PSP: a self-improvement process for software engineers
Humphrey, Watts S
Upper Saddle River, N.J. Addison-Wesley. c2005. xx, 346 p.
ISBN 9780321579300

Příspěvek do předsjezdové diskuze: v ekonomice platí fakta, nikoliv slova
Zukal, Rudolf
Praha. [s.n.]. 1986. 9 leaves.

Příspěvek do předsjezdové diskuze o příčinách přetrvávajících ekonomických vad a nedostatků
Kadlec, Vladimír
[s.l. s.n.]. 1986. 18 leaves.

Příspěvek do složky výstřižků Olgy Šulcové s nápisem "Kriminály": nostalgický fejeton. 12.4.1984
Kohout, Luboš
[s.l. s.n. 1984]. 3 leaves.

Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900-1914
Wohlgemuthová, Renata
Praha. Academia. 1971. 73 p.

Příspěvek k dějinám českého školství
Veselá, Zdenka
Praha. Státní pedag. nakl. 1984. 203 p.

Příspěvek k dějinám dělnického hnutí v Čechách v letech 1878-1882
Šolle, Zdenko
Praha. Naklad. ČSAV. 1960. 75 p.

Příspěvek k estetice českého verše =: Quelques réflexions sur l'esthétique du vers tchèque
Mukařovský, Jan
V Praze. Nákl. Filosofické fakulty University Karlovy v komisi Fr. Řivnáče. 1923. 63 p.

Příspěvek ke vzniku KSČ: od prosincové generální stávky do slučovacího sjezdu KSČ
Gajan, Koloman
V Praze]. Státní nakl. politické literatury. 1954. 273, [3] p.

Příspěvek ke vztahům české a slovenské literatury dvacátých let v díle Joži Zindra: paralipomena k literárnímu a společenskému procesu
Plch, Jaromír
Praha. Univ. Karlova. 1974, cover 1973. 110 p.

Příspěvek k historii zemědělsví Podorlicka
Háva, Václav
Rychnov nad Kněžnou. OV KSČ. 1986. 141 p. [tir. 1,500].

Příspěvek k lidskému profilu Jiřího Mahena
Hrabě, Karel
Havlíčkův Brod. Krajské nakl. 1960. 29 p.

Příspĕvek k mykofloře hlenek (Myxomycetes) Čech, zejména západních =: Beitrag zur mykoflora der schleimpilze (Myxomycetes), namentlich Westböhmens
Cejp, Karel
1962. p. 61-80, [4] pages of plates.

Příspěvek k nauce o žalobách z obohacení
Kubeš, Vladimír
Brně. Nákl. právnické fakulty university Masarykovy. 1931. 110 p.

Příspěvek k nauce o vině
Olšar, Erich
V Praze. Nákl. České akademie věd a umění. 1936. iv, 164 p.

Příspěvek k náboženské problematice
Kadlecová, Erika
[s.l. s.n. 198?]. 5 leaves.

Příspěvek k národně osvobozeneckému boji lidu v českých zemích: srpen 1914- březen 1917
Otáhalová, Libuše
NČSAV. 1964. 130 p.

Příspěvek k otázce agrárné
Horáček, Cyrill
V Praze. Nákladem vlastním. 1894. pp. 95, (1).

Příspěvek k přehledu našich mihulí (Petromyzones BERG lo40)
Oliva, Ota
Praha. Nákladem královské České společnosti nauk. 1953. 19, [3] p.

Příspĕvek k poznání druhů z rodu Septoria Fr. ze západních Čech =: Contribution to the knowledge of the species of the genus Septoria Fr. from Western Bohemia
Cejp, Karel
1969. p. 35-36.

Příspěvek k poznání lichenikolních hub v Ceskoslovensku, III
Vezda, Antonin
1970. p. 220-229.

Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor =: A contribution to the lichen flora of the Orlické hory Mts. (Eastern Bohemia)
Halda, Josef J
Rychnov n. K. Okresní muzeum Orlických hor. c1997. 24 p.

Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor 2. Údolí horních toků řek Bělé, Zdobnice a Divoké Orlice =: Contribution to the lichen flora of the Orlické hory Mts. 2, The upper parts of valleys of the rivers Bělá, Zdobnice and Divoká Orlice
Halda, Josef J
Rychnov n. K. Okresní muzeum Orlických hor. c1999. p. 1-39.

Příspěvek k poznání lichenoflóry v údolích Metuje a Olešenka =: Contribution of the lichenflora in the valleys of the rivers Metuje and Olešenka
Halda, Josef J
Rychnov n. K. Okresní muzeum Orlických hor. c2001. p. 1-35.

