Adyān-i jahān-i bāstān
Abāẕarī, Yūsuf ; Farhādpūr, Murād ; Valī, Vahhāb ; Baṣīrī, Mītrā
Tihrān. Muʾassasah-ʾi Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Farhangī (Pizhūhishgāh), vāʹbastah bih Vizārat-i Farhang va Āmūzish-i ʻĀlī. 1372- [1993-. v.
ISBN 9644261054

Adyān-i Khāvar-i Dūr
Qarāʼī, Fayāz̤
Mashhad. Dānishgāh-i Firdawsī-i Mashhad. 1385 [2006]. 327 p.
ISBN 9643861228

Adyān-i pusht-i dar: risālah-ʼi takhaṣṣuṣī az malzūmāt-i dawrah-ʼi dukturā-yi ḥirfahʹī adyān-i samāvī = Behind doors religious
Wardag, Kifāyat Allāh
Kābul. Mayvand. 1384 [2005 or 2006]]. 226 p.
ISBN 0973622539

Adyān muqāranah: wa-latajidannahum aḥraṣ al-nās ʻalá ḥayāt
Saʻd al-Dīn, Laylá Ḥasan
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Fikr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1985. 189 p.

Adyān muqāranah: wa-mubashshiran bi-rasūl yaʾtī min baʻdī ismuhu Aḥmad
Saʻd al-Dīn, Laylá Ḥasan
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Fikr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1986?]. 191 p.

Adyān o maẕāhib kā taqābulī mut̤ālaʻah
ʻAbdurrashīd
Karācī. T̤āhir Sanz. 1986. 536 p.

Adyān va maẕāhib dar Fārs: az ẓuhūr-i Islām tā pāyān-i ʻaṣr-i Saljūqiyān
Muṣṭafá, Nadīm
Shīrāz. Bunyād-i Fārsʹshināsī. 1382 [2003 or 2004]. 154 p.

Adyān wa-firaq
Qaḍāt, Amīn ; Khaṭī, Muḥammad Aḥmad ; Hazāyimah, Muḥammad ʻAwaḍ
ʻAmmān. Amīn al-Qaḍāt, Muḥammad A. al-Khaṭīb, Muḥammad ʻA. al-Hazāyimah. 1990. 216 p.

Adyān wa-muʻtaqadāt mā qabla al-tārīkh
Mājidī, Khazʻal
ʻAmmān. Dār al-Shurūq lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1997. 172 p.

Adyān wa-muʻtaqqadāt al-ʻArab qabla al-Islām
Dughaym, Samīḥ
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Fikr al-Lubnānī. 1995. 208 p.

Adyār al-Kursī al-Anṭākī
Bayrūt. Manshūrāt Jāmiʻat al-Balamand. 2007. 383 p.
ISBN 9953452180

ʻAdyah ʻolah la-shamayim
Gal, Orly
Tel Aviv. Yaron Golan. c1997. 94 p.

Ady, a korai Rilke és az "Istenes vers"
Miklós, Takács
Debrecen. Debreceni Egyetemi Kiadó. 2011. 220 p.
ISBN 9789633180907

Ady, a kortársak közt: Ady Endre levelei és levelek Ady Endréhez
Hatvany, Lajos
[Budapest]. Genius kiadás. [n.d.]. 255 p.

A dyaloge descrybyng the orygynall ground of these Lutheran saccyons [i.e. faccyons]
Barlow, William
Amsterdam. Theatrum Orbis Terrarum. 1974. ca. 200 p.
ISBN 9022106411

A dyaloge descrybyng the orygynall group of these Lutherean faccyons and many of theyr abusys
Barlow, William
[London. 1531].

[A dyaloge of Sir Thomas More knyghte: Wheryn be treated dyuers maters, as of the veneracyon and worshyp of ymages and relyques, praynge to sayntis, and goynge on pylgrymage
More, Thomas
London. William Bastell. 1531.]. pp. (10), ff. cliv.

A dyalogue bitwene the playntife and the Defendaunt
Calverley, William
[London. 1535?].

A Dyalogue defensiue for women / agaynst malycyous detractoures
Vaughan, Robert
[London. 1542].

A dyalogue of comforte agaynste tribulacyon
More, Thomas
Alexandria, VA. Alexander Street Press. 2008. 126 p.

