Kyōgoku Tamekane
Inoue, Muneo
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. 2006. 284 p.
ISBN 4642052364

Kyōgoku Tamekane
Toki, Zenmaro
Tōkyō. Chikuma Shobō. Shōwa 46 [1971]. 264, 2 p., [4] P. of plates.

Kyōgoku Tamekane
Toki, Zenmaro
Tōkyō. Saikō Shobō. Shōwa 22 [1947]. 2, 3, 263 p.

Kyūgotai
Suzuki, Miekichi
Tōkyō. Horupu Shuppan. 1969. 210 p.

Köygöçüren: roman
Baykurt, Fakir
İstanbul. Remzi Kitabevi. 1973. 596 p.

Kyōgō sērusu no himitsu: Nissan 16-nen renzoku toppu no gokui wa koreda
Okushiro, Yoshiharu
Tōkyō. Jitsugyō no Nihonsha. Shōwa 48 [1973]. 238 p.

Kyōgō shōsetsushū
Yamamoto, Shūgorō
Tōkyō. Jitsugyō no Nihonsha. 1978. 344 p.

Kōyō gunkan
Koshihara, Tetsurō ; Kōsaka, Nobumasa ; Obata, Kagenori
[Higashimurayama-shi]. Kyōikusha. 1979. 3 v.

Kōyō gunkan: chū
Nakamura, Kōya ; Isogai, Masayoshi ; Hattori, Harunori
Tōkyō. Jinbutsu Ōraisha. Shōwa 40 [1965]. 414 p.

Kōyō gunkan: ge
Nakamura, Kōya ; Isogai, Masayoshi ; Hattori, Harunori
Tōkyō. Jinbutsu Ōraisha. Shōwa 41 [1966]. 478 p.

Kōyō gunkan: jō
Nakamura, Kōya ; Isogai, Masayoshi ; Hattori, Harunori
Tōkyō. Jinbutsu Ōraisha. Shōwa 40 [1965]. 445 p.

Kōyō gunkan, Gorinsho, Hagakure shū
Sagara, Tōru ; Kōsaka, Nobumasa ; Miyamoto, Musashi ; Yamamoto, Tsunetomo
Tōkyō. Chikuma Shobō. 1969. 428 p., [2] p. of plates.

Kōyō gunkan taisei
Sakai, Kenji ; Kōsaka, Masanobu
Tōkyō. Kyūko Shoin. 1994-1998. 7 v.
ISBN 4762932981

Kyūgunshin wa katarazu
Ushijima, Hidehiko
Tokyo. Kōdansha. 1976. 257 p., [1] leaf of plates.

Kyŏgyang chipchʻo
Shao, Yong
Ŭlchʻuk [1865?]. [70] leaves.

Kyōgyō shinshō
Hoshino, Genpō ; Shinran
Kyōto-shi. Hōzōkan. Shōwa 61 [1986]. 223 p.
ISBN 4831810401

Kyōgyō shinshō
Shinran ; Hoshino, Genpō ; Ishida, Mitsuyuki ; Ienaga, Saburō
Tōkyō. Iwanami Shoten. 1990. 592 p.
ISBN 4000090267

Kyōgyōshinshō: on teaching, practice, faith, and enlightenment
Shinran ; Inagaki, Hisao
Berkeley, Calif. Numata Center for Buddhist Translation and Research. 2003. xxi, 452 p.
ISBN 1886439168

Kyōgyō shinshō
Shinran ; Umehara, Shinryū
Tōkyō. Kadokawa Shoten. Shōwa 37-39 [1962-1964]. 4 v.

Kyōgyō shinshō: 6-kan
Shinran
Kyōto. Kikuya Kihē. [1673?]. 4 v.

The Kyōgyōshinshō: the collection of passages expounding the true teaching, living, faith, and realizing of the Pure Land
Shinran ; Suzuki, Daisetz Teitaro
Kyoto. Shinshū ōtaniha. [1973]. xviii, 442 p.

Kyōgyō shinshō gaikan
Mikogami, Eryū
Kyōto. Nagata Bunshōdō. Shōwa 27 [1952]. 323 p.

