Był bal
Mackiewicz, Stanisław
[Warszawa]. Pax. [1961]. 370 p.

By batons and barbed wire
Newnham, Thomas Oliver
Auckland, N.Z. Real Pictures. 1983. 96 p.
ISBN 0473002531

By Battersea Bridge
Davey, Janet
London. Chatto & Windus. 2012. 293 p.
ISBN 9780701186920

By beach and bog-land: some Irish stories
Barlow, Jane
London. T. Fisher Univin. 1905. vii, 301 p.

Bybefolkningen 1600-1660: erhvervsfordeling, ambulans, indtjeningsevne. Urban population, 1600-1660; distribution of occupations, migration, incomes. With an English summary
Fussing, Hans H
Aarhus. Universitetsforlaget. 1957. xiii, 125 p.

Bybefolkningen i Danmark paa Merkantilismens Tid
Olsen, Albert
København. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 1975. 102 p.
ISBN 8775008459

By being, it is: the thesis of Parmenides
Cordero, Nestor-Luis
Las Vegas. Parmenides. 2004. xi, 215 p.
ISBN 1930972032

Die Bybel: dit is Die ganse Heilige Skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament bevat
Cape Town. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 1966. 868, 287 p.

Die Bybel: dit is die ganse Heilige Skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament bevat
Kaapstad. Britse en Buitelandse Bybelgenootskap. 1941. 860, 284 p.

Bybel der natuure
Swammerdam, Jan ; Boerhaave, Herman ; Gaubius, Hieronymus David ; Severinus, Isaac ; Aa, Boudewijn Janssoon van der ; Aa, Pieter Janssoon van der ; Spyck, Johannes van der
Te Leyden. By Isaak Severinus, Boudewyn Vander Aa, Pieter Vander Aa. 1737-38. 2 v. ([50], 1-362, [17], 368-910, [36], 124 p., LIII folded leaves of plates).

Bybel der natvre
Mornay, Philippe de
Amsterdam. 1602.

Die Bybel dit is: Die ganse Heilige Skrif wat al die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament bevat oorgesit uit die oorspronklike tale en uitgegee in opdrag van die Gesamentlike kommissie verteenwoordigende die drie Hollandse kerke in Suid-Afrika
Kaapstad. Britse en Buitelandse Bybelgenootskap. 1938.

Die Bybel en die moderne mens
[Pretoria]. Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 1974. 51 p.
ISBN 0949976296

Bybeles, tai esti wisas Szwentas Rašztas Seno ir Najo Testamento i lietuwiškaje̜ kalba̜ perstatytes: iš naujo pérweizdẽtas ir devinta̜ karta̜ išspáustas. --
Berlinè. Išspáudintos nû Britiškosês bey svetimujû Zemjû Bibelû Draugystês. 1905. 856, 278 p.

Die Bybel in Afrikaans
Oberholster, J. A. S
Kaapstad. N.G.Kerk-Uitgewers. [1958]. 125 p.

Die Bybel in fokus: leesgids vir n̕ nuwe tyd
Jonker, Louis C ; Botha, Jan ; Conradie, E. M
Kaapstad. Lux Verbi. 1997. 132 p.
ISBN 0869976052

Bybel-merch ofte kort begrip der ware godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen catechismus, nauwkeurig naar deszelfs leidraad, by wege van vrage in antwoorden voorgesteld
Molenaar, Simon
Amsterdam. By Jan Morterre, Boekhandelaar. 1766. 2 v.

Bybelsche geögraphicus: of volkomene beschryving van alle de in de Heilige Schrift benoemde landen en steden, of tot de geögraphie behoorende plaaatsen en zaaken
Schmidt, Johann Jacob
Amsterdam. Martinus de Bruyn. 1776. 2 v. (838 p.).

Bybelsche historie of geslachtrekening van Adam tot Christus: en briefwisseling daar over met den heere Daniel Albert Reguleth : beneevens eene landkaarte van de bevolkinge der aarde in Noachs tijd met de verklaaringe van den heere Willem Albert Bachiene
Schutte, Rutger ; Reguleth, Daniel Albert
Haarlem. Tijdgaat. 1782. lxxx, 168 p.

