Hradišťský kraj v období průmyslové revoluce na Moravě
Janák, Jan
Uherské Hradiště. Slovácké muzeum. 1984. 183 p., [3] fold. leaves of plates.

Hradisko u Olomouce
Mlčák, Leoš
V Ostravě. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. 1978. 44 p.

Hradisko v Detve: katalóg archeologických prameňov z doby bronzovej, halštatskej, laténskej a rímskej, z obdobia sťahovania národov a včasného stredoveku
Šalkovský, Peter ; Fabiš, Marian
Nitra. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. 1994. 143 p., [4] folded leaves of plates.
ISBN 8088709105

Hradiště by Stradonice: rebirth of a Celtic oppidum
Rybová, Alena ; Drda, Petr
Praha. Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences. 1994. 152 p.
ISBN 8090102670

Hradiště Vladař u Žlutic na Karlovarsku: tajemství minulosti
Zahradníček, Petr
[Loket]. Občanské sdružení Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit. 2005. 61 p.

Hradište hory Tábor jako pevnost v minulosti
Thir, Karel
V Táboře. Nákl. obce kral. města Tábora. 1895. 275 p.

Hradištǩo u Davle: městečko ostrovského kláštera
Richter, Miroslav
Praha. Academia. 1982. 318 p., [64] p. of plates.

Hrad jako technický problém: technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno, 20. listopadu 2007
Brno. Masarykova univerzita. 2011. 191 p.
ISBN 9788021055414

Hrad Karlštejn
Menclová, Dobroslava
Praha. V. Polaček. 1946. 111 p. [1] p. of folded plates.

Hrad Kámen a jeho posledni soukromý majitel Antonín Fleissig
Pelhřimov. Museum Vysočiny Pelhřimov. 2007. 159 p.
ISBN 9788090348882

Hrad Kost
Šiktanc, Karel
Praha. Mladá fronta. 1995. 67 p.
ISBN 8020405275

Hrad Lipý
Gabriel, František
Praha. Unicornis. 1997. 31 p.
ISBN 8090125867

Hrad Lipnice: Paměti dějepisné a průvodce po hradě
Kořínek, F
Lipnice. F.Konrád. 1900. 83 p.

Hradní stráž
Liška, Milan
Praha. Art-D. 2005. 240 p.
ISBN 8090289274

Hradní stráž =: Burgwache = Castle guard
Liška, Milan
Praha. Art D-Grafický atelier Černý. 2000. 186 p.
ISBN 8090289207

Hradní vĕz̆
Závada, Vilém
[Praha]. Melantrich. [1940]. 101 p.

Hradonachalʹstva pivdni͡a Ukraïny v XIX-na pochatku XX st: avtoreferat dysertat͡siï na zdobutti͡a naukovoho stupeni͡a kandydata istorychnykh nauk
Dmytrii͡ev, Vladyslav Volodymyrovych
Dnipropetrovsʹk. Dnipropetrovsʹkyĭ Nat͡sionalʹnyĭ universytet. 2003. 20 p.

Hra doopravdy
Weiner, Richard
Praha. Mladá fronta. 1967. 314 p., [12] leaves of plates.

Hra doopravdy
Weiner, Richard
V Praze. Kvasnička a Hampl. 1933. 246 p.

Hrad Pražský a majetková práva k němu do r. 1526
Čelakovský, Jaromír
V Praze. 1906. p.

Hrad pražský v době románské =: Château de Prague à l'époque romane = Die Prager Burg in der Romanischen Zeit
Fiala, Karel
V Praze. Vyd. Spol. přátel starožitností ČSL. 1933. 13 p., [1] fold. leaf of plates.

Hrad Pravda
Durdík, Tomáš ; Štauber, Bedřich
[Louny?]. Společnost přátel starožitností ve spolupráci s Okresním muzeem v Lounech. 1995. 23 p.
ISBN 8090125824

Hrad Radyně: pověsti a staré tradice
Schiebl, Jaroslav
V Plzni. Nákl. Spolku pro záchranu Radyně a Hůrky. 1931. 94 p.

