Higashi Ajia "kaimei" chishikijin no shii kūkan: Chon Kuwanʾin, Fukuzawa Yukichi, Yu Kirujun no hikaku kenkyū
Kim, Pong-jin
Fukuoka-shi. Kyūshū Daigaku Shuppankai. 2004. ix, 324, iv p.
ISBN 4873788447

Higashi Ajiakai o meguru kōryū no rekishiteki tenkai
Kanegae, Hiroyuki ; Tsuruma, Kazuyuki
Tōkyō. Tōhō Shoten. 2010. viii, 317 p.
ISBN 9784497210166

Higashi Ajia ōkan: kanshi to gaikō
Murai, Shōsuke
Tōkyō. Asahi Shinbunsha. 1995. iv, 287, xxi p., 4 p. of plates.
ISBN 4022568445

Higashi Ajia kara Tōnan Ajia e: tenkan suru Nihon kigyō shinshutsu patān
Yabuno, Yūzō ; Jirōmaru, Tetsuya
Singapore. Dept. of Japanese Studies, National University of Singapore. [1989]. 18 p.
ISBN 9971622068

Higashi Ajia keizai chiiki no keizai bunseki
Watanabe, Fukutarō
Tōkyō. Gakushūin Daigaku. Heisei 6 [1994]. 190 p.

Higashi Ajia keizai kenkyū no furontia: shakai keizaiteki henka no bunseki
Akagawa, Motoaki ; Karaki, Kunikazu
Tōkyō. Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai. 2004. 368 p.
ISBN 4766410157

Higashi Ajia keizaiken to Nihon kigyō
Maruyama, Yoshinari
Tōkyō. Shin Nihon Shuppansha. 1997. 205 p.
ISBN 4406025251

Higashi Ajia keizai kyōryoku no genjō to kanōsei
Nozoe, Shinʾichi ; Pak, Yŏng-chʻŏl
Tōkyō. Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai. 2001-2004. 2 v.
ISBN 4766407989

Higashi Ajia keizai no hatten to Nichi, Bei, Ō no shosō
Seino, Yoshiei ; Nakajima, Shinji
Kyōto-shi. Kōyō Shobō. 2006. v, 230 p.
ISBN 4771018030

Higashi Ajia keizai no hatten to Nihon: kumitategata kōgyōka to bōeki kankei
Hattori, Tamio
Tōkyō. Tōkyō Daigaku Shuppankai. 2007. vii, 286 p.
ISBN 9784130402293

Higashi Ajia keizai no hen'yō: tsūka kikigo 10-nen no kaiko
Nishizawa, Nobuyoshi ; Kitahara, Atsushi
Kyōto. Kōyō Shobō. 2009. 242 p.
ISBN 9784771020153

Higashi Ajia keizai senryaku: bunmei no naka no keizai to iu shiten kara
Hara, Yōnosuke
Tōkyō. NTT Shuppan. 2005. 200, vi p.
ISBN 4757141300

Higashi Ajia keizai to Nihon
Nishiguchi, Kiyokatsu ; Nishizawa, Nobuyoshi
Kyōto-shi. Mineruva Shobō. 2000. xv, 350 p.
ISBN 4623033139

Higashi Ajia kenkyū
Yao-shi. Ōsaka Keizai Hōka Daigaku Ajia Kenkyūjo. v.

Higashi Ajia kōgyōka dainamizumu: 21-seiki e no chōsen
Kasuya, Nobuji
Tōkyō. Hōsei Daigaku Shuppankyoku. 1997. xv, 330 p.
ISBN 4588602128

Higashi Ajia kiki no kōzu
Okonogi, Masao ; Kojima, Tomoyuki
Tōkyō. Tōyō Keizai Shinpōsha. 1997. xiv, 284, 6 p.
ISBN 4492210911

Higashi Ajia kindai keizai no keisei to hatten: Higashi Ajia shihon shugi keiseishi I
Nakamura, Satoru
Tōkyō. Nihon Hyōronsha. 2005. xi, 288 p.
ISBN 453558432X

Higashi Ajia kindai ni okeru gainen to chi no saihensei =: The reformulation of concepts and intellectual systems in modern East Asia
Suzuki, Sadami ; Ryū, Kenki
Kyōto-shi. Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā. 2010. v, 371 p.

