Izabrane pjesme
Preradović, Petar
Zagreb. Nakladni Zavod Hrvatske. 1946. 126 p.

Izabrane pjesme
Pupačić, Josip
Zagreb. Erasmus naklada. 1997. 101 p.
ISBN 9536132389

Izabrane pjesme
Slaviček, Milivoj
Zagreb. Nakladni zavod Matice hrvatske. 1987. 234 p.
ISBN 8640101094

Izabrane pjesme
Sundečić, Jovan
Zagreb. Izd. Matice hrvatske. 1889. xvii, 269 p.

Izabrane pjesme
Tontić, Stevan
Sarajevo. "Veselin Masleša". 1988. 298 p. [tir.1,000].

Izabrane pjesme
Ujević, Tin
Zagreb. Matica hrvatska. 1962. 122 p.

Izabrane pjesme
Vraz, Stanko
Zagreb. Nakl. "Matice Hrvatske,". 1880. 333 p.

Izabrane pjesme
Yunus Emre ; Zubčević-Hafiz, Tadžida
Ankara. Kültür Bakanlığı. 1994. 211 p.
ISBN 9751713382

Izabrane pjesme
Čolaković, Enver ; Čolaković, Zlatan
Zagreb. Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1990. 430 p.

Izabrane pjesme
Črnja, Zvane
Split. Čakavski sabor. 1977. 111 p.

Izabrane pjesme
Šantić, Aleksa ; Milanović, Branko ; Vešović, Marko
Sarajevo. Veselin Masleša. 1975. 135 p.

Izabrane pjesme
Šarenkapić, Šaban
Sarajevo. Zalihica. 2005. 223 p.
ISBN 9958787008

Izabrane pjesme
Šenoa, August ; Tomasović, Mirko
Zagreb. Erasmus naklada. 1997. 85 p.
ISBN 9536132362

Izabrane pjesme
Šenoa, August
Zagreb. Matica hrvatska. 1882. 327 p.

Izabrane pjesme
Šimić, Antun Branko ; Stamać, Ante
Zagreb. Matica hrvatska. 2008. 126 p.
ISBN 9789531508360

Izabrane pjesme
Škarpa, Cvite
Zagreb. Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda. 1943. 123 p.

Izabrane pjesme: 1950-1975
Šoljan, Antun
[Novi Sad]. Matica srpska. 1976. 136 p.

Izabrane pjesme
Šteković, Luka ; Milošević, Nenad
Zagreb. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta". 2001. 163 p.
ISBN 953662737X

Izabrane pjesme i poeme
Đonović, Janko
Cetinje. Izdavačko-štamparsko preduzeće "Obod,". 1963. 153 p.

Izabrane pjesme Silvija Strahimira Kranjčevića
Kranjčević, Silvije Strahimir
Beograd. Štamp. "Mlada Srbija,". 1929. xl, 99, [2] p.

Izabrane priče
Albahari, David
Beograd. Vreme knjige. 1994. 206 p.

Izabrane priče
Basara, Svetislav
Beograd. Vreme knjige. 1994. 346 p.

Izabrane priče
Mitrović, Nemanja
Beograd. Stubovi kulture. 1999. 244 p.

Izabrane priče stanovnika Perućice
Bećirbašić, Mirsad
Sarajevo. Veselin Masleša. 1985. 59 p.

Izabrane pripovetke
Andrić, Ivo
Beograd. Novo pokolenje. 1951. 516 p.

Izabrane pripovetke
Bartulović, Niko
Beograd. [Štamparija D. Gregorić]. 1938. 181 p., 1 l.

Izabrane pripovetke
Isaković, Antonije
Beograd. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije. 1964. 170 p.

Izabrane pripovetke
Kočić, Petar
Beograd. Prosveta. [1945]. 225 p.

Izabrane pripovetke
Kranjec, Miško
[Beograd]. Prosveta. [1958]. 329 p.

Izabrane pripovetke
Matavulj, Simo
Beograd. Prosveta. [1946]. 300 p.

