Kyōtobō mokushi
Yuasa, Kichirō
Kyōto. Kyōto Sōsho Kankōkai. [between 1914 and 1917]. 1 v.

Kyōto bukan
Kyōto-shi. Kyōto-shi Rekishi Shiryōkan. 2003-2004. 2 v.

Kyōto bungaku chiri
Kōjō, Isao
Tōkyō. Ōfūsha. Shōwa 46 [1971]. 427 p.

Kyōto bungaku junrei: sakka no me de mita kotozō
Kikuchi, Masaharu
Tōkyō. Sanʾichi Shobō. 1990. 248 p.
ISBN 4380902390

Kyōto bunka no denpa to chiiki shakai
Genjō, Masayoshi
Kyōto-shi. Shibunkaku Shuppan. 2006. xii, 380, xiv p.
ISBN 4784213252

Kyōto bunka no zahyō
Hayashiya, Tatsusaburō
Kyōto-shi. Jinbun Shoin. 1985. 238 p.
ISBN 4409520032

Kyōto bunkaron
Umesao, Tadao ; Tarumi, Minoru
Tōkyō. Chūō Kōronsha. 1992. vi, 643 p.
ISBN 412402925X

Kyōto Bunka Tanki Daigaku kiyō
Kameoka-shi. Kyōto Bunka Tanki Daigaku Gakkai. v.

Kyōto burakushi nenpyō: kōhon
Kyōto-shi. Kyōto Burakushi Kenkyūjo. 1979-. v .

Kyōto chashitsu saiken
Nakamura, Masao
Tōkyō. Heibonsha. 1984. 326 p.

Kyōto chihō gakusei shakai undōshi
Sumiya, Etsuji ; Takakuwa, Suehide ; Kokura, Jōji
Kyōto. Kyōto-fu Rōdō Keizai Kenkyūjo. Shōwa 28 [1953]. 339 p.

Kyōto chihō rōdō undō shi
Watanabe, Tōru
Kyōto. Kyōto Chihō Rōdō Undōshi Hensankai. 1968. 1642 p.

Kyōto chihō rōdō undōshi
Kyōto-shi. Kyōto Shinʼyō Kinko Shokuin Kaigi. 1980-1981. 2 v.

Kyōto chiiki kenkyū
Kyōto-shi. Ritsumeikan Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo Kyōto Chiiki Kenkyūkai. 1986-. v.

Kyōto chiiki shi no kenkyū
Akiyama, Kunizō
Tōkyō. Kokusho Kankōkai. 1979. [16], ix, 475 p., [2] leaves of plates.

Kyōto chi no jōkei
Sawada, Fujiko
Tōkyō. Yomiuri Shinbunsha. 1995. 218 p.
ISBN 4643950269

Kyōto chisekizu
Tōkyō. Fuji Shuppan. 2008-2009. 4 v.
ISBN 9784835062747

[Kyōto chizu]
Petzold, Bruno
[Japan. s.n.]. 1???. 1 scroll.

Kyōto chizu emaki
Uemura, Yoshihiro ; Kagawa, Takashi
Tōkyō. Kokon Shoin. 2007. 141 p.
ISBN 4772231110

Kyōto chōmei monogatari
Kawashima, Masao ; Kamada, Michitaka
Kyōto. Kyōto Shinbunsha. 1979. 6, 214, 6 p.

Kyōto chūsei toshishi kenkyū
Takahashi, Yasuo
Kyōto-shi. Shibunkaku Shuppan. Shōwa 58 [1983]. xi, 495, xxvi p., [2] leaves of plates (1 folded).

Kyōto Daibutsu Goten seisuiki
Murayama, Shūichi
Kyōto-shi. Hōzōkan. 2003. 276 p.
ISBN 4831874817

kyōto daibutsu Hirose Tosen-ken aizōhin nyūsatsu
Kyōto. Kyōto Bijutsu Kurabu. Shōwa 7 [1932]. 14., [68] p. of plates.

Kyōto Daigaku Bungakubu Chinretsukan kōko zuroku =: Select specimens of the archaeological collection in the department of literature Kyoto University; new acquisitions
Umehara, Sueji
Kyoto. Benridō. 1951. 1-x, 5. p.

Kyōto Daigaku Bungakubu Chinretsukan kōko zuroku
Umehara, Sueji
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Bungakubu. Shōwa 26 [1951]. 2, 5, x p., 61 leaves of plates.

Kyōto Daigaku Bungakubu gojūnenshi
Kyōto. Kyōto Daigaku Bungakubu. Shōwa 31 (1956). 2, 1, 5, 573 p.