Kyōgyō shinshō gaisetsu
Umehara, Shinryū
Kyōto. Shinshūgaku Kenkyūjo. Shōwa 2 [1927]. 120 p.

Kyōgyō shinshō gaisetsu
Ōhara, Shōjitsu
Kyōto. Heirakuji Shoten. 1959. 3, 5, 363 p.

"Kyōgyō shinshō" 'Gyōkan' no kenkyū: dai jūshichigan no gyō no kaimei
Oka, Ryōji
Kyōto-shi. Nagata Bunshōdō. 1996. 15, 425, 60 p.
ISBN 4816235361

Kyōgyō shinshō josetsu
Umehara, Shinryū
Kyōto. Hyakkaen. Shōwa 35 [1960]. 214 p.

Kyōgyō shinshō kaigan: sōjo no maki kōwa
Shimada, Kōshō
Shimonoseki-shi. Hachiyōin. 1985. 532 p.

Kyōgyō shinshō kōdoku
Shinran ; Kaneko, Daiei
Kyōto. Zenjinsha. Shōwa 26-27 [1951-52, v.1, 1952]. 3 v.

The Kyō gyō shin shō (Ken jōdo shinjitsu kyōgyōshō monrui): the teaching, practice, faith, and enlightenment, a collection of passages revealing the true teaching, practice, and enlightenment of pure land Buddhism
Shinran ; Inagaki, Hisao ; Yukawa, Kosho ; Okano, Thomas R
[Kyoto. Ryukoku Translation Center, Ryukoku University. 1966]. xiv, 247 p.

Kyōgyō shinshō kōgi
Hōrei
Tōkyō. Bukkyō Taikei Kanseikai. [between 1917 and 1934]. [1 v.].

Kyōgyō shinshō kōgi
Yamabe, Shūgaku ; Akanuma, Chizen
Tōkyō. Daiichi Shobō. Shōwa 14 [1939]. 33, 1632, 29 p.

Kyōgyō shinshō kōjutsu
Ōe, Junjō
Kyōto. Nagata Bunshōdō. 1964. 327 p.

Kyōgyō shinshō kōwa
Nishitani, Junsei
Kyōto. Kōkyō Shoin. Shōwa 10 [1935]. 14, 300, 10 p.

Kyōgyō shinshō no keisei to shisō
Igarashi, Myōhō
Tōkyō. Bunka Shobō Hakubunsha. 1991. 217 p.
ISBN 4830105852

Kyōgyō shinshō no kenkyū: sono seiritsu katei no bunkenteki kōsatsu
Shigemi, Kazuyuki
Kyōto. Hōzōkan. 1981. 480 p., [8] p. of plates.

Kyōgyō shinshō no kenkyū
Sumida, Chiken ; Shinran
Kyōto-shi. Hōzōkan. Shōwa 62 [1987]. 28, 696 p.
ISBN 483184411X

Kyōgyō shinshō no kenkyū
Sumida, Chiken ; Shinran
Nagoya. Sumida Sensei Ikō Kankōkai. Shōwa 30 [1955]. 28, 696 p.

Kyōgyō shinshō no seiritsu to sono shinzui
Miyai, Yoshio
Tōkyō. Shunjūsha. Shōwa 63 [1988]. iv, 384, 10 p.
ISBN 439316802X

Kyōgyō shinshō no shisō
Ishida, Yoshikazu
Kyōto. Hōzōkan. 2005. 348 p.
ISBN 4831838284

Kyōgyō shinshō no shūkyō kōzō: Shinshū Kyōgigaku taikei
Kakehashi, Jitsuen ; Shinran
Kyōto-shi. Hōzōkan. 2001. vi, vi, 391, 21 p.
ISBN 4831878642

Kyōgyō shinshō no sho mondai
Inaba, Shūken
Kyōto. Hōzōkan. Shōwa 36 [1961]. 355 p.

Kyōgyō shinshō no tetsugaku
Takeuchi, Yoshinori
Kyōto-shi. Hōzōkan. 1999. v, 384 p.
ISBN 4831835811

Kyōgyō shinshō no tetsugaku
Takeuchi, Yoshinori
Tōkyō. Kōbundō Shobō. 1941. 183 p.