Izabrane pripovetke
Samokovlija, Isak
Beograd. Prosveta. 1949. 252 p.

Izabrane pripovetke
Sremac, Stevan
Beograd. Jugoslovenska knjiga. 1951. 342 p.

Izabrane pripovetke
Stanković, Borisav
Beograd. Prosveta. [1945]. 212 p.

Izabrane pripovetke
Đalski, Ksaver Šandor
[Beograd]. Prosveta. [1950]. 282 p.

Izabrane pripoviesti
Budak, Mile
Zagreb. Izdanje Matice hrvatske. 1943. 276 p.

Izabrane pripoviesti
Mulabdić, Edhem
Sarajevo. 1944. 173 p.

Izabrane pripovijesti
Kosor, Josip
Zagreb. [Zora]. 1950. 279 p.

Izabrane pripovijesti
Novak, Vjenceslav
Zagreb. Izvanredno izd Matice Hrvatske. 1925-. v.

Izabrane pripovijesti
Šegedin, Petar
Zagreb. Ljevak. 2000. 370 p.
ISBN 9531781583

Izabrane pripovijetke
Domanović, Radoje
Zagreb. Zavod Hrvatske. 1946. 261 p.

Izabrane pripovijetke: Nedjeljko Fabrio ; s pogovorom Zdravka Zime
Fabrio, Nedjeljko
Zagreb. Grafički zavod Hrvatske. 1990. 254 p.
ISBN 8639902658

Izabrane pripovijetke
Horozović, Irfan
Sarajevo. Sejtarija. 2000. 239 p.
ISBN 9958390051

Izabrane pripovijetke
Ilijić, Verka Škurla
Zagreb. Matica Hrvatska. 1952. 166 p.

Izabrane pripovijetke
Kondžić, Muhamed
Zenica. Opća biblioteka. 2008. 319 p.
ISBN 9789958905001

Izabrane pripovijetke
Kozarac, Josip
Zagreb. Naklada Branka Vodnika. 1919. 368 p.

Izabrane pripovijetke
Lazarević, Laza K
Zagreb. Zavod Hravatske. 1947. 263 p.

Izabrane pripovijetke
Novak, Vjenceslav
Zagreb. Novo Pokoljenje. 1949. 278 p.

Izabrane pripovijetke
Sremac, Stevan
Zagreb. Novo pokoljenje. 1949. 235 p.

Izabrane pripovijetke
Tomaš, Stjepan
Zagreb. Mozaik knjiga. 2003. 298 p.
ISBN 9531961174

Izabrane pripovijetke, 1917-1957
Kolar, Slavko
Zagreb. Naprijed. 1958. 437 p.

Izabrane proze
Treščec Borotha, Vladimir ; Lovinac, Milkan ; Lisičar, Mato ; Korać, Stanko
Zagreb]. Matica hrvatska; Zora. [1969]. 447 p.

Izabrane razprave in eseji
Lenček, Rado L ; Šuštaršič, Rastislav ; Pirnat-Greenberg, Marta
Ljubljana. Slovenska matica. 1996. 258 p.
ISBN 9612130264

Izabrane satire
Domanović, Radoje
Beograd. Prosveta. [1963]. 130 p.

Izabrane satire
Domanović, Radoje
Beograd. Vuk Karadžić. 1983. 201 p.

Izabrane srpske teme: studije i prilozi
Medaković, Dejan
Beograd. BIGZ. 1996-. v.
ISBN 8613007880

Izabrane strane
Obradović, Dositej
Zagreb. Nakl. Zavod hrvatske. 1948. 191 p.

Izabrane stranice
Popović, Jovan ; Jovanović, Đorđe
Novi Sad. Matica srpska. 1972. 349 p.

Izabrane stranice
Ćorović, Svetozar
Novi Sad. [Matica srpska]. 1970]. 384, [3] p.

Izabrane stranice
Šantić, Aleksa ; Ćorović, Svetozar
Novi Sad. Matica srpska. 1962. 425, [1] p.