Bybelsche Keurstoffen: zynde een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast
Hellenbroek, Abraham
Amsterdam. By Adrianus Douci. 2 v.

Bybelse Gezangen
Bake, Laurens
T'Amsteldam. By Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser, en Jan Graal. 1708.

Bybelse leesboekie van die Vrouesendingbond (van die Kaap provinsie)
Oosthuysen, Jacobus Christiaan
[Lovedale, Cape Colony]. die Verkrybaar by Lovedale boekwinkel. [1929]. xvi, 275 p.

Bybels in babels: verse
Louw, William Ewart Gladstone
Johannesburg. Nasionale Boekhandel. 1957. 59 p.

Bybel--skepping--evolusie
Du Toit, Stefanus
Johannesburg. Voortrekkerpers. 1964. 130 p.

Bybelẽs, tai esti: Wissas szwentas rasztas Seno ir Naujo Testamento, lietuwiszkay perstattytas
Berlynè. 1858. Vol. 1.

Bybel-stoffen of Verklaringen van eenige voorname Plaatzen der Heilige Schriftuure, zo des ouden als des Nieuwen Testaments
Ens, Everhard
Amsterdam. Salomon Schouten. 1742. 12 p. ℓ., 242 [9] p.

Bybel zakelyk-woordenboek: in het welke neit alleen alle landen, steden en gewesten, gebouwen en merkwaardige plaatsen, zeën, rivieren en bronnen, bergen, dalen en bomen, tempels, godts-en afgoden-huizen, offerhanden en godtsdiensten, afgoden der joden en heidenen, volkeren en natiën, man-en vrowes-personen, dieren, ber-stoffen, gewichten, ellen, maten en munten : maar ook veele andere merkwaardige woorden en spreekwyzen, geloofs-belydenissen, gelykenissen en voorbeelden, gezichten en geschiedenissen, deugden en ondeugden, gewoontens en gebruikelykheden, zonderlinge gevallen, konsten en handteeringen, wonderwerken en tekens, van hoedanige dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word, kortelyk, alles wat tot ophelderinge van donkere en zware Schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigzins dienen kan, en daarin vervat is : uit der verklaringen, redevoeringen en schriften, als meede andere aanmerkingen der beste godtgeleerden, zinryke oudheid-kundigen en beroemdste kerk-leeraren, by een gezamelt, volgens eene alphabetische ordeninge geschikt, en ten zonderlingen nutte en ten zonderlingen nutte en gemakkelykheit voor schriftuur-lievende wereldlyke en kerkelyke redenaren
Keppel, Bernhardus ; Staringh, Jacob Gerard
Amsteldam. By Adriaan Wor. 1756-1790. 11 v. in 17.

By Bendemeer's stream: a book of XXXIII lyrics
Moore, Thomas
Maine. T. B. Mosher. 1917. xiii, 46 p.

Byberättelser: 1.-4. samlingen
Allardt, Anders
Åbo. Adolf Allardt. 1885-1908. v.

B. Y. Bialostotsky bibliografye
Jeshurin, Ephim H
Nyu Yorḳ. [O. fg.]. 1958. xxv p.

Bybillede: et straede i den indre by
Langkilde, Hans Erling
KØbenhavn. Arkitektens Forlag. 1988. 143 p.
ISBN 8774070843

By birdlight
Wootton, Sue
Wellington, N.Z. Steele Roberts. 2011. 71 p.
ISBN 9781877577550

By birth or by choice: who can become a Mennonite?
Stahl, Martha Denlinger
Scottdale, Pa. Herald Press. 1987. 142 p.
ISBN 0836134370

By birth or consent: children, law, and the Anglo-American revolution in authority
Brewer, Holly
Chapel Hill. Published for the Omohundro Institute of Early American History and Culture, Williamsburg, Virginia, by the University of North Carolina Press. c2005. xi, 390.
ISBN 0807829501

The Byble: that is to saye, al the Holy Scripture set furth according to T. Mathewes translation
Day, John
London. John Day. 1551. 5 pts.