Higashi Ajia kindaishi
Tōkyō. Yumani Shobō. 1998-. v.

Higashi Ajia kindaishi no hōhō: rekishi ni manabu
Tanaka, Masatoshi
Tōkyō. Meicho Kankōkai. 1999. v, 299 p.
ISBN 4839003084

Higashi Ajia kindaishi no kenkyū
Tōkyō. Ochanomizu Shobō. 1967. 335 p.

Higashi Ajia kin-gendaishi
Uehara, Kazuyoshi
Tōkyō. Yūhikaku. 1990. 10, 304 p.
ISBN 4641059357

Higashi Ajia kinsei toshi ni okeru shakaiteki ketsugō: shomibun, shokaisō no sonzai keitai
Inoue, Tōru ; Tsukada, Takashi
Ōsaka-shi. Seibundō Shuppan. 2005. ix, 326 p.
ISBN 4792405807

Higashi Ajia kōkogaku jiten
Nishitani, Tadashi
Tōkyō. Tōkyōdō Shuppan. 2007. 594 p.
ISBN 9784490107128

Higashi Ajia kōkogaku ronsō: Nitchū kyōdō kenkyū ronbunshū
Nara-shi. Nihon Nara Bunkazai Kenkyūjo. 2006. 386 p.
ISBN 4902010402

Higashi Ajia kodai kokkaron: purosesu, moderu, aidentiti
Tanaka, Yoshiyuki ; Kawamoto, Yoshiaki
Tōkyō. Suirensha. 2006. 385 p.
ISBN 4902871777

Higashi Ajia kodai sangokushi: Chūgoku, Chōsen, Nihon
Wang, Gaoxin ; Cheng, Rentao ; Yamada, Yūhei
Tōkyō. Kyōdō Tsūshinsha. 2009. 319 p.
ISBN 9784764106031

Higashi Ajia kodai shutsudo moji shiryō no kenkyū
Kudō, Motoo ; Yi, Sŏng-si
Tōkyō. Yūzankaku. Heisei 21 [2009]. 362 p.
ISBN 9784639020844

Higashi Ajia kodenshō to Nihon genjūmin
Tanaka, Katsuya
Tōkyō. Shinsensha. 1990. 411, iv p.

Higashi Ajia kokuminsei hikaku: dēta no kagaku = East Asia value survey : data science on national character
Yoshino, Ryōzō
Tōkyō. Bensei Shuppan. 2007. viii, 383 p.
ISBN 9784585031673

Higashi Ajia kokusai hendōron: kokka, reisen, kaihatsu
Yi, Pun-il
Okayama-shi. Daigaku Kyōiku Shuppan. 2004. x, 222 p.
ISBN 4887305893

Higashi Ajia kokusai kankei no sūryō bunseki: Pekin, Heijō Mosukuwa, 1961-1966-nen
Inoguchi, Takashi
Tōkyō. Ajia Seikei Gakkai. 1970. 376 p.

Higashi Ajia kokusai kankyō no hendō to Nihon gaikō 1918-1931
Hattori, Ryūji
Tōkyō. Yūhikaku. 2001. vi, 332 p.
ISBN 4641076472

Higashi Ajia komonjo no shiteki kenkyū
Tōkyō. Tōsui Shobō. 1990. ix, 506 p.
ISBN 4887081138

Higashi Ajia kotengaku no tame ni, 2007-2010
[Japan]. Kaken "Higashi Ajia Kotengaku to Shite no Jōdai Bungaku no Kōsō". 2011. iii, 435 p.

