Cixi Xian xuan song tian fu za shui ge shu jian ming qing ce gao
Zhejiang. Cixi Xian gong shu. Minguo si nian [1915]. 1 v.

Cixi xian (Zhejiang ) zhi: 16 juan
Feng, Hongmo ; Yang, Zhengsun
[China]. Yongzheng 9 [1731]. 8 v.

Cixi Xian zhi
Wang, Qingyi
Beijing. Fang zhi chu ban she. 2001. 7, 3, 2, 11, 420 p., [8] p. of plates.
ISBN 7801226798

[Guangxu] Cixi Xian zhi
Yang, Taiheng
Beijing Shi. Beijing tu shu guan chu ban she. 2003. 1 v.
ISBN 7501320837

Cixi Xian zhi: jian ben
[Cixi Shi. Cixi Shi di fang zhi ban gong shi. 2001]. 418 p.

Cixi Xian zhi
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1992. 12, 7, 42, 1106 p., [32] p. of plates (some folded).
ISBN 721300820X

Cixi xian zhi: 16 juan
[China. s.n.]. Ming Tianqi jia zi [4 nian, 1624]. 6 v.

Cixi xian zhi: [56 juan, lie zhuan fu bian 1 juan]
[China. s.n. 1899?]. 12 v.

"Cixi xian zhi" bian xiu shi lu
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 1992. 2, 5, 323 p.
ISBN 7213008323

Cixi xie zhao ji
Carl, K ; Chen, Tingrui
Shanghai. Zhonghua shu ju. Min guo 6 [1917]. 186 p.

Cixi xie zhen
Chen, Jiexian
Taibei Shi. Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si. 2010. 4, 7, 292 p.
ISBN 9789573266402

Cixi xi tao
Bing, Kun
Chengdu. Sichuan wen yi chu ban she. 1985. 4, 669 p., [1] leaf of plates.

Cixi xi xing
Shi, Ling
Beijing. Zuo jia chu ban she. 1997. 404 p.
ISBN 7506311631

Cixi xi xing ji
Chen, Chengzhi
Kunming. Yunnan ren min chu ban she. 1981. 3, 434 p.

Cixi xi xing ji
Chen, Chengzhi
Xianggang. Bai xin tʻus hu wen ju gong si. 1960. 2 v. (380 p.).

Cixi xi xing ji
Wu, Yong ; Liu, Zhixiang
[Taibei xian] Sanchong Shi. Xin yu chu ban she. [min guo] 84 [1995]. 235 p.
ISBN 9577331718

Cixi Yan shi shou zhi shan zhuang gong du zhang cheng hui lu: yi juan
Yan, Yibin
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Qing Xuantong yuan nian [1909]. 1 v.

Cixi yan yi
Cai, Dongfan
Shenyang. Liao Shen shu she. 1994. 4, 3, 350 p.
ISBN 7805072345

Cixi yan zheng tong zhi
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 2004. 384 p.
ISBN 9787213029042

Cixi ye shi
Der Ling ; Qin, Shou'ou
Shenyang Shi. Liao Shen shu she. 1994. 2, 9, 355 p.
ISBN 7805072329

Cixi yu Guangxu: Zhongguo gong ting zhong de sheng cun you xi
Headland, Isaac Taylor
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2004. 2, 2, 2, 239 p.
ISBN 7101044301

Cixi yu qian nü guan Deling hui yi lu
Der Ling ; Gu, Qiuxin
Ha'erbin Shi. Heilongjiang ren min chu ban she. 1988. 3, 5, 1, 364 p.
ISBN 7207003692

Cixi yu wan Qing can ju
Xiang, Si
Xianggang. He ping tu shu you xian gong si. 2010. 287 p.
ISBN 9789622387065

Cixi yu wo
Rongling ; Der Ling ; Der Ling
Shenyang Shi. Liao Shen shu she. 1994. 4, 363 p.
ISBN 7805072310

Cixi Yuyao jia pu ti yao
Li, Shuangjie
Guilin Shi. Li jiang chu ban she. 2003. 13, 202 p., [4] p. of plates.
ISBN 9787540724054

Cixi yu yuan wai shi =: Old Buddha
Der Ling ; Gu, Qiuxin ; Fan, Zhili ; Deng, Weilin
Nanjing Shi. Jiangsu jiao yu chu ban she. 2006. 2, 6, 251 p.
ISBN 7534370183

Cixi yu Zhen fei: Empress dowager Cixi and imperial consort Zhen
Wang, Hailing ; Xiao, Yangling
[S.l. s.n.]. 2008. 2 videodiscs.