Příspěvek k poznání severočeských urbářů
Gebauer, Josef
Praha. Horizont. 1971. 133, [2] p.

Příspĕvek k poznání zástupců imperfektního řádu sphaeropsidales z Moravy: Contribution to the knowlegde (sic) of imperfect order Sphaeropsidales from Moravia
Cejp, Karel
1969. p. 1-15.

Příspěvek k problematice sémiologie literatury a umění
Procházka, Miroslav
Praha. Ústav pro českou literaturu ČSAV. 1969. 78 p.

Příspěvek ku poznání čilimníku černajícího (Cytisus nigricans L.) =: Ein beitrag zur kenntnis des schwarzen geissklee
Brizicky, George K
p. 1-4.

Příspěvek ku poznání konstituce kyseliny abietové: (Contribution à l'étude de la constitution de l'acide abiétique.)
Frejka, J ; Balaš, F
Bruno. Přirodovďecká fakulta. [1923].

Příspěvek kznalosti zvířeny chrostíků a jepic Vých: Karpat. [Bohemian]
Klapálek, Frantisek
Praze. 1907. pp. 12.

Příspěvky k české morfologii
Komárek, Miroslav
Olomouc. Periplum. 2006. 263 p.
ISBN 8086624277

Příspěvky k české morfologii
Komárek, Miroslav
Praha. Státní Pedagogické Nakladatelství. 1978. 151 p., [1] leaf of plates.

Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky
Gazda, Jiří
Brno. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 1999. 121 s.
ISBN 8021022256

Příspěvky k antropologii zenní českých
Niederle, Lubor
V Praze. Bursík a Kohout ; F. Šimáček. 1891-. v.

Příspěvky k dějinam židu̇ v době jagellonské
Čelakovský, Jaromír
V Praze. Nákl. spisovatelovým. 1898. 70 p.

Příspěvky k dějinám českého iluminátorského umění na sklonku XIV. století =: Contributions to the history of the Czech art of illumination about the year 1400 : English summary
Dostál, E
Brno. Vydává Filosofická fakulta. 1928. 175 p., [8] leaves of plates.

Příspěvky k dějinám českého jazyka
Trávníček, František
Brno. Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní ôsvěty v Komisi knihkupectví A. Píša. 1927. 126 p.

Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků
Bidlas, Miroslav ; Postler, Miroslav ; Procházka, Jarsolav
Praha. Svět sovětů. 1965-. v.

Příspěvky k dějinám České osvěty
Škoda, Kamil
Praha. Ústav pro výzkum kultury. 1972. 219 leaves.

Příspěvky k dějinám dělnického hnutí na Moravě: sborník studentských prací
Krandžalov, Dimitrij
Praha. Státní pedagogické nakl. 1960. 91 p.

Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické
V Praze. Nákl. Filosofické fakulty University Karlovy. 1924-. 9 v.

Příspěvky k dějinám evanj. církve v Praze
Lukášek, Josef
Praha. A. Lapáček. 1915. 141 p.

Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti
Holzbachová, Ivana
Brno. Masarykova univerzita. 2011. 168 p.
ISBN 9788021055308

Příspěvky k dějinám KSČ
Praha. Ústav dějin KSČ. 1957-1967. v.

Příspěvky k dějinám šlechty v Čechách s připojením rodopisu rytířů Nebeských z Vojkovic
Mejtský, Josef
V Praze. Nákladem vlastním. 1901. 96 p.

Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Brno-město
Novotný, Gustav
Praha. Sdružení hasičů Čech, Moravy i Slezska. 1993. 301 p.
ISBN 8085602091

Příspěvky k dějinám pražské aglomerace
Praha. Ústav československých a světových dějin ČSAV. 1976. v.

Příspěvky k dějinám procesů s čarodějnicemi v západním Slovensku: Část 1. Dva procesy s čarodějnicemi v Bratislavě na začátku XVII. století
Horna, Richard
Bratislava. Extense University Komenského. [1928?]. 25 p.

Příspěvky k dějinám rodu Horů z Ocelovic
Neumann, K. C
Praha. Nákladem vlastním. 1917. xvii, 318 p. [2] fold. leaves.

Příspěvky k dějinám rolnických hnutí v 18.století: Beiträge zur Geschichte der Bauernbewegungen im.18. Jahrhundert
Petráň, Josef
Praha. Universita Karlova. [1969]. 170 p.