Higashi Ajia koten kanshi no hikaku bungaku-teki kenkyū: "kachō fūgetsu" no biishiki to imēji no keisei
Yŏ, Sun-jong
Sŏul. J&C. 2011. 327 p.
ISBN 9788956688497

Higashi Ajia kōryūshi jiten
Higuchi, Kunio
Tōkyō. Shin Jinbutsu Ōraisha. 2000. 279 p.
ISBN 4404028253

Higashi Ajia kyōdōtai: kyōdaikasuru Chūgoku to Nihon no senryaku = The East Asian community
Kohara, Masahiro
T̄ōkyō. Nihon Keizai Shinbunsha. 2005. xii, 366 p.
ISBN 4532351758

Higashi Ajia kyōdōtai: keizai tōgō no yukue to Nihon
Taniguchi, Makoto
Tōkyō. Iwanami Shoten. 2004. xvii, 231 p.
ISBN 4004309190

Higashi Ajia kyōdōtai e no michi
Takita, Kenji
Hachiōji-shi. Chūō Daigaku Shuppanbu. 2006. vii, 285 p.
ISBN 4805714026

Higashi Ajia kyōdōtai kenshōan: jitsugen kanō na mirai o hiraku rongi no tame ni
Nakamura, Tamio
Kyōto-shi. Shōwadō. 2008. vii, 239 p.
ISBN 9784812208397

Higashi Ajia kyōdōtai no kanōsei: Nitchū kankei no saikentō
Satō, Tōyōshi ; Li, Enmin
Tōkyō. Ochanomizu Shobō. 2006. xxi, 534 p.
ISBN 4275004353

Higashi Ajia Kyōdōtai no kōchiku =: Designing on East Asian community
Mōri, Kazuko
Tōkyō. Iwanami Shoten. 2006-2007. 4 v.
ISBN 9784000263573

Higashi Ajia kyōdōtai o dō tsukuru ka
Shindō, Eiichi
Tōkyō. Chikuma Shobō. 2007. 270 p.
ISBN 9784480063403

Higashi Ajia kyōdōtai o sekkeisuru
Shindō, Eiichi ; Hirakawa, Hitoshi
Tōkyō. Nihon Keizai Hyōronsha. 2006. 334 p.
ISBN 4818818755

Higashiajia kyōdōtai to katsu kaishū: kyūjō kaiken soshi o meguru jōsei to kadai
Yoshioka, Yoshinori ; Naitō, Isao ; Ishiyama, Hisao
Tōkyō. Shitamachi Sōken. 2009. 114 p.
ISBN 9784902556131

Higashi Ajia kyodōtai o kangaeru
Urata, Shūjirō
Musashino-shi. Ajia Daigaku Ajia Kenkyūjo. Heisei 21 [2009]. 193 p.
ISBN 9784900521230

Higashi Ajia "kyōsei" no jōken =: Agenda for peace in East Asia : towards a comprehensive approach
Sasaki, Hiroshi
Yokohama-shi. Seori Shobō. 2006. vi, 404 p.
ISBN 4902163241

Higashi Ajia kyōsei no rekishiteki kiso: Nihon, Chūgoku, Nanboku Koria no taiwa
Bennō, Saiichi ; Tsuruzono, Yutaka
Tōkyō. Ochanomizu Shobō. 2008. xi, 342 p.
ISBN 9784275005588

Higashi Ajia minzokushi: seishi Tōi den
Inoue, Hideo
Tōkyō. Heibonsha. Shōwa 49-51 [1974-1976]. 2 v.

Higashi Ajia naikai bunkaken no keikanshi to kankyō =: Landscape history and environment on the East Asian inland seas
Uchiyama, Junzō
Kyōto. Shōwadō. 2010-. 3 v.
ISBN 9784812210116

Higashi Ajia naikai no kankyō to bunka
Kanaseki, Hiroshi ; Uchiyama, Junzō ; Nakai, Seiichi ; Nakamura, Oki
Toyama-shi. Katsura Shobō. 2010. 364 p.
ISBN 9784903351803

Higashi Ajia naikai sekai no kōryūshi: shūen chiiki ni okeru shakai seido no keisei
Katō, Yūzō ; Ōnishi, Hideyuki ; Sasaki, Shirō
Kyōto-shi. Jinbun Shoin. 2008. 300 p.
ISBN 4409510592

Higashi Ajia nōgyō no tenkai ronri: Chū-Kan-Tai-Nichi o hikaku suru
Imamura, Naraomi
Tōkyō. Nō-san-gyoson Bunka Kyōkai. 1994. 278, 4 p.
ISBN 4540940481

Higashi Ajia ni okeru Amerika Kenpō: Kenpō saiban no eikyō o chūshin ni
Ōsawa, Hideyuki ; Koyama, Gō
Tōkyō. Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai. 2006. x, 440 p.
ISBN 4766412974