The Byble in Englishe: that is, the Olde and New Testament, after the translacion appoynted to bee read in the churches
[London]. Imprynted at London in Fletestrete, at the signe of the Sunne ouer agaynst the conduyte, by Edwarde Whitchurche. the xxi day of December ... M.D.XLIX [21 Dec. 1549]. [12], xcviii [i.e. 196], cxlij [i.e. 284], cxlviii [i.e. 296], xcvu [i.e. 192], [4], cxvi [i.e. 232] p.

The Byble in Englyshe: that is to saye the content of all the holy scrypture, bothe of ye olde and newe testament
Coverdale, Miles ; Grafton, Richard ; Holbein, Hans ; King, Mary ; Thomas, Isaiah
[London]. Prynted by Rychard Grafton. 1540. 5 pts. in 1 v.

The Byble in Englyshe: that is to saye the content of all the holy scrypture, bothe of ye olde and newe testament
Coverdale, Miles ; Grafton, Richard ; Regnault, François ; Whitchurch, Edward ; Homer, Jonathan
[London]. Rychard Grafton & Edward Whitchurch. 1539. [12] p., lxxxiiij, cxxiij, cxxxiiij [i.e. 132], lxj [i.e. 80], ciij, [1] leaves.

The Byble, that is to say all the Holy Scripture: in whych are contayned the Olde and New Testamente, truly & purely translated into English, & nowe lately with greate industry & diligence recognised
Tyndale, William ; Becke, Edmund ; Stafford, Rebecca ; Bathurst, Charles ; Ripon, George Frederick Samuel Robinson
London. Imprynted by J. Daye and W. Seres. 1549. [20], lxxxvi (i.e. lxxxviii), cxiii (i.e. cxiv), cxlv (i.e. cxlvii), lxxvi, cxxiii leaves.

Bybliĭna ystorii͡a Staroho Zavita: sʹʹ yli͡ustrat͡sii͡amy y poi͡asneni͡amy
Mashchak, I. Ḟ
Z͡Hovkva. Izdatelʹ Leontiĭ St. Dobri͡anskiĭ. 1909. 416 p.

Byblia grammata: documents et recherches sur le développement de l'écriture en Phénicie
Dunand, Maurice
Beyrouth. 1945. xix, 200 p.

Byblia święta, to iest Wszystko Pismo święte Starego i Nowego przymierza: Z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone ... podług edycyi gdańskiey roku 1632 świeżo ... Zborom Bożym Polskim ... po wtory raz iest wystawione
W Krolewcu. Bogumil Lebrecht Hartung. 1779. 698, 240, 307 p.

Bybliiniy povisty iz staroho i novoho zavita: s obrazkamy
A. L
Lʹviv. Naklad i pechatnia Stavoropyhiiskoho Instytuta. 1896. v.1.

Bybliothecae Pierpont Morgan codices coptici photographice expressi
Morgan, J. P ; Hyvernat, Henri
Romae. 1922. 56 v. in 63.

Byblis: Leda, A new pleasure
Louÿs, Pierre ; Buck, Mitchell S
New York. Priv. print for subscribers. 1920. 122 p.

"Byblis"
Paris. [Éditions Albert Morancé. v.

Byblis changée en fontaine
Louÿs, Pierre ; Wagrez, Jacques Clément
Paris. Librairie Borel. 1898. 11 leaves, 46 p.

By blood
Ullman, Ellen
New York. Farrar, Straus and Giroux. 2012. 378 p.
ISBN 9780374117559

By blood and fire: the attack on the King David Hotel
Clarke, Thurston
London. Hutchinson. 1981. 346 p., [8] p. of plates.
ISBN 0091452902

By blood & fire: the attack on the King David Hotel
Clarke, Thurston
New York. Putnam. c1981. 304 p., [4] leaves of plates.
ISBN 0399126058

Byblos: son histoire, ses ruines, ses légendes
Dunand, Maurice
Beyrouth. 1963. 102 p.

Byblos
Beirut. Paravision. 2003. 1 videodisc.

Byblos
[Madrid]. Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones, Universidad Complutense de Madrid.

Byblos and Jericho in the early Bronze I: social dynamics and cultural interactions : proceedings of the international workshop held in Rome on March 6th 2007 by Rome "La Sapienza" University
Nigro, Lorenzo ; Artin, Gassia
Rome. Università di Roma "La Sapienza,". 2007. v, 133 p.
ISBN 8843802119

Byblos, cité sacrée (8e-4e s. av. J.-C.)
Elayi, Josette
Paris. Gabalda. 2009. 273 p., 8 p. of plates.