Hrad Rokštejn: Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006
Měřinský, Zdeněk
Brtnice . Městský úřad v Brtnici a Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. 2007. 151 p.
ISBN 9788023993400

Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige
Claëson, Sten
Stockholm. Institutet för rättshistorisk forskning. [1987]. 300 p.
ISBN 9185190330

Hradsko na Kokořínsku, Canburg franckých análů: vývoj osídlení od pravěku až po středověk
Šolle, Miloš
Praha. Academia. 1998. 162 p.
ISBN 8020006524

Hrad smrtí: [Barevnými dřevoryty ji vyzdobil J.Váchál.]
Deml, Jakub
[Král. Vinohrady. Nákl. J.Deml. 1912]. 51 p.

Hrad smrti
Deml, Jakub ; Váchal, Josef
V Brně. JOTA & ARCA JIMFA. 1992. 91 p.
ISBN 8085192314

Häradsnämnden är i fara
Montelius, Alvar
Stockholm. P.A. Norstedt. 1944. 44 p.

Hrad Týřov
Durdík, Tomáš
Praha. Společnost přátel starožitností. 2001. 70 p., [8] p. of col. plates.

Hrad Trenčín
Menclová, Dobroslava
V Bratislave. Slovenské vydavatel'stvo krásnej literatúry. 1956. 239 p.

Hrad u Bílovic: hradisko z pozdní doby kamenné nad Běleckým mlýnem
Šmíd, Miroslav
Olomouc. Archeologické centrum Olomouc. 2010. 108 p.
ISBN 9788086989174

Hradu smrt nevadí: co stojí milost udělená prezidentem Václavem Havlem?
Žáček, Jan
Praha. Votobia. 2002. 110 p.
ISBN 8072201344

Hrad Veveří: mýtus, historie a skutečnost
Dacík, Tomáš
[Brno]. Svan. 2000. 160 p.
ISBN 8085956160

Hrady =: Burgen = Castles = Chateaux = Várak
Bárta, Vladimír ; Liptay, jaroslav
Banská Bystrica. AB-ARTpress. 1994. 88 p.
ISBN 8096699822

Hrady: zámky a kaštiele na Slovensku
Pisoň, Štefan
[Martin]. Osveta. 1973. 500 p.

Hrady českého severozápadu.Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka. Festschrift fúr prof.Tomáš Durdík zu seinem Lebensjubiläum
Kuljavceva Hlavová- O. Kotyza- M. Sýkora
Most, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2012.

Hrady českého Slezska
Kouřil, Pavel ; Prix, Dalibor ; Wihoda, Martin
Brno. Akademie věd České republiky, Archeologický ústav. 2000. 645 p.
ISBN 8086023222

Hrady a hrádky na východnom Slovensku
Slivka, Martin ; Vallašek, Adrián
Košice. Východoslovenské vyd-vo. 1991. 271 p.
ISBN 8085174421

Hrady a kaštiele na východnom slovensku
Polla, Belo
Košice. Východoslovenské vydavateľstvo. 1980. 189 p.

Hrady a tvrze Rokycanska v díle Františka Alexandra Hebera
Bukačová, Irena
Rokycany. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka. 2000. 62 p.

Hrady a zámky: sborník krátkých monografií o hradech a zámcích v českých krajích
Hilmera, Jiří ; Rokyta, Hugo
Praha. Sportovní a turistické nakl. 1963. 408 p.

Hrady a zámky Libereckého kraje
Brych, Vladimír ; Rendek, Jan
Liberec. Knihy 555. 2002. 142 p.
ISBN 808666001X

Hrady a zámky na Moravě
Musil, František
Praha. Olympia. 1987. 239 p.

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku
Plaček, Miroslav
Praha. Libri. 2001. 439 p.
ISBN 8072770365

Hrady a zámky Severočeského kraje
Andĕl, Rudolf ; Kabíček, Jan
V Liberci]. Severočeské krajské nakl. 1962. 326 p.