Higashi Ajia ni okeru bunka jōhō no hasshin to juyō
Matsuura, Akira
Tōkyō. Yūshōdō Shuppan. 2010. ix, 544 p.
ISBN 9784841905410

Higashi Ajia ni okeru bunka no tachūshinsei
Mio, Yūko ; Honda, Hiroshi
Tōkyō. Tōkyō Gaikokugo Daigaku Ajia Afurika Gengo Bunka Kenkyūjo. 1999. 268 p.
ISBN 4872977602

Higashi Ajia ni okeru fubyōdō jōyaku taisei to kindai Nihon
Inō, Tentarō
Tōkyō. Iwata Shoin. 1995. 2, 241 p.
ISBN 4900697362

Higashi Ajia ni okeru gengo sesshoku no kenkyū
Teramura, Masao
Tōkyō. Chikurinsha. 2008. 603 p.
ISBN 4902084546

Higashi Ajia ni okeru girei to kokka
Inoue, Mitsusada
Tōkyō. Gakuseisha. Shōwa 57 [1982]. 300 p.

Higashi Ajia ni okeru kōeki shisō no henʼyō: kinsei kara kindai e
Tao, Demin
Tōkyō. Nihon Keizai Hyōronsha. 2009. iv, 296 p.
ISBN 9784818820357

Higashi Ajia ni okeru kindaika no shidōshatachi =: Tung Ya chin tai hua li chʻeng chung ti chieh chʻu jen wu
Kyōto-shi. Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā. Heisei 9 [1997]. 214 p.

Higashi Ajia ni okeru kōkyōchi no sōshutsu: kako, genzai, mirai
Sasaki, Takeshi ; Yamawaki, Naoshi ; Murata, Yūjirō
Tōkyō. Tōkyō Daigaku Shuppankai. 2003. vii, 252 p.
ISBN 4130100955

Higashi Ajia ni okeru kōkyōsei no henʼyō
Fujita, Hiroo
Tōkyō. Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai. 2010. 413 p.
ISBN 9784766417456

Higashi Ajia ni okeru kodai toshi to kyūden
Nara-shi. Nara Joshi Daigaku 21-seiki COE Puroguramu. 2005. 183 p.

Higashi Ajia ni okeru kokusai bungyō to gijutsu iten: jidōsha, denki, senʾi sangyō o chūshin to shite
Fujii, Mitsuo
Kyōto-shi. Mineruba Shobō. 2001. 412 p.
ISBN 4623033880

Higashi Ajia ni okeru minzoku shūkyō to Bukkyō: dai 3-kai Kokusai Minzokugaku Gakujutsu Kaigi gijiroku
[Nara-shi]. Gangōji Bunkazai Kenkyūjo. Shōwa 56 [1981]. 207 p., [2] leaves of plates.

Higashi Ajia ni okeru minzoku to shūkyō
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. 1981. 4, 554 p.

Higashi Ajia ni okeru nidankai kyatchiappu kōgyōka: Chūgoku denshi sangyō no hatten
Tang, Jin
Tōkyō. Senshū Daigaku Shuppankyoku. 2009. 225 p.
ISBN 9784881252123

Higashi Ajia ni okeru Nihon kigyō no keiei: keiei no gurōbaru-ka to "Nihon-teki keiei" no iten
Itō, Kenji
Tōkyō. Chikura Shobō. 2000. 4, 6, 247, 14 p.
ISBN 4805107758

Higashi Ajia ni okeru Nihon kigyō no kokusai kinōbetsu senryaku: gijutsu iten to keiei kanri no jisshō bunseki
Satō, Nobuyoshi
Tōkyō. Chūō Keizaisha. Heisei 14 [2002]. 3, 7, 245 p.
ISBN 4502365408

Higashi Ajia ni okeru seisan to ryūtsū no rekishi shakaigakuteki kenkyū
Kawakatsu, Mamoru
Fukuoka-shi . Chūgoku Shoten. 588 p.
ISBN 4924779210