Ḥady al-Qurʾān al-karīm ilá al-ḥujjah wa-al-burhān
Sirāj al-Dīn, ʻAbd Allāh
Ḥalab. Maktabat Dār al-Falāḥ. 1994. 270 p.

Ady a mühelyben
Lengyel, Géza
[Budapest]. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1957. 394 p.

Adyar Library series
Adyar, Madras. Adyar Library & Research Centre. 1889-. v.

Adyar pamphlets
Madras. Theosophical Pub. House. v.

Adyatan =: D'aujourd'hui
Paris. Publications Langues'O. 1982-1992. 6 v.

Ady az újságíró
Bölöni, György
Budapest. Magvetʺo. 1956. 68 p.

Ady Bandi, Ady Endre
Hetey, Zoltán
Budapest. Stádium. 1942. 184 p.

A dybbuk and other tales of the supernatural
Kushner, Tony ; An-Ski, S ; Neugroschel, Joachim
New York. Theatre Communications Group. 1997. 198 p.
ISBN 1559361468

Ady-bibliógráfia 1896-1970
Vitályos, László ; Orosz, László
Budapest. [Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára]. 1972. xxiv, 425 p.

Ady-bibliográfia, 1896-1977: Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom
Vitályos, László ; Orosz, László
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1980. xxv, 408 p., [16] p. of plates.
ISBN 9637301364

Ady-bibliográfia, 1896-1987: Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom : kiegészítő kötet
Vitályos, László
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1990. xxiii, 425 p.
ISBN 9637302700

Ady-dokumentumok könyve
[Bratislava. Prager. c1937]. [4] p.

ʻAd yeḥdal tsili: shirim
Zeluf, Lili
Tel Aviv. ʻEḳed. 2002. 61 p.

Adìye Handa =: Handa's hen
Browne, Eileen ; Fadiya, Adeyinka
London. Mantra. 2003. 1 v. (unpaged).
ISBN 1844440834

A dyeing art: traditional tie-dye and batik in the Gambia
Whittle, Anita
[Gambia. Anita Whittle]. 1998. 1 videocassette.

Ady elnyeri a föváros szépirodalmi diját
Hegedüs, Nándor
Budapest. Akadémiai Kiadó, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. 1959. 62 p.

Ady Endre
Ady, Lajos
[Budapesten. Pápai Ernő Műintézete. 1923]. p.

Ady Endre
Schöpflin, Aladár
Budapest. Nyugat. [1934]. 214 p.

Ady Endre, 1877-1919
Sára, Péter ; Ady, Endre ; Pölöskei, Ferenc
[Budapest. Magyar Helikon. 1957]. 169 p.

Ady Endre a szlovák irodalomban
Csukás, István
Budapest. Akadémiai Kiadó, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. 1961. 147 p.

Ady Endre éjszakái
Krúdy, Gyula
Budapest. Noran. 2005. 190 p.
ISBN 963741603X

Ady Endre költeményei / [a szöveggondozás Láng József és Schweitzer Pál munkája]
Ady, Endre ; Láng, József ; Schweitzer, Pál
[Budapest]. Helikon. 1983. 1063 p.
ISBN 9632077385

Ady Endre költeményei
Ady, Endre ; Szalai, Anna
[Budapest]. Helikon K. 2000. 1330 S.
ISBN 9632086406

Ady Endre élete és mʺuvei
Bóka, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1955-. v.

Ady Endre, életéről, verseiről, jelleméről
Révész, Béla
Budapest. Athenaeum. [n.d.]. 202 p.

Ady Endre levelezése
Ady, Endre ; Vitályos, László ; Hegyi, Katalin
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1998-. v.
ISBN 9630524589

Ady Endre lírája
Szabó, Richard
Budapest. Ady Könyvkiadó Kiadása. 1945. 213 p.

Ady Endre nagyváradi napjai.b
Hegedüs, Nándor
Budapest. Magyar Tudományos Akademia, Irodalomtörtéheti Intézete. 1957. 463 p.

Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai: egy kis séta
Péter, Zoltán I ; Tóth, János
Budapest. Noran Librrro. 2012. 300 p.
ISBN 9789639996755

Ady Endre Nagyváradon (Irodalmi forrástanulmány)
Hegedüs, Nándor
Budpest. Akadémiai Kiadó. 1956. 157 p.