Příspěvky k dějinám selského stavu na Rusi od nejstarších dob až do r. 1914
Rixy, Jan
Praha. Tiskem "Legiografie". 1923. 152 p.

Příspěvky k dějinám slovakistiky na FF UK
Chmel, Rudolf
Praha. Filozofická fakulta UK. 1998. 147 p.
ISBN 8085899442

Příspěvky k dějinám sociologie
Jezdinská, Jana
Praha. Universita Karlova. 1970. 120 p.

Příspěvky k dějinám starší české literatury
Urbánek, Rudolf
Praha. 1958. 240 p.

Příspěvky k dějinám třídních bojů v Čechách
Husa, Václav
Praha. Nákl. Karlovy Univ. 1955. v. 1-3.

Příspěvky k dějinám uměnbi: [soubor umeleckohistorických statí, ktere předkládá Katedra dějin uměni
Neumann, Jaromír
Praha. Universita Karlova. 1960. v. [1-2].

Příspěvky k dějinám utrakvismu
Molnár, Amedeo
Praha. Kalich. 1978. 271 p.

Příspěvky ke Knihopisu
Voit, Petr ; Wižďálková, Bedřiška ; Mašek, Petr ; Procházková, Veronika
Praha. Státní knihovna ČSR. 1985-. v.

Příspěvky k šíření byzantského práva u Slovanů
Saturník, Theodor
V Praze. Nḱl. České akademie věd a umění. 1922. 175 p.

Příspěvky ke slovanské filologii
Baranov, V. A ; Skalka Boris
Brno. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1999. 105 p.
ISBN 8021021217

Příspěvky ke studiu lidových náboženství ceylonských: Inquiries into the popular religions of Ceylon
Pertold, Otakar
V Praze. V komisi F. Řicáče. 1925-. v.

Příspěvky k etnografickému studiu duchovní kultury českého lidu
Robek, Antonín
Praha. Státní pedagogické nakl. 1965-. v.

Příspěvky k etnografii národního obrození v Čechách: referáty z pracovní konference, Roztoky 17.12-18.12. 1973
Praha. Ústav pro etnografii o folkloristiku ČSAV. 1974. 146 leaves.

Příspěvky k etnografii národního obrození v Čechách: referáty z prácovní konference, Praha 18.3.1975
Praha. Ǔstav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. [1975?]. 76 leaves.

Příspěvky k historické demografii Čech 17.--18. století
Maur, Eduard
Praha. Universita Karlova. 1972. 131 p.

Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské
Gebauer, Jan
V Praze. Nákl. Musea Království českého. 1872. 276 p.

Příspěvky k hospodářským dějinám střední a severní Moravy po roce 1945
Kraváček, František
Praha. Státní pedagogickeé nakl. 1971. 206 p.

Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti Mistra Bedřicha Smetany
Teige, Karel ; Smetana, Bedřich
V Praze. Nakladatel F.A. Urbánek. 1893-96. 2 v. in 1.

Příspĕvky k lišejníkové floře Vysokých Tater =: Contributions à la flore lichénique des Hautes Tatras
Suza, Jindřich
1937. p. 10-17.

Příspěvky k listáři Dra Františka Ladislava Riegra
Heidler, Jan
Praha. ČAV. 1924-1926. 2 v. 264, 594 p.

Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termiínů
Krejčí, Karel
Praha. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. 1974. 241 p.

Příspěvky k otázkám filozofie vědy
Holzbachová, Ivana
Brno. Masarykova univerzita v Brně. 2003. 150 p.
ISBN 8021032243

Příspĕvky k poznání nĕkterých rodú řádu Sphaerosidales (Fungi imperfecti) z Moravy =: Contributions to the knowledge of some genera of the order Sphaeropsidales (Fungi imperfecti) from Moravia
Cejp, Karel ; Fassatiová, Olga ; Zavřel, Hynek
1971. p. 1-15.

Příspěvky k poznání populací časného středověku až novověku v Čechách
Blajerová, Miroslava
Praha. Archeologický ústav ČSAV. 1980. 123 p.

Příspěvky k poznání pramenů spisů Tertullianových a vzåjemných vztahů nejstarší apologetické literatury křesťanské: Remarques sur les sources des œuvres de Tertullien et les rapports mutuels des plus anciens écrits de la littérature apologétique chrétienne
Vysoký, Zdeněk K
V Praze. Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy. 1937. 132 p., 1 l.

