Fujāʾatan al-nayzak: [shiʻr]
Kanānah, ʻAlī Nāṣir
Bayrūt. Muʾassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr, al-Markaz al-Raʾīsī. 2002. 95 p.

Fujairah observer
Fujairah, U.A.E. Fujairah Observer. v.

Fujairah statistics
Fujairah. Dept. of Statistic and Planning. 1997-.

Fu jen news letter (Catholic University of Peking)
Peking, China. [University press]. 1 v.

Fu Jen series
Hindmarsh, SA. ATF Press. 2005-.

Fu Jen University Bulletin
Hsin-Chuang, Taipei Hsien, Republic of China. Colleges of Law & Business Issue. 1969-1970.

Fuji: cantata [for] women's chorus (SSA), flute, harp and strings
Hovhaness, Alan
New York. C.F. Peters Corp. c1966. Score (30 p.).

Fuji: images of contemporary Japan
Steele-Perkins, Chris
New York, NY. Umbrage. c2001. 136 p.
ISBN 1884167128

Fuji
Tokutomi, Kenjirō ; Tokutomi, Ai
[Tōkyō. Roka Zenshū Kankōkai]. Shōwa 4-5 [1929-1930]. 4 v. in 3.

Fu ji
Wu, Yanmai
[Taibei]. Zhao shang ju. Min guo 41 [1952]. 1 v.

Fuji: sacred mountain of Japan
Earhart, H. Byron ; Provancher, John R ; Tomita, Cristina Keiko
[Kalamazoo, Mich. Western Michigan University. c1990]. 1 videocassette (28 min.).
ISBN 082482167X

Fuji
Ōsaka. Fuji Shinbunsha. v.

Fu jia di er nü men
Yu, Lihua
Shijia zhuang. H0bei jiao yu chu ban she. 1996. 4, 4, 2, 372 p.
ISBN 7543425483

Fu jia di er nü men
Yu, Lihua
Xianggang. Tian di tu shu you xian gong si. 1978. 4, 524 p.

Fu jia jia zhi fen xi: fu ying ye jia zhi shui gai lun
Lu, Chengzong
Taizhong. Xin qi ye shi jie chu ban she. Min guo 64 [1975]. 325 , [19] p.

Fujian: shan hai jiao hui de wen hua fu di
Liu, Denghan
Beijing Shi. Wai wen chu ban she. 2006. 249 p.
ISBN 7119043013

Fujian
Lu, Xiang
Jiulong. Zhonghua shu ju Xianggang fen ju. 1977. 166, [1] folded leaf of plates.

Fujian: gateway to Taiwan
Hook, Brian
New York. Oxford University Press. 1996. xvii, 161 p.
ISBN 0195861809

Fujian: a coastal province in transition and transformation
Yeung, Yue-man ; Chu, David K. Y
Hong Kong. Chinese University Press. c2000. xvi, 556 p.
ISBN 9622018750

Fujian ai guo ming ren
Chen, Mingshi
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 2002. 3, 3, 273 p.
ISBN 7801227581

Fujian bei bu gu cun luo diao cha bao gao
Beijing. Ke xue chu ban she. 2006. vii, 259 p., [8] p. of plates.
ISBN 7030174259

Fujian bian nian shi
Chen, Zuntong
Fuzhou Shi. Fujian ren min chu ban she. 2009. 3 v.
ISBN 9787211056514

Fujian bing Taiwan tu
[Chu ban di bu xiang. Chu ban zhe bu xiang. 1875-1885?]. 1 map.

Fujian bo wu yuan shu hua cang pin xuan cui
Yang, Cong
Beijing. Wen wu chu ban she. 2007. [10], 202 p.
ISBN 9787501022632

Fujian bo wu yuan wen wu zhen pin
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 2002. 262 p.
ISBN 7533435206

Fujian cai zheng nian jian
[Fujian. "Fujian cai zheng nian jian" bian ji wei yuan hui]. v.

Fujian cai zheng shi gang
Wang, Xiaoquan
Fuzhou. Yuan dong yin shu ju. min guo 25 [1936]. 2 v. in 1.

Fujian cai zheng shi gang
Wang, Xiaoquan
[Taibei xian Yonghe Shi]. Wen hai chu ban she. [1987?]. 12, 442, 110 p.

Fujian cai zheng ting cheng qing kai ban Fujian kuang wu jiang xi suo quan an
[Fuzhou. Fujian kuang ye jiang xi suo. 1917]. 34 p.

Fujian, Chaozhou cai dian xuan bian
Shanghai. Shanghai ke xue ji shu chu ban she. 1979. 9, 328 p., [6] leaves of plates.