Izabrani članci
Šulek, Bogoslav
Zagreb. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1952. 250 p.

Izabrani čovek, ili, Život Rastka Petrovića
Popović, Radovan
Beograd. Prosveta. 1986. 179 p., [16] p. of plates.
ISBN 8607000535

Izabrani čovek, ili, Život Rastka Petrovića
Popović, Radovan
Beograd. Prosveta. 2002. 195 p.
ISBN 8607013432

Izabranici: sedam eseja o pesnicima
Velmar-Janković, Svetlana
Beograd. Stubovi kulture. 2005. 323 p.
ISBN 867979144X

Izabrani ekonomski radovi
Mirković, Mijo
Zagreb. Informator. 1979. 4 v.

Izabrani epigrami
Krklec, Gustav
Zagreb. Zora. 1963. 95 p.

Izabrani eseji
Hristić, Jovan
Beograd. Srpski PEN centar. 2005. 314 p.
ISBN 8684555031

Izabrani eseji
Kašanin, Milan
Beograd. Rad. 1977. 200 p.

Izabrani eseji
Pekić, Borislav ; Mustedanagić, Lidija
Novi Sad. Solaris. 2007. 361 p.
ISBN 9788675600619

Izabrani eseji
Sekulić, Isidora ; Janić, Đorđe J
Novi Sad. Akademska knjiga. 2010. 421 p.
ISBN 9788686611499

Izabrani eseji, prikazi i članci
Šufflay, Milan ; Sagrak, Darko
Zagreb. "Darko Sagrak". 1999. v.
ISBN 9539651433

Izabrani govori i članci
Čolaković, Rodoljub
Sarajevo. Svjetlost. 1960. 2 v.

Izabrani govori i članci, 1941-1951
Ranković, Aleksandar
[U Zagrebu]. Kultura. 1951. 430 p.

Izabrani govori i članci, 1948-1949
Pijade, Moša S
Beograd]. Kultura. 1950. 384 p.

Izabrani književni i politički eseji
Krišković, V ; Jelčić, Dubravko
Zagreb. Matica hrvatska. 2003. 340 p.
ISBN 9531502706

Izabrani kraći spisi
Jagić, V ; Kombol, Mihovil
Zagreb. Matica Hrvatska. 1948. 639 p.

Izabrani listovi
Marković, Svetozar
Zagreb. Novo Pokoljenje. 1949. 235 p.

Izabrani politički eseji
Krišković, V ; Jelčić, Dubravko
Zagreb. Matica hrvatska. 2003. 496 p.
ISBN 9531502692

Izabrani politički spisi
Mažuranić, Ivan ; Pavličević, Dragutin
Zagreb. Golden marketing. 1999. 306 p.
ISBN 9536168812

Izabrani politički spisi
Patrizi, Francesco Saverio
Zagreb. Golden marketing. 1998. 214 p.
ISBN 9536168529

Izabrani politički spisi
Pavlinović, Mihovil
Zagreb. Golden marketing. 2000. 329 p.
ISBN 9536168847

Izabrani politički spisi
Pribićević, Svetozar ; Matković, Hrvoje
Zagreb. Golden marketing. 2000. 367 p.
ISBN 9536168715

Izabrani politički spisi
Šufflay, Milan ; Jelčić, Dubravko
Zagreb. Matica hrvatska. 2000. 421 p.
ISBN 9531502579

Izabrani politički spisi. Izbor i objašnjenja
Nančić, Laza
Novi Sad. 19. v.

Izabrani portreti iz novije hrvatske i slovenačke književnosti
Čolak, Tode
Gornji Milanovac. Dečje novine. 1979. 255 p.

Izabrani prozori: pjesme
Kovačićek, Miljenko
Zagreb. Meandar. 2005. 95 p.
ISBN 9532061843

Izabrani radovi
Macura, Miloš
Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1997. v.
ISBN 8617059591

Izabrani radovi
Radulović, Risto
Sarajevo. "Veselin Masleša". 1988. 277 p. [tir. 1,000].

