Hovedpunkter i folkeretten
Fleischer, Carl August
[Oslo]. Universitetsforlaget. 1966. 255 p.

Hovedpunkter I formueretten
Eyben, W. E. von
Oslo. Universitetsforlaget. 1962. 123 p.

Hovedpunkter i kredittretten
Krüger, Kai
Oslo. Bankakademiet. 1987. 322 p.
ISBN 8290018428

Hovedregion Nordeuropa: hvad bliver, er og har Europa været?
Stengaard Jessen, Hans
København. Frydenlund. 2010. 192 p.
ISBN 9788778878588

Hoved-register til den Fogtmanske rescriptsamling fra 1660 til 1830
Algreen-Ussing, Tage
Kjøbenhavn . 1837-39. 3 v.

Hoved-register til den Ussingske reskriptsamling for aarene 1831-1848
Algreen-Ussing, Tage
Kjøbenhavn. 1854. p.

Hovedregister til innstillinger og betenkninger, 1935-1971: fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komitéer m. m
Johansen, Vincent
[Oslo]. Statens trykningskontor. 1974. xviii, 163 p.
ISBN 8200701654

Hovedregister til nordiske domme i sjøfartsanliggender, 1900-1917
Magnus, Arne ; Thoft, B
Kristiania. Norges handels- og sjøfartstidendes boktrykkeri. 1919. 427 p.

Hovedregister til Nordiske domme i sjøfartsanliggender 1918-1927: utgitt av Nordisk skibsrederforening
Dybwad, Nils ; Simonsen, Peter
Oslo. 1928. p.

Hovedregister til Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner: nr. 1-50
[Oslo]. Universitetsforlaget. [1968?]. 94 p.

Hovedregister til Stortingsforhandlinger
Oslo. Stortingsarkivet.

Hovedreglerne af den hebraiske grammatik: tilligemed conjugations- og declinations- tabeller udgivne til brug ved skole-underviisningen
Lindberg, Jacob Christian
Kjöbenhavn. Wahlske Boghandlings Forlag. 1835. 64 (36) p.

Hovedresultater fra sammenligningsundersøgelsen =: Main results from the Danish study on attitudes to inequality
Mogensen, Gunnar Viby
København. Socialforskningsinstituttet. 1985. 135 p.
ISBN 8774872583

Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881-1898
[Kjøbenhavn. Det Hoffensbergske Etabl. 1898?]. pp. 4.

Hovedrollen: roman
Laub, Ole Henrik
[København]. Samleren. c1997. 316 p.
ISBN 8756814585

Hovedstad Berlin 1871-2000: magt, monumenter og erindring
Lammers, Karl Christian
[København]. Schønberg. 2000. 249 p.
ISBN 8757015821

Hovedstaden Christiania: fra 1814 til 1900
Myhre, Jan Eivind
[Oslo]. J.W. Cappelen. c1990. 560 p.
ISBN 8202091446

Hovedstadens grønne kiler: historien områder i Københavns-egnen
Jensen, Kristian
[Copenhagen ?]. Miljøministeriet Planstyrelsen. 1984. 56 p.
ISBN 8750348868

HOVEDSTADSREGIONENS ØKONOMI: EN MODELBESKRIVELSE
HOLM, KELD
COPENHAGEN. AKF. 1984.
ISBN 8775091461

Hovedstolen
Hesselholdt, Christina
København. Munskgaard Rosinante. c1998. 102 p.
ISBN 8716162404

Hovedstrømninger 1870-1914: idélandskabet under dansk kultur, politik og hverdagsliv
Thomsen, Niels
Odense. Odense Universitetsforlag. 1998. 191 p.
ISBN 8778382564

Hovedstrømninger i det 19. aarhundredes literatur
Brandes, Georg Morris Cohen
Kjøbenhavn. Gyldendal. 1906-07. 6 v. in 3.

Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur: forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns universitet i efteraarshalvaaret 1871 [-1890]
Brandes, Georg Morris Cohen
Kjøbenhavn. Gyldendal. 1872-1890. 6 v.