Fujian cha ye min jian chuan shuo
Chen, Sifu ; Chen, Jinshui
Beijing. Xin hua chu ban she. 1993. 3, 162 p.
ISBN 7501119295

Fujian chuan shuo mi yu
Zhi, Nong ; Wang, Xin
Taibei. Dong fang wen hua shu ju. 1974. 2, 124, 51 p.

Fujian chuan tong min ju
Huang, Hanmin
Xiamen Shi. Lujiang chu ban she. 1994. 350 p.
ISBN 7806100415

Fujian chuan tong xi ju xuan
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 1980. 243 p., [6] p. of plates.

Fujian chuan zheng ju shi gao
Lin, Qingyuan
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1986. 5, 4, 415 p., 4, [1] p. of plates.

Fujian chuan zheng xue xiao xiao zhi (1866-1996)
Xiamen Shi. Lu jiang chu ban she. 1996. 275 p.
ISBN 7806104240

Fujian chu ru jing jian yan jian yi zhi
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 2005. 7, 658 p., 22 p. of plates.
ISBN 7801925408

Fu Jian da di
Sima, Guang ; Boyang
Taibei Shi. Yuan liu chu ban gong si. 1985. 270 p.

Fujian dang dai you ji xuan
Zhang, Wu ; Huang, Wenshan
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1985. 3, 295 p.

Fujian dang shi yue kan
[Fuzhou]. "Fujian dang shi yue kan" bian ji bu. v.

Fujian dang shi zi liao
[Fuzhou?. s.n.]. 1983-1986. 4 v.

Fujian dian nong jing ji shi cong kao
Fu, Yiling
Oakton, Va. Center for Chinese Research Materials. [1988?]. [39] p.

Fujian di er jie quan sheng jiao yu ju zhang hui yi bao gao
Oakton, VA 22124. Center for Chinese Research Materials. [1989?]. 1 v.

Fujian di fang xi ju =: Fujian difang xiju
Chen, Lei ; Liu, Xiangru
Fuzhou Shi. Fujian ren min chu ban she. 1997. 2, 3, 249 p.
ISBN 7211021934

Fujian di fang xi qu cong shu
[Fuzhou. Fu ji shu ju. n.d.]. 6 v. in 1.

Fujian di fang zhi tong xun
Foochou. Gai bian ji bu. no.

Fujian di li
[Beijing. Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si. 2007]. 2, 4, 7, 76, [18] p., [5] p. folded.

Fujian di lue
Ma, Guanqun ; Wang, Xiqi
Shanghai. Zhu yi tang. [1877?]. 1 v.

Fujian Diqu jing ji
Zhang, Ruiyao ; Lu, Zengrong
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1986. 2, 2, 3, 1030 p., [1] fold leaf of plates.

Fujian Diqu te xing yu Diqu fei qing yan jiu
[S.l.]. Zhan di zheng wu yan jiu hui. Min guo 55 [1966]. 58 p.

Fujian di shui nian jian
[Fuzhou Shi. "Fujian di shui nian jian" bian ji wei yuan hui]. 2000-. v.

Fujian Dongqiao jing ji kai fa qu zhi
He, Rufang
Fuzhou Shi. Fuzhou ren min chu ban she. 2011. 204 p.
ISBN 9787211062478

Fujian dui wai jing ji tong ji nian jian
[Fujian. Fujian Sheng tong ji ju]. v.

Fujian dui wai jing mao
Foochow. Fujian sheng dui wai jing ji mao yi yan jiu suo. v.

Fujian dui wai jing mao nian jian
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1990-. v.

Fujian dui wai mao yi yu hai guan shi
Lin, Renchuan
Xiamen. Lu jiang chu ban she. 1991. 2, 2, 361 p.
ISBN 7805333939

Fujian dui wai wen hua jiao liu shi
Lin, Jinshui ; Xie, Bizhen
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 1997. 4, 2, 487 p.
ISBN 7533420306

Fujian fa yuan nian jian
[China]. Fujian Sheng gao ji ren min fa yuan. 2008-. v.

Fujian fa zhi bao: Fujian fazhibao
Fuzhou Shi. [s.n.]. v.

Fujian fei qing yan jiu
[Fujian sheng]. Min guo 47- [1958- ]. v.

Fujian fei wu zhi wen hua yi chan ming lu
Hai xia wen yi. 2008.
ISBN 9787807192657

Fujian feng guang: te kan = Beautiful Fujian
Liu, Wenliang ; Ni, Shihuai
Xianggang. Fujian zhong xue xiao you hui. 1980. 90, [14] p.

Fujian feng wu zhi
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1985. 6, 331 p., [13] p. of plates.

