G.W. Kernkamp, historicus en democraat, 1864-1943
Dorsman, Leen
Groningen. Wolters-Noordhoff. c1990. 309 p.
ISBN 906243116X

G. W. Knorrs Verlustiging der oogen en van den geest ; of Verzameling van allerley bekende hoorens en schulpen, die in haar eigen kleuren afgebeeld zyn
Knorr, Georg Wolfgang
Te Amsterdam. By de erven van F. Houttuyn. 1770-1775. 6 pts., 190 leaves of plates.

Gwladfa Patagonia: the Welsh colony in Patagonia, 1865-1965
Williams, R. Bryn
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1965. 77 p.

Gwladfa Patagonia 1865-2000
Williams, R. Bryn ; Griffiths, Nan ; Williams, Lowri W
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2000. 102 p.
ISBN 0863816533

Gwlad fy Nhadau rhodd Cymru i'w byddin
London, etc. Hodder & Stoughton. [1915].

Gwlad y Brutiau
Jones, Dafydd Glyn
Abertawe [Swansea]. Prifysgol Cymru, Abertawe. 1991. 30 p.
ISBN 0860760715

Gwladychu'r Cymry yn yr 'American West': ynghyd â rhai o'r datblygiadau rhagarweiniol i Batagonia
Davies, Eirug
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2003. 92 p.
ISBN 0863818269

Gwlad y gan a chaniadau eraill
Jones, T. Gwynn
Caernarfon. Agraphwyd yn Swyddfa'r "Herald". 1902. 80 p.

Gwlad y menig gwynion
Jones, Geraint
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 1996. 125 p.
ISBN 086381381X

Gwlad yr addewid a "Iesu o Nazareth"
Rees, Evan
Caernarfon. W. Gwenlyn Evans. 1900. 260 p.

Gwlad yr addewig a "Iesu o Nazareth"
Rees, Evan
Caernarfon. W.G. Evans. 1894. 253 p.

Gwlad yr aur: neu, Gydymaith yr ymfudwr Cymreig i Australia
Ap Huw, D. Ap G ; Thomas, Ebenezer
Caernarfon. H. Humphreys. [c.1852].

Gwlad yr aur: neu Gydymaith yr ymfudwr Cymreig i Australia
Huw, D
Caernarfon. Humphreys. [185-]. 51 p.

Gwledd i'r eglwys: neu Ddeuddeg pregeth, ar Gan Salomon
Romaine, William ; Jones, Thomas
Machynlleth. T. Evans. 1792. xiv, 269, [1] p.

G.W. Leibnitz
Bause, Johann Friedrich
Engraving.

G.W. Leibniz
Bodemann, Eduard
Hannover. Hahn. 1876. 26 p.

G. W. Leibniz
Corsano, Antonio
Galatina (Lecce). Congedo. 2000. xiv, 190 p.
ISBN 888086341X

G.W. Leibniz
Corsano, Antonio
Napoli. Libreria Scientifica Editrice. 1952. 174 p.

G. W. Leibniz: Ein Beitrag zur Frage seiner problemgeschichtlichen Stellung
Hönigswald, Richard
Tübingen. J. C. B. Mohr (P. Siebeck). 1928. 52 p.

G.W. Leibniz: Discourse on metaphysics and related writings
Leibniz, Gottfried Wilhelm ; Martin, R. N. D ; Brown, Stuart C ; Leibniz, Gottfried Wilhelm
Manchester [England] . Manchester University Press. 1988. ix, 170 p.
ISBN 0719023386

G.W. Leibniz: iter Italicum : (mars 1689-mars 1690) : la dynamique de la république des lettres : nombreux textes inédits
Robinet, André ; Leibniz, Gottfried Wilhelm
Firenze. L.S. Olschki. 1988. viii, 493 p., [6] p. of plates.
ISBN 8822235908

G.W. Leibniz: le meilleur des mondes par la balance de l'Europe
Robinet, André
Paris. Presses universitaires de France. c1994. ix, 329 p.
ISBN 2130465226

G.W. Leibniz: Philosophische Schriften
Leibniz, Gottfried Wilhelm ; Gerhardt, C. I
Charlottesville, V.A. InteLex Corporation. 2001.
ISBN 1570851964