Cixi zheng xie zhi
Beijing. Fang zhi chu ban she. 2005. 629 p.
ISBN 7801924568

Cixous, Irigaray, Kristeva: the jouissance of French feminism
Ives, Kelly
Kidderminster. Crescent Moon. 1996. 109 p.
ISBN 1871846889

Cixous/Mesguich : reprises d'amour: journal de bord de "L'Histoire (qu'on ne connaîtra jamais), Théâtre de la Ville, mars-mai 1994
Bensky, Roger-Daniel
[Paris]. Librairie Nizet. c1994. 141 p.
ISBN 2707811904

Cixous sous X: d'un coup le nom
Garnier, Marie-Dominique ; Masó, Joana
Saint-Denis. Presses universitaires de Vincennes. c2010. 178 p.
ISBN 9782842922405

Der cix [hundertundneunte] Psalm Deus laudem: Wider den Verrheter Juda. Vnd wider alle, die Judas art an sich haben, als da sind, alle Verfolger vnd Rotten, wider Christus wort
Luther, Martin ; Cranach, Lucas
Wittemberg. [Georg Rhau]. 1535. [46] p.

Ci xuan
Hu, Shi
Taibei Shi. Taiwan shang wu yin shu guan. Min guo 48 [1959]. 12, 4, 381, 22 p.

Ci xuan
Hu, Yunyi
Jiulong. Wen yuan shu dian. [197-?]. 2, 10, 333 p.

Ci xuan
Zhang, Huiyan ; Yang, Jialuo
Taibei. Shi jie shu ju. Min guo 45-46 [1956-1957]. 1 v.

Ci xuan
Zheng, Qian
Taibei Shi. Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui. min guo 43 [1954]. 2, 8, 208 p.

Ci xuan
Hu, Yunyi
Taibei Shi. Xin wen feng chu ban gong si. min guo 71 [1982]. 10, 334 p.

Ci xuan
Wen, Ruxian
Taibei. Wen Ruxian. Min guo 54 [1965]. 700 p.

Ci xuan
Zhang, Huiyan ; Dong, Yi
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Ci xuan fu
Mai, Cheng
Ren min wen xue. 2006.
ISBN 7020053335

Ci xuan zhu
Lu, Yuanjun
Taibei Shi. Zheng zhong shu ju. Min guo 59 [1970]. 1, 19, 342 p.

Ci xue
Liang, Qixun
[China]. Min guo 21 [1932]. 2 v.

Ci xue
Liang, Qixun
[Peking]. Beijing shi Zhongguo shu dian. 1985. 3, 1, 61, 1, 57 leaves.

Ci xue
Zhang, Zhengti
[Taibei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [Min guo 62 i.e. 1973]. [14], 285 p.

Ci xue
Shanghai. Hua dong shi fan da xue chu ban she. 1981-. v.

Ci xue ABC
Hu, Yunyi
Shanghai. Shi jie shu ju. 1930. 97 p.

Ci xue bian
Xie, Taofang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 2007. 2, 2, 478 p.
ISBN 9787532545285

Ci xue chu guang
Wu, Manghan
Shanghai. Chao ji shu zhuang. min guo 9 [1920]. 8 v.

Ci xue ci dian
Chen, Guoqing
Guiyang Shi. Guizhou ren min chu ban she. 1990. 1, 1, 130, 151, 1021 p.
ISBN 7221010188

Ci xue cong shu
Qin, Enfu
[Jiangdu] . Heng zhou jing she. 6 v.

Ci xue cong shu
Hanjiang. Cheng qi tang. Guangxu 6 [1880]. 5 v. (double leaves) in case.

Ci xue cong tan
Duan, Xinzhong
Taibei Shi. Ping ping chu ban she. min guo 55 [1966]. 1, 1, 104 p.

