Hrvatska dijaspora
Smoljan, Ivo
Zagreb. Horizont press. 1997. 243 p.
ISBN 9536393034

Hrvatska do pakla i natrag
Mijić, Stanko Duje
Zagreb. Samostan Svetog Duha. 1993. 164 p.

Hrvatska drama 19. stoljeća
Batušić, Nikola
Split. Logos. 1986. 558 p., [36] pages of plates.

Hrvatska drama Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas
Koroman, Veselko
Mostar. Školska naklada. 2008. 572 p.
ISBN 9789958774027

Hrvatska drama do narodnog preporoda
Novak, Slobodan Prosper ; Lisac, Josip
Split. Logos. 1984. 2 v.

Hrvatska drama i kazalište i društvo
Zagreb. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za pvijest hrvatskog kazališta. 2010. 326 p.
ISBN 9789531549509

Hrvatska drama od Demetra do Šenoe
Batušić, Nikola
Zagreb. Nakladni zavod MH. 1976. 283 p.

Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska povijest
Hećimović, Branko
Osijek. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. 1993. 270 p.

Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu
Hećimović, Branko
Osijek. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. 1999. v.
ISBN 9531544115

Hrvatska državna i pravna povijest: s reprodukcijama najvažnijih dokumenata i slikama
Dabinović, Antun
Zagreb. Izd. Matice hrvatske. 1940. 563 p.

Hrvatska državotvorna misao u XIX. i XX. stoljeću
Perić, Ivo
Zagreb. Dom i svijet. 2002. 521 p.
ISBN 9536491702

Hrvatska duhovna lirika
Kokša, Đuro
Rim. Alma Roma. 1968. 413 p.

Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalzma u kapitalizam
Bićanić, Rudolf
Zagreb. [Izd. zavod Jug. Akad. znanosti i umjetnosti]. 1951-. v.

Hrvatska žena u povijesti
Ćorić, Tomislav
Zagreb. "K. Krešimir". 1997. 120 p.
ISBN 953626448X

Hrvatska enciklopedija
Brozović, Dalibor
Zagreb. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". 1999-. v.
ISBN 9536036290

Hrvatska epika do preporoda
Fališevac, Dunja
Zagreb. Erasmus naklada. 1998. 213 p.
ISBN 9536132486

Hrvatska, Europa, Europska Unija: izabrane stranice
Tuđman, Franjo ; Jelčić, Dubravko
Zagreb. MATE. c2009. 221 p.
ISBN 9532460764

Hrvatska, Europa, svijet: kronologija
Goldstein, Ivo
Zagreb. Novi Liber. 2002. 380 p.
ISBN 9536045214

Hrvatska filmska povijest ukratko: 1896-2006
Škrabalo, Ivo
Zagreb. V.B.Z. 2008. 304 p.
ISBN 9789532018172

Hrvatska/Francuska: stoljetne povijesne i kulturne veze = Croatie/France : plusieurs siècles de relations historiques et culturelles
Katunarić, Dražen
Zagreb. Društvo hrvatskih književnika. 1995. 287 p.

Hrvatska gibanica: polemike, pamfleti i naknadni komentari
Pavičić, Josip
Zagreb. Znanje. 1986. 259 p.
ISBN 8631300454

Hrvatska gibanja: interview
Butković, D ; Grakalić, Dubravko
Zagreb. Azur Journal. 1990. 144 p.

Hrvatska glagolska knjiga: Troškom piščevim
Strohal, Rudolf
Zagreb. "Merkur". 1915. 243 p.

Hrvatska glagolska umjetna knjiga
Strohal, Rudolf
Zagreb. 1914. 22 p.

Hrvatska glazba: povijest hrvatske glazbe do 20. stoljeća
Stipčević, Ennio
Zagreb. Školska knjiga. 1997. 222 p.
ISBN 9530605722

Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća
Stipčević, Ennio
Split. Književni krug. 1992. 238 p.
ISBN 867397111X

Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka: nazivlje glazbala i instrumentalne glazbe u tiskanim rječnicima između 1649. i 1742. godine
Tuksar, Stanislav
Zagreb. Hrvatsko muzikološko društvo. 1992. 674 p., 32 p. of plates.

Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka: nazivlje glazbala i instrumentalne glazbe u tiskanim rjecnicima izmedu 1649. i 1742. godine
Tuksar, Stanislav
Zagreb. Hrvatsko Muzikolosko Drustvo. 1992. 674 pp.

Hrvatska gospodarska književna baština
Šošić, Hrvoje
Zagreb. CDO "Birotehnika". 1991-. v.

Hrvatska gramatika
Barić, Eugenija
Zagreb. Školska knjiga. 1995. 683 p.
ISBN 9530400101

Hrvatska gruda: viesnik hrvatskih oslobodilačkih boraca za domovinu i emigraciju
Buenos Aires.

Hrvatska himnodija od srednjeg vijeka do preporoda
Mihanović-Salopek, Hrvojka
Split. Književni krug. 1992. 167 p.
ISBN 8673971152

Hrvatska historiografija do 1918
Antoljak, Stjepan
Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1992. 2 v.
ISBN 8640101221

Hrvatska Hrvatom: pjesme, priče, članci : izbor
Harambašić, August
Zagreb. Mosta. 1995. 155 p.
ISBN 9536034352

Hrvatska i državna politika
Drinković, M
U Zagrebu. Tisak "Tipografije" d.d. 1928. 125 p.

Hrvatska i druge zemlje: putopisi, zapisi, dojmovi
Horvatić, Dubravko
Zagreb. K. Krešimir. 1996. 199 p.
ISBN 9536264218

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost
Supičić, Ivo ; Bratulić, Josip
Zagreb. AGM. 1997-. v. <1 >.
ISBN 9789530612389

Hrvatska i Europska Unija: koristi i troškovi integriranja = Croatia and the European Union : costs and benefits of integration
Samardžija, Višnja
Zagreb. Institut za međunarodne odnose (IMO). 2000. viii, 236 p.
ISBN 9536096196

Hrvatska i Europska unija: zbornik predavanja održanih 1999. godine u organizaciji Ureda za europske integracije
Zagreb. Ministarstvo za europske integracije Republike Hrvatske. 2000.

Hrvatska i hrvati: državno-sociološki prikaz u 17 eseja
Murvar, Vatro
Chicago. Croatia. 1953. 285 p.

Hrvatska ili Srpska gramatika za srednje škole
Maretić, T
Beograd. Izd. knjižarnica G. Kona, etc., etc. [19--].

Hrvatska iseljenička lirika
Kordić, Lucijan
Roma. ZIRAL. 1974. 247 p.

Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku
Budak, Neven
Zagreb. Leykam international. 2007. 250 p.
ISBN 9789537534042

Hrvatska i Slavonija u svojih fizičnih i duševnih odnošajih: spomenica za svjetsku izložbu u Beču 1873, na poziv visoke kr. Hrvatsko-Slavonske zemaljske vlade
Matković, Petar
U Zagrebu. Štamp. D. Albrechta. 1873. 160 p.

Hrvatska i Srbija: prilog sredjenju Podunavsko-jadransko-balkanskog sektora
Raić, Vlaho A
Buenos Aires. Pišćeva naklada. 1953. 317, 9 p.

Hrvatska Istra
Tumpić, Dušan
Zagreb. "Alinea". 1993. 260 p.

Hrvatska Istra: suvremene narodnosne prilike
Žuljić, Stanko
Zagreb. Nakladni zavod Globus. 1994. 135 p.
ISBN 9531670307

Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljeća
Šanjek, Franjo ; Mirošević, Franko
Zagreb. Školska knjiga. 1994. 343 p.
ISBN 9530202415

Hrvatska i svijet u XVIII. i XIX. stoljeću
Macan, Trpimir ; Mirošević, Franko
Zagreb. Školska knjiga. 1993. 211 p.
ISBN 9530203179

Hrvatska i svijet u XX. stoljeću
Perić, Ivo
Zagreb. Školska knjiga. 1993. 219 p.
ISBN 9530204310

Hrvatska i Ugarska u borbi medju pravom i samosiljem
Pavia, Luigi
Zadar. Izd. Hrvatske knj. 1904. 68 p.