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur: Emigrantlitteraturen
Brandes, Georg Morris Cohen ; Thielst, Peter
Frederiksberg. Det Lille forlag. 1999. 175 p.
ISBN 8790030753

Hovedstrømninger i det nittende arhundredes litteratur
Brandes, Georg Morris Cohen
Copenhagen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 1923-24. 6 v. in 3.

Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur
Brandes, Georg Morris Cohen ; Jespersen, Iver
København. Jespersen og Pio. 1966-. 6 v.

Hovedtendenser i sundheds- og forsorgsinstitutionernes udvikling frem til 1985: udgifter og personale
Kobenhavn. Finansministeriat, (Schultz). 1969. 158 p.

Hovedtra︠e︡k af Landboreformerne i Rusland
Wieth-Knudsen, K. A
Kjøbenhavn. [s.n.]. 1911. 144 p.

Hovedtraek af landboreformerne i Rusland siden bondefrigørelsen i 1861: med saerligt henblik paa den ifølge kejserlig ukas af 9/22 november 1906 indledede udskiftning af faellesjorderne og disses overgang til selveje
Wieth-Knudsen, K. A
Kjøbenhavn. J. Gjellerups boghandel. 1911. 144, [2] p.

Hovedtrekk av syntaksen i Kristiansund bymål
Juel, Gunnar
Kristiansund N. Holm trykk. 1991. 108 p.
ISBN 8299254604

Hovedtrekkene i Keynes "General Theory."
Peterson, Erling
Oslo. Universitetsforlaget. [1971]. 72 p.

Hovedtrekkene i kommuneloven
Oslo. Kommuneforlaget. 1995. 59 p.
ISBN 8244602236

Hovedtræk af dansk grammatik
Nordentoft, Annelise Munck
[København]. Gyldendal. 1970-1982. 2 v.
ISBN 8700774715

Hovedtræk af makro-økonomisk teori
Hansen, E. Damsgård
København. Erhvervsøkonomisk forlag. c1985. 61 p.
ISBN 8717034558

Hovedtræk fra konferencen "Dansk Miljøforskning 1999": Danmarks Miljøundersøgelsers jubilæumskonference
Secher, Karsten ; Bjørnsen, Peter Kofoed
Roskilde. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. 2000. 104 p.
ISBN 8777725298

Hovedværker i den danske literatur
Borchsenius, Otto Frederik Christian William
København. Gyldendal. 1889. 2 v.

Hovedøya
Thuesen, Nils Petter
[Oslo]. Tiden. c1984. 127, [1] p.
ISBN 8210025732

Hovek olam
Tel Aviv. Olam. 1998. 1 sound disc.

Hovel in the hills: an account of "the simple life"
West, Elizabeth
London. Faber and Faber. 1977. 191 p., [2] leaves of plates.
ISBN 0571109942

The hovels of Ireland
Parnell, Fanny
New York. T. Kelly. c1880. iii, 65 p.

Hovels to high rise: state housing in Europe since 1850
Power, Anne
London . Routledge. 1993. xvii, 434 p.
ISBN 0415089352

Hovenden, v.c: the destiny of a man of action
Robinson, Frances Mabel
New York. J.W. Lovell Company. [1891]. 293 p.

Ho venduto l'anima a Dio
Franchi, Amanda
Firenze. L'autore libri Firenze. 1994. 82 p.

Hovenierskunst in palmet en pauwstaart: geschiedenis en techniek van het snoeien van leifruit
Kuitert, Wybe ; Freriks, Jan
Rotterdam. De Hef. c1994. 187 p.
ISBN 9069060175

Ho Venizelos: psychologikē kai politikē kritikē
Chrēstoulakēs, Chrēstos
En Athēnais. Ekdosis "Politikēs Epitheōrēseōs". 1916. 56 p.

Ho Venizelos
Eliakes, Ioannes G
[Athēnai]. Vivliaka katastēmata Geōrgiou Ē. Kalergē. [1928]. 212 p.

