M.N. Saha in historical perspective
Gupta, Jyotirmoy ; Saha, Meghnad
Calcutta. Thema. c1994. 236 p.
ISBN 8186017062

Ménsaje a las dos Camaras de la Legislatura de Puerto-Rico, Diciembre 4 de 1900
Allen, C. H
Puerto Rico. [n.d.]. p.

Mŏn sanchʻon esŏ: chungpʻyŏn sosŏl
Kang, Pong-nye
[Pʻyŏngyang]. Munye Chʻulpʻansa. 1992. 195 p.

Mŏn san ŭi noŭl
[P'yŏngyang]. Korea Media. 2006. 1 videodisc (90 min.).

Mŏn san katʻŭn saram ege kidaego sipʻŏra: Tokchadul i karyŏ ppobŭn Kim Chae-jin si ŭi posŏk
Kim, Chae-jin
Sŏul. Kŭrim Katʻŭn Sesang. 2001. 144 p.
ISBN 8975272680

M.N.S.D. Nassara-- programme d'action
[Niamey, Niger?]. Le Mouvement. [1992]. 36 p.

M.N.S.D. Nassara-- statuts
[Niamey, Niger?]. Le Mouvement. [1992]. 48 p.

Münsingen: Erinnerung und Gegenwart
Wenger, Ernst
Münsingen. Fischer. 1983. 143 p.
ISBN 385681082X

Münsingen: Geschichte, Landschaft, Kultur : Festschrift zum Jubiläum des württembergischen Landeseinigungsvertrags von 1482
Bütterlin, R ; Götz, V
Sigmaringen. J. Thorbecke. 1982. 804 p.
ISBN 3799540466

Münsingen auf der Schwäbischen Alb
Laepple, Eberhard
Erfurt. Sutton. 1999. 128 p.
ISBN 389702182X

Münsingen--die Fünfziger
Deigendesch, Roland
[Münsingen]. Stadtarchiv Münsingen. 2002. 143 p.

Münsingen-Rain, ein Markstein der keltischen Archäologie: Funde, Befunde und Methoden im Vergleich
Müller, Felix
Bern. Bernisches Historisches Museum. 1998. 298 p.
ISBN 3952157317

"MÄN"sirläşmä fälakäti
Yusif, Tofiq
Bakı. Nurlan. 2009. 251 p.

Mnésithée et Dieuchès
Bertier, Janine
Leiden. E. J. Brill. 1972. xi, 280 p.

Mønsk: som man talte på Vestmøn og Østmøn
Kampp, Aage H ; Larsen, L. M
København. Tellus. c1986. 88 p.
ISBN 8787919281

Mänskan djuren all naturen: Läsefrukter och kompotter
Gyllensten, Lars
Stockholm. Bonnier. 1971. 204, (1) p.

Månsken, kom!: tredje resan i krigets Afghanistan
Lindgren, Stefan
Stockholm. Ordfront. 1989. 297 p.
ISBN 9173243272

Månskensligisten: roman
Widén, Anders
Stockholm. A. Bonnier. c1994. 255 p.
ISBN 9176431495

Månsken över Mbogwe: Mildred Lindberg minns pionjärtiden i Afrika
Holmberg, Johnny
Helsingfors. Taborförlaget. c1996. 144 p.
ISBN 9519527885

Mänsker å fôlk
Waange, Nils Larsa
Stockholm. Wahlström & Widstrand. [1923]. pp. 94+.

Møns kirker
Hansen, Birgit Als
Stege. Møns Turistforening. 1967. 16 p.

Mänskliga människor
Wik, Inga-Britt
[Helsingfors]. Schildt. 1977. 59 p.
ISBN 951500134X

Mänskliga rättigheter
Danelius, Hans
Stockholm. Norstedt. 1984. 263 p.
ISBN 9118479014

Mänskliga rättigheter
Danelius, Hans
Stockholm. Norstedt. c1989. 352 p.
ISBN 9118874312

Mänskliga rättigheter
Danelius, Hans
Stockholm. Norstedts juridik. c1993. 315 p.
ISBN 9138501902

Mänskliga rättigheter
Danelius, Hans
[Stockholm]. Norstedt. c1981. 217 p.
ISBN 9118076017

Mänskliga rättigheter: förfarandet enligt Europakonventionen
Ehrenkrona, Carl-Henrik
Stockholm. Utrikesdepartmentet. 1996. 49 p.

Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv
Lundberg, Anna
Malmö. Liber. c2010. 376 p.
ISBN 9789147090747

Mänskliga rättigheter: ett ofullbordat uppdrag
Spång, Mikael
Malmö. Liber. c2009. 334 p.
ISBN 9789147089574

Mänskliga rättigheter för alla och envar
Greenhill, Malin ; Ulfsparre, Christian
Stockholm. Norstedts juridik. c2007. 219 p.
ISBN 9789139108481

Mänskliga rättigheter, företagens ansvar?
Fagerfjäll, Ronald ; Frankental, Peter ; House, Frances
Stockholm. SNS. c2001. 143 p.
ISBN 9171508198

Mänskliga rättigheter för guds skull: tolka text, tro och tradition
Gerle, Elisabeth
Nora. Nya Doxa. 2006. 127 p.
ISBN 9157804826

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Danelius, Hans
Stockholm. Norstedts juridik. 1997. 410 p.
ISBN 9139002039

Mänskliga rättigheter i Norden
Pelkonen, Heli ; Rosas, Allan
Åbo. Åbo akademi. 1983. 177 p.
ISBN 9516488951

Mänskliga rättigheter i Norden: seminarium i Lund den 23-25 april 1986
Lund. Raoul Wallenberg Institute, University of Lund. 1987. 65 p.

Mänskliga rättigheter i svensk belysning
Staaf, Annika ; Zanderin, Lars
Malmö. Liber. 2007. 224 p.
ISBN 9789147087488

Mänskliga rättigheter i Sverige: en kartläggning
Stockholm. Regeringskansliet, Justitiedepartementet. 2001. 141 p.
ISBN 9138214210

Mänskliga rättigheter, moral och religion: om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld
Slotte, Pamela
Åbo. Åbo Akademis förlag. 2005. 471 p.
ISBN 9517652801

Mänskliga rättigheter och filosofi
Bauhn, Per
Malmö. Liber. 2005. 125 p.
ISBN 9147076682

Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter: en antologi från MR-dagarna 2004
Göran Gunner ; Mellbourn, Anders
Stockholm. Ordfront. 2010. 258 p.
ISBN 9789174419399

Mänskligheten på marsch: en värdshistoria i fickformat
Nerman, Ture
Stockholm. Ljungberg[s förlag]. 1931. 431 p.

Mänsklighetens minne: en bibliotekshistorisk antologi
Carlquist, Erik ; Järv, Harry
Helsingfors. Schildt. 2008. 866 p.
ISBN 9789515017604

Mänsklighetens sista chans
Abrahamsson, Stig
Örebro. Evangeliipress. [1965]. 77 p.

Mänsklighet genom millennier: en vänbok till Åke Hyenstrand : [sammanställd med anledning av Åke Hyenstrands 50-årsdag den 13. juli 1989]
Burström, Mats
Stockholm. Riksantikvarieämbetet. 1989. 250 p.
ISBN 9171927638

Mänsklighetstanken i äldre och nyare teologi
Thunberg, Lars
Uppsala. [Univ.]. 1974. 232 p.
ISBN 9155401120

Mänskligt: indiskreta memoarer om Levertin, Heidenstam, Henning Berger och Birger Mörner
Norling, Erik
Stockholm. L. Hökerberg. [1930]. 316 p.

Mänskligt och kristet: en studie i Grundtvigs teologi
Aronson, Harry
Stockholm. Svenska Bokförlaget. 1960. 311 p.

Mänskligt och naturligt: uppsatser i filosofi- och vetenskapshistoria
Lindborg, Rolf
Stockholm. PAN/Norstedt. 1978. 209, [1] p.
ISBN 9117830915

Månskratt
Willemark, Lena
Stockholm. Amigo Musik. p1990. 1 sound disc.

Månskugga: legender, ljusa och mörka--
Östergren, Jan
Stockholm/Stehag. Symposion. 1997. 83 p.
ISBN 917139317X

Mäns makt och kvinnors intressen
Bergqvist, Christina
Uppsala. [Uppsala University]. 1994. 226 p.
ISBN 9155433413

Mŏn sŏm oettan chip: Ullŭngdo albong punji ŭi Chʻae Ssi naeoe : Yi Chŏng-jin sajinjip
Yi, Chŏng-jin
Sŏul-si. Yŏrhwadang. 1988. 95 p.

