"Qu jia da yuan" zhu ren: Qu Renfu zhuan
Wu, Dianqi ; Qu, Ronglu
Tiayuan. San jin chu ban she. 2009. 4, 2, 223 p.
ISBN 9787545701623

Qujialing: Changjiang zhong you de shi qian wen hua
Beijing. Wen wu chu ban she. 2007. 101 p.
ISBN 9787501022595

Qujia ling wen hua
Zhang, Xuqiu
Beijing. Wen wu chu ban she. 2004. 238, [4] p. of plates.
ISBN 7501016127

Qu jiang chi: 1 juan
Shi, Junbao
Shanghai. Han fen lou. Min guo 7 [1918]. 1 v.

Qu jiang chun
Wang, Jiusi ; Shen, Tai
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Qu jiang feng du
Zhang, Shouneng
[S.l.]. Jing wei she. Min guo 35 [1946]. 32 p.

Qujiang gong dian zhi
广州出版社. 2009.
ISBN 978754620168

Qujiang ji
Zhang, Jiuling ; Liu, Sihan
[Canton]. Guangdong ren min chu ban she. 1986. 18, 11, 671 p.

Qujiang ji: [12 juan
Zhang, Jiuling ; Zhang, Xiaoru
[China. s.n.]. Guangxu ren chen [1892]. 6 v.

Qujiang ji: 20 juan
Zhang, Jiuling
Taibei Shi. Shi jie shu ju. Min guo 77 [1988]. 6 v.

Qujiang ji: [20 juan]
Zhang, Jiuling
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 57-218.

Qujiang ji: [9 juan]
Zhang, Jiuling
Shanghai. Zhonghua shu ju. [between 1930 and 1939]. 3 v.

"Qujiang ji" jiao shi yu ping lun
Xu, Huazhong ; Zhang, Jiuling
Taibei Xian Yonghe Shi. Hua Mulan wen hua gong zuo fang. 2009. 2 v.
ISBN 9789866657665

Qu Jiang shui gong cheng
Li, Baohui
Yangzhou Shi. Guangling shu she. 2010. 2, 4, 7, 318 p., [4] p. of plates.
ISBN 9787806945704

Qujiang Xian gai kuang
Oakton, Va. Center for Chinese Research Materials. [1986?]. 72 p.

Qujiang xiang tu zhi
Liang, Chaojun
[Kwangtung]. Guangdong sheng Qujiang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi. 1987. 2, 1, 141 p.

Qujiang xian (Guangdong) zhi: 4 juan
Qin, Xizuo
[China]. Kangxi 26 [1687]. 8 v.

Qujiang xian wen wu zhi
[Canton]. Guangdong ren min chu ban she. 1988. 7, 122 p., [1] folded leaf of plates.
ISBN 7218002854

Qujiang Xian wu jia zhi, 1950-1989
[Qujiang Xian. Qujiang Xian wu jia ju]. 1990. 191 p.

Qujiang Xian you dian zhi
[Qujiang Xian. Qujiang Xian you dian zhi bian zuan ling dao xiao zu]. 1989. 161 p.

Qujiang xian zhi: [16 juan]
Ou, Yuehua
[China. s.n.]. Guangxu yuan nian [1875]. 6 v.

Qujiang Xian zhi
Beijing Shi. Zhonghua shu ju. 1999. 1257 p.
ISBN 7101023258

Qujiang Xian zhi (1979-2000)
Beijing Shi. Fang zhi chu ban she. 2011. 1046 p.
ISBN 9787802388222

Qu Jiang ya nü
Zhou, Jie
Chengdu . Xi nan jiao tong da xue chu ban she. 1993. 148 p.
ISBN 7810225715

Qujiang Zhang xian sheng wen ji: 20 juan, fu lu 1 juan
Zhang, Jiuling
Shanghai. Shang wu yin shu guan. [Min guo 18? i.e. 1929?]. 146 p.

Qu Jiang zhi
Duan, Zemin
[China]. Sichuan Sheng shui li dian li ting. [1990]. 289 p.

Qujiawan zhi
[Qujiawan. Qujiawan zhi bian zuan wei yuan hui]. 1986. 195 p.

Qujiazhuang Cun zhi
Xianggang. Tian ma chu ban you xian gong si. 2009. 200 p.
ISBN 9787508503783

Qu ji bi xiong ji
[China]. Shanghai xin xue yan jiu yuan. 1946. 2, 15 p.

Qu ji chong tu fa yan jiu
Huang, Chin
Shanghai. Xue lin chu ban she. 1991. 2, 261 p.
ISBN 7805105936

Qu jie xiang zhen qi ye zhi fu bai li
Liu, Weidong
[China]. Qiu shi chu ban she. 1987. 3, 4, 353 p.
ISBN 7800330265

Qu ji jie du
Wang, Yude
[Nanning]. Guangxi min zu chu ban she. 1999. 6, 1, 332 p.
ISBN 753633463X

Qu ji mao yi yu guo ji mao yi
Ohlin, Bertil Gotthard ; Du, Wentian
Taibei. Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi. Min guo 66 [1977]. 10, 8, 364 p.

Qujing Batatai yu Hengdalu
Beijing. Ke xue chu ban she. 2003. x, 244 p., [32] p. of plates.
ISBN 7030106067

Qu jing chu: you ming Du Chen Huanzhang bo shi Kong jiao jiang yi bian miu = Destroying the thistle
Zhang, Wenkai
Guangzhou : Mei hua qin xin hui. Min guo 10 [1921]. 1, 4, 76 p.