Ci xue dang an
Tan, Xinhong
Wuhan. Wuhan da xue chu ban she. 2011. 1 v.
ISBN 9787307093737

Ci xue de hui huang: wen xue wen xian xue jia Tang Guizhang
Zhong, Zhenzhen
Nanjing. Nanjing da xue chu ban she. 2001. 11, 3, 349 p., [4] p. of plates.
ISBN 7305036994

Ci xue fa wei
Xu, Xinyi
Taibei Shi. Hua zheng shu ju. min guo 74 [1985]. 4, 262, 2 p.

Ci xue gai lun
Hu, Yunyi
Jiulong. Shi yun shu ju. [195-]. 71 p.

Ci xue gai lun
Jiang, Meisheng
Taibei Shi. Guo min chu ban she. min guo 49 [1960]. 4, 82 p.

Ci xue gai lun
Long, Yusheng
Beijing. Beijing chu ban she. 2009. 6, 226 p.
ISBN 9787200076431

Ci xue gai lun
Wan, Minhao
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 2009. 381 p.
ISBN 9787101067101

Ci xue gai lun
Wan, Minhao
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1987. 5, 240 p.

Ci xue gai shuo
Wu, Zhangshu
Beijing. Zhonghua shu ju. 1983. 2, 135 p.

Ci xue gu jin tan
Miao, Yue ; Ye, Jiaying
Changsha Shi. Yuelu shu she. 1993. 4, 2, 384 p.
ISBN 780520358X

Ci xue ji cheng: 8 juan
Jiang, Shunyi
Nanjing. Ci hua cong bian she. Min guo 24 [1935]. 1 v.

Ci xue ji cheng: 8 juan
Jiang, Shunyi
Taibei. Guang wen shu ju. Min guo 56 [1967]. 1 v.

Ci xue ji cheng
Jiang, Shunyi ; Zong, Shan
Beijing. Zhong hua shu ju. 1986. 1 v.
ISBN 7101007635

Ci xue ji cheng
Jiang, Shunyi
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Ci xue ji kan
Shanghai. Shanghai shu dian. 1985. 2 v.

Ci xue ji kan
Taibei Shi. Taiwan Sheng li shi fan da xue guo wen xi. Min guo 55 [1966]. 2, 2, 548 p.

Ci xue jing hua: (Ci xue xiao cong shu)
Hu, Yunyi
Xianggang. Wen yuan shu dian. [1967?]. 1 v. (various pagings).

Ci xue jin lun
Chen, Hongzhi
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. Min guo 80 [1991]. 4, 2, 250 p.
ISBN 9579400822

Ci xue jue wei
Zhong, Jin
Shanghai. Hua dong shi fan da xue chu ban she. 2008. 3, 5, 380 p.
ISBN 9787561763193

Ci xue kao quan
Lin, Meiyi
Taibei Shi. Lian jing chu ban shi ye gong si. Min guo 76 [1987]. 2, 1, 380, 39 p.

Ci xue li lun zong kao
Liang, Rongji
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 1991. 4, 272 p.
ISBN 7301015062

Ci xue lun cong
Tang, Guizhang ; Tang, Guizhang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1986. 5, 1092 p., [3] p. of plates.

Ci xue lun gao
Shanghai. Hua dong shi fan da xue chu ban she. 1986. 2, 442 p.

Ci xue lun yao
Shen, Yingming
Taibei. Zheng zhong shu ju. Min guo 62 [1973]. 4, 121 p.

Ci xue lun zhu zong mu, 1901-1992
Lin, Meiyi
Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu. Min guo 84 [1995]. 4 v. (76, 2712 p.).
ISBN 9576713447

Ci xue ming ci shi yi
Shi, Zhecun
Beijing. Zhonghua shu ju. 1988. 2, 2, 2, 96 p.
ISBN 7101002862

Ci xue ping lun shi gao
Jiang, Runxun
Xianggang. Long men shu dian. 1966. 2, 4, 341 p.

Ci xue quan heng
Liang, Qixun
Xianggang. Shanghai shu ju. 1964. 1, 93 p.

Ci xue quan shu: Si zhong
Cha, Peiji
[China]. Zhi he tang. Qing Qianlong 11 [1726]. 4 v.

Ci xue quan shu: 14 juan
Zha, Peiji
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 1 v.

Ci xue quan shu
Zha, Jichao ; Wu, Xionghe
Beijing. Shu mu wen xian chu ban she. 1986. 2 v. (865 p.).