Hrady a zámky v Čechách a na Moravě: proměny slohů a životního stylu
Kusák, Dalibor ; Burian, Jiří ; Muchka, Ivan
Praha. Panorama. 1980. 206 p.

Hrady a zámky v Československu: proměny slohů a životního stylu
Kusák, Dalibor
Praha. Panorama. 1990. 383 p.
ISBN 8070381000

Hrady a zámky v České republice =: Castles and chateaux in the Czech Republic
Hurin, Martin
[Praha]. BB art. 2000. [108] p.
ISBN 8072572261

Hrady a zámky v srdci Čech =: Burgen und Schlösser im Herzen Böhmens = Castles and mansions in the heart of Bohemia = Zamki i dvort︠s︡y v serdt︠s︡e Chekhii
Černý, Blahoslav ; Einhorn, Erich
Praha. Orbis. 1968. 176 p.

Hrady, hrádky a tvrze na Písecku
Durdík, Tomáš ; Nechvátal, Bořivoj ; Kašička, František
Písek. Prácheňské muzeum. 1995. 448 p.
ISBN 8090203809

Hrady kastelového typu 13. století ve Střední Evropě
Durdík, Tomáš
Praha. Academia. 1998. 309 p.
ISBN 8020006249

Hrady Kumburk a Bradlec
Menclová, Dobroslava
V Praze. [Knihkupectví Klubu českých turistů]. 1949. 42 p.

Hrady na Malši
Durdík, Tomáš
Praha. Společnost přátel starožitností v nakl. Unicornis. 2008. 175 p.
ISBN 9788086204192

Hrady na Slovensku
Fialová, Hilda ; Fiala, Andrej
Bratislava]. Obzor. 1966. 1 v.

Hrady okresu Česká Lípa
Gabriel, František ; Panáček, Jaroslav
Praha. Argo. 2000. 202 p.
ISBN 807203295X

Hrady skutečné a povětrné
Šafařík, Josef
Praha. Dauphin. 2008. 219 p.
ISBN 9788072721610

Hrady spatřené
Vanča, Jaroslav
Praha. Volvox Globator. 1994. 103 p.
ISBN 8085769344

Hrady v oblasti Vizovické vrchoviny =: Burgen in der Region des Vizovicer Hügellandes ; Pozdně středověké kachle z hradu Rožnova = Spätmittelalterliche Kacheln aus der Burg Rožnov
Kohoutek, Jiří
Brno. Ústav archeologické památkové péče. 2003. 285 p.
ISBN 8086399133

Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku
Pisoň, Štefan
Martin. Osveta. 1983. 452 p., 24 p. of plates.

Hrady, zámky a památkové objecty =: Burgen und Schlösser = Castles and chateaux
Vizovice, Czech Republic. Shocart spol. s r.o. 2003.
ISBN 8072243101

Hrady, zámky a památkové objecty východních Čech =: Burgen und Schlösser = Castles and chateaux = Grody i zamki
Zlin (Czech Republic). Shocart spol. s r.o. 2000.
ISBN 8072240889

Hrady, zámky a tvrze Království českého
Sedláček, August
V Praze. Šolc a Šimáček. 1927-36 [v. 1, 1931; v. 15, 1927]. 15 v.

Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku: historický průvodce
Křížek, Pavel ; Řezník, Miloš
Hradec Králové. Společnost ochránců památek ve východních Čechách. 1992. 132 p.
ISBN 8090063705

Hrady, zámky a tvrze středních Čech
Einhorn, Erich ; Wagner, Jaroslav
Praha. Orbis. 1974. 264 p., [7] leaves of plates (some fold.).

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Fiala, Zdeněk ; Hosák, Ladislav ; Zemek, Metoděj
Praha. Nakl. Svoboda. 1981-1988. 7 v.

Hradze
Andruška, Peter
Bratislava. Slovenský spisovatelʹ. 1979. 343 p.

Hrad zvolen
Menclová, Dobroslava
Bratislava. Tvar. 1954. 112 p.

Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske = Hrčak : portal of scientific journals of Croatia
Zagreb. Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo. 1 online resource.

Hrčava: [monographie goralské obce ve Slezsku]
Stolařík, Ivo
Ostrava. Krajské nakladatelstvi. [1958]. 318 p.

Hráči: obrazy ze života : humoristický román
Poláček, Karel ; Mrkvička, Otakar ; Víšková, Jarmila
Praha. Nakladatelství Franze Kafky. 1996. 198 p.
ISBN 8085844184

Hráči
Poláček, Karel
Praha. VOLVOX GLOBATOR. 1992. 113 p.
ISBN 8085769026

Hrěšna wjes: satiriski skoro-roman
Jurk
Budyšin. Domowina. 1963. 202 p.

Hêrī Pôṭara āṇi agnicashaka
Rowling, J. K ; Āmaḍekara, Maṅjushā
Bhopal, India. Mañjula Pabliśiṅga Hāusa. 2009. 672 p.

Hêrī Pôṭara āṇi ajhkabānacā kaidī
Rowling, J. K ; Kulakarṇī, Priyaṅkā
Bhopal, India. Mañjula Pabliśiṅga Hāusa. 2007. 344 p.
ISBN 8183220703

Hêrī Pôṭara āṇi Parīsa
Rowling, J. K ; Ūrdhvareshe, Di. Vā
Bhopal. Manjul Pub. House. 2004. 290 p.
ISBN 9788186775974

Hêrī Pôṭara āṇi rahasyamaya taḷaghara
Rowling, J. K ; Āmaḍekara, Maṅjushā
Bhopal, India. Mañjula Pabliśiṅga Hāusa. 2007. 315 p.
ISBN 8183220398

Śhrī Rudrādhyāyāh, with the bhāshyās by Sāyaṇa Mādhavāchārya and Bhatta Bhaskara
Sāyaṇa ; Bhaṭṭabhāskaramiśra
Poona. Āpte. 1890. 156 p.

Hūrīyah
Fakhrī, Murtaz̤á
Tihrān. Afrāz. 1388 [2009]. 258 p.
ISBN 9789642430468

Hraf fon Habeniks: komediia
Tsi︠u︡k, Ostap
Lʹviv. "Teatralʹna biblioteka". 1930. 16 p.

Hrafichna Shevchenkiana: (z kolekt︠s︡iï Bohdana Horyni︠a︡) : kataloh vystavky
Karaffa-Korbut, Sofii︠a︡ Petrivna ; Horynʹ, Bohdan ; Zakharova, N. B
Kyïv. Nat︠s︡ionalʹna Biblioteka Ukraïny imeni V.I. Vernadsʹkoho. 2001. 15 p.

Hrafichni molytvy Li︠u︡by Lebidʹ-Korovaĭ = The Graphic prayer of Luba Lebid-Korovay
Lebidʹ-Korovaĭ, Li︠u︡ba ; I͡At͡siv, R. M
Lʹviv. "Gerdan". [1994?]. [folder].

Hrafika
Bodnar, Ihor
Lʹviv. Vydv-vo "Za vilʹnu Ukraïnu". 1994. 20 p.

Hrafika
Borhardt, Oleksandr ; Karpenko, D
Donet͡sʹkʹ. Nord-Pres. 2006. 105 p.
ISBN 9668085396

Hrafika
Khasevych, Nil
Lut︠s︡ʹk. Volynsʹkyĭ oblasnyĭ kraui︠e︡znavchyĭ [i.e. krai︠e︡znavchyĭ] muzeĭ. 1992. 31 p.

Hrafika =: Graphic art
Shevchenko, Taras ; Mat͡sapura, M. I
Kyïv. Mystet͡stvo. 1964. [36] p.