Příspěvky k praehistorii Prostějovska: doplněk ke knize "Pravěká sídliště a pohřebiště na Prostějovsku"
Gottwald, Ant
Prostějově. Nákladem Vlastním, Vytiskla Knihtiskárna Jos. Vrly v Prostějově. 1930. 73 p.

Příspěvky k rozpoznání Rukopisu Kralodvorského
Jireček, Hermenegild
Mýto Vysoké Nákl. autorovým. 1907. 40 p.

Příspěvky k soupisu archivů velikých statkıu: = Beiträge zur Beshcreibung der Archive und Wirtschaftsregistraturen des Tschechoslowakischen Grossgrundbesitzes = Quelques notes relatives à la description des archives et des papiers des bureaux administratifs des grandes propriétés tchéchoslovaques
Krejčík, Adolf Ludvík
V Praze. Nákl. Čsekoslovenské akademie zemědělské. 1929. 164 p.

Příspěvky k starému místopisu a dějinám Hradce Králové
Spiess, Bedřich Václav
V Hradci Králové. Nákl.Hist. a průmyslového musea Královéhradeckého. 1895. 36 p.,[1] fold.leaf of plates.

Příspěvky k studiu slovenštiny
Weingart, Miloš
Bratislava. 1923. 138 p.

Příspěvky k teorii kulturní práce
Praha. Orbis. 1969-1977.

Příspěvky k teorii kultury a kulturně výchovné činnosti
Praha. Ústav pro kulturně výchovnou činnost. v.

Příspěvky k teorii socialistického realismu
Drozda, Miroslav ; Fischer, Jan Otakar
Praha. Universita Karlova. 1960. 142 p.

Příspěvky k theorii nucených svazků
Weyr, František
Praze. "Sborník věd právních a státních. 1908. 273, [1] p.

Příspěvky ku statistice lesů v Cechách: [Contributions to forest statistics in Bohemia.]
V Praze. 1885. p.

Příspěvky ku známostem o turbellariích sladkovodních
Sekera, Emil
[Prague. 1888]. pp. 239-257.

Příspěvky k vývoji doplňovací, oceňovací a rozhodovací přísahy v kanonickém řízení soudním
Tureček, Josef
V Praze. Nákl. Knihovny Sborníku věd právních a státních. 1928. 290 p.

Příspěvky k vývoji právního v Československu 1945-1990
Soukup, Ladislav
Praha. Karolinum. 2002. 416 p.
ISBN 8024602172

Příspěvky k vyměřovacimu základu veřejných dávek: Studie z oboru zdanění kupní smlouvny o nemovitostech
Siblík, Josef
Praze. Nakladem knihovny sborníku ved právních a státnich. 1932. 218 p., 1 l.

Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy
Tošenovský, Ludvík
V Praze. Státní pedagogické nakl. 1962. 264 p.

Příspěvky pro VIII. Mezinárodní sjezd slavistů, Záhřeb 1978
Benešová, Libuše
Praha. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. 1978. 217 p.

Příspěvky ze semináře "Příroda Orlických hor a jejich podhůří"
Rychnov nad Kněžnou. Okresní muzeum Orlických hor. 1998. p. 97-132.
ISBN 8086076121

P.S. Pallas medicinæ doctoris Miscellanea zoologica: quibus novæ imprimis atque obscuræ animalium species describuntur et observationibus iconibusque illustrantur
Pallas, Peter Simon
Hagæ Comitum. apud Petrum van Cleef. 1766. xij, 224 p.

Pōs pane ston "paradeiso" tou Arka: anatrechontas stēn historia tou geliou
Martinidēs, Petros
Athēna. Hypsilon / Vivlia. 2007. 98 p.
ISBN 9789601702292

På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential
Wikman, Tom
Åbo. Åbo Akademis förlag. 2004. 188 p.
ISBN 9517652240

På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion
Tunström, Moa
Örebro. Örebro University. 2009. 210 p.
ISBN 9789176686850

På spaning efter den tid som flytt
Proust, Marcel ; Vallquist, Gunnel
Stockholm. Bonnier. c1993. 8 v.
ISBN 9100554251

På spaning efter den tid som kommer: erfarenheter från projektet Finlandsvenska framtidsscenarier
Lindelöf, My ; Meinander, Marina
Helsingfors. Finlands kommunförbund. 1999. 82 p.
ISBN 9517552904

På spaning efter en europeisk identitet: det antika Rom, den Europeiska unionens historiska fundament
Tengström, Emin
Stockholm. Santérus. c2004. 224 p.
ISBN 9189449568

