Şiirim gibi yaşadım: Hilmi Yavuz'la söyleşi
Yavuz, Hilmi ; Yüce, Can Bahadır
İstanbul. Dünya kitapları. 2006. 213 p. , [42] leaves of plates.
ISBN 9753043465

Şiirimin şehirleri
Ay, Arif
İstanbul. Okur Kitaplığı. 2011. 96 p.
ISBN 9786054494088

Şiirimin gözyaşları
Orcanel, Zeynep
Beyoğlu, İstanbul. Senfoni. 2003. 103 p.
ISBN 9758776010

Şiirimizde 1999 ufuk turu
Üren, İhsan
[İstanbul. Şiir oku. 2000]. 1 v. (unpaged).

Şiirimizde İzmir
Tuncer, Yıldız ; Tuncer, Hüseyin
İstanbul. Millî Eğitim Basımevi. 1991. xv, 159 p.
ISBN 9751100070

Şiirimizde aşk ve kadın
İstanbul. Ümit Yaşar Yayınları. [1961]. 77 p.

Şiirimizde anlamsızlar
Evliyagil, Necdet
Ankara. [Ajans Türk Yayınları. 196-]. 75 p.

Ṣiirimizde ayrilik ve yalnizlik
Oğuzcan, Ümit Yaşar
Istanbul. Ümit Yaṣar Yayinlari. [1961]. 80 p.

Şiirimizde ögretmen
Burdurlu, İbrahim Zeki
Izmir. Karinca matbaacilik. 1965. 64 p.

Şiirimizde halk edebiyatı tesirleri üzerine notlar
Filizok, Rıza
Bornova, İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi. 1991. iv, 111 p.
ISBN 9754830835

Ṣiirimizde ölüm
Oğuzcan, Ümit Yaşar
Istanbul. Ümit Yaṣar Yayinlari. [1961]. 75 p.

Şiirimizde milenyum kuşağı
Özmakas, Utku
Beşiktaş, İstanbul. Pan Yayıncılık. 2008. 147 p.

Ṣiirimizde tabiat
Oğuzcan, Ümit Yaşar
Istanbul. Ümit Yaṣar Yayinlari. [1962]. 80 p.

Ṣiirimizde taṣlama
Oğuzcan, Ümit Yaşar
Istanbul. Ümit Yaṣar Yayinlari. [1962]. 71 p.

Şiirimizin ışıklı ırmağı Enver Gökçe
Özer, Mehmet ; Gökçe, Enver
İstanbul. Evrensel. 2006. 240 p.
ISBN 9756106131

Şiirimizin beyitler ve mısralar sözlüğü
Çatıkkaş, Atâ
İstanbul. Sütun Yayınları. 2008. 3 v.
ISBN 9789759089535

Şiirimizin cumhuriyeti
Karakan, Huseyin
İstanbul. İstanbul Matbaası. 1958. v.

Şiirin arka odası: denemeler
Aykın, Bedrettin
Sultanahmet, İstanbul. Belge Yayınları. 2008. 227 p.
ISBN 9753444052

Şiirin bir altın çağı: yazılar, söyleşiler : dipyazıları
Ayhan, Ece
İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 1993. 286 p.
ISBN 9753631294

Şiir incelemeleri
Kabaklı, Ahmet
Sirkeci, İstanbul. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. 1992. 320 p.
ISBN 9757594148

Şiirin dili-anadil: Türk şiiri-dünya şiiri
Behramoğlu, Ataol
Maslak, İstanbul. Adam Yayınları. 1995. 182 p.
ISBN 9754183384

Şiirin dili-anadil: deneme
Behramoğlu, Ataol
İstanbul. Evrensel Basım Yayın. 2007. 368 p.
ISBN 9789756106730

Şiirin gerçeği toplumdaki yeri
Ergüven, Abdullah Rıza
İstanbul. Berfin Yayınları. 2003. 256 p.
ISBN 9756680369

Şiirin ilkeleri: deneme
Birsel, Salâh
İstanbul. Koza Yayınları. 1976. 126 p.

Şiirin ilkeleri
Birsel, Salâh
Cağaloğlu, İstanbul. Broy Şiir Yayın Merkezi, Broy Yayınları. 1986. 108, [4] p.

