LDR: to lift the far-infrared veil of the cosmos
Goldsmith, Donald ; Hollenbach, David J
[Moffett Field, Calif. Ames Research Center. 1989?]. 18 p.

Élő dramaturgia: tanulmányok a színházról
Gyárfás, Miklós
Budapest. Magvető. 1963. 424 p.

Åldrandets och åldringens problem
Odin, Martin
Göteborg. Elanders boktr. 1954. 25 p.

Öldür beni
Uğur, Korhan ; Sarimola, Burak ; Elmas, Niham Asli ; Alpsoykan, Erol ; Sümercan, Aysan ; Erbil, Mehmet
[Turkey]. Tiglon. c2009. 1 videodisc (DVD) (95 min.).

LDRC 50-state survey
New York, N.Y. Libel Defense Resource Center. -c1994. v.

Äldre andaktslitteratur: bibliografisk hjälpreda
Olsson, Bror Hjalmar
Lund. Gleerupska Univ.-Bokhandeln. [1944]. 31 p.

Äldre bebyggelse i de centrala delarna av Trosa
Redelius, Gunnar
Stockholm, Swed. Almqvist & Wiksell. 1971. 86 p.

Äldre bildad finländsk herreman: dagbok 1990-1998
Nivaja, Eino
Helsingfors. Aegisförlaget. 1998. 219 p.
ISBN 951977341X

Äldre biskötsel i Sverige och Danmark: bidrag till Kännedomen om sydskandinavisk biskötsel före mitten av 1800-talet
Sandklef, Albert
Göteborg. Elanders Boktryckeri Aktiebolag. 1937. 252 p.

Ældre bronzealder
Broholm, H. C
København. 1952. 68 p.

Ældre dansk klavermusik
Winkel, Erling
[Copenhagen]. Skandinavisk og Borups Musikforlag. [c1943]. 2 v. in 1.

Ældre dansk litteratur: en skematisk oversigt
Ravn, Ole
[København]. Gjellerup media. 1979-1980. 2 v.
ISBN 8773080349

Ældre dansk malerkunst: kunstnere født før 1876 = Danish paintings before 1900 : artists born before 1876
Brøns, Marianne ; Folmer, Jørgen
København. Statens museum for kunst. c2002. 525 p.
ISBN 8790096290

Ældre dansk skulptur
Brøns, Marianne
København. Statens Museum for Kunst. 1977. 147 p., [9] leaves of plates.
ISBN 8775510308

Äldre fransk litteratur på herrgårdar i Finland =: Collections littéraires françaises conservées dans les manoirs de Finlande
Björkenheim, Magnus
Helsingfors. [Helsingin yliopisto]. 1981. 262 p.
ISBN 9514522982

Äldre genuina ord och låneelement i nufinsk penning-, bank-, betalnings- och kreditter minologi
Karlsson, Göran
Åbo. Åbo akademi. 1964. 140 p.

Äldre handskrifter i facsimile
Stockholm. v.

Ældre i Danmark--hvis ansvar?
Blædel, Michael
København. Gyldendal. 2001, c2000. 152 p.
ISBN 8700478385

Ældre indvandrere i Danmark: en forundersøgelse
Dressler, Rolf C ; Duran, Fatma
[Denmark]. Mellemfolkeligt Samvirke, Minoritetsområdet. 1993. 46 p.

Äldre i samhället: förr, nu och i framtiden
Tornstam, Lars ; Odén, Birgitta ; Svanborg, Alvar
Stockholm. LiberFörlag. 1982-1983. 2 v.
ISBN 9138901498

Ældre kirkeslavisk litteratur, 9.-12.århundrede
Svane, Gunnar
Århus. Aarhus Universitetsforlag. 1989. viii, 562 p., [8] p. of plates.
ISBN 8772882743

Äldre källor till Medelpads bygdemål
Hellbom, Algot
Umeå. Dialekt- och ortnamnsarkivet. c1981. 144 p.
ISBN 9197035831

Äldre nordiska mȧlningar och skulpturer: Paintings and sculptures of the northern schools before the modern period
Nordenfalk, Carl Adam Johan
Stockholm. 1952. lxiii, 292 p.