Ady Endre összegyüjtött novellái
Ady, Endre
[Budapest]. Athenaeum. [1939]. 517 p.

Ady Endre összes művei
Ady, Endre
[Budapest]. Atheneum. 1944-. v. 3-4.

Ady Endre összes novellái
Ady, Endre ; Bustya, Endre
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. 1326 p.
ISBN 9631509206

Ady Endre összes prózai művei: újságcikkek, tanulmányok
Ady, Endre ; Vezér, Erzsébet
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990-. v.
ISBN 9630524589

Ady Endre összes versei
Ady, Endre ; Láng, József ; Schweitzer, Pál
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977-. v.
ISBN 9631509192

Ady Endre tragédiája: a háború, a házasság, a forradalom évei
Révész, Béla
Budapest. Athenaeum. [1924]. 2 v.

Ady Endre világirodalmijelentʺosége és egynémely adalék az élettelen magyar irodalmi élet mélységébʺol
Fóti, József Lajos
Budapest. Irodalom kiadóvállalat. 1931. 16 p.

Ady Endréről: [tanulmányok]
Lukács, György
Budapest. Magvető. 1977. 81 p.
ISBN 9632706765

A dyer's garden: from plant to pot : growing dyes for natural fibers
Buchanan, Rita
Loveland, Colo. Interweave Press. c1995. 112 p.
ISBN 1883010071

A dyer's manual
Goodwin, Jill
Hessle. Ashmans. 2003. 128 p.
ISBN 0954440102

A dyer's manual
Goodwin, Jill
London. Pelham Books. c1982. 128 p.
ISBN 0720713277

ʻAd Yerushalayim: roman mi-yeme Milḥemet ha-ʻolam ha-rishonah
Reuveni, A
Tel Aviv . ha-Ḳibuts ha-meʾuḥad. 1987. 423 p.

ʻAd Yerushalayim: Yerushalayim shel Reʾuveni
Hirschfeld, Ariel ; Reuveni, A ; Reuveni, A
Tel Aviv. ha-Ṭeleṿizyah ha-ḥinukhit ha-Yiśreʾelit. 1998. 1 videocassette (VHS PAL) (29 min.).

Adygabzė: ilʺėsiplḣ ublėpḣė edzhapḣėm ii︠a︡tḣi︠u︡nėrė klass pae
Abatė, T︠S︡ ; T︠S︡ui︠a︡kʺo, A
Myekʺuapė. Adygė respublikanskė tkhylʺ tedzapḣ. 1999. 154 p.
ISBN 5760802860

Adygabzėm imorfologie: kḣėlėgʺadzhėkhėmrė studentkhėmrė apae : adygė kheku ispolkomym narodnė obrazovaniemkḣė iotdel yshtagʺ
Shʺaukʺo, A
Myekʺuapė. Krasnodarskė tkhylʺ tedzapḣėm i Adygė otd-nie. 1983. 125 p.

Adygabzėm istilistik: kḣėlėegʺadzhėkhėmrė studentkhėmrė apae
Kḣubė, B ; Shʺaukʺo, A
Myekʺuapė. Krasnodarskė tkhylʺ tedzapḣėm i Adygė otd-nie. 1979. 141 p.

Adygabzėm itkhėnkhėbzė gushchyḣalʺ: gushchyḣė min 12 fėdiz
Byrsyr, B ; Daur, Khʹ ; Shʺaukʺo, A
Myekʺuapė. Adygė Respublikėm itkhylʺ tedzapḣ. 1994. 204 p.
ISBN 5760801392

Adygabzėm izėkhėf gushchyḣalʺ: gushchyḣė min 17 fėdiz dėkhʹagʺ
Khʹatḣėnė, A. A ; Kerasheva, Z. I
Myekʺuapė. Adygė Respublikėm itkhylʺ tedzapḣ. 2006. 512 p.
ISBN 5760804855

Adygabzėm izėkhėf gushchyḣalʺ
Khʹatḣėnė, A. A ; Kerasheva, Z. I
Myekʺuapė. Adygė tkhylʺ tedzapḣ. 1960. 696 p.

Adygabzė zėtėgʺashḣė
Huvaj, Fahri ; Huvaj, Fahri
[Beştepe, Ankara]. Kaf-Fed, Kafkas Dernekleri Federasyonu. 2007. v.