Kyōto Daigaku Bungakubu Hakubutsukan =: University Museum, Faculty of Letters, Kyoto University
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Bungakubu. Shōwa 62 [1987]. 84 p.

Kyōto Daigaku Bungakubu Kanseki bunrui mokuroku
Kyōto. Kyōto Daigaku Bungakubu. Shōwa 34- [1959- ]. v.

Kyōto Daigaku Bungakubu kenkyū kiyō
Kyōto. Kyōto Daigaku Bungakubu. Shōwa 27 [1952]-. v.

Kyōto Daigaku Bungakubu kōkogaku sōsho
Kyōto. Kōkogaku Danwakai. 1953-1962. 3 v.

Kyōto Daigaku Bungakubu Shina Tetsugakushi Chūgokugogaku Chūgoku bungaku Kenkyūshitsu zōsho mokuroku
[Kyōto]. Kyōto Daigaku Bungakubu. 1952. 155 p.

Kyōto Daigaku Bungakubu shozō kanseki mokuroku
Kyōto. Ibundō Shoten. Shōwa 34 [1959]. 6, 316, 52, 111 p.

Kyōto Daigaku Bunkagubu Hakubutsukan kōkogaku shiryō mokuroku
Kyōto. Kyōto Daigaku Bungakubu. 1960-. v.

Kyōto Daigaku Daigakuin Kyōikugaku kenkyūka kiyō
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Daigakuin Kyōikugaku Kenkyūka. Heisei 11 [1999]-. v.

Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan 60-nenshi
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan. Shōwa 36 [1961]. 3, 342 p., [1] leaf of plates.

Kyōto Daigaku gakujutsu zasshi sōgō mokuroku: jinbun kagaku hen hoi 1969-nenban
Kyōto. Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan. 1970. 86, 37 p.

Kyōto Daigaku Hōgakubu sōritsu hyakushūnen kinen ronbunshū
Tōkyō. Yūhikaku. Heisei 11 [1999]. 3 v.
ISBN 4641027382

Kyōto Daigaku hyakunenshi
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Kōenkai. Heisei 10 [1998]. 43, 1349 p., [16] p. of plates.

Kyōto Daigaku ichiran: Shōwa 38-nen--Shōwa 40-nen
[Kyōto]. Kyōto Daigaku. Shōwa 40 [1965]. 3, 673 p.

Kyōto Daigaku Inōe Kyōju jiken: ninkiseihō akuyō kara no seigi no kaifuku o mezashite, daigaku gakumon no jiyū no kiki, shihō no kiki, rippō no kiki
Abe, Yasutaka
Tōkyō. Shinzansha. 2004. xii, 192 p.
ISBN 4797253169

Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo kanseki bunrui mokuroku: tsuketari shomei jinmei tsūken
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo. Shōwa 38-40 [1963-1965]. 2 v.

Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo kanseki mokuroku
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo. Shōwa 54-55 [1979-1980]. 2 v.

Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo shohō
Kyōto. Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo. v.

Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo Wa-Kan tosho mokuroku
Kyōto. Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo. Shōwa 48 [1973]. 9, 194, 101 p.

Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo zō kōkotsu moji
Kaizuka, Shigeki
Kyōto. Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo. 1959-1968, [v. 1, 1960]. 4 v.

Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo zō Nihon kankei Ōbun tosho sōran: 1950-nen izen kankōbun
Yokoyama, Toshio
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo. Shōwa 61 [1986]. ix, 137 p.

Kyōto Daigaku Kanseki sōgō mokuroku (shūbu) kō
Tōkyō. Daian. 1966. 335 p.

Kyōto Daigaku Kōgaku Kenkyūjo ihō =: Bulletin of the Engineering Research Institute, Kyoto University
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Kōgaku Kenkyūjo. Shōwa 27 [1952]-Shōwa 46 [1971]. v.

Kyōto Daigaku Kōgaku Kenkyū (shōroku)
Kyōto. Kyōto Daigaku Kōgaku Kenkyūjo. v.

Kyōto Daigaku kokubungaku ronsō
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Daigakuin Bungaku Kenkyūka Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitsu "Kokubungaku Ronsō" Henshūbu. v.

Kyōto Daigaku kokugo kokubun shiryō sōsho
Kyōto. Rinsen Shoten. 1977-. v.

Kyōto Daigaku kōtō kyōiku kenkyū
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Kōtō Kyōiku Kyōju Shisutemu Kaihatsu Sentā. v.

Kyōto Daigaku Kyōiku Gakubu kiyō
Kyōto-shi. Dō Kyōiku Gakubu. Shōwa 32 [1957]-. v.