Şiirin ilkeleri
Birsel, Salâh
İstanbul. Yenilik Yayınevi. [1954]. 80 p.

Şiirin izinde, sözün gölgesinde: Osmanlı şiirinden kelimeler, kavramlar, deyimler
Zülfe, Ömer
İstanbul. Bilge. 2011. 264 p.
ISBN 9786055506629

Şiirin kızkardeşi öykü
Uzuner, Buket
İstanbul. Everest Yayınları. 2003. 174 p.
ISBN 9752890881

Şiirin kanadında mektuplar
Behramoğlu, Ataol ; Behramoğlu, Ataol ; Demirtaş, Metin
İstanbul. Toplumsal Dönüşüm Yayınları. 1997. 480 p., [22] p. of plates.
ISBN 9757244775

Şiirin mikro estetik eleştirisi ahlak, estetik ve şiir
Taftalı, Oktay
Cağaloğlu, İstanbul. Gendaş. 1998. 136 p.
ISBN 9753080557

Şiirin ortak paydası: şiirbilime giriş
Yalçın, Mehmet
İzmir. Dokuz Eylül Yayınları. 2003. 326 p.
ISBN 9756981652

Şiir insan insan şair
Çimen, Mustafa
Cağaloğlu, İstanbul. Günizi Yayıncılık. 2003. 127 p.
ISBN 9758731165

Şiirin sesinde koşmak
Yazıcı, Vedat
Ankara. T.C. Kültür Bakanlığı. 2002. xiii, 273 p.
ISBN 975173021X

Şiirin son halleri
Lefkoşa. Işık Kitabevi Yayınları. 2008. 64 p.

Şiirin Sözü
Özdem
ISBN 9786054509041

Şiirin tanrısı
Barengi, Nuran
Ankara. Kurgu. 2009. 82 p.
ISBN 9786055690007

Şiirin vaktine mezmur: ya da ozan olmayı ödemek : şiirler
Demirağ, Fikret
Lefkoşa. Işık Kitabevi Yayınları. 1996. 106 p.

Şiirin ve umudun yorulmaz iğnesi: Sennur Sezer
Nacitarhan, Cavit
İstanbul. Evrensel. 2010. 340 p., [12] p. of plates.
ISBN 9786054156290

Şiirin yalnızlığı: deneme, eleştiri, inceleme (1966-1985)
Doğan, Mehmet H
Cağaloğlu [İstanbul]. Broy Yayınları. 1986. 366 p.

Şiiri ve sanat anlayışı üzerine Rıza Tevfik'ten Ali İlmı̂ Fânı̂'ye bir mektup
Rıza Tevfik ; Uçman, Abdullah
Cağaloğlu, İstanbul. Kitabevi. 1996. 112 p.

II. [i.e. Második] Rákóczi Ferenc
Balla, Antal
[Budapest]. Cserépfalvi. [pref. 1943]. 463 p.

II. Rákóczi Ferenc
Zolnai, Béla
[Budapest?]. Franklin-Társulat. [194-?]. 224 p.

II. [i.e. Második] Rákóczi Ferenc a magyar irodalomban
Szitás, Ilona
Budapest. Merkantil-nyomda. 1937. 62 p.

II. Rákóczi Ferenc emlékkönyv: a szegedi vár ostromának 300 éves évfordulója alkalmából
Monostori, László
Szeged. Bába. 2004. 128 p.
ISBN 9639511846

II. Rákóczi Ferenc felkelésének svéd vonatkozásai
Markó, Árpád ; Markó, Árpád
Budapest. Officina. [1942]. 19, 21 p.

II. [i.e. második] Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára: közétette, történeti bevezetʺo tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta
Lukinich, Imre ; Rákóczi Ferenc
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1935. 2 v.

II. rákóczi Ferenc élete: Különlenyomat a rákóczi emlékkönyvböl
Balla, Antal
Budapest. Franklin-Társulat. [193-]. 262 p.

II. [i.e. Második] Rákóczi Ferenc élete
Márki, Sándor
Budapest. Szent-István-Társulat. 1925. 146 p.

II [masodik] Rákóczi Ferenc és kora
Asztalos, Miklós
Budapest. Az Országos Rákóczi Szövetség megbizásábol kiadja a Dante Könyvkiadó. [1934]. 492 p., 64 leaves of plates.