G.W. Leibniz's Monadology: an edition for students
Leibniz, Gottfried Wilhelm ; Rescher, Nicholas
London. Routledge. c1991. vii, 323 p.
ISBN 0415072832

G. W. Leibniz und die Aufklärung
Winter, Eduard
Berlin. Akademie-Verlag. 1968. 14 p.

G.W. Leibniz und seine Bedeutung in der Pädagogik: ein Beitrag zur pädagogischen Rezeptionsgeschichte
Wiater, Werner
Hildesheim. A. Lax. 1985. 359 p.
ISBN 3784837514

Gwleidyddiaeth Cymru, 1850-1900
Thomas, Ieuan D
Caerdydd [Wales]. Gwasg Prifysogol Cymru. 1973. 65 p.
ISBN 070830527X

Gwleidyddiaeth yng nghymru
Rees, Thomas
Wrecsam. Hughes [a'i Fab]. 1924. 16 p.

"Gwlith Eifion:" sef casgliad o englynion a phenillion gan William E.Jones (Myfyr o'r Coed.): Yr oll wedi eu cyfansoddi ar "Wely Cystudd."
Jones, William E
Caernarfon. argraphwyd gan D.W.Davies & Co., 'Genedl' Office. 1885. pp.48.

G.W.L. Marshall-Hall: a biography & catalogue
Radic, Thérèse
Melbourne. Marshall-Hall Trust. c2002. xviii, 136 p.
ISBN 0734028865

Gwlydd melyn Mair: (Mary's yellow stem) : for oboe d'amore and harp
Boyd, Anne
Heslington. University of York Music Press. [2006]. 2 scores (9 p. each).

The G.W. Marshall collection of Chinese armorial porcelain and other fine Chinese ceramics, enamels and works of art

G. W. Michael's text book on theoretical and practical bookkeeping / By L.L. Hudson
Hudson, Lycurgus Leonidas
Deleware, Ohio. G.W. Michael. [c1889]. 182 p.

G.W.M. Reynolds: nineteenth-century fiction, politics, and the press
Humpherys, Anne ; James, Louis
Aldershot, England . Ashgate. c2008. xviii, 296 p.
ISBN 9780754658542

Gâwân
Lampe, Bernd
Dürnau. Verlag der Kooperative Dürau. 1987. 383 p.

Główna gonitwa
Kwiatkowski-Cugow, Tadeusz
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1982. 149 p.
ISBN 832220194X

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej Oddziały Terenowe w 1945 roku: wybór dokumentów
Motas, Mieczysław
Warszawa. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej. 1995. 131 p.
ISBN 8390335611

Główna przegrana
Nowicki, Krzysztof
Warszawa. Ludowa Spa/c\ołdzielnia Wydawnicza. 1967. 175 p.

Główna rola w teatrze życia
Ruman, Elżbieta ; Wysocka, Alicja
Warszawa. Wydawnictwo "Fronda Pl.". 2011. 175 p.
ISBN 9788362268931

Główne elememty kultury szlacheckiej w Polsce: ideologia a struktury społeczne
Zajączkowski, Andrzej
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1961. 118 p.

Główne formy pomocy finansowej państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce Ludowej w latach 1949-1960
Kostecki, Apoloniusz
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1964. 168 p.

Główne idee w "Anhellim" Slowackiego
Ujejski, Józef
Kraków. Nakładem Akademii Umięjetności. 1916. 140 p.

Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie
Zięba, Ryszard
Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 2010. 251 p.
ISBN 9788360807132

Główne kierunki rozwoju gospodarki narodowej w pięcioleciu 1966-1970
Jędrychowski, Stefan
Warszawa]. Książka i Wiedza. 1965. 43 p.

Główne kierunki rozwoju wpółczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży
Gajak, Ewa
Warszawa. Uniw. Warszawski. 1978. 129, 49 p.

Główne kierunki zmain w polityce wewnętrznej i zagranicznej Izraela
Piotrowski, Jerzy
Warszawa. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 1976. 185 p.

Główne nurty filozofii współczesnej
Miś, Andrzej
Warszawa. Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii. 1992. 239 p.

Główne nurty marksizmu: powstanie, rozwój, rozkład
Kołakowski, Leszek
Paryż. Instytut Literacki. 1976-1978. 3 v.