Higashi Ajia ni okeru seizōgyō no hatten to kōzō henka: 1990-nendai ikō no denki, denshi sangyō to jūkōgyō ni okeru seisan to bōeki kōzō no bunseki o tsūjite
Fujii, Yōji
Tōkyō. Sōfūsha. 2011. 246 p.
ISBN 9784883521845

Higashi Ajia ni okeru shakai seisakugaku no tenkai
Kyōto. Hōritsu Bunkasha. 2006. vi, 274 p.
ISBN 4589029804

Higashi Ajia ni okeru shakai to bunka
Yao-shi. Ōsaka Keizai Hōka Daigaku Shuppanbu. 1992. vii, 284 p.
ISBN 4872040279

Higashi Ajia ni okeru shakai to shūzoku
Inoue, Mitsusada
Tōkyō. Gakuseisha. Shōwa 59 [1984]. 300 p.

Higashi Ajia ni okeru shisekibo no sōgōteki kenkyū
Nishitani, Tadashi
Fukuoka-shi. Kyūshū Daigaku Bungakubu Kōkogaku Kenkyūshitsu. Heisei 9 [1997]. 234 p.

Higashi Ajia ni okeru shiviru sosaeti no yakuwari
Shibusawa, Masahide
Tōkyō. Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai. 2007. 252 p.
ISBN 4766413784

Higashi Ajia ni okeru shūkyō bunka no denrai to juyō
Kubo, Noritada
Tokyo. Daiichi Shobō. 1998. vii, 491, 13 p.
ISBN 4804201394

Higashi Ajia ni okeru shūkyō bunka no saikōchiku
Suzuki, Masataka
Tōkyō. Fūkyōsha. 2010. 484 p.
ISBN 9784894891487

Higashi Ajia ni okeru shoku o kangaeru: shinrai dekiru fūdo chēn no kōchiku ni mukete
Fukuda, Susumu
Fukuoka-shi. Kyūshū Daigaku Shuppankai. 2010. xi, 164 p.
ISBN 9784798500225

Higashi Ajia ni okeru shōshi kōreika to jizoku kanō na hatten: Nitchū-Kan 3-goku no hikaku kenkyū
Datai, Tadashi ; Harada, Kōhei ; Wang, Qiao
Tōkyō. Shinhyōron. 2010. viii, 417 p.
ISBN 9784794808455

Higashi Ajia ni okeru tekkō sangyō no kozō henka
Lee, Hiro ; Ramstetter, Eric D ; Movshuk, Oleksandr
Tō̄kyō. Sōbunsha, 2007. xii, 203 p.
ISBN 9784423897355

Higashi Ajia ni okeru toshi no seiritsu
Miyaji, Atsuko
Nara-shi. Nara Joshi Daigaku 21-seiki COE Puroguramu Kodai Nihon Keisei no Tokushitsu Kaimei no Kenkyū Kyōiku Kyoten. 2008. 165 p.

Higashi Ajia no anzen hoshō: sono gunjiteki haikei
Kanagaki, Shigeru
[Higashimurayama]. Kyōikusha. c1978. 177 p.

Higashi Ajia no arashi no naka de
Umehara, Takeshi
Tōkyō. Shōgakkan. Shōwa 57 [1982]. 347 p., [1] leaf of plates.

Higashi Ajia no atarashii kinʼyū, shihon shijō no kōchiku: ginkō yūshi shijō to saiken shijō no yūgō
Yamagami, Hidefumi
Tōkyō. Nihon Hyōronsha. 2008. xi, 189 p.
ISBN 9784535555174

Higashi Ajia no bijinesu dainamikkusu
Itō, Shōichi
Tōkyō. Ochanomizu Shobō. 2006. xviii, 263 p.
ISBN 4275004191

Higashi Ajia no Bukkyō
Takasaki, Jikidō
Tōkyō. Iwanami Shoten. 1988. vii, 361 p.
ISBN 4000103326

Higashi Ajia no bungei kyōwakoku: tsūshinshi Hokugakuha Kenkadō
Takahashi, Hiromi
Tōkyō. Shintensha. 2009. 127 p.
ISBN 9784787961266

Higashi Ajia no bunjin sekai to Noro Kaiseki: Chūgoku, Taiwan, Kankoku, Nihon to Pōrando kara no kōsatsu
Nakatani, Nobuo
Suita-shi. Kansai Daigaku Shuppanbu. 2009. 252 p.
ISBN 9784873544779