II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai: a kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája : 1703-1711
Mészáros, Kálmán
[Budapest]. Argumentum. 2006. 185 p.

II. [i.e. Második] Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata
Esze, Tamás
Budapest. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 1951. 92 p.

II. Rákóczi Ferencz: irta dr. Márki Sándor. 1676-[1735]
Márki, Sándor
Budapest. A Magyar történelmi társulat kiadása. 1907-10. 3 v.

II. [i.e. második] Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelemmé választása
Kiss, István
Budapest. Athenaeum. 1906. 244 p.

II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága, 1676-1701: történeti tanulmány : eredeti levelek s más egykorú kútfők nyomán
Thaly, Kálmán
Pozsony. Stampfel Károly. [1882?]. xii, 376 p.

II [i.e. Második] Rákóczi Ferencz vezérlőfejedelem és a szövetkezett rendek 1705. szeptember 20-ikán a Szécsényi gyűlésen kiállitott szövetséglevele
Rákóczi Ferenc
Budapesten. Hornyánszky Viktor. 1911. 8 p., facsim. (12 l.), [7] p.

II. [i.e. Második] Rákóczi György
Kósa, János
[Budapest]. Franklin-Tarsulat. [193-?]. 182 p.

II. Rákóczi György levelezéseiből, 1646-1660
Rákóczi György ; Izsépy, Edit
Budapest. Egyetemi Könyvtár. 1992. 75 p.
ISBN 963018995X

II. Rákóczy György, 1621-1660
Szilágyi, Sándor
Budapest. Magyar Történelmi Társulat. 1891. 212 p.

II. [i.e. Második] Rákóczy György felelete az "Innocentia Transylvaniae"-ra (1653-1659)
Basier, Isaac ; Rákóczi György ; Bethlen, János ; Kropf, Lajos
Budapest. Athenaeum R. Tars. Könyvnyomdája. 1888. 99 p.

Şiir kitabi
Uyaroğlu, İsmail
İstanbul. YAZKO. 1982. 58 p.

Şiir-kültür ve edebiyata dâir denemeler
Parmaksız, Mehmet Nuri
Ankara. Akçağ. 2011. 256 p.
ISBN 9786055413330

Şiir konuşması: bütün yazıları
Oktay Rifat
Maslak, İstanbul. Adam Yayınları. 1992. 355 p.
ISBN 975418190X

Şiirle 40 [i.e. kırk] yıl
Oğuzcan, Ümit Yaşar
İstanbul. Ağaoğlu Yayınevi Tesisleri. 1982. 176 p.

Şiirle düşünceler
Ojalvo, Harry
İstanbul. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. 1994. 93 p.
ISBN 9757304077

Şiirle gelen aşk
Yücel, Şevket
Ankara. T.C. Kültür Bakanlığı. 2001. x, 150 p.
ISBN 9751726565

Şiirler
Aksal, Sabahattin Kudret
Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1979. 395 p.

Şiirler
Aksal, Sabahattin Kudret
[Istanbul]. Cem Yayınevi. [1988]. 535 p.

Şiirler
Altınel, Sabri
İstanbul. Adam. 1983. 71 p.

Şiirler
Aqmolla
Ankara. Türksoy, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi. 2007. 334 p.
ISBN 9789757213277

Şiirler
Asya, Arif Nihat
İstanbul. Ötüken Yayınevi. 1976-<1977>. v. <1-2>.

Şiirler
Bekir, İlhami
Cağaloğlu-İst[anbul]. May Yayınları. [1971]. 204 p.

Şiirler
Dıranas, Ahmet Muhip
Ankara. Kyrhos Yayınları. 2009. 200 p.
ISBN 9786054232406

Şiirler
Dıranas, Ahmet Muhip
[Ankara]. Kültür Bakanlığı. 1990. 189 p.
ISBN 9751701589

Ṣiirler
Dıranas, Ahmet Muhip
İstanbul. İṣ Bankasi Kültür Yayinlari. 1974. 246 p.

Şiirler
Gedik, Namık
[İstanbul?]. Hürriyet Ofset. 1979. 76 p.