"Kyōgyō shinshō" o yomu
Aigun, Nobuya ; Shinran
Tōkyō. Kadokawa Gakugei Shuppan. 2010. 355 p.
ISBN 9784046516077

"Kyōgyō shinshō" o yomu: Shinran no sekai e
Yamaori, Tetsuo
Tōkyō. Iwanami Shoten. 2010. xii, 240 p.
ISBN 9784004312635

Kyōgyō shinshō ryakusan: 18-kan
Dōon
Tōkyō. Bukkyō Taikei Kanseikai. [between 1917 and 1934]. [1 v.].

Kyōgyō shinshō seikai
Shinran ; Tōyama, Taikan
Tōkyō. Shinchōsha. Shōwa 13 [1938]. 11, 845 p.

Kyōgyō shinshō seiritsushi kō
Miyai, Yoshio
Kyōto-shi. Hōzōkan. Shōwa 59 [1984]. 204 p.

Kyōgyō shinshō senjutsu no kenkyū
Kyōto. Hyakkaen. Shōwa 29 [1954]. 5, 285 p.

Kyōgyō shinshō shinshaku
Umehara, Shinryū ; Shinran
Namekawa. Senchōji Monjo Dendōbudō Hakkōjo. Shōwa 30-34 [1955-59]. 4 v.

Kyōgyō shinshō taikō
Soga, Ryōjin
Tōkyō. Shunjūsha. 2011. 430 p.
ISBN 9784393166079

Kyōgyō shinshō taikei
Katsura, Riken ; Inagaki, Zuiken
Kyōto. Hyakkaen. Shōwa 35-38 [1960-1963]. 7 v.

Kyōgyō shinshō taikei
Ōe, Junjō
Kyōto. Nagata Bunshōdō. 1950. 2, 4, 236 p.

Kyōgyōshō monorui to sōshō no shakugi
Ōe, Junjō
Kyōto. Nagata Bunshōdō. 1979. 4, 9, 254 p., [1] leaf of plates.

Kyōhabutae, Kyōhabutae oridome, Yamashiro meisho jisha monogatari, Rakuyō jūnisha reigenki
Yuasa, Kichirō
Kyōto. Kyōto Sōsho Kankōkai. [between 1914 and 1917]. 1 v.

Kyōhakusha
Kuroiwa, Jūgo
Tōkyō. Chūō Kōronsha. Shōwa 37 [1962]. 226 p.

Köyhalistö
Sombart, Werner
Pori. Osuuskunta kehitys r.1. [1907]. 90 p.

Köy halk türküleri
Demircioğlu, Yusuf Ziya
İstanbul. Burhaneddin Matbaası. 1938. 382, 19 p.

Kyōhan: Kanshiki kagami no seisaku gijutsu
Sugaya, Fuminori
Tōkyō. Yagi Shoten. 2009. xix, 366 p., 63 p. of plates.
ISBN 9784840620796

Kyūhan Akahiko zenshū mishūroku shūsei
Shimagi, Akahiko
Tōkyō. Iwanami Shoten. Shōwa 45 [1970]. 736 p.

Kyō, hana no inaka
Kamada, Michitaka
Kyōto : Yanagihara Shoten. 1977. 4, 297 p., [2] leaves of plates.

Kyūhan jidai ni okeru shasō seido
Tokyo. Yūshōdō shoten. [1925]. 1 p.l., 2, 109 p., [1] l. (on double leaves) in case.

Kyūhan jidai ni okeru shasō seido
[Okayama]. Okayama-ken Naimubu. Taishō 4 [1915]. 2, 109 p.

Kyūhan jidai no kōchi kakuchō kairyō jigyō ni kansuru chōsa
[Tokyo]. Nōrinshō Nōmukyoku. Shōwa 2 [1927]. 33, 1189 p., [10] leaves of plates.

Kyūhanji gyogyō saikyo rei
Tōkyō. Meiji Bunken Shiryō Kankōkai. Shōwa 44 [1969]. 1 v.