Ældre nordisk architektur: med tilskud Undervisningsministeriet ; udgivet af Mogens Clemmensen
Clemmensen, Mogens
København. C.A. Reitzels Boghandel. 1925. 6 v.

Öldüren öpücük =: Katil buse : tam metin
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Istanbul. Atlas Kitabevi. 1971. 71 p.

Öldüren sır: Garih : sıradışı bir Musevi'nin portresi
Muradoğlu, Abdullah
Vezneciler, İst. [i.e. İstanbul]. Bakış. 2001. 178 p.
ISBN 9756920041

Ældre ny højtysk
Winge, Vibeke
[København, K. Københavns Universitet, Institut for Germansk Filologi, eksp., Øster Voldgade 10/trappe E 1]. 1974. 40 leaves.

Äldre och nyare svenska folkvisor, ord och musik
Öberg, Ludvig Theodor
Stockholm. tryckt hos J. & A. Riis på P.J. Meyers förlag. 1855-[56]. p.

Äldre ŭ ock ŏ i kort stavelse i mellersta Norrland
Bucht, Torsten
Stockholm. Norstedt. 1924. 172 p.

Ældre og nyere folkeviser og sange i bornholmsk mundart: 2det betydelig forøgede oplag af "Folke- og skæmteviser"
Petersen, K. A
Nexø. Gornitzka's bogtrykkeris forlag. [19-?]. pp. 55+.

Ældre og nyere norske fjeldmelodier
Lindeman, Ludvig Mathias
Christiania. Carl Warmuths Musikforlag. [1878?]. 1 score (2 v.).

Äldreomsorgen i Sverige: historia och framtid i ett befolkningsekonomiskt perspektiv
Broomé, Per
Stockholm. SNS Förlag. 1994. 95 p.
ISBN 9171505431

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt
Szebehely, Marta
København. Nordiska ministerrådet. c2005. 100 p.
ISBN 9289311207

Äldre polska dramer: Jan Kochanowski, Julian Ursyn Niemcewicz
Kjellberg, Lennart ; Uggla, Andrzej Nils ; Hedman, Dag ; Kochanowski, Jan ; Niemcewicz, Julian Ursyn
Uppsala. Centrum för multietnisk forskning. 1998. 146 p.
ISBN 9150612883

Äldre redovisningsformer i Finland: en undersökning av den företagsekonomiska redovisningens utveckling i Finland intill 1800-talets slut
Grandell, Axel
Helsingfors. [Tilgmann]. 1944. 4 p.l., 7-239 p.

Ældres arbejdsophør =: Retirement from work
Olsen, Henning ; Hansen, Gert
København. Socialforskningsinstituttet : i kommission hos Teknisk Forlag. 1977. 207 p.
ISBN 8774871315

Ældre stenalder
Mathiassen, Therkel
København. 1948. 74 p.

Äldre svenska biografier
Schück, Henrik ; Stavenow, Ludvig
Uppsala. Almqvist & Wiksells boktryckeri-a.-b. 1915-. v.

Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor
Wernstedt, Folke Lago Fredrik ; Gillingstam, Hans ; Möller, Pontus
[Stockholm. 1957-. v.

Äldre svenska glas med graverad dekor: en undersökning av det bevarade 1700-talsbeståndet
Seitz, Heribert
Stockholm. [Boktryckeriet P.A. Norstedt & söner]. 1936. 231 p., 1 ℓ.

Äldre svenska spannmålsmått: En metrologisk studie
Sahlgren, Nils
Stockholm. Nordiska museet. 1968]. 208 p., 3 l.

Äldre svenska spelmän: Swedish fiddlers from the past
Laurell, Yngve
Stockholm. Caprice. p1999. 3 sound discs.