Adygė ėposėu "Nartkhėr" - dunėe kulʹturėm idyshʺė kIėn =: Adygskiĭ ėpos "Nartkhėr" - sokrovishchnit͡sa mirovoĭ kulʹtury
Gadagatlʹ, A. M
Maĭkop. GURIPP "Adygei͡a". 2003. 479 p.
ISBN 5799202643

Adygėbzė
Dėgʹuby, Afitap A ; Mėmrėsh, Borys
[Nalʹchik, Russia?]. Adygėbzėu zytkhyzhar, Mėmrėsh Borys. 1996. 133 p.

Adygėbzė: 5-nė klassym papshchḣė
Gi︠a︡urgiev, Kh. Z
Nalshik. "Elʹbrus". 1999. 269 p.
ISBN 5768014624

Adygėbzė: 4 klassym papshchḣė uchebnik
Zakhokhov, L. G
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 19987. 187 p.

Adygėbzė grammatikėm i iuėkhugʺuė zėkhėmybzkhėm shchyshch
Elʹberdov, Khasan ; Kimshch, Mamrėsh
Nalʹchik. Nauchno-issledovatelʹskii institut pri Sovete Ministrov KBASSR. 1959. 136 p.

Adygėbzė orfografiemrė punktuat︠s︡ėmrė i︠a︡ khabzėkhėr
Urusov, Kh. Sh ; Zakhakhov, Leon ; Zakhokhov, L. G
Nalshyk. Kʺėbėrdeĭ-Balʺkʺėr tkhylʺ tedzapḣė. 1963. 258 p.

Adygė bzylʺfygʺėr adygė literaturėm kʺyzėrigʺėlʺagʺorėr
Shʺkhʹėlėkhʺo, Abu
Myekʺuapë. Adygė tkhylʺ tedzapḣ. 1963. 37 p.

Adygė khabzė
Mafedzev, S. Kh
Nalshyk. Tkhylʺ tedzapḣe t︠s︡entr "Ėlʹ-Fa", Tkhylʺ tedzapḣe "Ashėmėz". 1994. 351 p., [32] p. of plates.
ISBN 5881950801

Adygėkhėm i͡a dauėdapshchėkhėr: ėtnografie terminkhėm i͡a psalʺalʺė kḣėshchḣ = Kratkiĭ slovarʹ ėtnograficheskikh terminov kabardino-cherkesskogo i͡azyka
Dumanov, Kh. M
Nalshyk. 1905 gʺė Revoli͡ut͡siėm i t͡sḣėr Respublikanskė poligrafkombinat. 2006. 211 p.
ISBN 5881957539

Adygė khʺybaryzhʹ: pʹesėkhėr
Ḣutḣyzh, Boris
Nalshyk. Ėlʹbrus. 1995. 195 p.
ISBN 5768010130

Adygė kʺuazhėkhʹkhėr =: Adygskie zagadki
Kʺudeĭ, Zinaidėshch
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 1997. 152 p.
ISBN 5768011811

Adygė lʺėpkʺ orėdkhėr
Samogova, G. A
Myekʺuapė. Adygė Respublikėm itkhylʹ tedzapḣ. 1998. 262 p. of music.
ISBN 5760802658

Adygė lʺėpkʺ uėrėdkhėmrė, dzapė uėrėdkhėmrė
Zėramyshchḣė Zaretėshch
Nalshyk. GP KBR "Respublikanskiĭ poligrafkombinat im. Revoli͡ut͡sii 1905 g.". 2008. 187 p.
ISBN 9785881959333

Adygė lʺėpkʺym iėtnopedagogikė
Shorė, Ibrakhʹim
Myekʺuapė. Adygė tkhylʺ tedzapḣ. 1993. 406 p.
ISBN 5760800833

Adygė lʺėpkʺym i tkhydė: kʺėbėrdeĭkhėm kʺaḣuėtėzh khʺybaryzhʹkhėmkḣė tkhyzhauė
Nogmov, Sh. B
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 1999. 177 p.
ISBN 5768014128

Adygė literaturė: 6-nė klassym papshchḣė uchebnik-khrestomatie
Erzhyb, Aslʺėn
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 1999. 269 p.
ISBN 5768014438

Adygė literaturėm ekhʹylḣėgʺė gupshysėkhėr
Kunizhev, Magamet
Mayekʺuapė. Krasnodarskė tkhylʺ tedzapḣėm i Adygė otdelenie. 1968. 124 p.

