Fu qing cao tang shi chao: 6 juan
Zhang, Tang
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 503-572.

Fuqing cun zhi jian shi ji/
福建 2003. 2003.

Fuqing dian li gong ye zhi
中国电力. 2009.02.
ISBN 9787508382357

Fuqing di san zhong xue xiao zhi, 1892-1992
Beijing. Zhongguo guo ji guang bo chu ban she. 1992. 346 p.
ISBN 7507807312

Fuqing fang yan yan jiu
Feng, Aizhen
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 1993. 3, 214 p.
ISBN 7800503909

Fuqing ge ming shi
Song, Kening
Fuzhou. Fujian jiao yu chu ban she. 1997. 4, 3, 264 p.
ISBN 7533423402

Fuqing jiao tong zhi
[Fuqing. Fuqing Xian jiao tong ju]. 1986. 188 p.

Fuqing jiao yu zhi
Fuzhou. Hai xia wen yi chu ban she. 1996. 2, 8, 278 p., [8] p. of plates (1 folded).
ISBN 7805348715

Fuqing ke ji zhi
Wang, Qiongpei
Fuzhou. Fujian ren min chu ban she. 2000. 10, 471 p., [16] p. of plates.
ISBN 7211037016

Fu qing nian du zhe
Ma, Tieding
Beijing. Zhongguo qing nian chu ban she. 1954. 68 p.

Fuqing Shi cai zheng zhi
Fang, Chaoqin
[Fuqing Shi. Fuqing Shi cai zheng ju. 2006?]. 94 p.

Fuqing Shi cai zheng zhi
Li, Kaiming
Fuzhou. Hai chao she ying yi shu chu ban she. 1999. 2, 1, 2, 191 p., [23] p. of plates.
ISBN 7805626871

Fuqing Shi cheng xiang jian she zhi
He, Aixian
Beijing. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she. 1991. 5, 129 p., [18] p. of plates.
ISBN 7112014352

Fuqing Shi dao jiao zhi
He, Aixian
Beijing Shi. Zong jiao wen hua chu ban she. 2009. 124 p.
ISBN 9787802542204

Fuqing Shi gui hua jian she zhi
He, Aixian
Fuzhou. Hai feng chu ban she. [2007]. 280 p.

Fuqing Shi jian she zhi
Beijing. Zhongguo cheng shi chu ban she. 1997. 11, 318 p., [19] p. of plates.
ISBN 7507408914

Fuqing Shi jiao shi jin xiu xue xiao zhi
Tianjin Shi. Tianjin Shi wei sheng zhi bian xiu wei yuan hui. 1990. 258 p.

Fuqing Shi jun shi zhi
[Fuqing Shi. Fujian Sheng Fuqing Shi ren min wu zhuang bu. 1995?]. 237 p.

Fuqing Shi Shapu Zhen Longyang Cun Liu Cuo: Shaoyao feng Liu shi zu pu
Fuqing. Fuqing Shi Shapu Zhen Shaoyao feng Liu shi bian wei hui. 2010. 1 v.

Fuqing shi zhi
Xiamen. Xiamen da xue chu ban she. 1994. 1202 p., [41] p. of plates.
ISBN 7561508409

Fuqing wen shi zi liao
[Fuqing xian]. Zheng xie Fuqing xian wei yuan hui wen shi zu. v.

Fuqing Xian er qing gong ye zhi
[Fuzhou. Fujian Sheng Fuqing Xian di er qing gong ye ju]. 1989. 192 p.

Fuqing xian (Fujian) zhi: 20 juan
Lin. Ang ; Rao, Anding
[China]. Liu Yuzhang. Guangxu 24 [1898]. 12 v.

Fuqing Xian jin rong zhi
[Fuqing. s.n.]. 1988. 91 p.

Fuqing Xian zhi [Kangxi]: 12 juan
Li, Chuanjia ; Guo, Wenxiang
Beijing. Xian zhuang shu ju. 2001. 2 v.
ISBN 7801060040

Fuqing xian zhi
Rao, Anding ; Shao, Yinglong ; Lin, Ang ; Li, Xiuqing
Fuzhou. Fujian sheng Fuqing xian zhi bian zuan wei yuan hui. 1989. 2, 101, 764 p.