Kyōto Daigaku shōgai kyōikugaku, toshokan jōhōgaku kenkyū
Kyōto-shi. Shōgai Kyōikugaku Kōza Kiyō Henshū Iinkai. v.

Kyōto Daigaku shichijūnenshi
Kyōto. Kyōto Daigaku Sōritsu Shichijusshūnen Kinen Jigyō Kōenkai. 1967]. xxvi, 1281, 34 p.

Kyōto Daigaku shinbun: shukusatsuban
Tōkyō. Fuji Shuppan. 1969-1986. 9 v.

Kyōto Daigaku shiryō sōsho
Kyōto. Shibunkaku Shuppan. 1988-. v .

Kyōto Daigaku sotsugyōsha jinmeiroku
[Kyōto. Kyōto Daigaku Shinbunsha]. v.

Kyōto Daigaku Tanimura Bunko mokuroku
Tanimura, Ichitarō
Kyōto. Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan. 1963. x, 253 p.

Kyōto Daigaku Tōnan Ajia Kenkyū Sentā hantai tōsō no kiroku 1962-1964
Kyōto. Kyōto Daigaku Tōnan Ajia Kenkyū Sentā Mondai Taisaku Kyōgikai. 1965. xiiii [sic xiv] 202 p.

Kyōto Daigaku Wabun zasshi sōgō mokuroku: tsuketari Chūgoku-bun, Chōsen-bun zasshi
[Kyōto]. Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan. 1967. 168, 221, 36 p.

Kyōto Daigaku Wabun zasshi sōgō mokuroku: tsuketari Chūgoku-bun, Chōsen-bun zasshi : 1974-nenban
Kyōto-shi. Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan. Shōwa 50 [1975]. x, 187, 236, 37, iii p.

Kyōto Daigaku zō Daisō-bon kisho shūsei
Hino, Tatsuo
Kyōto-shi. Rinsen Shoten. Heisei 6-9 [1994-1997]. 18 v.
ISBN 4653027277

Kyōto Daigaku zō kichō renga shiryōshū
Kyōto-shi. Rinsen Shoten. Heisei 13-16 [2001-2004]. 6 v. in 7.
ISBN 4653038511

Kyōto Daigaku zō Muromachi monogatari
Kyōto-shi. Rinsen Shoten. Heisei 12-15 [2000-2003]. 12 v.
ISBN 4653037418

Kyōto Daihakurankai minami kaijō chinretsuhin sōmoku
Kyōto. [s.n.]. Shōwa 4 [1929]. 1, 135 p.

Kyōto daijishin: Bunsei 13-nen no chokkagata jishin ni manabu
Miki, Haruo
Kyōto. Shibunkaku Shuppan. 1979. 6, 6, 334 p., [4] leaves of plates.

Kyōto daijiten
Sawa, Ryūken ; Naramoto, Tatsuya ; Yoshida, Mitsukuni
Kyōto-shi. Tankōsha. Shōwa 59 [1984]. v, 1083, 91 p.
ISBN 4473008851

Kyōto daijiten
Ueda, Masaaki ; Yoshida, Mitsukuni
Kyōto-shi. Tankōsha. Heisei 6 [1994]. vii, 696, 39 p.
ISBN 4473013278

Kyōto danto shinto
[Tōkyō]. Monbushō Shūkyōkyoku. 1921. 70 p.

Kyōto de "kenchiku" ni deau: miru omoshirosa shiru tanoshimi
Nishi, Kazuo
Tōkyō. Shōkokusha. 2005. 210 p.
ISBN 4395006620

Kyōto de yomu Tsurezuregusa
Matsumura, Eiko
Kyōto-shi. Kyōto Shinbun Shuppan Sentā. 2010. 191 p.
ISBN 9784763806338

Kyōto eiga zue: Nihon eiga wa kyōto kara hajimatta
Toki, Akihiro
Tōkyō. Firumu Ātosha. 1994. 254 p.
ISBN 484599433X

Kyōto eiju fukin chizu
Wada, Chūjirō
Kyōto-fu. Wada Chūjirō. Taishō 2 [1913]. 1 map.

Kyōto Eikandō Zenrinji no meihō =: Art treasures of Eikando Zenrin-ji
[Kyoto]. "Kyōto Eikandō Zenrinji no Meihō" Ten Zuroku Sakusei Iinkai. 1996. 199 p.