Mūnsūn
Shamīsā, Sīrūs
Tihrān. Nashr-i ʻIlm. 1388 [2009 or 2010]. 123 p.
ISBN 9789642240418

Månsång: ungdomsdikter
Boye, Karin ; Gustafsson, Barbro
Stockholm. Bokád. 1979. 232 p.
ISBN 9173680370

Mäns och kvinnors skrivande: om utgivning av tidiga 1800-talsromaner : anförande vid Svenska vitterhetssamfundets årsmöte den 17 maj 2000
Burman, Lars
Stockholm. Svenska vitterhetssamf. 2000. 20 p.
ISBN 9172300965

Män som grillar och andra kåserier
Rasmusson, Ludvig
Stockholm. Norstedt. c2000. 248 p.
ISBN 9113008560

Män som hatar kvinnor
Larsson, Stieg
Stockholm. Norstedt. c2005. 566 p.
ISBN 9789113014081

Møns omnibusser 1953-1993
Birch, Jens ; Gold, Ole
Stege. Møns omnibusser. [1993]. 114 p.
ISBN 8788118266

Män som pratar och andra kåserier
Rasmusson, Ludvig
Stockholm. Norstedt. 2001. 220 p.
ISBN 9113009737

M.N. Srinivasan's commentary on Hindu law & statutory enactments annotated with the Personal Laws (Amendment) Act, 2010 (30 of 2010): alongwith commentaries on the Hindu Marriage Act 1955, The Hindu Succession Act 1956, The Hindu Minority & Guardianship Act 1956, The Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956
Srinivasan, M. N ; Bharihoke, Neera ; Talwar, Sudhir
Delhi. Delhi Law House. 2011. 2 v. (cxliv, 3242).
ISBN 9788186976944

M.N. Srinivasan's Hindu marriage act, 1955 (act no. 25 of 1955): with various rules under Hindu marriage act, 1955
Srinivasan, M. N ; Malik, Bidhubhusan
Allahabad. Law publishers. 1970. xcii, 388 p.

M. N. Srinivasan's Principles of Hindu law and statutory enactments: annotated, along with commentaries on Hindu marriage act, 1955, Hindu succession act, 1956, Hindu minority and guardianship act, 1956, Hindu adoptions and maintenance act, 1956
Srinivasan, M. N ; Malik, Bidhubhusan
Allahabad. Law Publishers. 1969-. v.

M.N. Srinivas, the man and his work
Misra, Promode Kumar ; Basa, Kishor K ; Bhat, H. K
Bhopal. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya. c2007. 288 p.
ISBN 8131600599

Måns-släkten: En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag; genealogiska och biografiska anteckningar
Petersson, Anders Gustaf
Kristinehamn [Sweden]. Aktiebolaget Värmlands boktryckeri. 1912. vii, 152 p.

Das Münster [in Ulm]
Pfleiderer, Rudolf
Ulm. J. Ebner. [1890]. p.

Das Münster
München. Schnell & Steiner. 1947-. v.

MÜNSTER: FRAGMENTE AUS DEN TAGEN DER NOT
Kusenberg, Karl Theodor
MÜNSTER. ASCHENDORFF. 1978. 23 S.
ISBN 3402060329

Münster: ein Stadtbild = a cityscape = une ville se présente
Blase, Dieter ; Müller, Helmut
Münster. Stedtfeld. c1989. 164 p.
ISBN 3927624004

Münster: ein verlorenes Stadtbild
Gussek-Revermann, Anja
Gudensberg-Gleichen. Wartberg. 1994. 71 p.
ISBN 3861342049

Münster: Stadt des westfälischen Friedens
Haunfelder, Bernd ; Olliges-Wieczorek, Ute
Münster. Aschendorff. c2000. 96 p.
ISBN 3402053640

Münster: Geschichte in Bildern
Haunfelder, Bernd
Münster. Aschendorff. c1991. 304 p.
ISBN 3402052016

Münster: Wiederaufbau und Wandel
Haunfelder, Bernd
Münster. Aschendorff. c2000. 320 p.
ISBN 3402051710

Münster: die Nachkriegszeit 1945-1965 : Bilder und Chronik
Haunfelder, Bernd
Münster. Aschendorff. c1993. 240 p.
ISBN 3402051060

Münster: the way it was
Hawkins, Ian ; Perry, Richard H
Anaheim, Calif. Robinson Typographics. c1984. xiv, 417 p.
ISBN 0918837006

Münster: schöne Hauptstadt in Westfalen
Krewerth, Rainer Alexander ; Rensing, Dieter
Münster. Aschendorff. c1988. 132 p.
ISBN 340206040X

Münster: ein Stadtführer
Neumann, Wolfgang ; Schaepe, Ralf
Münster. NW-Verlag. c2000. 223 p.
ISBN 3932927141

Münster: ein Porträt in Bildern
Obermeyer, Erhard ; Lechtape, Andreas
Münster. Aschendorff. c2002. 183, [1] p.
ISBN 3402065126

Münster: ein Bilderbuch
Rensing, Dieter ; Müller, Helmut
Münster. Aschendorff. 1986. ca. 200 p.
ISBN 3402064499

Münster
Schmitz, Hermann
Leipzig. E.A. Seemann. 1911. viii, 234 p.