"Kyōhan" no dōmeishi: Nichi-Bei mitsuyaku to Jimintō seiken
Toyoda, Yukiko
Tōkyō. Iwanami Shoten. 2009. viii, 286, 22 p.
ISBN 9784000225717

Kyōhan no jūzoku sei to dokuritsu sei: The nature of dependence and independence in complicity
Ono, Heikichi
Tōkyō]. Yūhikaku. [1964]. 2 p.l., 2, 2, 270, 5, [2] p.

Kyōhan no riron
Kawabata, Hiroshi
Tōkyō. Seibundō. 2008. 2, 7, 199, 3 p.
ISBN 4792318122

Kyōhan no shobatsu konkyo to kyakkanteki kizoku
Toyota, Kanehiko
Tōkyō. Seibundō. 2009. vi, 198 p.
ISBN 9784792318260

Kyō-ha no ishō: Edo chūki no kachō I
Sasaki, Jōhei
Tōkyō. Gakushū Kenkyūsha. 1982. 182 p.

Kyōhan riron no tenkai
Nishida, Noriyuki
Tōkyō. Seibundō. 2010. 3, 12, 433 p.
ISBN 9784792318963

Kyōhan riron to soshiki hanzai: 21-seiki dai 2-kai (tsūsan dai 8-kai) Nitchū Keijihō Gakujutsu Tōronkai hōkokusho
Nishihara, Haruo
Tōkyō. Seibundō. 2003. 6, 4, 264 p.
ISBN 4792316049

Kyōhansha
Matsumoto, Seichō
Tokyo. Kobunsha. c1965. 272 p.

Kyōhansha no jihaku
Kobayakawa, Yoshinori
Tōkyō. Seibundō. 1990. xiii, 321 p.
ISBN 4792312116

Kyōhansha no jihaku: gohan bōshi no tame no junsoku
Shimomura, Sachio
Tōkyō. Nihon Hyōronsha. 1996. viii, 462 p.
ISBN 4535510598

Kyōhan to mibun
Nishida, Noriyuki
Tōkyō. Seibundō. 2003. x, 353 p.
ISBN 4792315972

Kyūhan to shinjinbutsu
Yokoyama, Kendō
Tōkyō. Keibunkan Shoten. Meiji 44 [1911]. [21], 24, 2, 804 p.

Kyūhan zenshū mishūroku chosaku
Kumazawa, Banzan ; Masamune, Atsuo ; Taniguchi, Sumio
Tōkyō. Meicho Shuppan. [1978?]. 1 v.

Kyōha Shintō no hassei katei
Nakayama, Keiichi
Tōkyō. Moriyama Shoten. [1932?]. [9], 150, 5 p.

Kyōha Shintō no keisei
Inoue, Nobutaka
Tōkyō. Kōbundō. Heisei 3 [1991]. xi, 401, xxi p.
ISBN 4335160216

Kyōha shintō no kenkyū
Tsurufuji, Ikuta
Ōsaka. Taikōsha. Shōwa 14 [1939]. 7, 4, 443, 4, p.

Kyōha Shintō to kindai Nihon: Tenrikyō no shiteki kōsatsu
Ōya, Wataru
Ōsaka-shi. Tōhō Shuppan. 1992. iii, 221 p.
ISBN 488591292X

Köyhat Kerettiläiset: Ebionit kirkkoisien teksteissä
Häkkinen, Sakari
Helsinki. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. 1999. 341 p.
ISBN 9529791372

Kyūhen sagen: 10-kan
Qi, Tai
Kōto [Edo]. Hishiya Magabē. Bunsei 1 [1818]. 6 v.

Kyūhensuru sekiyu jukyū kōzō to sekiyu gyōkai kiki no jittai
[Tokyo]. Nihon Enerugī Keizai Kenkyūjo. Shōwa 56 [1981]. 56 leaves.

Kyōhō haikaishū
Suzuki, Katsutada ; Shiraishi, Teizō
Tōkyō. Shūeisha. 1972. 638 p.

Köyhien mökkien punaista
Seilonen, Kalevi
Helsinki. Tammi. 1976. 73 p.
ISBN 9513038300

Kyōhō igo hanmotobetsu shoseki mokuroku
Sakamoto, Muneko
Ōsaka. Seibundō Shuppan. Shōwa 57 [1982]. 394 p.