Główne nurty polskiej myśli politycznej, 1815-1890
Ludwikowski, Rett R
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1982. 465 p.
ISBN 8301038713

Główne prądy literatury Europejskiej: klasycyzm, romantyzm, epoka poromantyczna
Kridl, Manfred
Warszawie. Wydawnictwo M. Arcta. 1931. 123 p.

Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach 1926-1939
Widernik, Mieczysław
Gdańsk. [Zakład Narodowy im. Ossolińskich--Wydawn. Wrocłlaw]. 1970. 218 p.

Główne problemy organizacji społeczeństwa socjalistycznego w badaniach naukowych i dydaktyce: materiały z konferencji wykładowców "Nauki o polityce" Wyższych Szkół Pedagogicznych Cedzyna, maj 1986 r., Ameliówka, maj 1987 r
Warszawa. COM SNP. 1988. 267 p.

Główne problemy prawa komputerowego
Barta, Janusz ; Markiewicz, Ryszard
Warszawa. Wydawn. Naukowo-Techniczne. 1993. 277, [1] p.
ISBN 8320415721

Główne problemy prawne normalizacji stosunków PRL: materiały z konferencji naukowej 26-27.II.1979 r., Warszawa-Popowo
Barcz, Jan
Warszawa. Wydawn. Prawnicze. 1979. 105, [3] p.
ISBN 8321900518

Główne problemy rosyjskiego procesu historycznoliterackiego XVIII wieku: metodologia i źródła
Borsukiewicz, Józef
Lublin. UMCS. 1984. 246 p.

Główne problemy rozwoju politycznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Topol, Andrzej
Katowice. Uniwersytet Śląski. 1979. 214 p.

Główne problemy wiedzy o literaturze
Markiewicz, Henryk
Kraków. Wydawn. Literackie. 1966. 398 p.

Główne problemy wydm śródlądowych w Polsce: w świetle badań wydmy w Węglewicach
Rotnicki, Karol
Poznań. Polska Akademia Nauk. 1970. 146 p.

Główne proporcje rozwoju gospodarczego Polski Ludowej: problemy tempa wzrostu gospodarki narodowej, inwestycji, zatrudnienia, wydajności pracy, handlu zagranicznego
Kuziński, Stanisław
Warszawa]. Ksia̧żka i Wiedza. 1960. 241 p.

Główne propozycje programowe zawarte w uchwałach i wnioskach organizacji partyjnych krakowskiego województwa miejskiego ( uzupełnione o wyniki narady konsultacyjnej z 20.12.1980 r.)
Kraków. Kom. Wniosków Kom. Krakowskiego PZPR. 1981. 80 p.

Główne przestępstwa przeciwko rodzinie: charakterystyka prawna i skuteczność kary pozbawienia wolności
Tobis, Aleksander
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1980. 239 p.

Główne punkty zaczepne Coraminy
Pabjanice. n.d. Broadside.

Główne, stare i młode miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342-1525
Zdrenka, Joachim
Toruń. A. Marszałek. 1992. 244 p.
ISBN 8385263519

Główne tendencje współczesnej polonistyki literackiej, 1945-1990
Krasuski, Krzysztof
Wrocław. Wydawn. i Druk. "Silesia". 1992. 123 p.
ISBN 8385689001

Główne zagadnienia filozofii: praca zbiorowa
Krajewski, Władysław
[Warszawa]. Państw. Wydawn. Naukowe. [1966]. v. 3.

Główne zagadnienia i kierunki filozofii: wykłady na Uniwersyteci Warszawskim, 1957-1958
Schaff, Adam ; Krajewski, Władysław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1960. 2 v.

Główny szlak bursztynowy w czasach Cesarstwa Rzymskiego
Wielowiejski, Jerzy
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1980. 224 p., [2] folded leaves of plates.
ISBN 830400349X

Główny Urząd Kontroli Prasy 1945-1949
Nałęcz, Daria
Warszawa. Instytut Studiów Politycznych PAN. 1994. 98 p.
ISBN 8385479821

Główny Urząd Statystyczny, 1918-1993: 75 lat GUS : 200 lat statystyki polskiej
Pawlik, Janina
Warszawa. [GUS]. 1993. 240 p.

Główny Zarząd Informacji wobec oflagowców 1949-1956
Pietrzak, Agnieszka
Warszawa. Wydawn. LTW. 2011. 281 p.
ISBN 9788375652017