Adygė Mamli︠u︡kkhėr
Khʹėfḣyt︠s︡ḣė, Mukhʹėmėd
Nalshyk [Russia]. Ėlʹbrus. 1994. 215 p., [32] p. of plates.
ISBN 5768009493

Adygė orfograficheskė gushchyḣalʺ
Zekokh, Uchuzhuk
Myekʺuap. Krasnodar tkhylʺ tedzapḣem i Adygė otdelenie. 1968. 189 p.

Adygė psalʺėzhʹkhėr
Kʺardėngʺushchḣ, Zyramyku ; Abubekir, Gukemuk
Nalshyk. Kʺėbėrdeĭ-Balʺkʺėr tkhylʺ tedzapḣė. 1965. 200 p.

Adygė pshchashchėr kʺofė: usėkhėr, uėrėdkhėr
Bakhʺuė, Betḣal
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 2001. 112 p.
ISBN 5768015590

Adygė Respublikėm i zakon: Adygė Respublikėm shchypsėurė t︠s︡ḣyf lʺėpkʺkhėm abzėkhėm i︠a︡khʹyliagʺ : Adygė Respublikėm i zakonikhʺukhʹė khasė kʺydigʺėkḣygʺ
Myekʺuanė. Adygė Respublikėm itkhylʺ tedzanḣ. 1994.
ISBN 5760801716

Adygė respublikėm i zakonkhėr apėrė kʺydėkḢygʺu =: Sbornik zakonodatelʹnykh aktov respubliki Adygei͡a
Maĭkop. Adygeĭskoe knizhnoe izd-vo. 1993-1994. 2 v.
ISBN 576080118X

Adygė romanym igʺogu
Mamyĭ, R. Khʹ
Myekʺuapė. Krasnodarskė tkhyl tedzapḣėm i Adygė otd-nie. 1977. 176 p.

Adygė (shėrdzhės) unėt︠s︡ḣėkhėr, t︠s︡ḣėkhėr, lʺėpkʺ damygʺėkhėr
Pshchybiĭ, I. Khʺ
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 2003. 220 p.
ISBN 5768018646

Adygė sovetskė ḣoryḣuatėkhėr: orėdkhėmrė, usėkhėmrė
Autleva, Saret
Myekʺuapė. [s.n.]. 1968. 152 p.

Adygė taurykhʺkhėr: novellė taurykhʺkhėr
Tkhʹėmokʺuė (Braĭ) Zhenėshch
Nalshyk. 1905 gʺė Revoli͡ut͡sėm i t͡sḣėr zezykhʹė Respublikanskė poligrafkombinat, "Ėlʹ-Fa". 2005-. v.
ISBN 5881957156

Adygė tkhybzėm i tkhydė
Urusov, Khatalai Shakhimovich
Nalshyk. "Ėlʹbrus" tkhylʺ tedzapḣė. 1968. 190 p.

Adygė tkhydėzhʺkhėr
Mamyĭ, R. Khʹ ; Tutaryshchė, M. K
Myekʺuapė. "Meoty". 1993. 378 p.

Adygė-tyrku gushchyḣalʺ: gushyḣė min 13 fėdiz
Çelikkıran, Mehmet Yasin
Myekʺuapė. Adygė tkhylʺ tedzapḣ. 1992. 196 p., [1] leaf of plates.
ISBN 5760800507

Adygė uėrėdyzhʹkhėr
Kʺardėngʺushchḣ, Zyramyku ; Kardanov, Kh. Ia
Nalʹchik. "Elʹbrus" tkhyʺ tedzapḣė. 1969. 114 p.

Adygė ḣuėryḣuatė: edzhapḣė nėkhʺyshchkhʹėm zėryshchadzhyn tkhylʺ
Pshchybiĭ, I. Khʺ
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 1998. 196 p.
ISBN 576801361X

Adygė usė gʺėpsykḣė
Khakuashev, Andreĭ Khanashkhovich
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 1998. 286 p.

Adygėu ushchytynyr gugʺushch: usėkhėmrė, poėmėkhėmrė
Bemyrzė, Mukhʹėdin
Nalshyk. "Ėlʹbrus". 2002. 115 p.
ISBN 5768017364

Adygeĭskai︠a︡ filologii︠a︡
Krasnodar. v.