Äldre svenska spelmän
Sandberg, Hugo ; Svalberg, Gustav ; Skoglund, Jonas ; Frank, August ; Andersson, Höök Olof ; Nilsson, Eric ; Danielsson, Daniel
Sweden. Caprice. p1985. 1 sound disc.

Äldre svensk slavistik: bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3-4 februari 1983
Gustavsson, Sven ; Lönngren, Lennart
Uppsala. Distributed by Slaviska institutionen vid Uppsala Universitet. 1984. 144 p.
ISBN 9150604473

Áldre svenskt silver i Röhsska konstslöjdmuseet
Axel-Nilsson, Göran
Göteborg. 1964. 131 p.

Ældre udenlandsk skulptur
Olsen, Harald
[København]. Statens Museum for Kunst. 1980. 2 v.
ISBN 8775510464

Äldre utlänska målningar och skulpturer =: Peintures et sculptures des écoles étrangères antérieures à l'epoque moderne
Nordenfalk, Carl Adam Johan
Stockholm. Nationalmuseum. 1958. 301 p., [8] p. of col. plates.

Äldre Vestmannalagens ljudlära
Brate, Erik
Uppsala. Akademiska boktryckeriet, E. Berling. 1887. 98 p.

Äldre Västgötalagen
Västgötalagen ; Wessén, Elias
Stockholm. Norstedts. 1965. xiv, 53 p.

Äldre västgötalagen
Beckman
Uppsala. [1924]. p.

Äldre Västgötalagen: Normaliserad text
Upsala. W. Schultz. [1876]. viii, 67 p.

ÄLDRE VÄSTGÖTALAGEN
Beckman, Nat
SKARA. VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM. 1974.

Äldre Västgötalagen öfversatt och förklarad
Otman, Ivar
Helsingfors. J.C. Frenckell & sons boktryckeri. 1883. 1 p. l., ix, 147, [2] p.

Äldre Västgötalagen i diplomatariskt avtryck och normaliserad
Sjöros, Bruno
Helsingfors. [Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri]. 1919. 6 p. l., xliii, 305 p.

Äldre västgötalagen i nysvensk översättning
Sjöros, Bruno
Helsingfors. H. Schildt. [1923]. 124 p.

Äldre Västgötalagen och dess bilagor: i Cod. Holm. B 59
Wiktorsson, Per-Axel
Skara. Skara stiftshistoriska sällskap. 2011. 2 v.
ISBN 9789197807913

Äldre västgötalagen, översatt och förklarad
Beckman
Uppsala. [1924]. p.

Lődörgések kora: regény
Tatay, Sándor
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. 296 p.
ISBN 9631509419

Åldriga och barnsliga trakter: dikter
Runefelt, Eva
Stockholm. Bonnier. 1978. 77, [3] p.
ISBN 9100435368

Åldringarnas livsvillkor och vårdbehov: en utredning omfattande pensionärer i Uppsala län [utförd på uppdrag av Uppsala läns landsting]
Berfenstam, Ragnar ; Hedqvist, Herman
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1960. 152 p.

Åldring/nedbrytning av papper: en litteraturöversikt
Fellers, Christer
Stockholm. Riksarkivet. [1988]. 117 p.

Öldürülmüş şehzadeler ve devrilmiş padişahlar
Altan, Çetin
Cağaloğlu, İstanbul. Afa Yayınları. 1991. 128 p.
ISBN 9754141320

LDR Magazine
Nottingham. National College for School Leadership.

Öldürün o gazeteciyi
Özkan, Tuncay
Ankara. Ümit Yayıncılık. 1994. 226 p.
ISBN 9757362476

Öldür onu: kızarmış ekmek demli çay--
Karcı, Hasan ; Yaylı, Ali ; Bengier, Sinan ; Bulut, Buket ; Gökçe, Şimal ; Yaşar, Kadim ; Öztürk, Oya
[İstanbul]. Gala Film. [2008]. 1 videodisc (DVD) (93 min.).

Lá dár saol
Ó Criomhthain, Seán
Baile Átha Cliath. Oifig an tSoláthair. [1969]. 147 p.