Byblos et la fête des Adonies
Servais-Soyez, B
Leiden. E. J. Brill. 1977. 94 p., [8] leaves of plates.
ISBN 9004048855

Byblos et L'Égypte: quatre campagnes de fouilles à Gebeil, 1921-1922-1923-1924
Montet, Pierre
Paris. P. Geuthner. 1928-29. 2 p. ℓ., ii, 317 p.

Byblos in the third millennium B.C: a reconstruction of the stratigraphy and a study of the cultural connections
Saghieh, Muntaha
Warminster, England. Aris & Phillips. c1983. xii, 214 p.
ISBN 0856681326

Byblos à partir de 1763, une ville en changement et en mutation: rôle des Maronites
Nakhle, Aïda
Lille. A.N.R.T. Université de Lille III. 1992. 2 microfiches.

Byblos, portrait (s) de ville
Beyrouth. ALBA. 2006. [100] p.

Byblos, son histoire, ses ruines, ses légendes
Dunand, Maurice
Beyrouth. 1963. 102 p.

Byblos ; suivi de Noces à Byblos
Alyn, Marc ; Alyn, Marc
Paris. L'Harmattan. c1991. 111 p.
ISBN 2738410014

Byblos through the ages
Jidejian, Nina
Beirut. Dar el-Machreq Publishers; [distribution Librairie Orientale. 1968]. xxi, 221 p.

Byblyografyia rusnatsokh u Iuhoslavyi, 1918-1980
Vuksanović, Miro ; Zeremski, Vida
Novi Sad. Biblioteka Matice srpske. 1989-. v.
ISBN 8680061042

By bog and sea in Donegal
Shane, Elizabeth
London. Selwyn & Blount, Ltd. 1928, [1929]. pp. 64.

By, bok og borger: Deichmanske bibliotek gjennom 200 år
Ringdal, Nils Johan
Oslo. Aschehoug. 1985. 283 p., [8] p. of plates.
ISBN 8203114245

Byboligen: på vei mot en ny boform
Brantenberg, Tore
Oslo. Norsk arkitekturforlag. c1997. 264 p.
ISBN 8275320089

Byborgerens hus i Norge: fra middelalderen til idag
Hauglid, Roar
Oslo. Dreyers forlag. 1963. 330 p.

Byborna
Lilja, Gertrud Linnéa
Stockholm. A. Bonnier. [1940]. 312 p.

By Bothwell banks: some chapters on the history, archaeology and literary associatons of the Uddingston and Bothwell district
Henderson, George
Glasgow. D. Hobbs. 1904. 260 p.

Büyübozumu: yaratıcı yazarlık : kurmacanın bilinen sırları ve ihlal edilebilir kuralları : deneme
Gülsoy, Murat
İstanbul. Can yayınları. 2005. 221 p.
ISBN 9750704630

By Brakhage: an anthology
Brakhage, Stan ; Becker, Peter ; Elmore, Kate
[Irvington, NY]. Criterion Collection. c2003. 2 videodiscs (243 min.).
ISBN 155940938X

By Brakhage: an anthology
Brakhage, Stan
[Irvington, NY]. The Criterion Collection. [2010]. 3 videodiscs (455 min.).
ISBN 9781604652802

By bread alone
Brown, Lester Russell ; Eckholm, Erik P
New York. Praeger. c1974. xi, 272 p.
ISBN 0275335402

By bread alone
De Sherbinin, Betty
New York. W. Morrow & company. 1945. 3 p. ℓ., 250 p.

By bread alone: a novel
Friedman, I. K
New York. McClure, Phillips. 1901. 481 p.

By bread alone
Lynch, Sarah-Kate
London. Black Swan. 2004. 367 p.
ISBN 055277104X

By bread alone: the story of A-4685
Mermelstein, Mel
Huntington Beach, Calif. distributed by Auschwitz Study Foundation. 1981, c1979. xvi, 290 p.
ISBN 0960653406

By Bride and Blackwater
Barry, P ; De Barra, Donal
Miltown Malbay, Co. Clare. Donal De Barra. c2003. ix, 469 p.