Hrafika Belarusi: XIX-pachatku XX stahoddzi︠a︡
Drobaŭ, L. N
Minsk. "Tėkhnalohii︠a︡". 2000. 62, [4] p., [32] p. of plates.
ISBN 9856234956

Hrafika boĭchukistiv
Sokoli͡uk, Li͡udmyla
Kharkiv . Vydanni͡a chasopysu "Berezilʹ". 2002. 221 p.
ISBN 9669562074

Hrafika Heorhii︠a︡ Serhei︠e︡va z fondiv NBUV: kataloh kolekt︠s︡iï
Serhei︠e︡v, Heorhiĭ Oleksandrovych ; Hutnyk, L. M ; T︠S︡ynkivsʹka, T. I ; I︠U︡khymet︠s︡ʹ, H. M
Kyïv. Nat︠s︡ionalʹna biblioteka Ukraïny im. V.I. Vernadsʹkoho. 1997. 32 p.

Hrafika Lʹvova =: Grafika Lʹvova = Graphic arts of Lviv
Ostrovskiĭ, G. S ; Ketsalo, Zenoviĭ ; Kulʹchyt︠s︡ʹka, Olena Lʹvivna
Kyĭv. "Mystetsvo". 1971. [17] p., [43] p. of plates.

Hrafika Serhii︠a︡ Adamovycha
Vladych, Leonid Volodymyrovych
Kyïv. Mystetstvo. 1977. 95 p.

Hrafika shryftu v Ostrozʹkiĭ Bibliï
Klymenko, R
Kyïv. [Ukraïnsʹkyĭ naukovyĭ instytut knyhoznavstva]. 1925. 22 p.

Hrafiky = Graphein: narysy z istoriï ukraïnsʹkoï hrafiky XX stolitti͡a
Lahutenko, Olʹha
Kyïv. "Hrani-T". 2007. 165 p.
ISBN 9789664650349

Hrafiti Hrafsʹkoho parku: zbirka poeziĭ studentiv Niz︠h︡ynsʹkoho derz︠h︡avnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykoly Hoholi︠a︡
Zabarnyĭ, O ; Hadzinsʹkyĭ, Oleksandr
Chernihiv. KP Vyd-vo "Chernihivsʹki oberehy". 2003. 87 p.
ISBN 9665532252

Hrafiti sv. Sofiï Kyïvsʹkoï XI-XIV: "Imen Tolkovanie"
Zalʹt︠s︡berg, T ; Rudnycʹkyj, Jaroslav B
Ottawa. Ukrainian Mohylo-Mazepian Academy of Sciences. 1989. 127 p.

Hrafiti ta fresky moho khramu: persha knyha zorovoï poeziï
Luhovyk, Mykola
Lʹviv. Kameni︠a︡r. 2003. 51 p.
ISBN 5774510220

HRAF microfiles
Ann Arbor. University Microfilms.

HRAF news
New Haven, Conn. Human Relations Area Files. 5 v.

HRAF newsletter
New Haven, Conn. 11 v.

Hrafnhetta: skáldsaga
Guðmundur Daníelsson
Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja. 1958. 302 p.

Hrafnhildur: skáldsaga
Jón Björnsson
Reykjavík. Prentsmiðjan á Bergstaðastr. 1931. 292 p.

Hrafnistumenn: minningar vistmanna á Hrafnistu
Þorsteinn Matthíasson
Reykjavík. Ægisútgáfan. 1970-1985. 3 v.

Hrafnkatla
Sigurður Nordal
Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja H.F. 1940. 84 p.

Hrafnkel, prester fen Frey: ut it yslansk oerset
Piebenga, J
Snits. Brandenburgh. 1939. 48 p.

Hrafnkel's saga and other Icelandic stories
Hermann Pálsson
Harmondsworth. Penguin. 1971. 137 p.
ISBN 0140442383

Hrafnkels saga, eller, fallet med den undflyende traditionen
Danielsson, Tommy
[Hedemora?]. Gidlunds Förlag. c2002. 330 p.
ISBN 9178446139

Hrafnkels saga Freysgoða: a study
Siguður Nordal ; Thomas, R. George
Cardiff. University of Wales Press. 1958. vi, 75 p.
ISBN 0708308538

Hrafnkels saga Freysgoða: mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar
Baetke, Walter
Halle (Saale). M. Niemeyer. 1952. vii, 107 p.