Higashi Ajia no bunka jinruigaku
Ōgo, Kinʾichi ; Takakuwa, Fumiko ; Yamauchi, Kenji
Tōkyō. Yachio Shuppan. 1991. xvii, 371 p.
ISBN 4842907967

Higashi Ajia no bunka kōryūshi
Ikeda, On
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. 2002. 6, 416 p.
ISBN 4642081445

Higashi Ajia no bunka kōzō
Kudō, Keiichi ; Kinpara, Tadashi ; Mori, Masato
Fukuoka-shi. Kyūshū Daigaku Shuppankai. 1997. v, 264 p.
ISBN 4873785081

Higashi Ajia no bunka, seikatsu, kankyō ni kansuru ishiki chōsa: Nikkanchū ishiki chōsa (2010-2011)
zheng, yuejun
Kyōtanabe. Dōshisha Daigaku Higashi Ajia Sōgō Kenkyū Sentā. 2012. 460 p.

Higashi Ajia no bunka to Ryūkyū, Okinawa: Ryūkyū/Okinawa, Nihon, Chūgoku, Betonamu
Uezato, Kenʼichi ; Takara, Kurayoshi ; Taira, Taeko
Tōkyō. Sairyūsha. 2010. 335, 11 p.
ISBN 9784779116711

Higashi Ajia no chain to chagyō
Nishimura, Masanari
Ōsaka-fu Suita-shi. Kansai Daigaku Bunka Kōshōgaku Kenkyū Kyoten. 2011. 234 p.
ISBN 9784990516437

Higashi Ajia no denshi nettowāku senryaku
Sekine, Masami
Tōkyō. Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai. 2008. xv, 238 p.
ISBN 9784766414820

Higashi Ajia no dōran to Wakoku
Mori, Kimiaki
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. 2006. 8, 264, 4 p.
ISBN 4642063110

Higashi Ajia no ekkyō kankyō mondai: kankyō kyōdōtai no keisei o mezashite
Yanagi, Tetsuo ; Ueta, Kazuhiro
Fukuoka-shi. Kyūshū Daigaku Shuppankai. 2010. vi, 66 p.
ISBN 9784798500201

Higashi Ajia no genjo to hokoku: jinkō, keizai, kigyō keiei no kokusaika kaku
Tōkyō. Nihon Daigaku Sogo Kagaku Kenkyusho. 1995. iii, 297 p.

Higashi Ajia no genzai: jinruigakuteki kenkyū no kokoromi
Suenari, Michio
Tōkyō. Fūkyōsha. 1997. 374 p.
ISBN 4938718944

Higashi Ajia no girei to shūkyō
Azuma, Jūji ; Nikaidō, Yoshihiro
Tōkyō. Yūshōdō Shuppan. 2008. ix, 425 p.
ISBN 9784841904970

Higashi Ajia no gurōbaru-ka to chiiki tōgō
Hirakawa, Hitoshi
Kyōto-shi. Mineruva Shobō. 2007. ix, 402 p.
ISBN 9784623048762

Higashi Ajia no gyōsei fufuku shinsa seido: Kankoku Chūgoku Taiwan soshite Nihon
In, Ryūtaku
Tōkyō. Yūshindō. 2004. 365 p.
ISBN 4842015128

Higashi Ajia no hatten to chūshō kigyō: gurōbaruka no naka no Kankoku, Taiwan
Hirakawa, Hitoshi ; Liu, Jinqing ; Chʻoe, Yong-ho
Tōkyō. Gakujutsu Shuppankai. 2006. 319 p.
ISBN 4820593579

Higashi Ajia no heiki kakumei: jūrokuseiki Chūgoku ni watatta Nihon no teppō
Kuba, Takashi
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. 2010. 5, 209, 7 p.
ISBN 9784642081498

Higashi Ajia no henbō
Oyama, Masaaki
Tōkyō. Kōdansha. Shōwa 60 [1985]. 261 p.
ISBN 4061885111

Higashi Ajia no henbō to kokufū bunka
Inoue, Mitsusada
Tōkyō. Gakuseisha. Shōwa 61 [1986]. 224 p.