Hrvatska i veliko ratište: međunarodne igre na prostoru zvanom bivša Jugoslavija
Domazet Lošo, Davor
Zagreb. Udruga Sv. Jurja. 2002. 350 p.
ISBN 9539631300

Hrvatska izmeđju agresije i mira
Baletić, Josip
Zagreb. AGM. 1994.

Hrvatska između agresije i mira
Baletić, Zoran ; Nikić, Gorazd
Zagreb. AGM. 1994. 74 p.
ISBN 9531740178

Hrvatska između demokracije i političkog nasilja
Maričić, Siniša
Zagreb. Građanski odbor za ljudska prava. 2000. 121 p.
ISBN 9539820308

Hrvatska između rata i samostalnosti
Bilandžić, Dušan ; Čović, Bože
Zagreb. Hrvatska sveučilišna naklada. 1991. 86 p.

HRVATSKA IZMEĐU SLOBODE I JUGOSLAVENSTVA : Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 8. i 9. siječnja 2009. u Zagrebu: Biblioteka Povijest ; 1. Urednici Tomislav Jonjić i Zlatko Matijević
Zagreb. Naklda Trpimir. 2009. 445 p.
ISBN 9789535542117

Hrvatska iznad svega: odsjevi prošlosti - perspektive budučnosti = La Croazia prima di tutto : riflessi nel passato - prospettive nel futuro
Čolak, Nikola
Padova. Centro di studi storici Croati-Venezia. 1989. 290 p.

Hrvatska izvorna umjetnost
Maleković, Vladimir ; Biškupić, Božo
Zagreb. Grafički zavod Hrvatske. 1973. 295 p.

Hrvatska je Hrvatska samo s Baranjom: prognanički zapisi o Baranji
Keler, Marija
Osijek. Župni ured. 1997. 228 p. p.
ISBN 9539715407

Hrvatska jest
Šešelj, Stjepan
Zagreb. HKZ - Hrvatsko slovo. 1999. 385 p.
ISBN 9536736012

Hrvatska jezična zrnca
Bubalo, Jakov
Mostar. Naklada DHK HB. 2000. 191 p.
ISBN 9536264714

Hrvatska jezikoslovna prenja
Babić, Stjepan
Zagreb. Nakladni zavod Globus. 2001. 323 p.
ISBN 953167146X

Hrvatska kazališna kritika (dramska)
Batušić, Nikola
Zagreb. Matica hrvatska. 1971. 322, [2] p.

Hrvatska kinematografija: povijesne značajke, suvremeno stanje, filmografija : 1991-2002
Turković, Hrvoje ; Majcen, Vjekoslav
Zagreb. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. 2003. 483 p.
ISBN 9536240181

Hrvatska knji evna avangarda
Mati evi , Ivica
Zagreb. Matica hrvatska Zagreb. 2008. 322 p.

Hrvatska književna avangarda: poetika i žanrovski sistem
Slabinac, Gordana
Zagreb. August Cesarec. 1988. 178 p.
ISBN 8639300232

Hrvatska književna baština u zadarskom tjedniku La Dalmazia (1845.-1847.). Talijanski prijevodi hrvatske poezije i drugi prinosi
Tomas, Valter
Zadar. Sveučilište u Zadru. 2011. 381 p.
ISBN 9789537237912

Hrvatska književna enciklopedija
Visković, Velimir
Zagreb. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 2010-. volumes.
ISBN 9789532680140

Hrvatska književna kritika: teorija i praksa
Hekman, Jelena
Zagreb. Matica Hrvatska. 2005. 132 p.
ISBN 9531507147

Hrvatska književna kritika
Maraković, Ljubomir
Zagreb. Minerva. 1935. 231 p.

Hrvatska književnost: od početka do danas, 1100-1941
Ježić, Slavko
Zagreb. Nakl. A. Velzek. 1944. viii, 457 p.

Hrvatska književnost
Šicel, Miroslav
Zagreb. Školska knjiga. 1982. 237 p.

Hrvatska književnost 1895-1914: hrvatska moderna
Kvapil, Miroslav
Prag. Univerzita Karlova. 1977. 131, [1] p.