Şiirler: seçme şiirler
Kaplan, Sefa
Beyoğlu, İstanbul. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2007. 248 p.
ISBN 9789944880763

Şiirler
Necatigil, Behçet
İstanbul. YKY. 2002. 517 p.
ISBN 9750803922

Şiirler
Oktay Rifat
Ankara. Bilgi Yayınevi. 1969. 111 p.

Şiirler
Perişan, Bekir
Ankara. T.C. Kültür Bakanlığı. 1996. xvii, 277 p.
ISBN 9751714567

Şiirler
Sappho ; Erhat, Azra ; Bektaş, Cengiz
[Istanbul]. Cumhuriyet. 1999. 176 p.

Şiirler
Tanpınar, Ahmet Hamdi
İstanbul. YKY. 1999. 89 p.
ISBN 975080189X

Şiirler
Tanpınar, Ahmet Hamdi
İstanbul. Yeditepe Yayınları. 1961. 76 p.

Şiirler: görüş
Tecer, Ahmet Kutsi
[Sivas. Kâmil Matbaası. 1932]. 28 p.

Şiirler
Vahabzadä, Bäxtiyar
İstanbul. Ötüken Neşriyat. 1979. 245 p.

Şiirler
Zarifoğlu, Cahit
Cağaloğlu, İstanbul. Beyan Yayınları. 2000. 496 p.
ISBN 9754730016

Şiirler
Özger, Arkadaş Z
Sirkeci, [Istanbul]. Nadas Yayınları. 1974. 118 p.

Şiirler, 1948-1972
Necatigil, Behçet ; Tanyeri, M. Ali ; Yavuz, Hilmi
İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 1994. 221 p.
ISBN 9753632932

Şiirler, 1959-1960
Bayramof, Sabahattin
[Sofya]. Narodna Prosveta. [1961]. 83 p.

Şiirler 1959-1982
Behramoğlu, Ataol
İstanbul. Adam. 1983. 191 p.

Şiirler, 1962-1974
Özel, İsmet
Cağaloğlu, İstanbul. Yeryüzü Yayınları. [1980]. 138 p.

Şiirler, 1968-1990
Hâtemî, H. Hüsrev
Çemberlitaş, İstanbul. Dergâh. 1998. 220 p.
ISBN 9757032476

Şiirler, 1972-1979
Necatigil, Behçet ; Tanyeri, M. Ali ; Yavuz, Hilmi
İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 1996. 454 p.
ISBN 9753635575

Şiirler (İlk şiirler - Göl saatleri - Piyâle - Son Şiirler): Baskiya hazirlayan Kenan Akyüz
Ahmet Haşim
Istanbul. Millî Eǧitim Basimevi. 1973. 173 p.

Şiirler, şairler ve meclisler
Pala, İskender
Beyoğlu, İstanbul. Ötüken. 1997. 238 p.
ISBN 9754372144

Şiirlerde Atatürk: antoloji
Erendor, Esat Nermi
Istanbul. Uygarlık Yayınları. 1981. 182 p.

Şiirleri
Aşık Sadık ; Eyuboğlu, İsmet Zeki
Cağaloğlu, İstanbul. Pencere Yayınları. 1997. 105 p.
ISBN 9757814601

Şiirler, şiir çevirileri, yazın ve sanat yazıları
Ecevit, Bülent
Ankara. Ecevit. 1976. 179 p., [4] leaves of plates.

Şiirlerim
Aruçi, Kemal Efendi ; Aruçi, Muhammed
Üsküp. Logos-A. 1999. 439 p.
ISBN 9989601941

Şiirlerim
Kısakürek, Necip Fâzıl
Nuruosmaniye-Istanbul. Fatih Yayinevi. 1969. 279 p.

Şiirlerimiz ve şarkılarımızda deniz
Güngen, Coşkun
İstanbul. Deniz Basımevi Müdürlüğü. [1998?]. viii, 310 p.
ISBN 9754091358

Şiirlerim ve manilerim: Kıbrısta yaşananlar
Gökşan, Zeki
Lefkoşa. Deniz Plaza Yayınları. 2009. ii, 70 p.

Şiirlerin diliyle Dersim: antoloji
Bulut, Özgün E
İstanbul. Berfin. 1998. 112 p.
ISBN 9757354740

Şiirleri ve türküleriyle Âşık Sefil Selimî
Selimî, Sefil ; Kaya, Uğur
Sivas. Anasam Yayınları. 2001. xii, 177, [1] p.
ISBN 9756763388

Şiirlerle Atatürk
Deligönül, Mehmet
[İstanbul]. Hastaş Eğitim Yayınları. [1969]. 78 p.

