H.L.P. Chiene: Answer of the United States
Washington. 1924. pp. (2), 10.

Der hl. Petrus Canisius und die neuerer seiner Zeit
Metzler, Johannes
Munster. Aschendorff. 1927. 48 p.

Der hl. Pirminius, apostel Süddeutschlands und stadtpatron von Innsbruck: Kurzes lebensbild und gebete
Gatterer, Michael
Innsbruck. F. Rauch. 1922. pp. 28.

Hèlp mie t onthòln: gedichten
Messel, Saul van
Heemstede. [s.n.]. 1977. 30 leaves.

Der hl. rock zu Trier: eine archäologisch-historische untersuchung herausgegeben im auftrag des hochw. bischofs von Trier
Willems, Christophoro
Trier. Verlag der Paulinus-druckerei, etc., etc. 1891.

Hüls 1790-1980: gesammelt - gelesen - erlebt
Böttges, Josef
Krefeld-Hüls. Verlag des Heimatvereins Hüls. 1989. 366 p.

HLS adviser
[Cambridge, Mass. Harvard Law School. 1969-. v.

Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning: en studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Carlsson, Bo ; Isacsson, Åke
Lund. Bokbox förlag. 1989. 317 p.
ISBN 918698005X

Hälsan före födelsen: prenatal forskning i Sverige
Engel, Arthur
[Sweden?]. Förlags Ab Marieberg. 1981. 128 p.
ISBN 9175880849

Hálás anyag
Macsovszky, Peter
Fülek. Plectrum. 2009. 75 p.
ISBN 9788089262137

Hälsa på lika villkor?: hälsa och livsvillkor bland HBT-personer
Roth, Niklas ; Boström, Gunnel ; Nykvist, Karin
Stockholm. Statens folkhälsoinstitut. 2006. 100 p.
ISBN 9172574534

Hälsa, sjukdom, dödsorsak: studier i begreppens teori och historia
Nordenfelt, Lennart
Malmö. Liber. c1986. 165 p.
ISBN 9140051587

Hülâsat-ül efkâr
İstanbul. [s.n.]. v.

The HLS cerebral fairground
[Cambridge, Mass. Harvard Law School Library. 1982]. v.

Die Hl. Schrift in den Werken des deutschen Mystikers Heinrich Seuse
Fischer, M. Augustina Berta
Speyer a. Rh. Pilger-Druckerei G.m.b.H. 1936.

HLS directory
[Cambridge, Mass. Harvard Law School. 1980-. v.

HLS diversity: a celebration of the movement : October 30, 1998, Wa
[Washington, D.C. s.n. 1998]. 1 v. (unpaged).

Hülsenbusch 1715-1965: Festschrift zum 250jährigen Bestehen der Selbständigkeit
Gummersbach. F. Luyken. 1965. 127 p.

Hülsenfruchtsaat aus Gemengen
Kleimann, Wilhelm
Dresden. 1940. 89 p.

Der hl. Severin von Köln: Verehrung und Legende : Befunde und Forschungen zur Schreinsöffnung von 1999
Oepen, Joachim
Siegburg. Verlag Franz Schmitt. 2011. 602 p.
ISBN 9783877104569

Hüls-Forschungen
Steinkopf, Gerhard
Hilden. Peters. 1974-. v.

Hälsingborg: beskrivning, utgiven på stadsfullmäktiges uppdrag av Hälsingborgs stads historikkommitté
Nord, Oscar A
[Hälsingborg. Hälsingborgs litografiska aktiebolag. 1920]. 88 p.

Hälsingborgs historia: Efter uppdrag av Stadsfullmäktige i Hälsingborg
Johannesson, Gösta ; Bååth, Ludvig Magnus
Hälsingborg. 1925-. v. in.
ISBN 9163168448

Hälsingborgstraktens ortnamn
Sahlgren, Jöran
[Uppsala. Almqvist & Wiksells. 1925]. p. 107-155 incl. maps.

Hälsingelagen
Uppsala. Almqvist. 1909. 92 p.

Hälsingelagen tolkad
Kjellström, Johannes
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1909. vii, 92 p.

Hälsingerunor: en hembygdsbok
Malung. Hälsingekretsen av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund. 1947-.

Hälsingland
Levin, Ingrid
Stockholm. Brevskolan. 1984. 144 p.
ISBN 9157411417

Hälsinglands järnbruk i gängen tid, en överblick
Norbert, Petieus
Uppsala. Almqvist & Wiksells. 1956. 232 p.

Hälsinglands äldsta skattelängd: Hjälpskattelängden "Gärder och hjälper" från år 1535
Brink, Stefan
Uppsala. Ortnamnsarkivet i Uppsala. 1994. 175 p.
ISBN 9185452181

Hälsinglands museums småskrifter
Hudiksvall. Museet. v.

Hláskosloví
Komárek, Miroslav
Praha. Státní pedagog. nakl. 1962. 192 p.

Hláskosloví obce Nechvalína u Kyjova
Bělič, Jaromír
V Praze. Nakl. "Slovanského ústavu"; v generální komisi nakl. "Orbis,". 1947. 33 p.

Hlásky
Langer, Martin
Praha. Dybbuk. 2007. 52 p.
ISBN 9788086862262

HLS Library newsletter
[Cambridge, Mass. Harvard Law School Library. 1981-. v.

HLS librarynotes
[Cambridge, Mass.]. The Library. [1984]. 1 v.