Ho Venizelos ephēvos. Genealogika allēlographia, keimena
Tōmadakēs, Nikolaos V
Athēnai. 1964. 205 p.

Ho Venizelos hopōs ton ezēsa apo konta: ta anthrōpina systatika henos megalou
Stephanou, Stephanos I
Athēna. [s.n.]. 1974-75. 2 v.

Ho Venizelos hōs dēmosiographos
Eliakes, Ioannes G
Athēnai. ekd. oikos Dēmētrakou. 1932. 149 p.

Ho Venizelos kai hē epochē tou: ho Venizelikos kosmos, 1889-1936 : historikē meletē
Rozos, Euangelos G
Athēna. Drymos. 1996. 607 p.

Ho Venizelos kai to Hellēnotourkiko symphōno philias tou 1930
Anastasiadou, Iphigeneia
Athēna. Ekdoseis Philippotē. 1982. 126 p.

Ho Venizelos kai to Kypriako
Pikros, Giannēs P
Athēna. Ekd. Philippotē. 1980. 143 p.

Ho Venizelos stēn epanastē kai tēn politikē
Panagiōtakēs, Geōrgios I
Hērakleio. [s.n.]. 1993. 334 p.
ISBN 9608519640

Hoven, South Dakota, 1883-1983
Hoven, S.D. The Committee. c1982. 472 p.

Hovenweep, 1974
Winter, Joseph C ; Washburn, Dorothy Koster ; Holst, Michael ; Noisat, Bradley A
San Jose, Ca. Anthropology Dept., San Jose State University. 1975. xi, 210 p.

Hovenweep, 1976
Winter, Joseph C ; Casjens, Laurel
San Jose, Ca. Anthropology Dept., San Jose State University. 1977. viii, 306 p.

The Hovenweep national monument
Fewkes, Jesse Walter
Washington, D.C. U.S. Govt. Print. Off. 1925. p.465-480, 5 leaves of plates.

Hovenweep National Monument Colorado/Utah: official map and guide
[Washington, D.C.?]. National Park Service, U.S. Dept. of the Interior. [1998]. 1 sheet.

Hovenweep rock art: an Anasazi visual communication system
Olsen, Nancy H
Los Angeles. Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles. c1985. xvi, 153 p.
ISBN 0917956478

Hover: David Schnell
Schnell, David ; Daniels, Dieter ; Hartup, Cheryl ; Ruhrberg, Bettina
Ostfildern. Hatje Cantz. 2008. 107 p.
ISBN 9783775721295

The Hover Collection of Karuk baskets
Fields, Virginia M ; Mendelsohn, Pamela
Eureka, Calif. The Museum. 1985. 112 p.

Hovercraft--fågel eller fisk?
Lødrup, Peter
Göteborg. Akademiförlaget-Gumperts. 1967. 22, (1) p.

Hoveret... ʻal ha-bamaʾi
[Yerushalayim]. Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, ha- Hug le-ḳolnoʻa.

Hoveret ʻezer be-Aramit-Bavlit
Sokoloff, Michael
Ramat Gan. Universiṭat Bar-Ilan, ha-Maḥlaḳah le-Talmud ṿeha-Maḥlaḳah la-lashon ha-ʻIvrit ule-śafot Shemiyot. 736 [1975 or 1976]. 8, 90 leaves.

HOVERET HASBARAH
Karp, Yirmeyah
JERUSALEM. <1979?>.

Hoveret hasbarah ʻal hok ha-bituah ha-leʾumi
Jerusalem. Mahleket ha-hasbarah. 1955. 11 p.

Hoveret ʻiyunim
Yerushalayim. Hitagdut le-ḥinukh mevugarim be-Yiśraʾel.

Hoveret Klozner
Klausner, Joseph
Jerusalem. Vaʻad ha-senif shel more Yerushalayim. 1950. 47 p.

Hoveret nośʾim meʻubadim: la-kitot ha-gevohot
Yerushalayim. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Mazkirut ha- pedagogit, Yeḥidah le-ḥinukh meyuḥad. 736, 1976. 327 p.