Fujian fen jin di si shi nian, 1949-1989
Beijing. Zhongguo tong ji chu ban she. 1989. 7, 232 p., [30] p. of plates.
ISBN 750370246X

Fujian fu nü
Yong'an. Fujian sheng fu nü yun dong wei yuan hui. v.

Fujian Fuqing tang shi jia pu
[S.l. s.n.]. 2012. 1 v.

Fujian gai ge kai fang de li cheng
Cao, Minhua
Xiamen da xue. 2002. 318 p.

Fujian gao xiao ti yu shi
Huang, Weiming ; Zhang, Letian ; Yang, Kai ; Zheng, Shengrun
[Xiamen]. Xiamen da xue chu ban she. 1991. 3, 3, 214 p., [8] p. of plates.
ISBN 7561504357

Fujian ge ming lie shi zhuan
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1986-. v.

Fujian ge ming li shi wen jian hui ji
[Fuzhou]. Fujian ren min chu ban she. 1987. 21 v.

Fujian ge ming shi
Jiang, Boying
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1991. 2 v. (8, 10, 1066 p.).
ISBN 7211013397

Fujian ge ming zhan zheng shi gao
Liao, Kaizhu
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1986. 9, 3, 378 p., [4] folded leaves of plates.

Fujian ge yao
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1959. 270 p.

Fu jiang He Long zhi mi
Liu, Bingrong
Beijing Shi. Zhongguo ren shi chu ban she. 1994. 3, 365 p., [16] p. of plates.
ISBN 7800764052

Fu Jiang ji: 15 juan
Cai, Shiying
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 215-438.

Fu jiang ji
Ishikawa, Jōzan
[Japan. s.n. 1671]. 75 leaves.

Fujian gong lu shi
Fuzhou. Fujian ke xue ji shu chu ban she. 1987-. v.

Fujian gong lu yun shu shi
Beijing. Ren min jiao tong chu ban she. 1988-. v.
ISBN 7114000960

Fujian gong shang qi ye zhi nan
[Peking]. Xin hua chu ban she. 1986. 416, 55, 39 p.

Fujian gong ye jiao tong jing ji nian jian
Beijing. Zhongguo tong ji chu ban she. 2002-. v.

Fujian gong ye jing ji tong ji nian jian =: Fujian gongye jingji tongji nianjian
Beijing. Zhongguo tong ji chu ban she. v.

Fujian gong yi mei shu
Zheng, Likuo
Xiamen Shi. Lujiang chu ban she. 1994. 375 p.
ISBN 7806100407

Fujian gong yi mei shu shi
Huang, Baoqing ; Wang, Hu ; Wang, Tianliang
Fuzhou Shi. Fujian mei shu chu ban she. 2004. 214 p., 2 p. of plates.
ISBN 7539312726

Fujian guang bo dian shi da xue zhi
Fuzhou. Hai xia wen yi chu ban she. 2009. 993p.
ISBN 9787807194293

Fujian gu dai ke shu
Xie, Shuishun ; Li, Ting
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1997. 2, 4, 528 p., 24 p. of plates.
ISBN 721102416X

Fujian gu shi
Xie, Yunsheng
Taipei. Dong fang wen hua shu ju. min guo 62 [1973]. 3 v.

Fu Jiang zhi
[Chengdu. Sichuan Sheng shui li dian li ting. 199-]. 3, 291 p., [1] folded p. of plates.

Fujian hai fang shi
[Amoy]. Xiamen da xue chu ban she. 1990. 2, 3, 7, 480 p.
ISBN 7561502699

Fujian hai wai jiao tong shi
Liao, Dake
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 2002. 3, 5, 669 p.
ISBN 7211041129

Fujian hai yang jing ji yu lei
Fuzhou. Fujian ke xue ji shu chu ban she. 1980. 2, 5, 162 p.

Fujian hang dao zhi
Beijing. Ren min jiao tong chu ban she. 1997. 396 p.
ISBN 7114025327

Fujian Hua'an Xianzitan mo ya shi ke yan jiu
Beijing. Zhong yang min zu xue yuan chu ban she. 1990. 2, 326 p.
ISBN 7810011960

Fujian hua bao =: Fujian pictorial
Fuzhou Shi. Fujian ren min chu ban she. v.