Hrvatska književnost 18. stoljeća: tematski i žanrovski aspekti
Batušić, Nikola
Split. Književni krug. 1996. 402 p.
ISBN 9531630542

Hrvatska književnost, 1914-1941
Vučetić, Šime
Zagreb. Lykos. 1960. 165 p.

Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća
Šicel, Miroslav
Zagreb. Školska knjiga. 1997. 303 p.
ISBN 953050330X

Hrvatska književnost Boke Kotorske do preporoda
Babić, Vanda
Zagreb. Erasmus naklada. 1998. 203 p.
ISBN 9536132494

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine koncem XIX. i perve polovice XX. stoljeća
Okuka, Miloš
Sarajevo. Matica hrvatska u Sarajevu. 2005. 560 p.
ISBN 9958830124

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od XIV. do sredine XVIII. stoljeća
Pranjković, Ivo
Sarajevo. Matica hrvatska u Saraevu. 2005. 395 p.
ISBN 9958830094

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u drugoj polovici XIX. i početkom XX. stoljeća
Musa, Šimun
Sarajevo. Matica hrvatska. 2005. 342 p.
ISBN 9958830116

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u XX. stoljeću
Glibo, Rajko
Sarajevo. Matica hrvatska. 2006. 482 p.
ISBN 9958830175

Hrvatska književnost do narodnog preporoda: priručnik za učenike, studente i učitelje književnosti
Kombol, Mihovil ; Novak, Slobodan Prosper
Zagreb. Školska knjiga. 1992. 471 p.
ISBN 8603007071

Hrvatska književnost i duhovnost
Glavaš, Andrija Radoslav ; Donat, Branimir
Zagreb. Dora Krupićeva. 1995. 441 p.

Hrvatska književnost od humanizma do manirizma
Kolumbić, Nikica
Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1980. 343 p.

Hrvatska književnost od Preporoda do stvaranja Jugoslavije
Barac, Antun
Zagreb. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1954-. v.

Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni
Georgijević, Krešimir
Zagreb. Matica hrvatska. 1969. 324 p.

Hrvatska književnost prema evropskim književnostima od narodnog preporoda k našim danima
Flaker, Aleksandar ; Pranjić, Krunoslav
Zagreb. Liber, izdanja Instituta za znanost o književnosti [Filozofskog fakulteta u Zagrebu; distribucija: Mladost]. 1970. 582 p.

Hrvatska književnost srednjega vijeka
Štefanić, Vjekoslav
Zagreb]. Matica hrvatska. [1969]. xviii, 547 p.

Hrvatska književnost u doba preporoda: ilirizam, romantizam
Batušić, Nikola
Split. Književni krug. 1998. 618 p.

Hrvatska književnost u egzilu
Grubišić, Vinko
München . Knjižnica hrvatske revije. 1991. 302 p., [22 ]p. of plates.
ISBN 8459949885

Hrvatska književnost u evropskom kontekstu
Flaker, Aleksandar ; Pranjić, Krunoslav
Zagreb. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta. 1978. 750 p.

Hrvatska književnost u godini 1973
Perica, Branko
Zagreb. Liber. 1978. 289 p.

Hrvatska književnost u godini 1975
Ručević, Jasan ; Bakarić, Jasna
Zagreb. Liber. 1978. i, 199 p.

Hrvatska književnost uoči preporoda
Batušić, Nikola
Split. Književni krug. 1997. 618 p.
ISBN 9531630798

Hrvatska književnost za djecu: sto godina hrvatske dječje knjige
Idrizović, Muris
Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1984. 367 p.

Hrvatska knjiz̆evna kritika
Barac, Antun
U Zagrebu. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1938. 330 p.

Hrvatska knjiz̆evna kritika
Zagreb. v.

Hrvatska komedija 17. stoljeća
Blasina, Antonia ; Zorić, Dubravka
Zagreb. Matica Hrvatska. 2003. 207 p.
ISBN 9531506892

Hrvatska korablja
Čačić, Branko ; Salopek, Davor
Petrinja. Ogranak matice hrvatske. 71 p.

Hrvatska kršćanska bibliografija =: Bibliographia Croatica Christiana
Zagreb. Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. 1977-. v.

Hrvatska kršćanska terminologija
Šetka, Jeronim
Šibenik. Izd. Franjevačka Visoka Bogoslovija. 1940-1965. 3 v.