Hoveret nośʾim meʻubadim: la-kitot ha-nemukhot
Yerushalayim. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut, ha-Mazkirut ha- pedagogit, Yeḥidah le-ḥinukh meyuḥad. 736, 1976. 232 p.

Hover family: descendants of Manuel Hover. [Compiled by John E. and Mary L. Breese, assisted by Robert Breese Shaffer
Breese, John E ; Breese, Mary L
Lima, Ohio. Allen County Historical & Archaeological Society. 1938. 11 numb. l.

Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges - sjælen kan have, hvem der vil: Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745
Hersleb, Peder ; Larsen, Christian
[Kbh.]. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 2003. 113 p.
ISBN 8775001896

Hoveriet på Ringsted Kloster 1570-1620
Hansen, C. Rise
København. [Dansk videnskabs forlag]. 1968. 75, 368 p.

Hoveriet til Egeskovgård: gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. årh
Jansen, Lotte
Odense. Historisk Samfund for Fyns stift. 1977. 90 leaves.

Hovering: the history of the Whirly-Girls, international women helicopter pilots
Holden, Henry M
Mt. Freedom, N.J. Black Hawk Pub. Co. c1994. 254 p.
ISBN 1879630958

Hovering at a low altitude: the collected poetry of Dahlia Ravikovitch
Ravikovitch, Dalia ; Bloch, Chana ; Kronfeld, Chana
New York. W.W. Norton. c2009. 271 p.
ISBN 9780393065244

Hovering between thing and event: encounters with Lili Dujourie
Bal, Mieke ; Dujourie, Lili
London. Lisson Gallery. 1998. 191 p.
ISBN 0947830308

The hovering fly: and other essays
Tate, Allen ; Williams, Wrightman
Cummington, Mass. Cummington Press. 1949. [4], 102 p.

The hovering fly: and other essays
Tate, Allen
Freeport, N.Y. Books for Libraries Press. [1968]. 102 p.

The hovering giant: U.S. responses to revolutionary change in Latin America
Blasier, Cole
[Pittsburgh]. University of Pittsburgh Press. c1976. xix, 315 p., [8] leaves of plates.
ISBN 0822933047

The hovering giant: U.S. responses to revolutionary change in Latin America 1910-1985
Blasier, Cole
Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press. 1985. xxi, 339 p.
ISBN 082293521X

Hovering shadow
Frost, Elizabeth Hollister
New York. Harper & Brothers Publishers. 1929. 2p.ℓ., [i]-xiip., [1]-89 [1]p., 1ℓ.

Hovering world: a fiction
Dubé, Peter
Montréal. DC Books. c2002. 154 p.
ISBN 0919688616

Ho Vesaros
Al Salech, Aphroditē
Athēna. Ōkeanida. 2006. 239 p.
ISBN 9604104276

Hovet och författningsfrågen, 1760-1766
Jägerskiöld, Olof
Uppsala. Almqvist & Wiksells boktr. 1943. xxiv, 345 p.

Hove up by the tide
G. G. P
Portland. Smith & Sale. 1917. [10], 51, [3] p. (first 2 p. and last 3 p. blank).

Hovevei Zion in der Ära Leo Pinsker
Bilz, Marlies
Münster. Lit. c2007. 138 p.
ISBN 9783825803551

Hovevey Torah
London. Hovevey Torah.

Hovey & Co.'s descriptive catalogue of roses, cultivated, and for sale at the Cambridge nursuries, Cambridge, near Boston, Mass: for the autumn of 1843 and spring of 1844
Boston. Published by Hovey & Co. [1843]. 14, [1] p.

Hovey's hand-book of the Mammoth cave of Kentucky: a practical guide to the regulation routes
Hovey, Horace Carter
Louisville, Ky. J. P. Morton & company. 1909. 63 [1] p.