Kyōto-eki monogatari: eki to tetsudō 130-nen no ayumi
Arakawa, Kiyohiko
Kyōto-shi. Tankōsha. 2008. 191 p.
ISBN 4473034402

Kyōto Ōe no rekishi to bunka
Murai, Yasuhiko
Kyōto-shi. Shibunkaku Shuppan. 1991. 327, 20 p., [4] p. of plates.
ISBN 4784206337

[Kyōto ezu]
Hayashi, Yoshinaga
[Kyōto]. Goezusho. Genroku 9 [1696]. 1 map.

Kyōtofu: shin fudoki
Natori, Yōnosuke
Tōkyō. Iwanami Shoten. 1958. 64 p. of plates.

Kyōto-fu
Takeuchi, Rizō
Tōkyō. Kadokawa Shoten. Shōwa 57 [1982]. 2 v., [8] p. of plates.

Kyōto-fu Funai-gun Wachi-chō mukashibanashi chōsa hōkokusho
Kyōto. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. 1969. 41 p.

Kyōto-fu gyogyō shi
Tōkyō. Meiji Bunken Shiryō Kankōkai. Shōwa 44 [1969]. 1 v.

Kyōto-fu hōgen jiten
Nakai, Yukihiko
Ōsaka-shi. Izumi Shoin. 2002. 582 p.
ISBN 4757601662

Kyōto-fu hyakunen no ayumi
[Kyōto :b Kyōto-fu Kikaku Kanribu]. 1968. 74 p.

Kyōto-fu hyakunen no nenpyō
Kyōto. Kyōto-fu. Shōwa 45-47 [1970-1972, v.1, 1971]. 10 v.

Kyōto-fu hyakunen no shiryō
Kyōto. Kyōto-fu. Shōwa 47 [1972]. 9 v.

Kyōto-fu iseki chizu: shiseki meishō tennen kinenbutsu oyobi maizō bunkazai hōzōchi shozaichi chizu
[Kyōto]. Kyōto-fu Kyōiku Iinkai. 1972. 215 p.

Kyōto Fujii-ke Kasenkyo zōhin tenkan nyūsatsu
Tōkyō. Tōkyō Bijutsu Kurabu. Shōwa 9 [1934]. 24., [84] p. of plates.

Kyōto-fu Jinjachō gojūnen shi
Kyōto-shi. Kyōto-fu Jinjachō. Heisei 11 [1999]. viii, 155, 68 p.

Kyōto fukai shi
[Kyōto]. Kyōto-fu. [191-?]. v.

Kyōto Fukai to kyōiku seisaku
Motoyama, Yukihiko
Tōkyō. Nihon Tosho Sentā. 1990. vii, 709, 40 p.
ISBN 4820540394

Kyōto-fuka jinmin kokuyu taii
Kyōto. Murakami Kanbē. Meiji 1-2 [1868-1869]. 2 v.

Kyōto-fu kankei zasshi ronbun mokuroku: Shōwa 44-nen 12-gatsu 31-nichi genzai
Kyōto. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. Shōwa 46 [1971]. 1153 p.

Kyōto-fu keisatsushi
Kyōto-shi. Kyōto-fu Keisatsu Honbu. Shōwa 46-<60> [1971-<1985>. v. <1-4>.

Kyōto-fu keizai kōzō no henka to bunseki: Shōwa 40-nen sangyō renkan bunseki
Kyōto. Kyōto-fu Sōmubu Tōkeika. Shōwa 45 [1970]. 129 p.

Kyōto fukin chomei kosen shi
Suzuki, Yūkichi
Tōkyō. Bunken Shuppan. Shōwa 50 [1975]. 15, 354 p., [26] leaves of plates.

Kyōto-fu kotoba jiten
Horii, Reiichi
Tōkyō. Ōfū. 2006. 301 p.
ISBN 4273034433

Kyōto-fu kyōikushi: Kōki nisen-roppyakunen kinen
Itō, Toshiyuki
Tōkyō. Daiichi Shobō. Shōwa 58 [1983]. 4, 4, 13, 658, 10 p., [10] leaves of plates.

Kyōto-fu maizō bunkazai jōhō
Kyōto-shi. Kyōto-fu Maizō Bunkazai Chōsa Kenkyū Sentā. v.

Kyōto-fu maizō bunkazai ronshū
Mukō-shi. Kyōto-fu Maizō Bunkazai Chōsa Kenkyū Sentā. Shōwa 62- [1987-. v.

Kyōto-fu nōchi kaikakushi
Totsuka, Yoshihisa
Tōkyō. Fuji Shuppan. 1991. 18, 799, 40 p., [1] folded leaf of plates.