Fu Qingxin feng guang she ying shi
Fu, Qingxin
Shenyang. Liaoning mei shu chu ban she. 1991. 112 p.
ISBN 7531408910

Fuqingyin Xicun zhi/
福建. 福建人民. 2011.
ISBN 9787211064250

Fu Qingzhu
Yao, Yiwei
Taibei. Yuan jing chu ban she. min guo 67 [1978]. 7, 99 p.

Fu Qingzhu mo ji
Fu, Shan
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 23 [1934]. 1 v.

Fu Qingzhu nan ke chong bian kao shi
He, Gaomin
Taiyuan. Shanxi ke xue jiao yu chu ban she. 1987. 227 p.

Fu Qingzhu nü ke: [4 juan]
Fu, Shan ; Pan, Shicheng
[China. s.n.]. Daoguang 26 [1846]. 2 v.

Fu Qingzhu nü ke: 2 juan ; fu Chan hou bian : 2 juan
Fu, Shan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Fu Qingzhu nü ke =: [Fu Ch'ing-chu's Gynecology]
Fu, Shan
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 1978. 4, 124 p.

Fu Qing-zhu's gynecology =: [Fu Chʻing-chu nü kʻo]
Fu, Shan
Boulder, Colo. Blue Poppy Press. 1992. xxi, 267 p.
ISBN 093618535X

Fu Qingzhu xian sheng cao gao zhen ji
Fu, Shan
Lanzhou Shi. Dunhuang wen yi chu ban she. 2003. 264 p.
ISBN 780587672X

Fu Qingzhu xian sheng da zhuan nian pu
Fang, Wen
Taibei Shi. Taiwan Zhonghua shu ju. min guo 59 [1970]. 3, 315 p., [5] leaves of plates.

Fu Qingzhu xian sheng mo ji xiao kai Jin gang jing
Fu, Shan
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Min guo 24 [1935]. 1 v. (double leaves), facsim. [29] double l.

Fu Qingzhu xian sheng nian pu
Ding, Baoquan ; Miao, Quansun
Beijing Shi. Beijing tu shu guan chu ban she. 2006. p. 249-368.
ISBN 7501331499

Fu Qingzhu xian sheng nian pu
Ding, Baoquan
Beijing. Beijing tu shu guan chu ban she. 1999. p. 1-120.
ISBN 7501314470

Fu Qingzhu xian sheng nian pu
Ding, Baoquan
Hangzhou. Xi ling yin she chu ban she. 2005. 1 v.
ISBN 7805177449

Fu Qingzhu xian sheng nian pu
Ding, Baoquan
[Xianggang]. Zhongguo zheng jing ye jiu suo. 1972. [4], 116 p.

Fu Qingzhu xian sheng nian pu: shang
[China]. Guo xue cong kan she. Xuantong 3 [1911]. 1 v.

Fu qing zhu xian sheng nü ke quan shu: [shang xia juan
Fu, Shan
Changsha Shi. Yue lu shu she. 1994. p. 250-285.
ISBN 7805204764

Fu Qingzhu xian sheng xiao kai pei xi ji: 3 juan
Fu, Shan ; Guo, Zhongshu
Taiyuan. Shanxi shu ju. Min guo 25 [1936]. 21 double leaves in case.

Fu qin he ta di qing ren
Heihai
Beijing. Zhongguo wen lian chu ban gong si. 1989. 282 p.
ISBN 7505910353

Fu qin he ta men
Tian, Zhonghe
Beijing. Zuo jia chu ban she. 2010. [3], 337 p.
ISBN 9787506354585

Fu qin ji: Liu Zhaolin xiao shuo jing pin ji
Liu, Zhaolin
Beijing. Hua xia chu ban she. 1996. 502 p., [1] leaf of plates.
ISBN 7508009584

Fu qin Liang Shuming
Shandong ren min. 2004.

Fu qin Liu Bannong
Liu, Xiaohui
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 2000. 2, 2, 2, 285 p., [16] p. of plates.
ISBN 7208035024

Fu qin Mao Dun de wan nian
Wei, Tao ; Chen, Xiaoman
Beijing Shi. Wen hua yi shu chu ban she. 2008. [2], 348 p.
ISBN 9787503930744

Fu qin Mao Dun di wan nian
Wei, Tao ; Chen, Xiaoman
[Shanghai]. Shanghai shu dian chu ban she. 1998. ii, 356 p.
ISBN 7806223126

Fu qin, mu qin, wo: Wang Ping hui yi lu
Wang, Ping
[S.l.]. Hua xia ren wen chu ban she. [2008]. [1], 193 p.