Kyōhō igo Ōsaka shuppan shoseki mokuroku
Hakata, Hisayoshi
Ōsaka-shi. Ōsaka Tosho Shuppangyō Kumiai. Shōwa 11 [1936]. 3, 23, 316, 41, 59, 20 p., 8 leaves of plates.

Kyūhō ikun
Ōsaka. Ōsakashi Kyūhō Seinendan. Shōwa 11 [1936]. 105, 69 p.

Kyūhin hōsei gaiyō
Kimura, Chūjirō
Tōkyō. Shakai Fukushi Kenkyūjo. Heisei 2 [1990]. 54 p.

Kyūhin kanjinhō no kenkyū: kakyo zenshi
Miyazaki, Ichisada
Kyōto. Tōyōshi Kenkyūkai. 1956. 6, 9, 581, 28 p.

Kyūhin no naka no Nihon kindai: seizon no gimu
Tomie, Naoko
Kyōto-shi. Mineruva Shobo. 2007. v, 295, 19 p.
ISBN 9784623047734

Köy hizmetlerinin yerelleştirilmesi
Pınar, Abuzer ; Yılmaz, H. Hakan ; Koyuncu, H. Emre
Ankara. Türk Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. 2009. 95 p.
ISBN 9789944927338

Köyhäjoen kansakoulu ja ala-aste 100 vuotta: 1896-1996
Jämsä, Veli-Matti
[Kaustinen]. Köyhäjoen ala-asteen johtokunta. [1996]. 58 p.
ISBN 9529080468

Kyōhō Kaikaku no chiiki seisaku
Ōishi, Manabu
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. Heisei 8 [1996]. 25, 571, 28 p.
ISBN 4642033297

Kyōhō kaikaku no kenkyū
Tsuji, Tatsuya
Tōkyō. Sōbunsha. Shōwa 38 [1963]. 4, 3, 302 p.

Kyōhō kaikaku no nōson seisaku
Ōishi, Shinzaburō
Tōkyō. Ochanomizu Shobō. 1961. 305 p.

Kyōhō kaikaku no shōgyō seisaku
Ōishi, Shinzaburō
Tōkyō. Yoshikawa Kōbunkan. Heisei 10 [1998]. 7, 299, 5 p.
ISBN 4642033378

Köyhää kansaa: kuvaus työväen elämästä
Canth, Minna (Johnson)
Helsingissä. Edlund. 1886. 89 p.

Kyōhōki Edo haikai kō
Kusumoto, Mutsuo
Tōkyō. Shintensha. Heisei 5 [1993]. 444 p.
ISBN 4787940627

Köyhälistön nuija
Hancockissa, Mich. Työmiehen Kustannusyhtiön kustantama. v.

Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma
Kautsky, Karl
Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta. 1925. 335 p.

Kyōhō makki Yoshiwara saiken shū
Hanasaki, Kazuo
Tōkyō. Kinsei Fūzoku Kenkyūkai. Shōwa 51 [1976]. 3 v.

Köyhän asialla
Väyrynen, Paavo
Helsinki. Kirjayhtymä. 1971. 108 p.

Kyūhū no dentōteki kōgeihin
Fukuoka- shi. Kyūshū Denryoku Kabushikigaisha Jigyō Kaihatsubu Chiiki Shinkōshitsu. 1995. 82 p.

Kyōhō no futari: Yoshimune to Echizen
Tokunaga, Shinʾichirō
Tōkyō. Mainichi Shinbunsha. Shōwa 60 [1985]. 327 p.

Kyōhō no kaikaku
Tōkyō. Kokusai Bunka Jōhōsha. Shōwa 34 [1959]. 1 v.

Kyōhō no ronrī erefanto
Usui, Yūji
Tōkyō. Iwanami Shoten. 2008. vii, 258 p.
ISBN 9784000225656

Kyōho Genbun shokoku sanbutsuchō shūsei
Morinaga, Toshitarō ; Yasuda, Ken
Tōkyō. Kagaku Shoin. Shōwa 60-Heisei 15 [1985-2003]. 21 v.
ISBN 4760300031

Kyūho honʾyōge zokudan
Kōken ; Myōshū
Kyōto]. Kashiwaya Kanʾemon. Genbun 2 [1737]. 1, 45, double l.