Şiirlerle büyüsün çocuklar: çocuk şiirleri
Zaferyıldızı, Şirin
Lefkoşa. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. 2008. 88 p.

Şiirlerle sinema
Özgüç, Agâh
[Istanbul. Habora Kitabevi. 1966]. 63 p.

Şiirlerle Türkiye
Tuncer, Hüseyin ; Alpaslan, İsmet
Ankara. T.C. Kültür Bakanlığı. 1995. xxii, 336 p.

Şiirlerle yaşamak: yarenlik
Özdemir, Ahmet
İstanbul. Avcıol Basım Yayın. 2005. 374 p.
ISBN 9757429481

Şiirler savaşa karşı
Örnek, Cangül ; Dingiloğlu, Selin
Aksaray, İstanbul. Seyir Yayıncılık. 2003. 187 p.
ISBN 975925445X

Şiirler ve halk masalları : Kızılelma, Yeni hayat, Altun ısık, Eserleri dışında kalan şiirleri
Gökalp, Ziya ; Tansel, Fevziye Abdullah
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1952. xxxii, 397 p., [1] leaf of plates.

Şiirler ve nesirler
Akengin, Can
[Giresun]. Giresun Halkevi. [1972]. 160 p.

Şiirle selâm: antoloji
Elçin, Şükrü
Ankara. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 1984. 205 p.

Şiirle söyleşiler
Altıok, Feriha
[Cyprus]. F. Altıok. 1991. 72 p.

Şiirli bilmeceler
Dirlik, Ömer Şöhret
Fethiye. 1969. p.

Şiirlideğnek: birinci uç
Küçük İskender
Beyoğlu, İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 1995, c1994. 126 p.
ISBN 9753633904

Şiirli defter: günlükler '88/'98
Necdet, Ahmet
İstanbul. Papirüs Yayınevi. 2005. 168 p.
ISBN 9758747770

Şiir-lik
Berlin, Deutschland. Hitit Verlag. 1994-. v.

Şiirli tren
Sönmez, Cemil
Ankara. Kültür Bakanlığı. 1998. xiii, 157 p.
ISBN 9751720451

II. Örmény kultúra hete: Budapest, 2008 április 17-25
Issekutz, Sarolta
272 p.
ISBN 9789638783226

IIRNS newsline
Anjaneri, Dist. Nashik, Maharashtra. Indian Institute of Research in Numismatic Studies. v.

Şiir oku
Kadıköy, İstanbul. Mustafa Köz. 1996-. v.

Şiir okuma kılavuzu
Özel, İsmet
Cağaloğlu, İstanbul. Çıdam Yayınları. 1989. 112 p.

Şiir okuma kılavuzu
Özel, İsmet
İstanbul. Yeryüzü Yayınları. 1980. 82 p.

Iiro Viinanen: henkilökuva
Uimonen, Risto
Helsinki. Minerva. 2010. 357 p., [16] p. of plates.
ISBN 9789524923446

Iiro Viinasen tulo- ja menoarvio
Viinanen, Iiro ; Okker, Jaakko
Porvoo. W. Söderström. c1993. 119 p.
ISBN 9510189928

Şiir re edebiyat sohbetleri
Banarlı, Nihad Sâmi
[İstanbul?]. Kubbealtı Neşriyâtı. 1976-. v.

I'irrigation en Asie centrale: étude géographique et économique
Moser, Henri
Paris. Société d'éditions scientifiques. 1894. 2 p. l., 379 p.

Ṣiir sanatı
Ataç, Nurullah ; Yașar Nabi
İstanbul. Varlık Yayınevi. 1948. 125 p.

Şiirsel, tarihsel, ekolojik, arkeolojik yolculuklar: deneme, inceleme
Mırsal, Muammer
[Istanbul]. M. Mırsal. 2001. 458 p.
ISBN 9759673649

Şiir tadında: hikâyeler
Üstünsoy, Hüseyin
İstanbul. Hoşgörü Yayınları. 2011. 192 p.
ISBN 9786054042425

Şiir tahlilleri
Kaplan, Mehmet
İstanbul. Dergâh Yayınları. 1978-. v.