Hälsningar: dikter
Österling, Anders
Stockholm. Albert Bonniers. [1907]. 133 p.

Hälsningar: genom Judisk Tidskrift riktade till Marcus Ehrenpreis på hans sextioårsdag den 27 juni 1929
[Stockholm]. Tryckt som manuskript. [1929]. 34 p.

Hälsningar från Döda havet
Levlin, Kurt
Vasa. Scriptum. c2003. 208 p.
ISBN 952549604X

Hälsningar från ett svunnet Åland: vykort ur Rainer Kronstams och Göran Stenlids samlingar
Ekström, Kjell ; Skogsjö, Håkan
Mariehamn. Skogsjömedia. 2000. 96 p.
ISBN 9519857613

Hälsning från Lund: staden på vykort, 1890-1970
Lund. Föreningen Gamla Lund. 2010. 189 p.

HÄLSNING FRÅN MITT LIV
Andersson, Sonja
BOLLNÄS. INFERI. 1978.

Hälsning från Stockholm: vykort med stockholmsmotiv från de senaste hundra åren : utställning 8 juni-28 augusti 1998
Gram, Magdalena ; Eriksson, Monica
Stockholm. Kungl. biblioteket. 1998. 79 p.
ISBN 9170001766

Hälsoekonomisk analys av dentala implantat
Karlsson, Göran
Linköping. Department of Health and Society, Linköping University. c1991. 243 p.
ISBN 9178708249

Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen: om ledarskap, resurser och egen kraft
Menckel, Ewa ; Österblom, Lars
Stockholm. Arbetslivsinstitutet. c2000. 147 p.
ISBN 9170455627

Hälso- och sjukvård: reglerna för företaget och personalen : [dokumentation vid Stora lönedagen 2001]
Antonson, Jan ; Langkilde, Ingrid
Göteborg. Tholin & Larsson. 2001 . 148, [12] s.
ISBN 9185340952

Hälso- och sjukvård
Kärrström, Margit ; Sahlin, Jan ; Sjöberg, Bengt
Stockholm. Norstedts Juridik. 1999. 453 p.
ISBN 9139005151

Hälso- och sjukvård
Kärrström, Margit ; Sahlin, Jan ; Sjöberg, Bengt
Stockholm. Norstedts Juridik. c2001. 473 p.
ISBN 9139007669

Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer
Johnsson, Lars-Åke ; Sahlin, Jan
Stockholm. Norstedts juridik. c2010. 362 p.
ISBN 9789139111221

Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer
Sahlin, Jan
Stockholm. Fritzes. c1994. 535 p.
ISBN 9138502577

Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer
Sahlin, Jan
Stockholm. Norstedts juridik. c1997. 317 p.
ISBN 9139100049

Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer
Sahlin, Jan
Stockholm. Norstedts juridik. c2000. 341 p.
ISBN 9139103781

Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och ansvar: en författningskommentar
Billum, Susanne ; Sahlin, Jan
[Stockholm]. Publica. 1995. 251 p.
ISBN 9138924404

Hälsopromotion: en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering
Korp, Peter
Göteborg. Department of Sociology, Göteborg University. c2002. 253 p.
ISBN 9197410667

Hälsosamma tankar: 11 filosofiska uppsatser tillägnade Lennart Nordenfelt
Liss, Per-Erik ; Petersson, Bo ; Nordenfelt, Lennart
Nora. Bokförlaget Nya Doxa. [1995]. 188 p.
ISBN 9188248763

Hälsotillstaandet hos elever i grundskolan: en epidemiologisk studie paa eleverna i aarskurserna 1, 4 och 8 i Eskilstuna kommun
Jorming, Bengt Aake
Lund. Dialogos. 1983. 218 p.

Hälsoundersökning av lantbrukare: en epidemiologisk studie av 191 lantbrukare i Kronobergs län
Thelin, Anders
[Lund]. 1975-1980. 10 v.

Hälsovård som rutin eller relation svensk mödra- och barnhälsovård möter invandrarfamiljer
Lauritzen, Sonja Olin
1990. 182 p.

Hälsovårdsstadgan, 19 juni, 1919: [Med däri intill den 1 januari 1956 vidtagna ändringar och tillägg]
Stockholm. Norstedt. [1956]. 27 p.

Hälsovårdsstadgan och livsmedelsstadgan
Florén, Gösta
[Stockholm. 1957]. 206 p.

HLS phones
[Cambridge. Harvard Law School]. v.

H.L. Spiegels Hertspiegel: uitgegeven en taalkundig toegelicht
Spiegel, H. L ; Jong, Albert Cornells de
Amsterdam. H.J. Paris. 1930. 5 p. l., [3]-146 p.

H. L. Spiegels Hertspiegel I: uitgegeven en taalkundig toegelicht
Spieghel, H. L ; Jong, Albert Cornelis de
Amsterdam. H.J. Paris. 1930. 146 p.

HLS staff connection
[Cambridge, MA. Harvard Law School].

Héél stilletjes
Toonder, Marten
Amsterdam. Bezige Bij. 1991, c1979. 205 p.
ISBN 9023406923

Der Hl.stuhl und das spanische patronat in Amerika
Leturia, Pedro
München. J. G. Weiss. [1925]. 71, [1] p.

Der Hl. Sturmi, grunder Fuldas und Apostel Westfalens: Einlebensbild aus dem achten Jahrhundert, Bernhard Kuhlmann
Kuhlman, Bernhard
Paderborn. Bonafacius. 1890. 213 p.