Fu jian huai ren
Yuan, Ying
Wuhan Shi. Hubei ren min chu ban she. 2004. 218 p.
ISBN 7216038487

Fujian hua qiao dang an shi liao
[Beijing]. Dang an chu ban she. 1990. 2 v.
ISBN 7800192784

Fujian Hua qiao Hua ren juan zi ban xue shi
Yang, Hui
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 2007. 5, 3, 381 p.
ISBN 9787533448905

Fujian Hua qiao Hua ren juan zi ban xue shi (xu)
Yang, Hui
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 2008. 5, 5, 2, 287 p.
ISBN 9787533450779

Fujian Hua qiao hui kuan
Zheng, Linkuan
[Fuzhou]. Fujian sheng zheng fu mi shu chu tong ji shi. Min guo 29 [1940]. 145 p.

Fujian hui guan jiao yu cong kan
[Singapore]. Xinjiapo Fujian hui guan. 1930. 145 p.

Fujian huo bi shi lüe
Beijing. Zhonghua shu ju. 2001. 1, 1, 2, 2, 7, 412 p.
ISBN 7101030343

Fujian jian gong ji tuan zong gong si zhi 1950-2000
2002.
ISBN 7112052807

Fujian jian she nian jian =: Fujian construction yearbook
Fuzhou. Fujian Sheng di tu chu ban she. 2003-. v.

Fujian jiao tong shou ce
Fuzhou. Fujian ke xue ji shu chu ban she. 1981. 46 p.

Fujian jiao yu =: Fujian jiaoyu
[Fuzhou shi. Fujian jiao yu chu ban she. v.

Fujian jiao yu nian jian
[Fuzhou shi]. Fujian jiao yu chu ban she. 1999-. v.

Fujian jiao yu shi
Liu, Haifeng ; Zhuang, Mingshui
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 1996. 4, 3, 7, 586 p.
ISBN 7533420322

Fujian jiao yu shi
Wang, Yusheng
Fujian jiao yu. 2004.
ISBN 7533438361

Fujian Ji cui yuan yi shu guan cang shu hua ji
Li, Lianming ; Wu, Yuxian
[Peking]. Wen wu chu ban she. 1992. 2 v.
ISBN 7501006717

Fujian Jidu jiao shi chu tan
Lin, Jinshui
Taibei Shi. Jidu jiao yu zhou guang quan ren guan huai ji gou. 2006. 291 p.
ISBN 9577272894

Fujian ji gou bian zhi nian jian
Fuzhou. Hai chao she ying yi shu chu ban she. v.

Fujian ji Minnan yan jiu wen xian xuan ji
Chen, Zhiming ; Zhang, Xiaojun
Xianggang. Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo. 1999. x, [2], 167 p.
ISBN 9624415498

Fujian jing ji
Fuzhou. Fujian jing ji bian ji bu. no.

Fujian jing ji di li
Chen, Jilin
Fuzhou. Fujian ke xue ji shu chu ban she. 1985. 2, 3, 2, 291 p.

Fujian jing ji fa zhan jian shi
[Amoy]. Xiamen da xue chu ban she. 1989. 2, 27, 344 p., [3] leaves of plates.
ISBN 7561501285

Fujian jing ji fa zhan zhan lue yan jiu: 1990-2000
Fuzhou Shi. Fujian ren min chu ban she. 1990. 8, 244 p.
ISBN 7211014008

Fujian jing ji nian jian
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 1985-1994. 10 v.

Fujian jing ji pu cha nian jian
Beijing. Zhongguo tong ji chu ban she. 2006-. v.

Fujian jing ji yan jiu
[Fuzhou]. Fujian sheng zheng fu mi shu chu tong ji shi. Min guo 29 [1940]. 2 v.

Fujian jing ji yu she hui tong ji nian jian
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. v.

Fujian jing ji zhuan ti yan jiu
Xiamen da xue. 2005.
ISBN 7561503814

Fujian jing ji zong he kai fa lun
Tang, Xingxia
Fuzhou. Fujian ke xue ji shu chu ban she. 1991. 6, 27, 924 p.
ISBN 7533504674

Fujian jing shen wen ming jian she nian jian =: Fujian cultural and ethical progress yearbook
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 2010-. v.

Fujian Jinjiang liu yu kao gu diao cha yu yan jiu
Beijing. Ke xue chu ban she. 2010. xxviii, 353 p.
ISBN 9787030276827

Fujian jin rong tong ji nian jian =: Fujian financial statistical yearbook
Beijing. Zhongguo tong ji chu ban she. 2002-. v.

Fujian jin shi zhi: [30 juan]
Taibei. Xin wen feng chu ban gong si. 1979. 1 v.

Fujian jin yan ji kan
Fujian. Fujian sheng jin yan wei yuan hui. no.

Fujian ji xing
Xin, Zi
Jiulong Xianggang. Xue sheng shu dian. 1955. 120 p.

Fu Jian jue qi
Sima, Guang ; Boyang
Beijing. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1988. 1, 199 p.