Fu qin Qi Baishi he wo di yi shu sheng ya
Qi, Liangchi ; Lu, Jie
Beijing. Hai chao chu ban she. 1993. 118 p.
ISBN 7800542084

Fu qin ren
Lin, Wenyi
Taibei Shi. Jiu ge chu ban she. min guo 76 [1987]. 237 p.

Fu qin shi ge bing
Deng, Yiguang
Chang jiang wen yi.

Fu qin shou ce
Bian, Qiao
Beijing. Zhongguo he ping chu ban she. 1987. 164 p.
ISBN 7800370046

Fu qin shuo, ta jiao yue ji
Ling, Dingnian
Jinan Shi. Shandong hua bao chu ban she. 2011. 327 p., [8] p. of plates.
ISBN 9787547402597

Fu qin yu he
Liu, Yiran
Beijing. Qun zhong chu ban she. 1997. 1, 387 p.
ISBN 7501414467

Fu qin yu Minguo
Bai, Xianyong
時報文化. 2012. 2 V.

Fu qi qiao: Chuan ju, gao qiang
Li, Mingzhang ; Zhong, Xi
Beijing. Zhongguo xi ju chu ban she. 1963. 92 p.

Fu qi shi zi
Ma, Ke
[Yan'an?]. 1945. 31 p.

Fuqiuzi
Tang, Peng ; Wang, Zixi ; Shi, Yantao ; Chen, Ziding
Changsha Shi. Yuelu shu she. 1987. 406, [11] p., [2] p. of plates.
ISBN 7805200343

Fuqiu zi
Tang, Peng ; Zhong, Zhaopeng
[Beijing]. Beijing tu shu guan chu ban she. [1998]. p. 241-916.
ISBN 7501314357

Fuqiu zi: 12 juan
Tang, Peng
[China]. [1865?]. 4 v.

Fuqiuzi: [12 juan]
Tang, Peng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 213-382.

Fu Qiwen zi xuan ji
Fu, Qiwen
Guangzhou. Guangzhou chu ban she. 1995. 363 p. , [ 2 ] p. of plates.
ISBN 7805923736

Fu qi xing guan xi zhi fa lü gui fan
Xue, Wenlang
Taiwan. Gao sheng. 2005.

Fu Qixue xian sheng wen ji
Fu, Qixue ; Chen, Pengren ; Gao, Shumin
Taibei Shi. Jin dai Zhongguo chu ban she. min guo 86- [1997-. vol. <1 >.
ISBN 9575911458

Fu qi zhi jian
Shao, Jingrong
Chongqing. Zhongguo wen hua fu wu she. Min guo 33 [1944]. 2, 58 p.

Fu qi zhi jian
You, Zhonglun ; Liao, Shijie
Chongqing. Chongqing ren min chu ban she. 1957. 34 p.

Fuqqāʻat hawāʾ
Yūsuf, Mājidah Ramzī
Raʾs al-Tīn [Alexandria, Egypt]. Alfīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [2000]. 155 p.
ISBN 977170110X

Fuquan nian jian
[Fuquan Shi. Fuquan nian jian bian ji bu]. 2000-. v.

Fuquan Shan: Xin shi qi shi dai yi zhi fa jue bao gao
Huang, Xuanpei
Beijing. Wen wu chu ban she. 2000. 10, 220 p., 98 p. of plates.
ISBN 7501012326

Fuquan shi xin yong he zuo zhi/
贵州. 2009.

Fu quan tai yan yu dian
Xu, Fuquan ; Xu, Fuquan
Taibei Shi. Xu Fuquan. 1988. 648 , 191 p.
ISBN 9579728836

Fuquan xian zhi
[Guiyang shi]. Guizhou ren min chu ban she. 1992. 4, 18, 1026 p., [20] p. of plates.
ISBN 722102782X

Fu qu chen ai: chuan tong nü xing jiao se de wen hua xun li
Hu, Yuanling
Shijiazhuang Shi. Hebei ren min chu ban she. 2001. 7, 2, 238 p.
ISBN 7202028735

Fu que gao: 2 juan
[China. s.n. n.d.]. 1 v.

Fu qu xin ling shang di hui chen
Wang, Hongbo
Beijing. Qun zhong chu ban she. 1983. 159 p.