Qujing Diqu fu shi pin hang ye zhi
[Qujing. Qujing Diqu fu shi pin gong si. 1994]. 215 p.

Qujing Diqu ge yao juan
Li, Zihua ; Gao, Wenxiang
Kunming Shi. Yunnan min zu chu ban she. 1996. [1], 3, 2, 170 p.
ISBN 7536711484

Qujing Diqu nian jian =: The Almanac of Qujing prefecture
[Kunming]. Yunnan nian jian za zhi she. -1995. 5 v.

Qujing Diqu she hui jing ji tong ji zi liao
[S.l.]. Yunnan sheng Qujing di qu xing zheng gong shu tong ji ju. v.

Qujing Diqu shui li zhi
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1996. 285 p.
ISBN 7222019650

Qujing Diqu tong ji nian jian
[Qujing shi. Yunnan sheng Qujing di qu xing zheng gong shu tong ji chu]. v.

Qujing Diqu xi qu zhi
Gao, Tianyi ; Tai, Feng
Beijing. Wen hua yi shu chu ban she. 1990. [4], 373 p., [16] p. of plates.
ISBN 7503909498

Qujing Diqu zhi
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. <1995- >. v. <2 >.
ISBN 7222018077

Qujing Diqu zhi
[Qujing. s.n. 1991]. 3 v.

Qujing Hui zu li shi yu wen hua: shen ding gao
Kunming. Yunnan da xue chu ban she. 2010. 1 online resource (5, 6, 549 p.).
ISBN 9787548200468

Qu jing ji
Lei, Yi
[Peking]. Xin hua chu ban she. 1998. 2, 4, 3, 241 p.
ISBN 7501136505

Qujing juan yan chang zhi
Wu, Guangjia
Kunming Shi. Yunnan min zu chu ban she. 1993. 254 p.

Qujing juan yan chang zhi, 1966-2009
Kunming. Yunnan ren min chu ban she. 2010. 826 p.
ISBN 9787222051300

Qujing nian jian =: The Almanac of Qujing
[Kunming]. Yunnan nian jian za zhi she. 1996-. v.

Qujing shi cheng xiang jian she zhi
Bo, Yunkun
Beijing. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she. 1996. 12, 545 p.
ISBN 7112027454

Qujing shi fa yuan zhi/
云南. 云南科技. 2008.
ISBN 9787541629549

Qujing shi jiao shi jin xiu xue xiao zhi
云南. 2000.

Qujing shi jiao yu zhi
云南人民出版社. 2009.
ISBN 978722206251

Qujing shi ji gong xue xiao zhi/
云南科技. 2011.
ISBN 9787541645402

Qujing Shi lin ye zhi
Dehong Mang Shi. Dehong min zu chu ban she. 1999. 472 p.
ISBN 7805255210

Qujing Shi Qilin Qu dong guan xiao xue zhi
[Qujing Shi. Qujing Shi Qilin Qu dong guan xiao xue]. 2008. 26, 240 p.

Qujing Shi Qilin Qu Dongshan Zhen jiao yu zhi (1912-2009)
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 2010. 522 p.
ISBN 9787222067912

Qujing Shi Qilin Qu jiao yu zhi: gu dai zhi 2005 nian
Kunming. Yunnan ren min chu ban she. 2008. 688 p.
ISBN 9787222050914

Qujing Shi shui li zhi
[Qujing Shi. Qujing Shi shui li dian li ju]. 1989. 290 p., [17] p. of plates (2 folded).

Qujing Shi tong ji nian jian
[Yunnan Sheng. Yunnan sheng Qujing shi tong ji ju. v.

Qujing shi wei sheng zhi
Kunming Shi. Yuannan ke ji chu ban she. 1990. 296 p.
ISBN 754160299X

Qujing Shi wen wu zhi
Fan, Lijun
Kunming Shi. Yunnan min zu chu ban she. 1989. 6, 4, 172 p., [40] p. of plates.
ISBN 7536701950

Qujing Shi Xuanwei di yi zhi ye ji shu xue xiao xiao zhi
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 2010. 6, 1, 34, 8, 511 p.
ISBN 9787222051416

Qujing Shi zhi: 1978-2005 nian
Kunming. Yunnan ren min chu ban she. 2009. 3 v.
ISBN 9787222060920

Qujing shi zhi
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1997. 4, 10, 926, 37 p., [18] p. of plates.
ISBN 7222022201

Qujing yan cao zhi
Kunming. Yunnan ren min chu ban she. 2009. 848 p.
ISBN 9787222051300

Qujing yan cao zhi
Kunming Shi. Yunnan mei shu chu ban she. 2003. 2 v.
ISBN 7806950524

Qu Jinling: zong jiang
Beijing. Shou du tu shu guan. 1991. [1 v.].

Qu jin zi ran: Fan Zeng xin zuo (2007-2008)
Fan, Zeng
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 2009. 3, 1, 205 p.
ISBN 9787300100692

Qu Jiongqing ji: 14 juan, fu lü 1 juan
Qu, Ruji
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 62-331.

Qu ji si fa xie zhu yan jiu
Huang, Jin
Beijing. Zhongguo zheng fa da xue chu ban she. 1993. 2, 2, 282 p.
ISBN 7562009856

Qu Ji- (yi-) zhou: zong jiang
Beijing. Shou du tu shu guan. 1991. [1 v.].

Qu ju da shi Wei Xikui zhuan
Zhou, Heng ; Wei, Xikui
Huhehaote Shi. Nei Menggu ren min chu ban she. 2009. 4, 438 p.
ISBN 9787204098521