På spaning efter en ny tydlighet: texter om fostran, teknologi och forskning
Rosenberg, Thomas
Helsingfors. Boklaget för södra Finland. 1987. 216 p.
ISBN 9518280355

På spaning efter ett företags själ: ett grupporträtt
Torekull, Bertil
Stockholm. Streiffert. 1987. 71 p.
ISBN 9178860199

På spaning efter EU
Fredrikson, Bengt ; Andersson, Jens
Stockholm. LL-förlaget. 2009. 205 p.
ISBN 9789170532757

På spaning efter gruppens själ: gruppen i teori och praktik
Olsson, Eric
Lund. Studentlitteratur. c1998. 276 p.
ISBN 9144004222

På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?
Hammer, Olav
Stockholm. Wahlström & Widstrand. c1997. 361 p.
ISBN 9146170375

På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?
Hammer, Olav
Stockholm. Wahlström & Widstrand. c2004. 389 p.
ISBN 9146203354

På spaning efter Moder Sveas själ
Engellau, Patrik
[Stockholm]. Timbro. c1987. 206 p.
ISBN 9175661217

På spaning efter socialismen
Augustsson, Lars Åke ; Hansén, Stig ; Andersson, Sten
Stockholm. Ordfront. 1991. 155 p.
ISBN 9173243760

Pōs paradidontai hai gynaikes
Stephanos, Grēgorios
Athēnai. Ekdotikos Oikos Petrou Dēmētrakou. [19--?]. 122 p.

P.S./P.C: une lutte pour l'entente
Verdier, Robert
Paris. Seghers. c1976. 330 p.

På spegeldäcket
Svenson, Per
Stockholm. Norstedt. 1981. 139, [1] p.
ISBN 9118018319

Příspevky k soupisu archivů velikých statků
Krejčík, Adolf Ludvík
Praha. Československé akademie zemědělské. 1929. 164 p.

PSP game creation for teens
Duggan, Michael
Boston, Mass. Course Technology. c2011. 1 online resource (xiii, 415 p.).
ISBN 9781435457843

PSP hacks
Sample, C. K
Sebastopol, CA. O'Reilly. c2006. xix, 298 p.
ISBN 0596101430

Pōs philēsa ton Moussolini
Marketos, Spyros
Athena. Vivliorama. 2006-. v.
ISBN 960808752X

Pōs phtasame stē nychta tēs megalēs sphagēs
Zōgraphou, Lilē
[s.n.]. 1975. 112 p.

Pōs phthasame stēn 21. Apriliou 1967
Bekirēs, Vasilēs
Patra. Peri Technōn. 2008. 135 p.
ISBN 9789606684432

Pōs phthasame stis alēsmonētes patrides
Vakalopoulos, Kōnstantinos Apostolou ; Moutsopoulos, Nikolaos K ; Kesopoulos, A
Thessalonikē. Ekdoseis Tziampirēs Pyramida. [2006]?. 319 p.
ISBN 9608060133

Pẏsẏ piksh, tangyla i͡angezh: istoricheskiĭ roman
Petukhov, Vitaliĭ
Ĭoshkar-Ola. "MPIK". 2006. 223 p.
ISBN 5878983524

Püspökök, írók, könyvtárak: egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban
Bitskey, István
Eger. Heves Múzeumi Szervezet. 1997. 152 p.

The P. & S. plexus
Chicago. Mizell & Smith. 1895-1898. 4 v.

Pōs polemēsame stēn Ēpeiro kai stēn Alvania: mnēmes, empeiries kai apospasmata apo to hēmerologio mou
Chrēstou, Kōnstantinos Ap
Athēna. Nea Thesis. 1990. 431 p.

PS, political science & politics
Washington, D.C. American Political Science Association. c1988-. v.

På sporet: beretning om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gennem 50 år
Munk, Åge
[Copenhagen]. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 1986. 78 p.
ISBN 8787964279

På sporet af den store virkelighed: mirakler set i lys af moderne parapsykologi
Dragsdahl, Johannes
[København]. Credo. [1960]. 204 p.

På sporet af den tabte hverdag: om Dorrit Willumsens forfatterskab og den moderne virkelighed
Richard, Anne Birgitte
[København]. Gyldendal. 1979. 164 p.
ISBN 8701809814

På sporet af det forsvundne menneske: om humanisme og antihumanisme i vor tids politik, videnskab og etik
Møller, Per Stig
[København]. Gyldendal. 1976. 306 p.
ISBN 8701301128

På sporet af det uforgængelige: essays
Buhl, Ingeborg
[København]. Thaning & Appel. 1974. 166 p.