Higashi Ajia no henbō to Nihon ritsuryō kokka
Tōkyō. Gakuseisha. 1982. 278 p.

Higashi Ajia no honzō to hakubutsugaku no sekai
Yamada, Keiji
Kyōto-shi. Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā. 1995. 2 v.

Higashi Ajia no hotoketachi
Nara-shi. Nara Kokuritsu Hakubutsukan. Heisei 8 [1996]. 306 p.

Higashi Ajia no hō to shakai: Nunome Chōfū Hakushi koki kinen ronshū
Tōkyō. Kyūko Shoin. 1990. 37, 580, 51, 7 p.

Higashi Ajia no IT kiki sangyō: bungyō kyōsō sumiwake no dainamikusu
Imai, Kenʼichi ; Kawakami, Momoko
Chiba-ken Chiba-shi. Ajia Keizai Kenkyūjo. 2006. viii, 232 p.
ISBN 425804556X

"Higashi Ajia" no jidaisei
Kishi, Toshihiko ; Arano, Yasunori ; Kokaze, Hidemasa
Hiroshima-shi. Keisuisha. 2005. 242 p.
ISBN 4874408788

Higashi Ajia no jizokuteki keizai hatten
Urata, Shūjirō ; Kohama, Hirohisa
Tōkyō. Keisō Shobō. 2001. viii, 175 p.
ISBN 4326502002

Higashi Ajia no jugaku: keiten to sono kaishaku
Huang, Junjie ; Fujii, Michiaki
Tōkyō. Perikansha. 2010. 270, 5 p.
ISBN 9784831512598

Higashi Ajia no kafuchōsei: jendā no hikaku shakaigaku
Sechiyama, Kaku
Tōkyō. Keisō Shobō. 1996. x, 348, xxv p.
ISBN 4326651946

Higashi Ajia no kagaku
Yoshida, Tadashi
Tōkyō. Keisō Shobō. 1982. viii, 317 p.

Higashi Ajia no kaihatsu to kankyō mondai: Nihon no chihō toshi no keiken to aratana chōsen
Katsuhara, Ken
Tōkyō. Keisō Shobō. 2001. 242 p.
ISBN 4326502029

Higashi Ajia no kaiiki kōryū to Nihon dentō bunka no keisei: Ninpō o shōten to suru gakusaiteki sōsei
Kojima, Tsuyoshi
[Tōkyō]. Kojima Tsuyoshi. 2010. 6 v.

Higashi Ajia no kaishahō: Nichi-Chū-Kan-Etsu no genjō to dōkō
Shimura, Haruyoshi
Kyōto-shi. Hōritsu Bunkasha. 2003. xi, 268 p.
ISBN 4589026856

Higashi Ajia no kaisō hikaku
Sonoda, Shigeto
Hachiōji-shi. Chūō Daigaku Shuppanbu. 2005. xiii, 235,10 p.
ISBN 4805713151

Higashi Ajia no kaisō hikaku =: issues in social stratification in East Asia in comparative perspective introduction
Sonoda, Shigeto
Tōkyō. 1995-nen SSM Chōsa Kenkyūkai. 1998. 195 p.

Higashi Ajia no kako, genzai to mirai
Tao, Demin ; Nikaidō, Yoshihiro
Ōsaka-fu Suita-shi. Kansai Daigaku Daigakuin Bungaku Kenkyūka. Heisei 21 [2009]. vi, 448 p.

Higashi Ajia no kami to matsuri
Suwa, Haruo
Tōkyō. Yūzankaku Shuppan. Heisei 10 [1998]. 513, xviii p.
ISBN 4639015119

"Higashi Ajia no kayakuko" Chū-Tai kanikei to Nihon
Maruyama, Masaru ; Yamamoto, Isao
Tōkyō. Fujiwara Shoten. 2001. 260 p.
ISBN 4894342200

Higashi Ajia no kazoku, chiiki, esunishiti: kisō to dōtai = Family, locality and ethnicity in East Asia : traditional base and present dynamics
Kitahara, Atsushi
T̄ōkyō. Tōshindō. 2005. xiv, 354 p.
ISBN 4887135920