Hovezuht: literarische Hofkultur und höfisches Lebensideal um Herzog Albrecht III. von Österreich und Erzbischof Pilgrim II. von Salzburg (1365-1396)
Schneider, Christian
Heidelberg. Universitätsverlag Winter. c2008. 260 p.
ISBN 9783825354541

HOV facilities and transportation systems management, 1991
Washington, D.C. Transportation Research Board, National Research Council. 1991. v, 86 p.
ISBN 0309051061

Hovförsamlingens liturgiska tradition, 1614-1693
Lindquist, David
Lund. C.W.K. Gleerup. [1944]. 51 p.

Hovhan Imastaser Ōdznetsʻi: kyankʻě ev gortsuneutʻyuně
Papyan, Mher
Erevan. Amrotsʻ. 1998. 135 p.

Hovhan Mayragometsʻi
Kʻenderian, H. M ; Nalbandyan, V. S
Erevan. Haykakan SSH GA Hratarakchʻutʻyun. 1973. 133 p.

Hovhannēs Patkerahan (1695-1758)
Chemchemean, Sahak
Venetik. S. Ghazar. 1987. 61 p., [4] leaves of plates.

Hovhannēs Patriarkʻ Kolot (1678-1741) ew ir ashakertnerě
Pamukciyan, Kevork
Stanpul. K. Pamukciyan. 1984. 415 p.

Hovhannēs Pōghos II srbazan kʻahanayapeti aṛakʻelakan namak "Loysn arewelean": ughghuats episkoposnerun, kʻahananerun ew hawatatsʻealnerun Lewon XIII Papi "Areweltsʻineru arzhanapatuutʻiwně" kondaki hratarakman hariwrameakin aṛiwtʻov
John Paul ; Tēr-Nersēsean, Nersēs
Venetik, S. Ghazar. Mkhitʻarean Hratarakchʻatun. 1995. 61 p.

Hovhannēs Sarkawagi zhamanakagrakan hamakargě
Brutean, Grigor ; Parsamyan, Ē. S
Erevan. "Magaghatʻ" Hratarakchʻutʻiwn. 1999. 147 p.
ISBN 9993067067

Hovhannēs Tʻlkurantcʻi and the Mediaeval Armenian lyric tradition
Russell, James R ; Hovhannēs
Atlanta, Ga. Scholars Press. c1987. 251 in various pagings.
ISBN 0891309292

Hovhannēs Tʻumanean: mardě ew banasteghtsě
Aharonean, Vardgēs
Poston. Hrazdan hratarakchʻakan ěnkerutʻiwn. 1936. 319 p.

Hovhannēs Tʻumanean: 1869-1923
Kogean, Sahak
Vienna. Mkhitʻarean tparan. 1923. 16 p.

Hovhannēs Tʻumanyan: kyankʻi ev steghtsagortsutʻyan patmutʻyuně, 1869-1899
Inchikyan, A. M
Erevan. HSSH GA Hratarakchʻutʻyun. 1969. 595 p.

Hovhannēs Vanakan ew iwr dprotsʻě
Oskean, Hamazasp
Vienna. Mkhitʻarean tparan. 1922. 122 p.

Hovhannēs Zh. bar-Shushani Hayotsʻ Katʻughikosin grats tʻughtʻ
Hovhannēs bar-Shushan
Vienna. Mkhitʻarean tparan. 1925. 102 p.

Hovhannavankʻě ev nra ardzanagrutʻyunnerě
Ghafadaryan, K. G
Erevan. HSSṚ GA Hratarakchʻutʻyun. 1948. 120 p.

Hovhannes Abelyan: kyankʻi ev steghtsagortsutʻyan taregrutʻyun, 1865-1936
Harutʻyunyan, Babken
Erevan. Haykakan SSH GA Hratarakutʻyun. 1987. 370 p., [14] p. of plates.

Hovhannes Abelyan
Hovakimyan, Bakhtiar
Erevan. "Asoghik" hratarakchʻutʻyun. 2005. 99 p.
ISBN 9994157159

Hovhannes Abgari Adamyan: gunavor heṛustatesutʻyan ev lusaheṛagrutʻyan gyutarar
Hakobyan, H. S
Erevan. Mitkʻ Hratarakchʻutʻyun. 1968. 237 p.