Münster
Wackernagel, Martin
Berlin. Deutscher Kunstverlag. 1931. 92 p.

Münster
Blank, Helga
[Münster]. Gemeinde Münster. c1997. 416 p.

Münster: Zentrum der Landwirtschaft : gestern und heute
Dieckmann, Fritz ; Strotdrees, Gisbert
Münster-Hiltrup. Landwirtschaftsverlag. 1993. 171 p.
ISBN 3784325696

Münster: ein Lesebuch : die Stadt Münster einst und jetzt in Sagen und Geschichten, Erinnerungen und Berichten, Briefen und Gedichten
Klein, Diethard H ; Grohmann, Herbert
Husum. Husum Verlag. c1987. 147 p.
ISBN 388042327X

Münster: ein Dorf erinnert sich : Heimatbuch zur 800-Jahr- Feier
Selters-Münster. Münster. 1994. 319 p.

Münster 1960: vor 50 Jahren, Fotos und Schlagzeilen eines Jahres
Hansen, Karina ; Schollmeier, Axel
Münster. Aschendorff Verlag. c2010. 80 p.
ISBN 9783402128381

Münster 800-1800: 1000 Jahre Geschichte der Stadt : [Ausstellung] Stadtmuseum Münster, 21. September 1984 bis 30. Juni 1985
Galen, Hans
[Münster]. Stadtmuseum Münster. 1984. 433 p.

Münster�nd
Thomes, Matthias
Neuenhagen. W. Kettler. 1994. 224 p.
ISBN 3921939615

Münster als Marke: die "lebenswerteste Stadt der Welt", die Ökonomie der Symbole und ihre Vorgeschichte
Termeer, Marcus
Münster. Westfälisches Dampfboot. 2010. 394 p.
ISBN 9783896917942

Die Münster am Oberrhein: Aufgenommen von T. Seeger
Seeger, Theodor ; Hotz, Walter
Berlin. Deutscher Kunstverlag. 1943. 62 p.

Münsteraner Einführung
Münster. Lit.

Münsteraner Einführungen
Münster. Lit. 1997-.

Der Münsteraner Familienbogen: Modifikation und Reliabilitätsüberprüfung
Plassmann-Bachmair, Margareta
1990. 2 microfiches.

Münsteraner Forum zur politischen Bildung
Münster. Waxmann.

Münsteraner Friedenshefte
Münster. Lit. 1986.

Die Münsteraner Handschrift 894: Leben der hl. Hugo und Bruno
Otto, Ulrike
Salzburg, Austria. Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg. 1997. 115 p.
ISBN 3705201247

Münsteraner judaistische Studien
Münster. Lit. 1998-.

Münsteraner Monographien zur englischen Literatur
Frankfurt am Main. P. Lang. c1989-.

Münsteraner philosophische Schriften
Münster. Lit. 1997-.

Münsteraner Schriften zur Volkskunde/Europäischen Ethnologie
Münster . Waxmann. 1998-.

Münsteraner Theologische Abhandlungen
Altenberge. Telos-Verlag.

Münster auf dem Weg ins 21. Jahrhundert : Planen und Bauen / herausgegeben von der Stadt Münster; [Redaktion: Rainer Karliczek]
Münster. Aschendorff. 1998. 135 p.
ISBN 340205163X

Das Münster auf der Insel Reichenau im Bodensee, Erzdiozese Freiburg im Breisgau
Hörner, Karl
[München. Dreifaltigkeitsverlag. 1936]. 14 p.

Die Münsterbauhütte Basel, 1985-1990: Stadt- und Münstermuseum Basel im Kleinen Klingental, vom 6. Dezember 1990-28. April 1991
Meles, Brigitte
Basel. Christoph Merian Verlag. c1990. ca. 76 p.
ISBN 385616040X

Der Münsterbaumeister Matthäus Ensinger: Studien zu seinem Werk
Mojon, Luc
Bern. Benteli. [1967]. x, 107 p.

Münsterberg and militarism checked
Squires, Charles William
Toronto. Briggs. 1915. 241 p.