Hrvatska Krajina
Živić, Viktor
Zagreb. Naklada J. Sokol. 1939. 48 p.

Hrvatska kronika: 547.-1089
Mužić, Ivan
Split. Matica Hrvatska. 1999. 205 p.
ISBN 9536159392

Hrvatska krstionica
Pantelić, Stjepan
Split. Laus. 2000. 196 p.

Hrvatska kr. sveučilištna biblioteka: historijski prikaz sa 7 slika
Petrović, Stevo
Zagreb. Tisak Kr. zemaljske tisk. 1913. 31 p., [6] leaves of plates.

Hrvatska lijeva inteligencija 1918-1945
Iveković, Mladen ; Bratulić, Vjekoslav
Zagreb. Naprijed. 1970. 2 v.

Hrvatska ljevica u godinama revolucije 1848-49 u svijetlu naše četrdesetosmaške štampe
Bogdanov, Vaso
Zagreb. Matica hrvatska. 1949. 532 p.

Hrvatska/Mađarska: stoljetne književne i likovno-umjetničke veze = Hrovátország/Magyarország : évszázados irodalmi és képzömüvészeti kapcsolatok
Damjanov, Jadranka ; Tilda, Fehér
Zagreb. Društvo hrvatskih književnika. 13/1995. 436 p.

Hrvatska medicinska bibliografija: opis tiskanih knjiga i članaka s područja humane i veterinarske medicine i farmacije, koji se odnose na Hrvatsku
Grmek, Mirko D
Zagreb. 1955-. v.

Hrvatska misa: op. 86
Papandopulo, Boris ; Kranjčević, Vladimir
Zagreb, [Croatia]. HDS/Cantus. 2004. 1 score (xiv, 82 p.).

Hrvatska misao: Hrvatska sabornica u izseljenoj hrvatskoj
Buenos Aires.

Hrvatska misao
Sarajevo. Matica hrvatska Sarajevo. v.

Hrvatska mlada kritika
Slavica, Tomislav
Split. Izdavački centar mladih Marko Marulić. [1970]. 225 p.

Hrvatska mlada lirika
Andrić, Ivo ; Jelčić, Dubravko
Zagreb. Nakladni zavod Znanje. 1980. 228 p.

Hrvatska moderna: izbor književne kritike
Marjanović, Milan
Zagreb. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1951-. v.

Hrvatska moderna
Pavletić, Vlatko
Sarajevo. Svjetlost. 1960. 162 p.

Hrvatska moderna arhitektura između dva rata: nova tradicija
Premerl, Tomislav
Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1990. 272 p., ca. 100 p. of plates.
ISBN 8640100861

Hrvatska moderna povijest
Bilandžić, Dušan
Zagreb. Golden marketing. c1999. 835 p.
ISBN 9536168502

Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću
Stančić, Nikša
Zagreb. Barbat. 2002. 255 p.
ISBN 9531810419

Hrvatska nacionalna bibliografija i Ivan Kukuljević Sakcinski
Rogulja, Petar
Zagreb. Nacionalna i sveučilišna biblioteka. 1989. 89 p.
ISBN 8672370228

Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji: (Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869)
Stančić, Nikša
Zagreb. Sveučilište u Zagrebu Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest. 1980. 398 p.

Hrvatska nad ponorima: Povijesna reportaža o uroti zrinsko-frankopanskoj
Kurbel, Virgil
Zagreb. Matica hrvatska. 1971. 330, [1] p.

Hrvatska na Dunavu
Kevo, Mladen
Vinkovci. Privlačica. 1997. 247 p.
ISBN 9531561737

Hrvatska nakon Tuđmana: studija o nacionalnom usudu
Schwartz, Mladen
Zagreb. Iuvenalis samizdat. 2000. 533 p.
ISBN 9539818109

Hrvatska na mučilištu
Horvat, Rudolf
Zagreb. Hrvatski Rodoljub. 1942. 630 p.

Hrvatska na mučilištu
Horvat, Rudolf
Zagreb. Školska knjiga. 1992. 647 p.
ISBN 8603007713

Hrvatska na novom putu
Zagreb. Nakladna knjizara velebit. [194-]. 400 p.