Hovhannes Avagyan
Khachʹikyan, Armik
Erevan. "Aiastan". 1972. 65 p., [8] leaves of plates.

Hovhannes Ayvazovski
Aĭvazovskiĭ, Ivan Konstantinovich ; Khachʻatryan, Shahen
Erevan. Tigran Mets. [2009?]. 371 p.
ISBN 9789994103096

Hovhannes Ayvazovski
Aĭvazovskiĭ, Ivan Konstantinovich ; Mirzoyan, L. L ; Khachʻatryan, Shahen ; Matʻevosyan, Vilhelm
Erevan. "Sovetakan Grogh" Hratarakchʻutʻtun. 1984. 239 p.

Hovhannes Ayvazovski
Sargsyan, M. S
Erevan. Haykakan SSH GA Hratarakchʻutʻyun. 1976. 281 p., [22] leaves of plates.

Hovhannes Chʻekʻijyan: arvestagetn u kʻaghakʻatsʻin ; sotsʻiologiakan verlutsutʻyun
Davtʻyan, Susanna
Erevan. Tigran Mets. 2000. 207 p.
ISBN 9993052191

Hovhannes Chʻekʻijyan
Hovhannisyan, Anzhela
Erevan. "Sovetakan Grogh". 1984. 175 p.

Hovhannes Darbinyan, khmbavarn u tʻaṛaharě
Kirakosyan, Anahit
Erevan. "Amrotsʻ,". 2000. 54 p.

Hovhannes Draskhanakerttsʻu "Hayotsʻ Patmutʻyuně" ev Movses Khorenatsʻin
Sargsian, A. B
Erevan. Hayastani GA Hratarakchʻutʻyun. 1991. 328 p.

Hovhannes Erznkatsʻi: usumnasirutʻyun ew bnagrer
Srapean, Armenuhi Nikoghosi
Erevan. Haykakan SSṚ Gitutʻyunneri Akademiayi Hratarakchʻutʻyun. 1958. 309 p.

Hovhannes Erznkatsʻin ev nra khratakan ardzakě
Baghdasarian, Ē. M ; Hovhannēs
Erevan. Haykakan SSH GA hratarakchʻutʻyun. 1977. 243 p., [4] p. of plates.

Hovhannes Erznkatsʻi Pluz: kyankě u gortsě
Erznkatsʻi-Srapyan, Armenuhi
Erevan. "Nairi". 1993. 256 p., [1] leaf of plates.
ISBN 555000822X

Hovhannes Erznkatsʻu pʻilisopʻakan hayatsʻkʻnerě
Grigoryan, G. H
Erevan. HSSṚ GA Hratarakchʻutʻyun. 1962. 133 p.

Hovhannes Erznkatsʻu pʻilisopʻayakan hayatsʻkʻnerě
Grigoryan, G. H
Erevan. Haykakan SSṚ Gitutʻyunneri Akademiayi Hratarakchʻutʻyun. 1962. 133 p.

Hovhannes Hovhannisyan
Asmaryan, L
Erevan. HSSṚ GA Hratarakchʻutʻyun. 1963. 161 p.

Hovhannes Hovhannisyanē zhamanakakitsʻneri husherum
Vardanyan, V. M
Erevan. "Hayastan". 1990. 252 p.
ISBN 5540009908

Hovhannes Hovhannisyani arvestě
Muradyan, N. H
Erevan. HSSṚ GA Hratarakchʻutʻyun. 1964. 197 p.

Hovhannes Imastaseri matenagrutʻyuně
Abrahamyan, A. G
Erevan. Erevani Hamalsarani Hratarakchʻutʻyun. 1956. 370 p.

Hovhannes Kʻajaznunin chartarapet
Dolukhani︠a︡n, L. K
Erevan. Hayotsʻ Tsʻeghaspanutʻyan Tʻangaran - Institut. 1997. 53 p.

Hovhannes Mkrtichʻ
Metakʻse
Erevan. Zangak-97. 2003. 85 p.
ISBN 9993025607