Der Münsterberg in Breisach
Bender, Helmut ; Pohl, Gerhard ; Pauli, Ludwig ; Stork, Ingo
München. C.H. Beck. c1993-. v.
ISBN 3406349714

Der Münsterbezirk von Konstanz: Domherrenhöfe und Pfründhäuser der Münsterkapläne im Mittelalter
Bauer, Markus
Sigmaringen. Jan Thorbecke. 1995. 334 p.
ISBN 3799568352

Münsterbibliographie: kommentiertes Gesamtverzeichnis aller Schriften über das Ulmer Münster
Schmitt, Elmar ; Borst, Otto
Weissenhorn. A.H. Konrad. 1990. 276 p.
ISBN 3874372979

Münsterbibliographie
Schmitt, Elmar ; Breitenbruch, Bernd
Ulm. Stadtbibliothek Ulm. 1977. 140, 32 p.

Münster Blickpunkte
Münster. Werbe- und Verkehrsamt der Stadt Münster. -1975. v.

Münster-Blätter: im Auftrag des Münster-Comités
Pressel, Friedrich ; Beyer, August von
Ulm. J. Ebner. 1878-88. 5 pt. in 1 v.

Münsterbuch: das Ulmer Münster in Vergangenheit und Gegenwart
Pfleiderer, Rudolf
Ulm. J. Ebner. 1907. viii, 230 p.

Münster city library: Architektbüro Bolles-Wilson + Partner
Sanin, Francisco
London. Phaidon. 1994. 60 p.
ISBN 071482996X

Münster, das Herz Westfalens: 1200 Jahre Münster 793-1993
Otto, Werner ; Klein, Günther
Hameln-Haverbeck. Weserbergland Verlag. 1993. 60 p.
ISBN 3928261061

Münster, ein Bollmannplan, Bildplan und Stadtplan
Braunschweig, Germany. Bollmann. 1986. 1 view and 1 map on 1 sheet.

Münsterer Beiträge zum öffentlichen Recht
Heidelberg. C.F. Müller. 1978-.

Münsterer Wirtschafts- und Sozialwissen-schaftliche Abhandlungen
Bruck, Werner Friedrich
Leipzig.

Das Münster Frauenchiemsee: ein karolingischer Bau
Pueckler-Limpurg, S
Erlangen. 1955. 18 p.

Der Münstergeneral: Menschen und Ereignisse : Freiburg in der Badischen Revolution, 1848/49
Rödling, Ulrike ; Siebold, Heinz
Lahr. M. Schauenburg. c1998. 208 p.
ISBN 3794605055

Münster-Hiltrup in ur- und frühgeschichtlicher Zeit: eine archäologische Gebietsaufnahme
Auler, Jost
Münster. Lit. [1993]. 54 p.
ISBN 3894736135

Der Münsterhof in Zürich: Bericht über die vom Städtischen Büro für Archäologie durchgeführten Stadtkernforschungen 1977/78
Schneider, Jürg ; Breer, Claus
Olten. Walter-Verlag. c1982. 2 v. (418 p.).
ISBN 3530590010

Münster im siebenjährigen Kriege, insbesondere die beiden Belagerungen des Jahres 1759
Huppertz, Aegidius
Münster (Westf.). [Universitäts-Buchhandlung F.] Coppenrath. 1908. [xvi, 491 p.

Münster in 100 [i.e. hundert] Zeichnungen: gesehen von e. Architekten
Kösters, Bernd ; Gruna, Klaus
Münster [Westfalen]. Aschendorff. 1976. [215] p.
ISBN 340205289X

Das Münster in der Sternennacht: elsässische Dichtungen des 19. Jahrhunderts
Schneider, Reinhold
Kolmar im Elsass. Alstia Verlag. 1941. 112 p.

Das Münster in Essen
Wilhelm-Kästner, Kurt ; Renger-Patzsch, Albert
Essen. Fredebeul & Koenen. 1929. 72 p., 82 leaves of plates.

Münster in napoleonischer Zeit: 1800-1815 : Administration, Wirtschaft u. Gesellschaft im Zeichen von Säkularisation u. franz. Herrschaft
Lahrkamp, Monika
Münster. Aschendorff. 1976. 640 p.
ISBN 3402055333

Münster in Schutt und Asche
Hüffner, H. C. C ; Schemann, Wolfgang
Münster. Aschendorff. c1983. 124 p.
ISBN 3402052032

Das Münster in Schwäbisch Gmünd: Studien zur Baugeschichte, Plastik u. Ausstattung
Kissling, Hermann
Schwäbisch Gmünd. Geschichtsverein Schwäbisch Gmünd. 1975. 196 p., [24] leaves of plates.