By bridge and mill: a history of the village of Frankford
Lewis, Walter ; Turner, Lynne
Kingston. Lake Ontario Regional Library. 1979. iv, 101 p.
ISBN 0969016700

By Brigadier-General Arnold, a proclamation: To the officers and soldiers of the Continental Army who have the real interest of their country at heart, and who are determined to be no longer the tools and dupes of Congress, or of France
Arnold, Benedict
[New York. Printed by James Rivington. 1780]. 1 sheet ([1] p.).

By Brigadier General Stanwix, commanding His Majesty's forces in the southern district of North America: Whereas a number of the King's horses marked G.R. with a horse-shoe ... were lost, or stolen last campaign, or this year ... Given under my hand, at Philadelphia, the 22d of June 1759
Stanwix, John
[Philadelphia. Printed by B. Franklin and D. Hall. 1759]. 1 sheet ([1] p.).

By Brigadier General Stanwix, commanding His Majesty's forces in the southern provinces of North-America: notice is hereby given, that a number of waggons will be wanted for His Majesty's service, and, in order to avoid impressing, and all other severe methods, I have thought proper to make the following very advantageous proposals. ... Given at Philadelphia, this fourth day of May, 1759
Stanwix, John
[Philadelphia. Printed by B. Franklin and D. Hall. 1759]. 1 sheet ([1] p.).

By broomstick train: little journeys about Boston's suburbs on the electric cars
Holmes, Oliver Wendell
[Boston]. Boston Transcript Co. 1895. 45 p., [2] leaves of plates.

Byōbu: [exhibition, Fine Arts Gallery of San Diego, April-June 1975]
[San Diego, Calif. The Gallery. 1975]. [12] p.

Byōbu: shōgun kara no okurimono : Nichi-Ran shūkō 150shūnen kinen tokubetsuten = In commemoration of the 150th anniversary of Japanese-Dutch friendship : a gift from the Shogun : folding screens
Nagasaki. Nagasaki Rekishi Bunka Hakubutsukan. 2008. 30 p.

Byōbu: Japanese screens from New York collections
Murase, Miyeko
[New York]. Asia Society; distributed by New York Graphic Society [Greenwich, Conn. 1971]. 134 p.
ISBN 0878480358

Byōbue meihinten: kaikan 10-shūnen kinen tokubetsuten : Burandēji Korekushon Nihon kaiga no satogaeri o ki ni
Fukui-shi. Fukui Kenritsu Bijutsukan. c1987. 79 p.

Byōbu-E Meisaku-Ten: (Exhibition of celebrated folding screens). At the Nihon Keizai Shimbun Company, Kyobashi, Tokyo, Jan. 5 - 17, 1965
26 pl. (pt. col.).

Byōbue ni miru kisetsu
Takeda, Tsuneo
Tōkyō. Chūō Kōron Bijutsu Shuppan. Heisei 20 [2008]. viii, 314 p.
ISBN 9784805505816

Byōbue no seiritsu to tenkai
Takeda, Tsuneo
Tōkyō. Kōdansha. 1981. 179 p.

By bullet, bomb, and dagger: the story of anarchism
Suskind, Richard
New York. Macmillan. [1971]. 182 p.

Byōbu no sekai: sono hensen to tenkai = The world of screen painting : transition and development
Tōkyō. Idemitsu Bijutsukan. c2010. 155 p.

Bybury to Beacon street
Diaz, Abby Morton
Boston. D. Lothrop. c1887. 276, iv p.

Byōbusai: Gion goryōe sangō
Kyōto. Kogirekai. 2008. 89 p.
ISBN 9784904393017

By bus, train and coach in Walthamstow
Thomson, Leonard A
London. Walthamstow Antiquarian Society. 1971. 41 p., 24 plates.
ISBN 0854800123

Byōbuuta no kenkyū
Tajima, Tomoko
Ōsaka-shi. Izumi Shoin. 2007. 2 v.
ISBN 9784757604056

Byōbuuta to utaawase
Tōkyō. Kazama Shobō. Heisei 7 [1995]. 2, 2, 434 p.
ISBN 4759909478