Izabrani radovi
Šoškić, Budislav
Titograd. [NIO Pobjeda Marksistički centar CK SK CG]. 1984. 2 v.

Izabrani spisi
Bulat, Gajo
Split. Književni krug. 1995. 262 p.
ISBN 9531630356

Izabrani spisi
Bulić, Frane
Split. Književni krug. 1984. 649 p., [33] p. of plates.

Izabrani spisi
Dežman, Ivan ; Marković, Franjo
Zagreb. Izdanje Matice hrvatske. 1896. lv, 230 p.

Izabrani spisi
Marković Toza, Svetozar
Novi Sad. Muzej socijalističke revolucije Vojvodine. 1974. xliv, 540 p.

Izabrani spisi
Marković, Svetozar ; Prodanović, Jaša M
Beograd. [Štamparija D. Gregorića]. 1937. xxxiv, 200 p.

Izabrani spisi: Predgovor
Martić, Grga
Sarajevo. Svjetlost. 1956. 292 p.

Izabrani spisi
Nodilo, Natko
Split. Logos. 1982. 535 p.

Izabrani spisi
Obradović, Dositej ; Kovaček, Božidar
Novi Sad. Matica srpska. 1961. 385 p.

Izabrani spisi
Parović, Blagoje ; Jovanović, Nadežda ; Piljević, Đorđe O
Beograd. Glas. 1976-1978. 3 v.

Izabrani spisi
Pelagić, Vasa
Sarajevo. Svjetlost. 1952-55. 3 v.

Izabrani spisi
Pijade, Moša S
Beograd. Institut za izučavanje radničkog pokreta. 1964-. v.

Izabrani spisi: biografije književnika
Rajković, Đorđe
[Novi Sad]. Matica srpska. [1950]. v.

Izabrani spisi
Stanojević, Dragiša
Novi Sad. [Izdaje Istoriski arhiv Pokrajinskog komiteta SKS za Vojvodinu]. 1957. 2 v.

Izabrani spisi
Starčević, Ante
Zagreb. Izd Hrvatskog izdavalac̆kog bibliografskog zavoda. 1943. 563 p.

Izabrani spisi
Trumbić, Ante ; Petrinović, Ivo
Split. Književni krug. 1986. 371 p.

Izabrani spisi
Zrenjanin, Žarko
Novi Sad. Muzej socijalističke revolucije Vojvodine. 1974. xxiv, 551 p.

Izabrani spisi Branka Mihajlovića
Mihajlović, Branko
Novi Sad. Istoriski arhiv Pokrajinskog Komiteta SKS za Vojvodinu. 1956. 207 p.

Izabrani spisi Djoke Mijatovića: Izbor i objašnjenja Koste Milutinovića i Milana P. Kostića
Mijatović, Doka
Novi Sad. Istoriski arhiv Pokrajinskog komiteta SKS za Vojvodinu. 1956. 157 p.

Izabrani stihovi
Cesarić, Dobriša
Zagreb. Izdanje Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda. 1942. 113 p.

Izabrani tekstovi Teodora Pavlovića
Pavlović, Teodor ; Krestić, Petar V ; Živković, Tibor
Beograd. Istorijski institut. 2007. 340 p.
ISBN 9788677430641

Izabrannye proizvedeniia
Imamverdiev, G. A
Baku. Azerneshr. 1988. 334 p. [tir.15,000].

Izabrano detinjstvo
Vitezović, Milovan
Beograd. Zavod za uđbenike in nastavna sredstva. 1994. 371 p.
ISBN 8682501090

Izabrat ćeš gore
Raos, Ivan
Zagreb. Naprijed. 1964. 238 p.

"I zabytʹ po-prezhnemu nelʹzi͡a--": sbornik vospominaniĭ starozhilov Akademgorodka
Verkhovskai͡a, E. N
Novosibirsk. Sibirskoe otdelenie RAN. 2007. 331 p.
ISBN 5844900197

Izac Elbergui: chanson Marocaine
Elbergui, Izac ; Elmaghribi, Slimane
Yafo. Koliphone. [196-?]. 1 sound disc.