Ci xue quan ti
Zhou, Ying
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Ci xue san bu
Chen, Xueguang
[Hefei]. Huang Shan shu she. 2004. 5, 327 p.
ISBN 7807070005

Ci xue san lun
Xiong, Kaifa
Beijing. Zhongguo she hui chu ban she. 2010. 5, 213 p.
ISBN 9787508734064

Ci xue shi jiang
Long, Yusheng
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1988. 170 p.
ISBN 7211003766

Ci xue shi liao xue
Wang, Zhaopeng
Beijing. Zhonghua shu ju. 2004. 5, 3, 9, 514 p.
ISBN 7101040497

Ci xue tong lun
Wu, Mei ; Hu, Yunyi ; Xia, Jingguan
Shanghai. Shanghai shu dian. 1996. 1 v. (various pagings).
ISBN 7805699941

Ci xue tong lun
Wu, Mei
Nanjing. Jiangsu wen yi chu ban she. 2008. 159 p.
ISBN 9787539928173

Ci xue tong lun
Wu, Mei
Shanghai. Hua dong shi fan da xue chu ban she. 1996. 186 p.
ISBN 7561715005

Ci xue tong lun
Wu, Mei
[Taibei]. Taiwan shang wu yin shu guan. Min guo 54 [1965]. 185 p.

Ci xue tu lu
Wei, Xinhe
Hefei Shi. Huang Shan shu she. 2011. 9 v.
ISBN 9787546119243

Ci xue wen ti yu shi guan xin lun
Liu, Shaoxiong
Taipei Shi. Li ren shu ju fa xing. 2010. ii, iii, 324 p.
ISBN 9789866923982

Ci xue xiao cong shu
Hu, Yunyi
Shanghai. Zhongguo wen hua fu wu she. Min guo 22 [1933]. 2 v.

Ci xue xin lun
Cai, De'an
Taibei. Zheng zhong shu ju. min guo 52 [1963]. 181 p.

Ci xue xin quan
Ye, Jiaying
Taibei Shi. Gui guan tu shu gu fen you xian gong si. 2000. 3, 213.
ISBN 9577302254

Ci xue xin quan =: A new interpretation of poetics of ci poetry
Yeh, Chia-ying
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she. 2008. 2, 10, 217 p.
ISBN 9787301132784

Ci xue yan jiu
Luo, Fangzhou
Shanghai. Wen li chu ban she. Minguo 36 [1947]. 2, 1, 144 p.

Ci xue yan jiu fa
Ren, Na
Chongqing. Shang wu yin shu guan. Min guo 33 [1944]. 2, 65 p.

Ci xue yan jiu fa
Ren, Ne
Shanghai. Shang wu yin shu guan. 1935. 77 p.

Ci xue yan jiu fang fa shi jiang
Wang, Zhaopeng
Beijing. Beijing da xue chu ban she. 2008. 5, 242 p.
ISBN 9787301129814

Ci xue yan jiu lun wen ji, 1911-1949 nian
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1988. 2, 426 p.
ISBN 7532503097

Ci xue yan jiu lun wen ji (1949-1979 nian)
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1982. 2, 543 p.

Ci xue yan jiu nian jian
Liu, Yangzhong
Wuhan Shi. Wuhan chu ban she. 2000-. v.

Ci xue yan jiu shu mu, 1912-1992
Huang, Wenji ; Zeng, Xiuhua ; Liu, Minying ; Liu, Kemin
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. Min guo 82 [1993]. 2 v. (8, 22, 1202 p.).
ISBN 9576681014

Ci xue za zu
Luo, Kanglie
Chengdu. Ba Shu shu she. 1990. 2, 2, 287 p.
ISBN 7805233411

Ci xue zhi nan
Xie, Wuliang
Shanghai. Zhonghua. [1929]. 1, 1, 98 p.

Ci xue zhuan ti yan jiu
Wang, Weiyong
Taibei Shi. Wen shi zhe chu ban she. Minguo 92 [2003]. 469 p.
ISBN 9575495071

Ci xue zong lun
Ma, Xingrong
Jinan. Qi Lu shu she. 1989. 238 p., [4] p. of plates.
ISBN 7533301242