Şiir tahlilleri
Çetin, Nurullah
Keçiören, Ankara. Öncü Kitap. 2008-. v.
ISBN 9789757447504

Şiir tahlilleri, Âkif Paşadan Yahya Kemalʻe kadar
Kaplan, Mehmet
Istanbul. Anil yayinevi. 1958-. v.

Şiir tapınağı: insanoğlu beş bin yıllık şiir serüveni
Maden, Sait
İstanbul. Adam Yayınları. 1985. 349 p.

Şiir ustalardan öğrenilir
Celâl, Metin
Caİstanbul. Everest Yayınları. 2006. viii, 156 p.
ISBN 975289366X

Şiir vadilerinde
Karataş, Turan
Yenişehir, Ankara. Hece Yayınları. 1998. 119 p.

Şiir ve şair üzerine aykırı düşünceler
Canberk, Eray
Cağaloğlu, İstanbul. Sarmal Yayınevi. 1992. 102, [2] p.

Şiir ve cinayet: denemeler
Birsel, Salâh
İstanbul. Çağdaş yayınları. 1975. 172 p.

Şiir ve eleştiri: denem/e/leştiriler
Doğan, Mehmet H
Beyoğlu, İstanbul. YKY. 1998. 231 p.
ISBN 9753635842

Şiir ve gerçeklik
İnce, Özdemir
Cağaloğlu [Istanbul]. Broy Yayınları. 1985. 206, [2] p.

Şiir ve hakikat: yazılar
Beşir Fuat ; İnci, Handan
İstanbul. YKY. 1999. 567 p.
ISBN 9750800834

Şiir ve ideoloji: çağdaş batı yazını üzerine denemeler
Batur, Enis
İstanbul. Derinlik Yayınları. 1979. 139 p.

Şiir ve mekân: Cumhuriyet dönemi (1920-1950) Türk şiirinde şiir-mekân ilişkisi
Narlı, Mehmet
Ankara. Hece Yayınları. 2007. 496 p.
ISBN 9758988832

Şiir ve tarih: Cumhuriyet devri Türk şiirinde tarih duygusu
Canatak, A. Mecit
Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı. 2009. 664 p.
ISBN 9789751132581

Şiir ve tenkit: Türk, Iran ve Arap tezkirelerinde
Çetindağ, Yusuf
Istanbul. Kitabevi. 2010. xix, 346 p.
ISBN 9786054208548

Şiir yağmuru antolojisi, resimli
Yoleri, Veyis
İstanbul. [Tan Gazetesi ve Matbaası. 1963]. 135 p.

Şiir, Yahudilik vesaire: edebiyat, kimlik ve sosyalizm üzerine yazılar
Margulies, Ronnie
İstanbul. Kanat Kitap. 2004. x, 228 p.
ISBN 9758859048

II Rzeczpospolita: oczekiwania i rzeczywistość
Tomicki, Jan
Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza. 1986. 247 p., [32] p. of plates : ill.
ISBN 8320321492

II Rzeczpospolita: narodziny, ustrój konstytucyjny, zmierzch
Hirsz, Zbigniew Jerzy
Białystok. Temida 2. 1994. 281 p.
ISBN 8386137088

II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech
Chałupczak, Henryk
Lublin. Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 1990. 403 p.

II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech
Chałupczak, Henryk
Poznań. Instytut Zachodni. 1992. 374 p.
ISBN 8385003614

II Rzeczpospolita a Polonia, 1922-1939: geneza i działalność Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku Polaków z Zagranicy
Lusiński, Cezary
Warszawa. Wydawn. Instytutu Historii PAN. 1998. 187 p.
ISBN 8386301600

II Rzeczpospolita w twórczości ks. Jana Piwowarczyka: wybrane zagadnienia społeczne i polityczne
Synowiec, Andrzej
Kraków. Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica". 2006. 255 p.
ISBN 8388737430

Şiir üzerine düșünceler
Yetkin, Suut Kemal
İstanbul. Varlık Yayınları. [1969]. 84 p.

Şiir üzerine notlar
Cankoçak, Gülten Akın
İstanbul. YKY. 1996. 199 p.
ISBN 9753635036