Kyōto-fu nōgyō hattatsushi: Meiji, Taishō shoki
Kyōto-shi. Kyōto-fu Nōson Kenkyūjo. 1962. 13, 1207 p. [6] p. of plates.

Kyōto-fu Nōkai shi
Ōkama, Kunio
Tōkyō. Fuji Shuppan. 1988. 20, 5, 256 p., [11] p. of plates.

Kyōto-fu no chimei
Tōkyō. Heibonsha. 1981. 955 p., [2] p. of plates.

Kyōto-fu no denshō
Kyōto. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. Shōwa 44- [1969- ]. v.

Kyōto-fu no hyakunen
Igeta, Ryōji ; Harada, Kumiko
Tōkyō. Yamakawa Shuppansha. 1993. 5, 307, 35 p., [1] leaf of plates.
ISBN 4634272601

Kyōto-fu no kōgyō
Kyōto. Kyōto-fu. v.

Kyōto-fu no kyōikushi
Kinugasa, Yasuki
Kyōto. Shibunkaku Shuppan. Shōwa 58 [1983]. 368, xii p., [7] p. of plates (2 folded).

Kyōto-fu no rekishi
Akamatsu, Toshihide ; Yamamoto, Shirō
Tōkyō. Yamakawa Shuppansha. c1969. 8, 324, 98 p. [4] p. of plates.
ISBN 463423260X

Kyōto-fu no rekishi sanpo
Tōkyō. Yamakawa Shuppansha. 2011. 3 v.
ISBN 9784634246263

Kyōto-fu no shiseki meishō tennen kinenbutsu
[Kyōto. Kyōto-fu]. Shōwa 10 [1935]. 1 v., [64] p. of plates.

Kyōto-fu no shōkōgyō
[Kȳoto]. Kyōto-fu Shōkōbu. Shōwa 53 [1978]. 4, 122 p.

Kyōto Furansu kotohajime
Miyamoto, Eiko
Tōkyō. Surugadai Shuppansha. 1986. 297 p., [4] p. of plates.
ISBN 4411020262

Kyōto Furitsu Daigaku gakujutsu hōkoku: The scientific reports of Kyoto Prefectural University
Kyōto-shi. Kyōto Furitsu Daigaku.

Kyōto Furitsu Daigaku Nōgakubu Enshūrin hōkoku =: Bulletin of the Kyoto Prefectural University Forests
Kyōto, Japan. Kyōto Furitsu Daigaku, Nōgakubu, Fuzoku Enshūrin. v.

Kyōto Furitsu Ika Daigaku hyakunenshi: 1872-1972
Kyōto. Kyōto Furitsu Ika Daigaku. Shōwa 49 [1974]. 40, 679 p.

Kyōto Furitsu Ika Daigaku zasshi =: Journal of Kyoto Prefectural Medical University
Kyōto. Dō Daigaku. v.

Kyōto Furitsu Sōgo Shiryōkan shozō shiryō mokuroku
Kyōto. [s.n.]. Shōwa 43 [1968]. 22 p.

Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan kichōsho mokuroku: Shōwa 46-nen 3-gatsu genzai
Kyōto. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. 1971. 97, 7 p.

Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan shozō chikuji kankōbutsu mokuroku: Shōwa 48-nen 11-gatsu matsujitsu genzai
Kyōto. Kyōtofu. 1974. 349, 90 p.

Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan shozō gyōsei bunsho bosatsu sōmokuroku
Kyōto-shi. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. Shōwa 48- [1973-. v.

Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan shozō monjo kaidai
Kyōto-shi. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. Shōwa 60 [1985]. 80 p.

Kyōto Furitsu Sōgō shiryōkan shozō zasshi shinbun mokuroku: Shōwa 40-nen 9-gatsu genzai
Kyōto. Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan. Shōwa 41 [1966]. 109 p.

Kyōto Furitsu Sōgō Shiryōkan zō Fūga wakashū
Kunieda, Rikyū ; Senko, Rieko
Ōsaka-shi. Izumi Shoin. 1997. 706 p.
ISBN 4870888696

Kyōto Furitsu Yamashiro Kyōdo Shiryōkan kanpō
Kyōto. Kyōto Furitsu Yamashiro Kyōdo Shiryōkan. v.

Kyōto-fu sangyō kumiaishi
Yukinaga, Isamu
Tōkyō. Fuji Shuppan. 1989. 8, 480, 2 p., [4] leaves of plates.

Kyōto fushi
[Kyōto. Kyōto-fu]. Taishō 4 [1915]. 2 v.

Kyōto-fu shichōson gappeishi
Kyōto-shi. Kyōto-fu. Shōwa 43 [1968]. 1569, 11 p.