På sporet af folkestyrets politiske politi: min Danmarkshistorie
Larsen, Dan
København. Rosinante. c2002. 314 p.
ISBN 8762103660

På sporet af gamle bibler: en nordisk antologi
Raes, Peter E
[Copenhagen]. Akademisk forlag. 1995. 207 p.
ISBN 8750033174

På sporet af Sandemose: essays og artikler
Væth, Johannes
[København]. Attika ; [eksp., DBK]. 1975. 158 p.
ISBN 8785189758

På sporet af Svendborg-Nyborgbanen
Andersen, Arnold
Strandby. S.A.L. 1987. 111 p.
ISBN 8798121413

På sporet af vikingerne: nye fund--ny viden
Andersen, Knud Erik ; Bergstrom, Lucy
Copenhagen Valby. Borgen. 2000. 109 p.
ISBN 8721010021

På sporet af virkeligheden
Tygstrup, Frederik
Copenhagen. Gyldendal. c2000. 239 p.
ISBN 8700454869

På sporet av Bybanen
Vollset, Magnus ; Mo, Sverre ; Schønfelder, Trygve
Bergen. Bodoni forl. 2007. 152 p.
ISBN 9788271284657

På sporet av den tapte lyst: kjærlighet mellom kvinner som litterært motiv
Brantenberg, Gerd
Oslo. Aschehoug. 1986. 230 p.
ISBN 8203154271

På sporet av den tapte samtid
Berkaak, Odd Are
[Oslo]. Norsk kulturråd. 2009. 198 p.
ISBN 9788270811458

På sporet av det 20. århundre: en litterær reise 1900-1950
Jensen, Brikt
[Oslo]. Gyldendal. 1999. 189 p.
ISBN 8205257442

På sporet av Edvard Munch: mannen bak mytene
Lande, Marit
[Norway]. Messel. c1996. 239 p.
ISBN 8276310354

På sporet av en profesjon?: om framveksten av høyere EDB-utdanning i Norge
Håpnes, Tove
Trondheim. Senter for teknologi og samfunn, Universitetet i Trondheim. 1989. 214 p.

På sporet av en virkelighet: festskrift til Karl Brodersen
Brodersen, Karl
Oslo. Antropos. c1997. 407 p.
ISBN 8290059884

På sporet av Norge: Norgeshistorien fortalt til rytmen av Bergensbanen
Hopstock, Michael
Oslo. Pantagruel Forlag. [2011], ©2011. 287 pages.
ISBN 9788279004332

På sporet av Olav Duun: artiklar og kommentarar
Groven, Lars
Trondheim. Tapir. c1998. 183 p.
ISBN 8251913136

På sporet i Bergen gjennom 100 år: Bergens Sporveisfunksjonærers forening, 1909-2009
Gjerstad, Jo ; Ertresvaag, Egil
Bergen. Bodoni. 2009. 159 p.
ISBN 9788271285388

På spor etter meining: essay om samtidslitteratur og om litterær tradisjon
Hageberg, Otto
[Oslo]. Langslaget for norskundervisning. c1994. 272, [1] p.
ISBN 8202142962

På spåren =: Epi ta ichne
Dimoula, Kiki ; Rhedin, Ingemar
Solna. Axion edition. 2004. 95, [1] p.
ISBN 9197355623

På spring med Kierkegaard: en dåseåbner i form af et filosofisk essay
Søelund, Lise
Frederiksberg. Alfa. 2008. 159 p.
ISBN 9788791191503

Ps. Probus
La-Chica Cassinello, Gaspar de ; Probus, Marcus Valerius
Granada. Departamento de Filología Latina, Universidad de Granada. 1991. xv, 602 p.
ISBN 8433813641

På sproglig grund: Dansk sprognævn fra a til å 1955-2005
Jacobsen, Henrik Galberg
København. Syddansk universitetsforlag. 2005. 298 p.
ISBN 8776740315

PSP-Rundschau
Leipzig. Deutsche PSP-Gesellschaft e.V. c/o S. Wagner.

Psí písně v Buchenwaldě 1943
Filla, Emil
V Praze. J.Pohořelý. 1945. 37 p.

P.S. psové
Kohák, Erazim V
Praha. ISV. 2002. 109 p.
ISBN 8086642011

P.S.P., una opción socialista
Tierno Galván, Enrique ; Bobillo, Francisco Javier
Madrid. Akal. c1976. 132 p.
ISBN 8473390075