Hrafnkels saga Freysgoða
Cawley, F. Stanton
Cambridge, Mass. Harvard University Press. 1932. l, 82 p.

Hrafnkels saga Freysgoða: baksvið, gönguleiðir og kort
Pétur Behrens ; Þórhallur Kristjánsson
Reykjavík. Ferðakort. c2009. 103, [1] p.
ISBN 9789979672418

Hrafnkels saga Freysgoða
Valdimar Ásmundarson
Reykjavík. Kostnaðarmaður, Sigurður Kristjánsson. 1893. v, 43 p.

Hrafnkels saga Freysgoða
Óskar Ó. Halldórsson
Reykjavík. Iðunn. 1977. 61 p.

Hrafnkels saga Freysgoða
København. E. Munksgaard. 1950. xii, 51 p.

Hrafnkels saga og Freysgyðlingar
Hermann Pálsson
Reykjavik]. þjóðsaga. 1962. 176 p.

Hrafns saga Sveinbjarnarsonar
Guðrún P. Helgadóttir
Oxford. Clarendon Press. 1987. cxvi, 151 p.
ISBN 0198111622

Hrafns saga Sveinbjarnarsonar: B-redaktionen
Hasle, Annette
København. Munksgaard. 1967. 50, 66 p.

HRAF source bibliography: cumulative
Steffens, Joan ; O'Leary, Timothy J ; Ljungquist, Lillian
New Haven, Conn. HRAF. 1976. 1 v.

HRAF theoretical information control system
New Haven. HRAF Press.

Hrafy Branyt͡sʹki: pidprii͡emt͡si ta met͡senaty
Pererva, Volodymyr
Bila T͡Serkva. Vydavet͡sʹ Pshonkivsʹkyĭ O. V. 2010. 269 p.
ISBN 9789662083774

Hrafy fon Hutėn Chapskii︠a︡ na Belarusi
Valakhanovich, A. I
Minsk. "BelNDIDAS". 2003. 84 p., [16] p. of plates.
ISBN 9856099889

Hrafyni︠a︡ z Kutkora: biohrafichna opovidʹ z holosiv samovydt︠s︡iv
Dumansʹka, Oksana Ivanivna
Lʹviv. "Az-Art". 2004. 93 p., [8] p. of b. & w. plates.
ISBN 9667912167

Hrafy Shenborny: khudoz͡hnʹo-dokumentalʹni portrety
Pirov, Ivan Vasylʹovych
Uz͡hhorod. "Karpaty". 2010. 211 p.
ISBN 9789666712649

Hragir
Tʻekʻean, Vehanoysh
Erevan. "Nor Dar" Hratarakchʻutʻyun. 2000. 400 p.
ISBN 9993065226

Hrahangkʻ asteghagitakan i veray gisawor asteghatsʻ
Hovnaneantsʻ, Pōghos
Venna. I tparani Mkhitʻareantsʻ. 1841. 202 p.

Hrahangkʻ asteghagitutʻean i veray erknagndoy
Palchean, Aghekʻsandr
Vienna. I vans Pashtpan S. Astuatsatsni. 1845. 67 p.

Hrahangkʻ dastiarakutʻean aghjkantsʻ
Fénelon, François de Salignac de La Mothe-
Venetik. [s.n.]. 1850.

Hrahang siroy: awandeal i dzew hartsʻman ew pataskhanioy i pets dprotsʻakan mankantsʻ
Malēzean, Hovsēpʻ S
Herusaghēm. I Tparani Aṛakʻelakan Atʻoṛoy S. Hakovbeantsʻ. 1870. 132 p.

Höra hemma: familj och social förändring i svensk radioserieteater fraan 1930-talet till 1990-talet
Björck, Amelie
Göteborg. Makadam. c2010. 415 p.
ISBN 9789170610769