Kyōho igo Edo shuppan shomoku
Asakura, Haruhiko ; Ōwa, Hiroyuki ; Higuchi, Hideo
Kyōto-shi. Rinsen Shoten. Heisei 5 [1993]. 612 p.
ISBN 4653025940

Kyōho igo Edo shuppan shomoku
Asakura, Haruhiko ; Higuchi, Hideo
Toyohashi. Mikan Kokubun Shiryō Kankōkai. [1962]. 521 p.

Kyōho jidai no Nitchū kankei shiryō
Ōba, Osamu
Suita-shi. Kansai Daigaku Shuppanbu. Shōwa 61- [1986- ]. v. <1>.

Kyōho kaikaku no keizai seisaku
Ōishi, Shinzaburō
Tōkyō. Ochanomizu Shobō. 1961-. v.

Kyū Hokkaidō Takushoku Ginkō ron
Saitō, Hitoshi
Tōkyō. Nihon Keizai Hyōronsha. 1999. vii, 326, 6 p.
ISBN 4818810592

Kyūhoku nisshi. Hokkai kikō. Urajiosutokku kikō
Okamoto, Kansuke ; Hayashi, Kenzō ; Suzuki, Daisuke
Tōkyō. Yumani Shobō. Shōwa 63 [1988]. 366 p.
ISBN 4896681649

Kyūhon Daigaku shōgi
Yoshimura, Shūyō
Ōsaka. Akitaya Taemon. Ansei 6 [1859]. 2, 38 double |.

Kyōho senʾyō ruishū
Minami, Kazuo
Tōkyō. Nogami Shuppan. Shōwa 60- [1985-. v.

Kyōho shichinen shoshū hatto sho
[Tōkyō]. Monbushō Shūkyōkyoku. Taishō 13 [1924]. [12], 157 p.

Kyōho yomiuri hayariuta
Tōkyō. Yoneyamadō. Shōwa 3 [1928]. 1 v.

Kyū hōreishu
Wagatsuma, Sakae
Tōkyō. Yūhikaku. 1968. 749 p.

Kyūhō shihō
Takashima, Kyūhō
Kokura. Takashima Kyōkō. Shōwa 3 [1928]. 78 double leaves.

Köyhät ja laki: toimeentulotukilainsäädännön kehitys oikeudellistumisprosessien valossa
Aerschot, Paul van
Helsinki. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 1996. xii, 374p.
ISBN 9518551618

Kyōhō tsugan
Tsuji, Tatsuya ; Komiyama, Shōsei
Tōkyō. Kondō Shuppansha. Shōwa 59 [1984]. 36, 518, 22 p., [2] p. of plates.

Kōyō hyakkajō hiroku: jō ge
[Japan. n.d.]. 2 v.

Köyhyyden filosofia
Saarikoski, Pentti
Helsingissä. Otava. [1986]. 167 p.
ISBN 9511091964

"Köyhyydestä ei puhuttu, sitä vaan elettiin": köyhyyden kokemus ja selviytyminen 1930-luvun pulan oloissa Suomen maaseudulla
Virkkunen, Gia
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [2010]. 296 p.
ISBN 9789522222053

KÖYHYYDESTÄ JA SYRJÄYTYMISESTÄ: TAPAUSTUTKIMUS VANHALTA PUUTALOALUEELTA
Hautamaa, Seija
JYVÄSKYLÄ. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. 1983.
ISBN 951679016X

Köyhyys ja huono-osaisuus hyvinvointivaltiossa: tutkimus köyhyydestä ja hyvinvoinnin puutteiden kasautumisesta Suomessa
Heikkilä, Matti
Helsinki. Valtion painatuskeskus. 1990. 272 p.
ISBN 9514736494

Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros
Heikkilä, Matti ; Karjalainen, Jouko
Helsinki. Gaudeamus. 2000. 284 p.
ISBN 9516627870

Köyhyys Suomessa 1981-1990: tutkimus tulonsiirtojen vaikutuksista
Ritakallio, Veli-Matti
Helsinki. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 1994. 141 p.
ISBN 9514790464