"I zachem nuzhno bylo stolʹko lgatʹ?": pisʹma Lʹva Gumileva k Natalʹe Varbanet͡s iz lageri͡a, 1950-1956
Gumilev, N ; Pozdni͡akova, T. S ; Kozyreva, M. G
Sankt-Peterburg. Muzeĭ Anny Akhmatovoĭ v Fontannom dome. 2005. 160 p.
ISBN 5910440039

IZA compact
Bonn, Germany. Institute for the Study of Labor. v.

Iza Cvetkove meane: pesme
Vinaver, Stanislav ; Tešić, Gojko
Beograd. Nolit. 1978. 102 p.

Iz ada v nebesa: pravdivye rasskazy
Shafir, Frol
Nʹi︠u︡-Ĭork. Printed & distrib. by Effect Pub. Inc. 1988. 156 p.
ISBN 0911971394

Iz ada v raĭ i obratno: evreĭskiĭ vopros po Leninu, Stalinu i Solzhenit︠s︡ynu
Vaksberg, Arkadiĭ
Moskva. OOO "Agenstvo "KRPA-Olimp". 2003. 491, [1] p.
ISBN 573901235X

Iza drugog milenijuma: talasi budućnosti
Osmanagić, Muris
590 p.
ISBN 9958102986

Iz adygskoĭ (cherkesskoĭ) onomastiki
Kokov, Dzh. N
Nalʹchik. Izd-vo "Ėlʹbrus". 1983. 302 p.

Izāḥāt fikrīyah: qirāʼāt fī al-ḥadāthah wa-al-muthaqqaf
Zayn, Muḥammad Shawqī
Bayrūt. al-Dār al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm Nāshirūn. 2008. 141 p.
ISBN 9789953873039

Izāḥāt fikrīyah: qirāʼāt fī al-ḥadāthah wa-al-muthaqqaf
Zayn, Muḥammad Shawqī
[Algiers]. Manshūrāt al-Ikhtilāf. 2005. 129 p.
ISBN 9947804194

Iz časov ječmenove kave: življenjepisi Štajercev in Kranjcev ob sotočju rek Krke, Save in Sotle
Počkar, Ivanka
Novo Mesto. Dolenjska založba. 1998. 496 p.
ISBN 9616000896

Izāḥat al-aghyān ʻan lughat ahl ʻUmān: namādhij min al-dārijah al-ʻAmmānīyah fī qāmūs al-ʻArabīyah al-fuṣḥá
Ḥārithī, Saʻīd ibn Ḥamad ibn Sulaymān
[S.l.]. Aḥmad ibn Ḥamad ibn Sulaymān al-Ḥārithī. 1990. 194 p.

Izāḥat al-ḍajar ʻan Fatḥ Ibn Ḥajar: istidrākāt wa-tanbīhāt ʻalá mawāḍiʻ min Fatḥ al-Bārī lil-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī
Zāmil, ʻAbd al-Muḥsin ibn ʻAbd Allāh
al-Dammām. Dār Ibn al-Jawzī. 1431 [2009 or 2010]-. v. <1>.

Izāḥat al-ghashāwah ʻan tārīkh al-ḥarakah al-ʻilmīyah bi-Iqlīm Shīshāwah
Arsamūk, al-Ḥabīb
Marrākush. al-Maṭbaʻah wa-al-Warrāqah al-Waṭanīyah. 2001. 375 p.

Izāḥat al-ʻillah fī maʻrifat al-qiblah
Qummī, Shādhān ibn Jabrāʼīl ; Qubaysī, Hādī
Qum. Nashr al-Ḥaqāʼiq. 1428 [2007 or 2008]. 155 p.
ISBN 9789642501991

Izāḥat al-taraddud fī ibāḥat al-taʻaddud: taʻaddud al-zawjāt wa-mā ḥawluh
Abū Dīyah, Ibrāhīm ʻĪsá
[Amman]. Ibrāhīm ʻĪsá Abū Dīyah. 2011. 596 p.